ARNICALME HOMEOPATHIE Boiron 40 tabletten

2191814

Boiron spécialités homéopathiques conseils Boiron spécialités homéopathiques conseils

ARNICALME is een homeopathisch geneesmiddel traditioneel gebruikt om hematomen (hobbels) te behandelen, blauwe plekken (kneuzingen), kneuzingen (blauwe plekken) en spiervermoeidheid

Vanaf 18 maanden

meer details

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

4,99 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de "Jai Lees de handleiding van deze drug" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

ARNICALME HOMEOPATHIE Boiron 40 tabletten


ARNICALME is een homeopathisch geneesmiddel traditioneel gebruikt om hematomen (hobbels) te behandelen, blauwe plekken (kneuzingen), kneuzingen (blauwe plekken) en spiervermoeidheid

Instructies ARNICALME

Dosering ARNICALME

Volwassenen: 2 tabletten 3 maal per dag. Smelt tabletten onder de tong.
Bij kinderen van 18 maanden: 1 tablet 3 maal daags opgelost in een weinig water.

Wijze van gebruik en toedieningsweg ARNICALME

Sublinguaal
Voor kinderen van 18 maanden tot 6 jaar: los de tablet in een beetje water voordat u, vanwege het risico op aspiratie. Zodra leeftijd toelaat, los de tabletten onder de tong.

Duur van de behandeling ARNICALME

Ruimtevaart snel verbeteren en stop genomen van de symptomen verdwijnen. Maximaal 7 dagen behandeling.

In het geval van overdosering ARNICALME

Neem contact op met uw arts of apotheker.

Indien weggelaten één of meer doses ARNICALME

Neem geen dubbele dosis in te halen voor de dosis die u vergeten te nemen

Zwangerschap en borstvoeding met ARNICALME

Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij afwezigheid van experimentele en klinische gegevens, en uit voorzorg, het gebruik van dit geneesmiddel moet worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding vermeden.

Samenstelling ARNICALME

Hulpstoffen met bekend effect: Dit geneesmiddel bevat lactose,
Actieve ingrediënten:
Arnica montana 9CH .............. 2,5 mg
Voor een orodispergeerbare tablet van 250 mg

Andere bestanddelen: lactose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.

Tegen-indicatie ARNICALME

Kinderen jonger dan 18 maanden

Mogelijke interacties met ARNICALME

Als u nog andere geneesmiddelen of ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, overleg dan met uw arts of apotheker.

Vraag uw apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Bij afwezigheid van experimentele en klinische gegevens, en uit voorzorg, het gebruik van dit geneesmiddel moet worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding vermeden.

Nadelige effecten van ARNICALME

Zoals alle geneesmiddelen ARNICALME orodispergeerbare tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel iedereen is er geen probleem.
Als u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of als de bijwerkingen ernstig wordt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bewaarcondities van ARNICALME

Bewaard bij een temperatuur van maximaal 30 ° C

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:
Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of malabsorptie syndroom glucose of galactose (zeldzame erfelijke).

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

ARNICALME

Homéopathie

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

ARNICALME : comprimé orodispersible ; boîte de 40.
-

Laboratoire Boiron

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Arnica montana 9 CH 2,5 mg 
Lactose 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient un remède homéopathique.
Il est traditionnnellement utilisé en cas de bosses, de bleus, de coups et de fatigue musculaire.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 18 mois.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Aux dilutions homéopathiques, les substances contenues dans ce médicament ne sont pas connues pour être toxiques pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés sont à laisser fondre sous la langue. Pour les enfants de moins de 6 ans, ils peuvent être dissous dans un peu d'eau.

Posologie usuelle:

  • Adulte : 2 comprimés, 3 fois par jour.
  • Enfant de plus de 18 mois : 1 comprimé, 3 fois par jour.
Espacer les prises dès l'amélioration des symptômes.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 7 jours sans avis médical.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.


LEXIQUE  (sommaire)


dilutions homéopathiques
Dilution d'une substance active obéissant aux règles homéopathiques. La solution obtenue après plusieurs dilutions successives ne contient qu'une quantité infime de la substance active initialement présente. Les propriétés d'un remède homéopathique sont étroitement liées à leur dynamisation (agitation de la solution entre chaque dilution). Les unités qui expriment les dilutions homéopathiques sont : DH, CH et K (korsakovienne).


orodispersible
Qualifie un comprimé qui se désagrège dans la bouche au contact de la salive. Il peut également être dispersé dans un verre d'eau avant ingestion.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 24/06/2014

Dénomination du médicament

ARNICALME, comprimé orodispersible

Arnica montana 9 CH

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ARNICALME, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ARNICALME, comprimé orodispersible ?

3. COMMENT PRENDRE ARNICALME, comprimé orodispersible ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ARNICALME, comprimé orodispersible ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ARNICALME, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

ARNICALME, comprimé orodispersible est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des hématomes (bosses), des ecchymoses (bleus), des contusions (coups), et de la fatigue musculaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ARNICALME, comprimé orodispersible ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Enfants de moins de 18 mois.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec ARNICALME, comprimé orodispersible:

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de ARNICALME, comprimé orodispersible

Ce médicament contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE ARNICALME, comprimé orodispersible ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Chez l'adulte: 2 comprimés 3 fois par jour. Laisser fondre les comprimés sous la langue.

Chez l'enfant à partir de 18 mois: 1 comprimé 3 fois par jour, à dissoudre dans un peu d'eau.

Mode et voie d'administration

Voie sublinguale.

Chez l'enfant de 18 mois à 6 ans: faire dissoudre le comprimé dans un peu d'eau avant la prise en raison du risque de fausse route. Dès que l'âge le permet, laisser fondre les comprimés sous la langue.

Durée du traitement

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Traitement maximum de 7 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ARNICALME, comprimé orodispersible que vous n'auriez dû:

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ARNICALME, comprimé orodispersible:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ARNICALME, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ARNICALME, comprimé orodispersible ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser ARNICALME, comprimé orodispersible après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ARNICALME, comprimés orodispersible ?

La substance active est:

Arnica montana 9 CH ........................................................................................................................ 2,5 mg

Pour un comprimé orodispersible de 250 mg.

Les autres composants sont:

Lactose, Croscarmellose sodique, Stéarate de magnésium.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ARNICALME, comprimés orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés orodispersibles. Il est conditionné dans une boîte contenant 40 comprimés.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Exploitant

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Fabricant

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren