0
Arnigel blaast en stoot buis 45 g BOIRON
Medicijnen zonder recept

Arnigel blaast en stoot buis 45 g BOIRON

€ 3,63 exclusief BTW € 3,99 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
Referentie : 3400930199848
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Arnigel BOIRON is een homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel wordt gebruikt in de lokale aanvullende behandeling bij goedaardig trauma in afwezigheid van een wond (kneuzingen, kneuzingen, spiervermoeidheid ...) bij volwassenen en kinderen vanaf een jaar

ARNIGEL GEL 45 G HOMEOPATHIE BOIRON

Arnigel Boiron is een homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel wordt gebruikt in de lokale aanvullende behandeling bij goedaardig trauma in afwezigheid van een wond (kneuzingen, kneuzingen, spiervermoeidheid ...)

 • bosses
 • blauw
 • coups
 • Spiervermoeidheid

Arnigel bevat moedertinctuur van Arnica Montana . Deze bergachtige oranje bloem heeft krachtige ontstekingsremmende eigenschappen die de vorming van bultjes voorkomen . Het vermindert ook de vorming van kneuzingen en vergemakkelijkt hun resorptie. Arnica Montana is ook bekend om spier- en peesspanning bij atleten te verlichten. Ten slotte activeert arnica montana de bloed- en lymfecirculatie.

Samenstelling van ARNIGEL

Actieve ingrediënten: Arnica montana moedertinctuur ........................................... .. 7 g per 100 g

Andere stoffen: carbomeer 10% natriumhydroxide-oplossing, 96% VV ethanol, gezuiverd water

Gebruiksaanwijzing ARNIGEL

Arnigel dosering

Breng een dunne laag ARNIGEL zo snel mogelijk aan op de pijnlijke plek in een lichte massage tot volledige penetratie. Herhaal de applicatie een of twee keer per dag.

Als u de indruk heeft dat het effect van ARNIGEL-gel te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de ARNIGEL- behandeling

Ruimte uit wanneer verbeterd en stop met nemen zodra de symptomen verdwijnen. Maximale behandeling van 7 dagen.

In geval van overdosering met ARNIGEL

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker.

Als een of meer doses ARNIGEL worden gemist

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Zwangerschap en borstvoeding met Arnigel

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij gebrek aan experimentele en klinische gegevens en als voorzorgsmaatregel moet het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap en borstvoeding worden vermeden.

Contra-indicatie van ARNIGEL

In geval van overgevoeligheid voor Arnica of voor één van de hulpstoffen: niet gebruiken op slijmvliezen, ogen, sijpelende dermatose, geïnfecteerde laesie of wond.

Kinderen jonger dan 1 jaar oud

Mogelijke interacties met ARNIGEL

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

ARNIGEL bijwerkingen

Zoals alle ARNIGEL-medicijnen heeft gel waarschijnlijk bijwerkingen, hoewel niet iedereen het krijgt:
Risico op dermatose voor mensen die gevoelig zijn voor Arnica.
Vanwege de aanwezigheid van alcohol kunnen frequente toepassingen op de huid huidirritatie en droogheid veroorzaken.
Als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter zijn vermeld, of als sommige bijwerkingen ernstig worden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

ARNIGEL opslagomstandigheden

Houd de buis goed gesloten.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en waarschuwingen ARNIGEL

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt> Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of malabsorptie van glucose of galactose (zeldzame erfelijke ziekten).

Ons advies en deskundig advies

In geval van schokken, vallen, slagen, bloeden etc. wij raden u aan homeopathische korrels van Arnica montana 9 CH te nemen: 1 dosis zo snel mogelijk, neem dan elk uur 5 korrels van Arnica montana 9 CH . De vangsten moeten worden verdeeld met de verbeteringen.

Bij deze indicaties kan het vroegtijdig innemen van Arnica montana zeer effectief hematomen en pijn verminderen.

Daarnaast kunt u ook Arnicalme Boiron nemen . Het is een homeopathisch geneesmiddel dat Arnica montana 9 CH in de vorm van orodispergeerbare tabletten bevat.

Geneesmiddel waarschuwingen

Houd er rekening mee dat de Arnigel-medicatie niet zoals elk ander product is. Lees de bijsluiter van Arnigel Boiron zorgvuldig voordat u bestelt. Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg uw arts of apotheker als de symptomen aanhouden. Pas op voor onverenigbaarheden met uw huidige producten.

Informeer uw online apotheker over de lopende behandelingen om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. Het bestelbevestigingsformulier bevat een gepersonaliseerd berichtveld dat voor dit doel wordt verstrekt.

Klik hier om de bijsluiter voor dit medicijn te vinden op de website van het Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Geneesmiddelenbewaking: verklaar een of meer ongewenste effecten die verband houden met het gebruik van een medicijn

Bestel uw homeopathische geneesmiddelen uit de Dermatologie Boiron-reeks

Homeopathie en irritaties, roodheid, schrale huid, oppervlakkige brandwonden, insectenbeten, wratten ...

Boiron Homeopathie en hygiëne en verzorging

Homeopathie Boiron en ZORG

Voor dagelijkse hygiëne en verzorging bieden wij kruidenproducten aan die volgens dezelfde eisen zijn vervaardigd als onze medicijnen.

 • Arnigel gebruikt in geval van slagen of stoten voor het hele gezin
 • Dapis-stick is een medicijn dat wordt aanbevolen in het geval van een insectenbeet
 • Dapis-gel om jeukende huid te kalmeren

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 01/07/2022

Dénomination du médicament

ARNIGEL, gel

Encadré

<BT_1000x858px

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ARNIGEL, gel et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ARNIGEL, gel ?

3. Comment utiliser ARNIGEL, gel ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ARNIGEL, gel ?

6. Contenu de lÂemballage et autres informations.

1. QUÂEST-CE QUE ARNIGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique

ARNIGEL est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement local d'appoint en traumatologie bénigne en l'absence de plaie (ecchymoses, contusions, fatigue musculaireÂ) chez l'adulte et l'enfant à partir de 1 an.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DÂUTILISER ARNIGEL, gel ?

NÂutilisez jamais ARNIGEL, gel :

· chez lÂenfant de moins de 1 an ;

· si vous êtes allergique à lÂArnica ou à lÂun des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;

· ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant dÂutiliser ARNIGEL, gel.

Ce médicament contient 428 mg d'alcool (éthanol) dans une application estimée à 2 g, ce qui équivaut à 214 mg/g (21.4% m/m). Cela peut provoquer une sensation de brulure sur une peau endommagée

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et ARNIGEL, gel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

ARNIGEL, gel avec des aliments, boissons et de lÂalcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ARNIGEL, gel contient de lÂalcool (éthanol)

3. COMMENT UTILISER ARNIGEL, gel ?

Posologie

Tube aluminium et tube alumino-plastique :

Appliquer dès que possible une fine couche d'ARNIGEL sur la région douloureuse en massage léger jusqu'à pénétration complète. Renouveler l'application une à deux fois par jour.

Tube avec applicateur à bille :

Presser le tube.

Appliquer dès que possible une fine couche d'ARNIGEL sur la région douloureuse en massage léger. Renouveler l'application une à deux fois par jour.

Mode d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez l'impression que l'effet d'ARNIGEL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de ARNIGEL, gel que vous nÂauriez dû

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez dÂutiliser ARNIGEL, gel

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez dÂutiliser ARNIGEL, gel

Sans objet.

Si vous avez dÂautres questions sur lÂutilisation de ce médicament, demandez plus dÂinformations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l'Arnica.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage dÂinformations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ARNIGEL, gel ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

NÂutilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Tube aluminium et tube alumino-plastique: Ne pas conserver au-delà de 1 an après première ouverture.

Tube avec applicateur à bille : Ne pas conserver au-delà de 6 mois après première ouverture.

Conserver le tube soigneusement fermé.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-lÂégout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien dÂéliminer les médicaments que vous nÂutilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger lÂenvironnement.

6. CONTENU DE LÂEMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ARNIGEL, gel

· La substance active est :

ARNICA MONTANA Teinture mère............................................................................................................ 7 g

Pour 100 g de gel.

· Les autres composants sont :

Carbomère, solution d'hydroxyde de sodium à 10 %, éthanol à 96 % V/V, eau purifiée.

QuÂest-ce que ARNIGEL, gel et contenu de lÂemballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gel.

Tube de 45 g ou 120 g.

Tube de 45 g avec applicateur à bille.

Sachet de 2 g, boîte de 12

Titulaire de lÂautorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 AVENUE DE LÂOUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Exploitant de lÂautorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 AVENUE DE LÂOUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Fabricant

BOIRON

2 AVENUE DE LÂOUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

A compléter ultérieurement par le titulaire

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de lÂANSM (France).

VIDAL DE LA FAMILLE

ARNIGEL

Fiche révisée le : 17/05/2024

Homéopathie

arnica montana

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

ARNIGEL : gel ; tube de 45 g.
Non remboursé - Prix libre -

ARNIGEL : gel ; tube de 120 g.
Non remboursé - Prix libre -

ARNIGEL : gel ; boîte de 12 sachets de 2 g.
Non remboursé - Prix libre -

Laboratoire Boiron

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Arnica montana, teinture mère 7 g 
Alcool 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce gel contient un extrait de plante (arnica) à visée anti-œdémateuse.
Il est traditionnellement utilisé dans le traitement d'appoint des traumatismes bénins en l'absence de plaie : bleu (ecchymose), contusion, fatigue musculaire.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce gel ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • allergie à la fleur d'arnica,
 • en application sur les muqueuses, les yeux, une lésion suintante ou infectée ou une plaie ;
 • enfant de moins de 1 an.
ATTENTION  (sommaire)
En raison de la présence d'alcool, l'application sur une peau lésée peut provoquer une sensation de brûlure.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament contient une plante présumée sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, par mesure de prudence, ne l'utilisez pas sans prendre l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Le gel est appliqué en couche fine et en massage doux jusqu'à pénétration complète.

Posologie usuelle:

 • Adulte et enfant de plus de 1 an : 1 application dès que possible après le choc, à renouveler 1 ou 2 fois par jour.
CONSEILS (sommaire)
Pensez à vous laver les mains après l'application pour éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
Les tubes ne doivent pas être conservés plus de 1 an après ouverture ; pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Réaction allergique.
La présence d'alcool peut favoriser le dessèchement et l'irritation de la peau, surtout en cas d'applications répétées.


LEXIQUE  (sommaire)


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  7
 • 4 étoiles
  1
 • 3 étoiles
  0
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

ARNIGEL Boiron 120 G Ontstekingsremmende gel ARNIGEL Boiron 120 G Ontstekingsremmende gel
€ 9,90
Op voorraad
Arnicagel Weleda-gel 25 g tube Arnicagel Weleda-gel 25 g tube
€ 7,21
Op voorraad
Arnicrème Boiron Spiervermoeidheid 70 g Arnicrème Boiron Spiervermoeidheid 70 g
€ 6,95
Op voorraad
Arniroller Kalmerende en Frisse Spierpijn Gel Boiron 45 g Arniroller Kalmerende en Frisse Spierpijn Gel Boiron 45 g
€ 7,79
Op voorraad
ARNICALME HOMEOPATHIE Boiron 40 tabletten ARNICALME HOMEOPATHIE Boiron 40 tabletten
€ 5,90
Op voorraad
Santarome Bio Roll On Bultjes en Kneuzingen 10 ml Santarome Bio Roll On Bultjes en Kneuzingen 10 ml
€ 8,75
Op voorraad
ACM Cicastim.A Kalmerende Crème 20 ml ACM Cicastim.A Kalmerende Crème 20 ml
€ 9,95
Op voorraad
SYMPHYTUM OFFICINALE tinctuur Lehning homeopathische druppels SYMPHYTUM OFFICINALE tinctuur Lehning homeopathische druppels
€ 11,99
In winkelwagen
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET HOMEOPATHIE KINDEREN

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Hoe kan atopische dermatitis op natuurlijke wijze worden behandeld? Hoe kan atopische dermatitis op natuurlijke wijze worden behandeld?

Atopische dermatitis is een chronische huidaandoening die wordt gekenmerkt door intense jeuk en uitslag. Het staat ook bekend als atopisch eczeem. Mensen met atopische dermatitis kunnen moeite hebben met slapen en concentreren door het ongemak en de pijn die met de aandoening gepaard gaan. Hoewel atopische dermatitis niet volledig kan worden genezen, kan het op natuurlijke wijze worden behandeld om…

Lees het artikel op de blog
Pourquoi avoir recours à la téléconsultation à Perpignan? Pourquoi avoir recours à la téléconsultation à Perpignan?

Pharmacie, infirmiers, EHPAD, nombreux sont les professionnels de santé qui peuvent effectuer des téléconsultations au sein de leurs structures. Cependant, comment peut on savoir quels motifs sont adaptés à une consultation à distance ? ❤️ Répondre aux demandes de soins en Pays Catalan Depuis la crise du Covid-19, les téléconsultations n'ont cessé de se multiplier. Effectivement, elles restent des solutions…

Lees het artikel op de blog
Homeopathie voor kneuzingen en andere trauma's Homeopathie voor kneuzingen en andere trauma's

Een val? Een klein plaatselijk trauma? Met homeopathie kun jesnel en pijnloosingrijpen, zodat hematomen snel weer worden geabsorbeerd. Advies over het gebruik van homeopathie bij trauma Het is belangrijk om te onthouden dat homeopathie, hoewel nuttig, geen vervanging is voor een conventionele medische behandeling, vooral bij ernstige verwondingen. Hier vindt u advies over het gebruik ervan: Medische beoordeling: Raadpleeg altijd…

Lees het artikel op de blog
Tandjes bij zuigelingen? Heb de reflex van homeopathie! Tandjes bij zuigelingen? Heb de reflex van homeopathie!

Als ouder van een zuigeling weet je hoe moeilijk tandjes krijgen kan zijn. Baby's kunnen erg onrustig en prikkelbaar worden en het kan moeilijk zijn om ze te kalmeren. Hoewel doorkomende tandjes voor alle kinderen een onvermijdelijk onderdeel van het leven zijn, zijn er manieren om de pijn en het ongemak van dit natuurlijke proces te verlichten. In dit artikel…

Lees het artikel op de blog
Homeopathisch middel bij de behandeling van bevriezing Homeopathisch middel bij de behandeling van bevriezing

Bevriezing is een erythemateuze laesie op de vingertoppen die optreedt wanneer de huid koud is. Ze kunnen eenvoudig zijn of leiden tot complicaties in de vorm van trofische aandoeningen (ulceraties, nagelschade). Deze laesies worden veroorzaakt door progressieve en herhaalde vasoconstrictie van de arteriolen en gaan vooral gepaard met vasodilatatie met stasis in de venen. Ze komen vaker voor bij vrouwen…

Lees het artikel op de blog
Hoe zich te ontdoen van mee-eters? Hoe zich te ontdoen van mee-eters?

De mee- eters verpesten niet alleen je huid, maar ook je dagen. Ook wel "open comedonen" genoemd, ze verschijnen meestal in de T-zone van het gezicht, waaronder: het voorhoofd, de neus en de kin. Waar komen ze vandaan ? Hoe er permanent van af te komen en vooral, welke producten te gebruiken? Laten we een check-in doen. Waarom wordt de T-zone het meest getroffen? De T-zone is het deel van het gezicht…

Lees het artikel op de blog
Waarom een ​​knobbel behandelen met arnica montana? Waarom een ​​knobbel behandelen met arnica montana?

Elk jaar krijgen miljoenen kinderen over de hele wereld te maken met kleine ongelukjes in huis, zoals vallen of stoten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn ongevallen in huis zelfs een belangrijke oorzaak van letsel bij kinderen onder de 5 jaar. Geconfronteerd met deze incidenten wenden veel ouders zich tot natuurlijke, effectieve oplossingen om hun kleintjes snel te verlichten. Arnica montana is…

Lees het artikel op de blog
De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen

Sommige homeopathische geneesmiddelen hebben geen therapeutische indicatie of dosering. De reden ? In de homeopathie kan hetzelfde medicijn verschillende ziekten behandelen (bijvoorbeeld spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid) en dezelfde aandoening (verkoudheid) kan worden behandeld met verschillende medicijnen, gekozen volgens de patiënt. Het is aan de gezondheidswerker om te bepalen wie en hoe hij moet innemen. Deze medicijnen zonder therapeutische indicatie zitten vaak…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies