0
BIOGARAN GINKGO 90 capsules
Medicijnen zonder recept

BIOGARAN GINKGO 90 capsules

Merk : Biogaran Biogaran
€ 7,22 exclusief BTW € 7,94 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400949821419
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

BIOGARAN GINKGO 90 capsules

Dit geneesmiddel bevat een plantenextract dat zich richt op de doorbloeding te bevorderen.

GINKGO BILOBA BIOGARAN 90 CAPSULES

Vasodilator
In welk geval wordt het medicijn GINKGO BIOGARAN voorgeschreven?
Dit geneesmiddel bevat een plantenextract dat bedoeld is om de bloedcirculatie te vergemakkelijken .

Beschrijving

GINKGO BIOGARAN wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van:

 • gedrags- en geheugenstoornissen die verband houden met veroudering;
 • pijnlijke manifestaties van arteritis tijdens het lopen;
 • Het fenomeen van Raynaud ;
 • duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies van vasculaire oorsprong;
 • visuele stoornissen van vasculaire oorsprong.

met behulp van advies

Instructies voor gebruik en dosering van het medicijn GINKGO BIOGARAN
De tabletten moeten bij de maaltijd worden ingenomen met een half glas water.
Gebruikelijke dosering :
1 tablet 3 keer per dag.

Lees meer over de verschillende pathologieën van veneuze circulatie .

 • Zwaarte in de benen of kuiten is een bijzonder zwaar gevoel in de benen, over het algemeen groter aan het einde van de dag, in geval van hoge hitte, bij langdurig staan of zitten, of wanneer het kalf in kleding wordt samengedrukt of schoenen die te strak zitten.
 • Phlebalgia zijn pijnen die specifiek zijn voor een veneus pad en kunnen leiden tot hechtingen in het pad van de aderen.
 • Krampen aan de onderste ledematen komen voor bij 30% van de veneuze aandoeningen en worden gekenmerkt door een langdurige en abnormale samentrekking van een beenspier, wat wijst op een slechte afvoer van zuurstofarm bloed.
 • Ongeduld is een gevoel van gevoelloosheid, gedefinieerd als een drang om uw benen te bewegen tijdens langdurige stationaire stations, waardoor u moet opstaan.

Samenstelling

Samenstelling van het medicijn GINKGO BIOGARAN
p cp
Ginkgo biloba, droog blad extract 40 mg
Lactose +
Werkzame stof : Ginkgo biloba extract van droge bladeren
Hulpstoffen : maïszetmeel, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, rode opadry, povidon K 30, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, natriumcarboxymethylzetmeel, talk

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Waarschuwing

 • Hoewel dit geneesmiddel zonder recept verkrijgbaar is, mag het, gezien de indicaties, niet worden gebruikt zonder voorafgaand medisch overleg.
 • Bij een oudere persoon kunnen aan ouderdom toegeschreven aandoeningen het gevolg zijn van depressie; ze vereisen daarom een specifieke behandeling.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Het effect van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding is slecht begrepen: alleen uw arts kan het mogelijke risico van gebruik in uw geval inschatten.

Mogelijke bijwerkingen van het medicijn GINKGO BIOGARAN
Zelden: spijsverteringsstoornissen, hoofdpijn, uitslag.
U heeft een bijwerking ervaren die waarschijnlijk te wijten is aan dit geneesmiddel, u kunt dit melden door het formulier te downloaden.
Biogaran laboratorium

Presentatie

Drugspresentaties GINKGO BIOGARAN
GINKGO BIOGARAN: tablet (rood); doos van 30
- Niet terugbetaald - Gratis prijs
GINKGO BIOGARAN: tablet (rood); doos van 90
- Niet terugbetaald - Gratis prijs

Ons advies van apotheekexperts

Dit medicijn verlicht alleen de symptomen van arteritis; het volledig en permanent stoppen met roken en regelmatig lopen zijn fundamentele elementen om de progressie van de ziekte te vertragen.

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 27/10/2020

Dénomination du médicament

GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé

Ginkgo (extrait sec raffiné et quantifié de)

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé ?

6. Contenu de lÂemballage et autres informations.

1. QUÂEST-CE QUE GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : autres médicaments de la démence, code ATC : N06DX02.

Médicament à base de plantes indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé :

· si vous avez des prédispositions à saigner (terrain hémorragique) et si vous avez un traitement anticoagulant ou anti-plaquettes.

· si vous souffrez dÂépilepsie.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque dÂaccroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical.

LÂutilisation concomitante de ce médicament avec lÂefavirenz est déconseillée

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

GINKGO BIOGARAN peut modifier lÂeffet dÂautres médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel, acide salicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec lÂétexilate de dabigatran, lÂeffet de celui-ci peut être potentialisé, consultez votre médecin.

LÂutilisation concomitante de ce médicament avec lÂefavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de lÂeffet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de lÂintensité de bouffées de chaleur.

GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons et de lÂalcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.

LÂutilisation de ce médicament est déconseillée pendant lÂallaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé contient du lactose.

Si votre médecin vous a informé(é) dÂune intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Réservé aux adultes et aux personnes âgées.

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Mode dÂadministration

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre d'eau au moment des repas.

Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

Si vous avez pris plus de GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé que vous nÂauriez dû :

Sans objet.

Si vous oubliez de prendre GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquents sont : douleurs abdominales, diarrhée et vertiges.

Si vous développez une réaction allergique sévère (angio-Âdème) se manifestant par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, cessez immédiatement de prendre ce médicament et recherchez dÂurgence un avis médical.

Autres effets indésirables possibles :

· Fréquents (peut concerner jusquÂà 1 personne sur 10)

o Réaction allergique

o Difficulté à respirer

o Maux de tête

o Syncope

o Indigestion

o Nausées

o Eczéma

o Démangeaisons

· Peu fréquents (peut concerner jusquÂà 1 personne sur 100)

o Urticaire

o Eruption cutanée

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage dÂinformations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur l'emballage. La date dÂexpiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jeter aucun médicament au tout-à-lÂégout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger lÂenvironnement.

6. CONTENU DE LÂEMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé

· La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait sec raffiné et quantifié de)........................................... 40,0 mg

Pour un comprimé pelliculé.

Extrait quantifié à 22 - 27 % de flavonoïdes, 2,6 - 3,2 % de bilobalide, 2,8 - 3,4 % de ginkgolides

Premier solvant d'extraction : acétone, eau

Rapport drogue/extrait : 35-67 :1

· Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, lactose monohydraté, amidon de maïs, carboxyméthylamidon sodique, povidone K30, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium, opadry II rouge 85F250017 [macrogol, talc, oxyde de fer rouge (E172), alcool polyvinylique, dioxyde de titane (E171)].

QuÂest-ce que GINKGO BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé et contenu de lÂemballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimés pelliculés.

Chaque boite contient 30 ou 90 comprimés pelliculés.

Titulaire de lÂautorisation de mise sur le marché

BIOGARAN

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92707 COLOMBES CEDEX

Exploitant de lÂautorisation de mise sur le marché

BIOGARAN

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92707 COLOMBES CEDEX

Fabricant

FARMEA

10 RUE BOUCHE THOMAS

ZAC D'ORGEMONT

49000 ANGERS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de lÂANSM (France).

VIDAL DE LA FAMILLE

GINKGO BIOGARAN

Fiche révisée le : 22/08/2019

Phytothérapie à visée vasodilatatrice

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

GINKGO BIOGARAN 40 mg : comprimé (rouge) ; boîte de 30.
Non remboursé - Prix libre -

GINKGO BIOGARAN 40 mg : comprimé (rouge) ; boîte de 90.
Non remboursé - Prix libre -

Laboratoire Biogaran

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Ginkgo biloba, extrait sec de feuille 40 mg 
Lactose 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient un extrait de plante qui vise à faciliter la circulation sanguine.
Il est utilisé dans le traitement des troubles du comportement et de la mémoire liés au vieillissement.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être acheté sans ordonnance. Néanmoins, un avis médical est nécessaire en cas de prédisposition aux hémorragies (tendance à saigner facilement) ou d'épilepsie.
Chez une personne âgée, des troubles attribués au vieillissement peuvent être dus à une dépression ; ils nécessitent alors un traitement spécifique.
En cas d'intervention chirurgicale programmée, prévenez le médecin de la prise de ce médicament. Il est recommandé d'arrêter le traitement 3 ou 4 jours avant l'opération.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce médicament peut interagir avec les médicaments contenant de l'éfavirenz.
Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un traitement anticoagulant ou un médicament contenant de la nifédipine ou du dabigatran.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament est principalement destiné aux personnes âgées pour lesquelles le risque de grossesse est absent. Néanmoins, son usage est contre-indiqué pendant la grossesse et déconseillé pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être pris pendant les repas, avec un demi-verre d'eau.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 3 comprimés par jour, à répartir au cours de la journée.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Très fréquents (plus de 10 % des cas) : maux de tête.
Fréquents (1 à 10 % des cas) : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements, vertiges. Fréquence indéterminée : saignements, allergie cutanée (rougeur cutanée, démangeaisons), réaction allergique.


LEXIQUE  (sommaire)


anticoagulant
Médicament qui empêche le sang de coaguler et qui prévient donc la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.
Les anticoagulants sont utilisés pour traiter ou prévenir les phlébites, les embolies pulmonaires, certains infarctus. Ils permettent aussi d'empêcher la formation de caillots dans le cœur lors de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire ou en cas de valve cardiaque artificielle.
Il existe deux grand types d'anticoagulants :
 • les anticoagulants oraux, qui bloquent l'action de la vitamine K (antivitamine K, ou AVK) et dont l'efficacité est contrôlée par un dosage sanguin : l'INR (anciennement TP) ;
 • les anticoagulants injectables, dérivés de l'héparine, dont l'efficacité peut être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité anti-Xa, le Temps de Howell (TH) ou le Temps de Cephalin Kaolin (TCK) suivant les produits utilisés. Un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant toute la durée d'utilisation d'un dérivé de l'héparine.


épilepsie
Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.


hémorragies
Perte de sang à partir d'une artère ou d'une veine. Une hémorragie peut être externe, mais également interne et passer inaperçue.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  2
 • 4 étoiles
  0
 • 3 étoiles
  0
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

Tanakan® Ginkgo Biloba 90 capsules IPSEN PHARMA Tanakan® Ginkgo Biloba 90 capsules IPSEN PHARMA
€ 13,55
Op voorraad
Mylan Viatris Vitalogink 40 mg Ginkgo-extract 90 tabletten Mylan Viatris Vitalogink 40 mg Ginkgo-extract 90 tabletten
€ 7,99
Op voorraad
Ginkgo biloba EG LABO 40mg 90 tabletten Ginkgo biloba EG LABO 40mg 90 tabletten
€ 9,10
Op voorraad
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET CEREBRALE MICROCIRCULATIE

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Ginkgo, een primitieve levendbarende boom van het Mesozoïcum Ginkgo, een primitieve levendbarende boom van het Mesozoïcum

De oudste geneeskrachtige planten in het plantenrijk zijn, zoals Darwin zei , een waar "levend fossiel". Ginkgo maakt deel uit van een plantengroep die zich 200 tot 250 miljoen jaar geleden ontwikkelde in het Carboon, tijdens de bloeitijd van de reuzenpaardenstaart. Deze boom heeft onder andere het voordeel dat hij millennia kan verouderen . Als we het er in het algemeen over eens zijn dat 4000 jaar een respectabele leeftijd is voor…

Lees het artikel op de blog
Koude ledematen en microcirculatie, een veelvoorkomende aandoening in de winter Koude ledematen en microcirculatie, een veelvoorkomende aandoening in de winter

Tijdens de wisseling van de seizoenen, vooral tijdens het koude seizoen, is het gebruikelijk om last te hebben van koude ledematen (neus, handen, voeten, oren). Dit fenomeen als gevolg van een kleine verstoring van de microcirculatie is heel normaal. De natuur is goed gemaakt en je lichaam reageert. Maar waarom dit fenomeen? Als het erg koud is, beschermt het lichaam voornamelijk vitale…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies