0
Tanakan® Ginkgo Biloba 90 capsules IPSEN PHARMA
Tanakan® Ginkgo Biloba 90 capsules IPSEN PHARMA
Tanakan® Ginkgo Biloba 90 capsules IPSEN PHARMA Tanakan® Ginkgo Biloba 90 capsules IPSEN PHARMA
Medicijnen zonder recept

Tanakan® Ginkgo Biloba 90 capsules IPSEN PHARMA

€ 12,32 exclusief BTW € 13,55 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400932990634
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Tanakan® Ginkgo Biloba 90 capsules IPSEN PHARMA

TANAKAN GINKGO BILOBA 90 CAPSULES IPSEN PHARMA

TANAKAN Ginkgo biloba-tabletten verlichten alleen de symptomen van arteritis ; het volledig en permanent stoppen met roken en regelmatig lopen zijn fundamentele elementen om de progressie van de ziekte te vertragen.

Beschrijving van TANAKAN Ginkgo biloba

Vasodilator
Waarvoor wordt TANAKAN voorgeschreven?
Dit geneesmiddel bevat een plantenextract dat bedoeld is om de bloedcirculatie te vergemakkelijken.
Het wordt gebruikt bij de behandeling :

 • gedrags- en geheugenstoornissen die verband houden met veroudering;
 • pijnlijke manifestaties van arteritis tijdens het lopen;
 • Het fenomeen van Raynaud ;
 • duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies ;
 • visuele stoornissen van vasculaire oorsprong.

Aanwijzingen voor gebruik en dosering van TANAKAN-tabletten

1 tablet Ginkgo biloba, 3 keer per dag.

TANAKAN-medicatie moet bij de maaltijd worden ingenomen. De drank is alcoholisch en moet worden verdund in een half glas water.

Samenstelling van TANAKAN-tabletten

p cp p ml
Ginkgo biloba, gestandaardiseerd extract 40 mg 40 mg
Alcohol 450 mg
Lactose +
Werkzame stof : Ginkgo biloba gestandaardiseerd extract
Geen gemeenschappelijke hulpstof.

Wees voorzichtig met Ginkgo biloba

 • Bij een oudere persoon kunnen aan ouderdom toegeschreven aandoeningen het gevolg zijn van depressie; ze vereisen daarom een specifieke behandeling.
 • De drank bevat in aanzienlijke hoeveelheden alcohol.

Interacties van het medicijn TANAKAN met andere stoffen
Gezien de aanwezigheid van alcohol, kan de drank een wisselwerking hebben met geneesmiddelen die een antabuse-effect hebben (ESPÉRAL ...).

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Het effect van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding is slecht begrepen: alleen uw arts kan het mogelijke risico van gebruik in uw geval inschatten.

Mogelijke bijwerkingen van TANAKAN
Zelden: spijsverteringsstoornissen, hoofdpijn, uitslag.

Presentatie van TANAKAN-tabletten

TANAKAN: tablet (rood); doos van 90
- Niet terugbetaald - Gratis prijs

Ons advies van apotheekexperts

Lees meer over de verschillende pathologieën van veneuze circulatie .

 • Zwaarte in de benen of kuiten is een bijzonder zwaar gevoel in de benen, over het algemeen groter aan het einde van de dag, in geval van hoge hitte, bij langdurig staan of zitten, of wanneer het kalf in kleding wordt samengedrukt of schoenen die te strak zitten.
 • Phlebalgia zijn pijnen die specifiek zijn voor een veneus pad en kunnen leiden tot hechtingen in het pad van de aderen.
 • Krampen aan de onderste ledematen komen voor bij 30% van de veneuze aandoeningen en worden gekenmerkt door een langdurige en abnormale samentrekking van een beenspier, wat wijst op een slechte afvoer van zuurstofarm bloed.
 • Ongeduld is een gevoel van gevoelloosheid, gedefinieerd als een drang om uw benen te bewegen tijdens langdurige stationaire stations, waardoor u moet opstaan.

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 30/05/2023

Dénomination du médicament

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Ginkgo (extrait sec de)

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

3. Comment prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

6. Contenu de lÂemballage et autres informations.

1. QUÂEST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - autres médicaments de la démence - code ATC : N06DX02.

Médicament à base de plantes indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à lÂexception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(é) dÂune intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

· Si vous êtes allergique au ginko ou à lÂun des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous êtes enceinte.

Avertissements et précautions

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement "sans sodium".

En raison du risque dÂaccroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical.

LÂutilisation concomitante de ce médicament avec lÂefavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

· Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain hémorragique) et si vous avez un traitement anticoagulant ou anti-plaquettes.

· Si vous souffrez dÂépilepsie.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TANAKAN peut modifier lÂeffet dÂautres médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel, acide salicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec lÂétexilate de dabigatran, lÂeffet de celui-ci peut être potentialisé, consultez votre médecin.

LÂutilisation concomitante de ce médicament avec lÂefavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de lÂeffet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de lÂintensité de bouffées de chaleur.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse.

LÂutilisation de ce médicament est déconseillée pendant lÂallaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, COMPRIMÃ ENROBÃ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre dÂeau au moment des repas.

Posologie

Réservé aux adultes et aux personnes âgées.

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Mode dÂadministration

Voie orale

Durée du traitement

Se conformer à lÂavis de votre médecin.

Si vous avez pris plus de TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé que vous nÂauriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Sans objet.

Si vous avez dÂautres questions sur lÂutilisation de ce médicament, demandez plus dÂinformations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquents sont : douleurs abdominales, diarrhée et vertiges.

Si vous développez une réaction allergique sévère (angio-Âdème) se manifestant par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, cessez immédiatement de prendre ce médicament et recherchez dÂurgence un avis médical.

Autres effets indésirables possibles :

Fréquents (peut concerner jusquÂà 1 personne sur 10) :

· Réaction allergique

· Difficulté à respirer

· Maux de tête

· Syncope

· Indigestion

· Nausées

· Eczéma

· Démangeaisons

Peu fréquents (peut concerner jusquÂà 1 personne sur 100) :

· Urticaire

· Eruption cutanée

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à <votre médecin> <ou> <,> <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/ère>. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: https://signalement.social-sante.gouv.fr/

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage dÂinformations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, COMPRIMÃ ENROBÃ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

NÂutilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur lÂemballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C pour le conditionnement sous plaquettes (PVC/Aluminium).

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C pour le conditionnement sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium) en zones I, II, III et IVa.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C pour le conditionnement sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium) en zone IVb.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-lÂégout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien dÂéliminer les médicaments que vous nÂutilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger lÂenvironnement.

6. CONTENU DE LÂEMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

· La substance active est :

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extrait sec raffiné et quantifié de feuille de).......................... 40,00 mg

Quantifié :

8,8 à 10,8 mg de flavonoïdes exprimés en hétérosides flavoniques

1,1 à 1,4 mg de ginkgolides A, B et C

1,0 à 1,3 mg de bilobalide

1er solvant dÂextraction : acétone 60 % m/m

Rapport drogue/extrait : 35-67 : 1

Pour un comprimé enrobé

· Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, Croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 6000, oxyde de fer rouge.

QuÂest-ce que TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé et contenu de lÂemballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimés enrobés. Boîte de 30, 60, 90 ou 500.

Titulaire de lÂautorisation de mise sur le marché

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

65 QUAI GEORGES GORSE

92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT

FRANCE

Exploitant de lÂautorisation de mise sur le marché

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

65 QUAI GEORGES GORSE

92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT

FRANCE

Fabricant

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

RUE ETHE VIRTON

28100 DREUX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres

<Sans objet.>

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de lÂANSM (France).

VIDAL DE LA FAMILLE

TANAKAN

Fiche révisée le : 29/11/2022

Phytothérapie

ginkgo biloba

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

TANAKAN : comprimé (rouge) ; boîte de 30.
Non remboursé - Prix libre -

TANAKAN : comprimé (rouge) ; boîte de 90.
Non remboursé - Prix libre -

TANAKAN : solution buvable (arômes : orange, citron) ; flacon de 30 ml avec mesurette graduée (1 dose = 1 ml).
Non remboursé - Prix libre -

TANAKAN : solution buvable (arômes : orange, citron) ; flacon de 90 ml avec mesurette graduée (1 dose = 1 ml).
Non remboursé - Prix libre -

Laboratoire Ipsen Consumer Healthcare

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp p ml 
Ginkgo biloba, extrait standardisé 40 mg 40 mg 
Alcool  450 mg 
Lactose  

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient un extrait de plante (Ginkgo biloba).
Il est utilisé dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs de la personne âgée (en particulier troubles de la mémoire).
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être acheté sans ordonnance. Néanmoins, un avis médical est nécessaire en cas de prédisposition aux hémorragies (tendance à saigner facilement) ou d'épilepsie.
Chez une personne âgée, des troubles attribués au vieillissement peuvent être dus à une dépression ; ils nécessitent alors un traitement spécifique.
En cas d'intervention chirurgicale programmée, prévenez le médecin de la prise de ce médicament. Il est recommandé d'arrêter le traitement 3 ou 4 jours avant l'opération.
La solution buvable contient de l'alcool en quantité notable.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce médicament peut interagir avec les médicaments contenant de l'éfavirenz.
Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un traitement anticoagulant ou un médicament contenant de la nifédipine ou du dabigatran.
Compte tenu de la présence d'alcool, la solution buvable peut également interagir avec les médicaments qui ont un effet antabuse (ESPÉRAL...).
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament est principalement destiné aux personnes âgées pour lesquelles le risque de grossesse est absent. Néanmoins, son usage est contre-indiqué pendant la grossesse et déconseillé pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament doit être pris pendant les repas. La solution buvable est alcoolisée et doit être diluée dans un demi-verre d'eau.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 3 comprimés ou 3 doses de 1 ml de solution buvable par jour, à répartir dans la journée.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Fréquents (1 à 10 % des cas) : vertiges, maux de tête, malaise, troubles digestifs (diarrhées, douleurs abdominales, digestion difficile, nausées), essoufflement, eczéma, démangeaisons.
Peu fréquents : urticaire.
Fréquence indéterminée :réaction allergique (œdème de Quincke).


LEXIQUE  (sommaire)


alcool
Nom général désignant une famille de substances qui ont la propriété de pouvoir être mélangées à l'eau et aux corps gras. L'alcool le plus courant est l'alcool éthylique (éthanol), mais il existe de nombreux autres alcools : méthanol, butanol, etc. Le degré d'une solution alcoolique correspond au volume d'alcool pur présent dans 100 ml de solution, en sachant que 1 verre ballon de vin ou 1 demi de bière (25 cl) contiennent environ 8 g d'alcool.
Lorsque l'alcool est utilisé comme antiseptique, un dénaturant d'odeur désagréable lui est souvent ajouté pour éviter qu'il soit bu. Contrairement à une croyance répandue, l'alcool à 70o (ou même à 60o) est un meilleur antiseptique que l'alcool à 90o.


anticoagulant
Médicament qui empêche le sang de coaguler et qui prévient donc la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.
Les anticoagulants sont utilisés pour traiter ou prévenir les phlébites, les embolies pulmonaires, certains infarctus. Ils permettent aussi d'empêcher la formation de caillots dans le cœur lors de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire ou en cas de valve cardiaque artificielle.
Il existe deux grand types d'anticoagulants :
 • les anticoagulants oraux, qui bloquent l'action de la vitamine K (antivitamine K, ou AVK) et dont l'efficacité est contrôlée par un dosage sanguin : l'INR (anciennement TP) ;
 • les anticoagulants injectables, dérivés de l'héparine, dont l'efficacité peut être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité anti-Xa, le Temps de Howell (TH) ou le Temps de Cephalin Kaolin (TCK) suivant les produits utilisés. Un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant toute la durée d'utilisation d'un dérivé de l'héparine.


effet antabuse
Ensemble de symptômes désagréables provoqués par certains médicaments lorsqu'ils sont associés à la prise de boissons alcoolisées : bouffées de chaleur, rougeur du visage, maux de tête, nausées, vomissements.


épilepsie
Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.


hémorragies
Perte de sang à partir d'une artère ou d'une veine. Une hémorragie peut être externe, mais également interne et passer inaperçue.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  5
 • 4 étoiles
  1
 • 3 étoiles
  1
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

Ergydraine Nutergia Eliminatie 250 ml Ergydraine Nutergia Eliminatie 250 ml
€ 16,75
Op voorraad
Mylan Viatris Vitalogink 40 mg Ginkgo-extract 90 tabletten Mylan Viatris Vitalogink 40 mg Ginkgo-extract 90 tabletten
€ 7,99
Op voorraad
BIOGARAN GINKGO 90 capsules BIOGARAN GINKGO 90 capsules
€ 7,94
Op voorraad
Ginkgo biloba EG LABO 40mg 90 tabletten Ginkgo biloba EG LABO 40mg 90 tabletten
€ 9,10
Op voorraad
Ergyveine Light Benen Nutergia 250ml Ergyveine Light Benen Nutergia 250ml
€ 15,95
Op voorraad
Soria Natuurlijk Ginkgo Vloeibaar Extract 50ml Soria Natuurlijk Ginkgo Vloeibaar Extract 50ml
€ 9,99
Expédié en 5 à 7 jours ouvrés
STRONTIUM CARBONICUM 5CH 9CH korrels homeopathische Boiron STRONTIUM CARBONICUM 5CH 9CH korrels homeopathische Boiron
€ 2,99
In winkelwagen
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET MEDICATIE VENEUZE CIRCULATIE

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Ginkgo, een primitieve levendbarende boom van het Mesozoïcum Ginkgo, een primitieve levendbarende boom van het Mesozoïcum

De oudste geneeskrachtige planten in het plantenrijk zijn, zoals Darwin zei , een waar "levend fossiel". Ginkgo maakt deel uit van een plantengroep die zich 200 tot 250 miljoen jaar geleden ontwikkelde in het Carboon, tijdens de bloeitijd van de reuzenpaardenstaart. Deze boom heeft onder andere het voordeel dat hij millennia kan verouderen . Als we het er in het algemeen over eens zijn dat 4000 jaar een respectabele leeftijd is voor…

Lees het artikel op de blog
Koude ledematen en microcirculatie, een veelvoorkomende aandoening in de winter Koude ledematen en microcirculatie, een veelvoorkomende aandoening in de winter

Tijdens de wisseling van de seizoenen, vooral tijdens het koude seizoen, is het gebruikelijk om last te hebben van koude ledematen (neus, handen, voeten, oren). Dit fenomeen als gevolg van een kleine verstoring van de microcirculatie is heel normaal. De natuur is goed gemaakt en je lichaam reageert. Maar waarom dit fenomeen? Als het erg koud is, beschermt het lichaam voornamelijk vitale…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies