0
Esberiven Fort 60 Tabletten Doorbloedingsstoornissen
Esberiven Fort 60 Tabletten Doorbloedingsstoornissen
Esberiven Fort 60 Tabletten Doorbloedingsstoornissen Esberiven Fort 60 Tabletten Doorbloedingsstoornissen
Medicijnen zonder recept

Esberiven Fort 60 Tabletten Doorbloedingsstoornissen

€ 10,90 exclusief BTW € 11,99 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400939498973
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Esberiven Fort 60-tabletten is een aderotoon die de tonus versterkt en een vaatbeschermend middel dat de weerstand van de bloedvaten verhoogt. Het wordt aanbevolen bij veneuze circulatiestoornissen en aambei-crisis.

Voor waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Esberiven Fort.

Beschrijving van Esberiven Fort 60-tabletten Doorbloedingsstoornissen

Esberiven is een aderotoon die de tonus versterkt en een vaatbeschermend middel dat de weerstand van de bloedvaten verhoogt.

Bij chronische pathologie is het mogelijk om deze behandeling te combineren met L28 LEHNING druppels voor oraal gebruik , homeopathische behandeling voor veneuze circulatiestoornissen (spataderen, spataderzweren, aambeien).

Beschrijving van Esberiven

Het wordt aanbevolen bij veneuze circulatiestoornissen en aambeiencrisis.

Lees meer over de verschillende pathologieën van veneuze circulatie .

Zwaarte in de benen of kuiten is een bijzonder zwaar gevoel in de benen, over het algemeen groter aan het einde van de dag, in geval van hoge hitte, bij langdurig staan of zitten, of wanneer het kalf in kleding wordt samengedrukt of schoenen die te strak zitten.

 • Phlebalgia zijn pijnen die specifiek zijn voor een veneus pad en kunnen leiden tot hechtingen in het pad van de aderen.
 • Krampen aan de onderste ledematen komen voor bij 30% van de veneuze aandoeningen en worden gekenmerkt door een langdurige en abnormale samentrekking van een beenspier, wat wijst op een slechte afvoer van zuurstofarm bloed.
 • Ongeduld is een gevoel van gevoelloosheid, gedefinieerd als een drang om uw benen te bewegen tijdens langdurige stationaire stations, waardoor u moet opstaan.

Aanwijzingen voor gebruik en doseringen

Bij veneuze circulatiestoornissen (zware benen, spataderen, spataderen, aambeien) adviseren wij de volgende dosering: neem 's ochtends 1 tablet en' s avonds 1 tablet.

In het geval van grote aambeien, raden we het gelijktijdig gebruik van een ontstekingsremmende en verdovende crème aan , zoals Sedorrhoide Rectal Cream en Sedoroid zetpil voor gevallen van jeukende interne aambeien.

Samenstelling van Esberiven Fort

Rutoside, droog waterig extract van zoete klaver verrijkt met getitreerde coumarine
Hulpstoffen: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumcarboxymethylzetmeel, magnesiumstearaat, calciumsulfaatdihydraat, sucrose, Arabische gom, natriumcarmellose, titaniumdioxide, witte opaal (titaandioxide, sucrose, natriumbenzoaat, gezuiverd water), was van carnauba.
Hulpstoffen met bekend effect: lactose, sucrose

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Esberiven

 • Allergie voor een van de bestanddelen van Esberiven
 • Oraal gebruik
 • Lees de instructies zorgvuldig

Drugswaarschuwingen

Let op, het medicijn Esberiven is geen product zoals elk ander. Lees de bijsluiter zorgvuldig voordat u bestelt. Houd Esberiven-geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg uw arts of apotheker als de symptomen aanhouden. Pas op voor onverenigbaarheden met uw huidige behandelingen.

 • Informeer uw online apotheker over de lopende behandelingen om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. Het bestelvalidatieformulier bevat een persoonlijk berichtveld dat voor dit doel wordt verstrekt.
 • Vind de bijsluiter van dit Esberiven-medicijn op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
 • Geneesmiddelenbewaking: Verklaar een of meer bijwerkingen die verband houden met het gebruik van een Esberiven-medicijn.

Deze Esberiven Fort-medicatie wordt aanbevolen bij:

 • veneuze circulatiestoornissen ,
 • aambei crisis .

Veneuze insufficiëntie is een chronische en progressieve onbalans. Je mag nooit uit het oog verliezen dat wat we in de benen zien slechts het topje van de ijsberg is. Het probleem van de bloedsomloop moet als globaal worden beschouwd omdat het alle vaten van het organisme betreft: aders, slagaders, lymfecircuit en water. Anderzijds hebben een aantal systemen gevolgen voor de wereldwijde bloedsomloop: de lever, de nieren, het zenuwstelsel en het hormonale systeem.
De term hemorrhoidal crisis verwijst naar verergerende symptomen van hemorrhoidal ziekte. Deze crisis wordt gesignaleerd door aanzienlijke pijn en een zwaar gevoel, die allemaal verergeren bij een stoelgang. Symptomen zijn erg onaangenaam, maar duren normaal gesproken niet langer dan een paar dagen.

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 28/01/2021

Dénomination du médicament

ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé

Rutoside, extrait aqueux sec de mélilot, coumarine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé ?

3. Comment prendre ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé ?

6. Contenu de lÂemballage et autres informations.

1. QUÂEST-CE QUE ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique  médicament agissant sur les capillaires, code ATC : C05CA01

ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, contient du rutoside et de lÂextrait aqueux sec de mélilot en substances actives, et est enrichi en coumarine

Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des vaisseaux sanguins).

Ce médicament est préconisé chez lÂadulte dans les troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes avec formation de caillots dans les veines des jambes) et des hémorroïdes (saignement anal lors du passage des selles). Il contribue à réduire le gonflement et à restaurer une fonction veineuse normale.

Si vous avez des questions concernant le mode dÂaction de ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, et les raisons pour lesquelles ce médicament vous a été prescrit, interrogez votre médecin.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé ?

Ne prenez jamais ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé :

· si vous êtes allergique au rutoside, à lÂextrait aqueux sec de mélilot ou à la coumarine, ou à lÂun des autres ingrédients de ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ;

· si vous allaitez ;

· si vous souffrez/avez précédemment souffert dÂune maladie du foie ;

· si vous prenez des médicaments qui fluidifient le sang ou empêchent la coagulation (anticoagulants), car ces médicaments peuvent augmenter le risque dÂhémorragie.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé.

· Crise hémorroïdaire : si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

· Troubles de la circulation veineuse : ce traitement a toute son efficacité lorsquÂil est associé à une bonne hygiène de vie.

· Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids. La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

· Pendant le traitement avec ce médicament, si les symptômes sÂaggravent ou si vous développez des problèmes cardiaques, rénaux ou hépatiques, des signes dÂinfection cutanée (inflammation de la peau), des ulcères de la peau, une inflammation des veines, un Âdème sur une ou deux jambes, parlez-en à votre médecin.

Enfants et adolescents

Ce médicament est déconseillé chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans, dans la mesure où il nÂexiste aucune donnée disponible.

Autres médicaments et ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Informez votre médecin si vous prenez les médicaments suivants, dans la mesure où ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, peut interagir avec eux sÂils sont pris simultanément.

· médicaments fluidifiant le sang (anticoagulants),

· interféron à (médicament qui renforce le système immunitaire et aide à réduire lÂactivité de la maladie).

ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé avec des aliments, des boissons et de lÂalcool

ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, peut être pris avec ou sans aliments. Des précautions supplémentaires doivent être prises si vous buvez de lÂalcool pendant la prise dÂESBERIVEN FORT, comprimé enrobé.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

En raison du passage dans le lait maternel de la coumarine, ce médicament est déconseillé pendant la période d'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, ne devrait pas altérer votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Cependant, les réponses individuelles aux médicaments peuvent varier. Certains effets indésirables tels que des vertiges ont été rapportés. ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, peut affecter lÂaptitude de certains patients à conduire ou à utiliser des machines.

ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé contient du lactose, du saccharose, du sodium et du benzoate de sodium.

Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire essentiellement «sans sodium»

Ce médicament contient 0,046 mg de benzoate de sodium par comprimé.

3. COMMENT PRENDRE ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 1 comprimé enrobé dÂESBERIVEN FORT 2 fois par jour.

Ne pas dépasser 2 comprimés par jour.

Voie orale.

1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir.

Continuez de prendre ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, aussi longtemps que votre médecin vous lÂa prescrit.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

LÂutilisation de ce médicament est déconseillée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, dans la mesure où il nÂy a pas de données disponibles.

Si vous avez pris plus de ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé que vous nÂauriez dû

Ne prenez jamais plus de comprimés que ce que votre médecin vous a prescrit. Si vous prenez accidentellement trop de comprimés, consultez immédiatement votre médecin ou lÂhôpital. Emportez la boîte de médicament avec vous.

Les symptômes dÂun surdosage éventuel peuvent inclure des nausées (envie de vomir), des vomissements, une impression générale de malaise, une faiblesse et une paralysie musculaire. Des doses excessives peuvent entraîner une exacerbation des effets indésirables.

Si vous oubliez de prendre ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé

Essayez de prendre ESBERIVEN FORT comprimé enrobé conformément à votre prescription. Cependant, si vous oubliez une dose, poursuivez tout simplement le schéma habituel dÂun comprimé deux fois par jour.

Ne prenez pas de dose double pour compenser un comprimé que vous avez oublié de prendre..

Si vous arrêtez de prendre ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé

ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, ne peut traiter votre maladie que si vous continuez de le prendre.

Il est important de poursuivre le traitement par ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé, aussi longtemps que votre médecin vous lÂa prescrit.

Si vous avez dÂautres questions sur lÂutilisation de ce médicament, demandez plus dÂinformations à votre médecin ou votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si lÂun des effets suivants survient, arrêtez de prendre ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé. Consultez immédiatement votre médecin ou rendez-vous aux urgences de lÂhôpital le plus proche.

· réactions allergiques, y compris éruptions cutanées, gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant causer des difficultés à respirer ou à avaler.

Si vous remarquez lÂun des signes suivants, vous pourriez requérir des soins médicaux dÂurgence :

· démangeaisons, peau ou yeux jaunes, urines foncées ou symptômes grippaux, qui sont les symptômes dÂune inflammation du foie (hépatite) ;

· De rares cas dÂatteinte hépatique ont été rapportés.

En outre, les effets suivants ont également été rapportés

Rare : pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1000

Légère augmentation du flux menstruel

Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles

· nausées, vomissements, diarrhées ;

· prurit, éruptions cutanées, photosensibilité ;

· maux de tête, vertiges, troubles du sommeil ;

· Perte de mouvement musculaire, impression générale de malaise, faiblesse.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou , votre pharmacien . Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage dÂinformations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

NÂutilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur lÂemballage.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-lÂégout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien dÂéliminer les médicaments que vous nÂutilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger lÂenvironnement.

6. CONTENU DE LÂEMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé

· Les substances actives sont :

Rutoside.............................................................................................................. 250,00000 mg

Extrait aqueux sec de mélilot.................................................................................. 30,00000 mg

Enrichi en coumarine titré à....................................................................................... 5,00000 mg

Pour un comprimé enrobé.

· Excipients à effet notoire : lactose, saccharose.

· Les autres excipients sont : Lactose monohydraté*, cellulose microcristalline*, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium, sulfate de calcium dihydraté, saccharose, gomme arabique, carmellose sodique, dioxyde de titane, opalux blanc (dioxyde de titane, saccharose, benzoate de sodium, eau purifiée), cire de Carnauba

*correspondant au Cellactose

QuÂest-ce que ESBERIVEN FORT, comprimé enrobé et contenu de lÂemballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé. Boîte de 30 ou 60 comprimés.

Titulaire de lÂautorisation de mise sur le marché

AMDIPHARM LIMITED

TEMPLE CHAMBERS

3, BURLINGTON ROAD

DUBLIN 4

IRLANDE

Exploitant de lÂautorisation de mise sur le marché

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

76, AVENUE DU MIDI

63802 COURNON D'AUVERGNE

Fabricant

INPHARMASCI

ZI N°2 de PROUVY  ROUVIGNIES

1 RUE DE NUNGESSER

59121 PROUVY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de lÂANSM (France).

VIDAL DE LA FAMILLE

ESBERIVEN

Fiche révisée le : 20/11/2017

Vasculoprotecteur et veinotonique

mélilot, rutoside

.Présentations. Composition.Indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

ESBERIVEN FORT : comprimé (blanc) ; boîte de 30.
Non remboursé - Prix libre -

ESBERIVEN FORT : comprimé (blanc) ; boîte de 60.
Non remboursé - Prix libre -

Laboratoire CSP - Centre Spécialités Pharmaceutiques

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Mélilot, extrait 30 mg 
soit dérivés coumariniques 5 mg 
Rutoside 250 mg 
Lactose 
Saccharose 

INDICATIONS  (sommaire)
C'est un protecteur vasculaire et un veinotonique. Il stimule la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des vaisseaux capillaires.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique :
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament est insuffisant pour prévenir le risque de phlébite chez les malades alités ou plâtrés.
Le traitement de l'insuffisance veineuse repose sur des mesures spécifiques telles que le port de bas de contention.
Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des hémorroïdes et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
1 comprimé, 2 fois par jour.
CONSEILS (sommaire)
Une activité physique régulière et la surélévation du pied du lit permettent de faciliter la circulation veineuse et lymphatique.
La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchant des crises d'hémorroïdes. Un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Nausées, vomissements, réaction allergique cutanée, malaise, maux de tête, légère augmentation des règles.


LEXIQUE  (sommaire)


hémorroïdes
Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.


impatiences
Sensations pénibles localisées dans les jambes. Elles se manifestent, généralement lors du coucher, par un sentiment d'inconfort, un besoin irrépressible de bouger les jambes.


insuffisance veineuse
Incapacité des veines des jambes à faire remonter le sang vers le cœur.


lymphatique
Qui concerne la lymphe, liquide incolore circulant dans des vaisseaux spécifiques et dont l'accumulation provoque des œdèmes.


phlébite
Inflammation d'une veine profonde avec formation d'un caillot sanguin, touchant généralement les jambes. La gravité des phlébites est liée à la possibilité d'un déplacement du caillot qui peut migrer jusqu'au cœur et venir ensuite obstruer une artère des poumons (embolie pulmonaire). Une paraphlébite, ou phlébite superficielle, est l'inflammation d'une veine superficielle ; elle est beaucoup moins préoccupante.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.


vaisseaux capillaires
Vaisseaux sanguins plus fins que des cheveux (d'où leur nom) qui irriguent les cellules.


vasculaire
Qui concerne les vaisseaux sanguins : artères et veines.


veinotonique
Désigne un médicament qui a la propriété d'augmenter le tonus de la paroi.

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  16
 • 4 étoiles
  3
 • 3 étoiles
  0
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0
gebruikt voor :
product bevat :

Onze apothekers kunnen je adviseren

Kit Homeopathische Hemorrhoid behandeling en preventie Kit Homeopathische Hemorrhoid behandeling en preventie
€ 16,10
Op voorraad
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET MEDICATIE VENEUZE CIRCULATIE

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Natuurlijke lichte benen voor deze zomer Natuurlijke lichte benen voor deze zomer

Bijna een op de vier Fransen heeft problemen met de bloedsomloop . Gevoelloosheid, tintelingen, zwaar gevoel in de benen aan het eind van de dag... de symptomen variëren van persoon tot persoon. Als het warm is, vallen tintelingen, spataderen, nachtelijke krampen... het dagelijks leven binnen. Het is absoluut noodzakelijk om aandacht te besteden aan deze symptomen om te voorkomen dat het probleem erger wordt. Verre van…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies