0
Diaralia Boiron Acute diarree 40 tabletten
Medicijnen zonder recept

Diaralia Boiron Acute diarree 40 tabletten

€ 6,35 exclusief BTW € 6,99 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400936096646
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

DIARALIA is een homeopathisch geneesmiddel van oudsher bij de symptomatische behandeling van acute voorbijgaande diarree.

Vanaf 6 jaar.

DIARALIA 40 CP acute diarree HOMEOPATHIE Boiron

 

DIARALIA is een homeopathisch geneesmiddel van oudsher bij de symptomatische behandeling van acute diarree passagiers ..

 

Instructies DIARALIA

Dosering DIARALIA

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar

1 zuigtablet, 4 tot 6 maal daags, gedurende een behandeling van 3 dagen.
Stop de behandeling wanneer de symptomen verdwijnen.

Wijze van gebruik en toedieningsweg DIARALIA
Sublinguaal (tablet te smelten onder de tong)
Voor kinderen van 18 maanden tot 6 jaar: los de tablet in een beetje water voordat u, vanwege het risico op aspiratie. Zodra leeftijd toelaat, los de tabletten onder de tong.

Duur van de behandeling DIARALIA
De duur van de behandelingen een week niet overschrijden.

In het geval van overdosering DIARALIA

Als u meer DIARALIA hebben genomen orodispergeerbare tabletten n''auriez u zou mogen:

Neem contact op met uw arts of apotheker.
Indien weggelaten één of meer doses DIARALIA

Als u een dosis van DIARALIA orodispergeerbare tablet te missen:

Neem geen dubbele dosis in te halen voor de dosis die u vergeten te nemen

Zwangerschap en borstvoeding met DIARALIA
Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij afwezigheid van experimentele en klinische gegevens, en uit voorzorg, het gebruik van dit geneesmiddel moet worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding vermeden.


Samenstelling DIARALIA

Hulpstoffen met bekend effect: Dit geneesmiddel bevat lactose,
Actieve ingrediënten:
Voor een tablet 300 mg
Arsenicum album 9CH 1mg
5CH China rubra 1mg
Podophyllum peltatum 9 CH 1mg
Hulpstoffen: sucrose, lactose monohydraat, magnesiumstearaat

 

Tegen-indicatie DIARALIA

N''utilisez DIARALIA nooit orodispergeerbare tabletten:
· Bij kinderen onder de 18 maanden.
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de ingrediënten in Coryzalia orodispergeerbare tabletten zijn.

 

Mogelijke interacties met DIARALIA

Als u nog andere geneesmiddelen of ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, overleg dan met uw arts of apotheker.

Deze medicatie wordt genomen tussen de maaltijden.

 

Nadelige effecten van DIARALIA

Zoals alle geneesmiddelen kan DIARALIA orodispergeerbare tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel iedereen is er geen probleem.
Als u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of als de bijwerkingen ernstig wordt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 

Bewaarcondities DIARALIA

Bewaard bij een temperatuur van maximaal 30 ° C

 

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen DIARALIA

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij braken, hoge koorts, bloed in de ontlasting.
Elke belangrijke diarree blootgesteld aan het risico van uitdroging die een gepaste rehydratatie.
Als diarree aanhoudt voor meer dan 3 dagen, wordt een medische raadpleging vereist.
Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of malabsorptie syndroom glucose of galactose (zeldzame erfelijke).

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

LET OP

ANSM - Bijgewerkt: 18/08/2017

Naam van het medicijn

DIARALIA, tablet

omlijst

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of door uw arts of apotheker.

· Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het opnieuw lezen.

· Neem contact op met uw apotheker voor advies of informatie.

· Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. Zie sectie 4.

· U moet met uw arts overleggen als u zich niet beter voelt of als u zich na 3 dagen slechter voelt.

Wat bevat deze folder?

1. Wat is DIARALIA, tablet en in welke gevallen wordt het gebruikt?

2. Welke informatie moet u weten voordat u DIARALIA, tablet inneemt?

3. Hoe neemt u DIARALIA, tablet in?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. Hoe DIARALIA, tablet op te slaan?

6. Inhoud van het pakket en andere informatie.

1. WELKE DIARALIA, tablet EN WAARVOOR HET WORDT GEBRUIKT

Farmacotherapeutische categorie: homeopathisch geneesmiddel.

DIARALIA, tablet is een homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van acute voorbijgaande diarree bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT DIARALIA WORDT GEBRUIKT, tablet?

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik DIARALIA niet, tablet:

· Bij kinderen jonger dan 6 jaar vanwege het risico op een miskraam gerelateerd aan de farmaceutische vorm.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt in geval van braken, hoge koorts, bloed in de ontlasting.

Elke belangrijke diarree loopt het risico van uitdroging, wat een goede rehydratatie vereist.

Als de diarree langer dan 3 dagen aanhoudt, is een medische raadpleging vereist.

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptiesyndroom of sucrase / isomaltase-deficiëntie (zeldzame erfelijke ziekten).

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose- of galactose-malabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke aandoeningen).

kinderen

Niet van toepassing.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen en DIARALIA, tablet

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

DIARALIA, tablet met voedsel en dranken

Dit geneesmiddel moet uit de buurt van maaltijden worden genomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

DIARALIA-tablet bevat sucrose en lactosemonohydraat.

3. HOE WORDT DIARALIA INGENOMEN, tablet?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

dosering

1 tablet om te zuigen, 4 tot 6 keer per dag voor een behandeling van maximaal 3 dagen.

Stop de behandeling als de symptomen verdwijnen.

Wijze van toediening

Mondelinge manier.

Tablet om te zuigen.

Wat u moet doen als u meer DIARALIA heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten DIARALIA in te nemen, tablet

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van DIARALIA, tablet

Niet van toepassing.

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Rapportage van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) en het netwerk van regionale farmacovigilantiecentra - Website: www.ansm.sante.fr

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIARALIA, tablet?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand .

Gooi geen medicatie in de riolering of in het huisafval. Vraag uw apotheker om medicijnen te elimineren die u niet langer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. INHOUD VAN VERPAKKINGEN EN OVERIGE INFORMATIE

Wat DIARALIA bevat, tablet

· De werkzame stoffen zijn:

Arsenicum album 9 CH .............................................. .................................................. ............. 1 mg

China rubra 5 CH .............................................. .................................................. ...................... 1 mg

Podophyllum peltatum 9 CH .............................................. .................................................. ..... 1 mg

Voor een tablet van 300 mg

· De andere bestanddelen zijn: sucrose, lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet DIARALIA, tablet eruit en wat is de inhoud van de verpakking

DIARALIA komt in tabletvorm. Het is verpakt in een doos met 40 tabletten.

Houder van de handelsvergunning

boiron

2 avenue west Lyon

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

Operator van de handelsvergunning

boiron

2 avenue west Lyon

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

fabrikant

boiron

2 avenue west Lyon

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

Namen van het geneesmiddel in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

De laatste datum waarop deze bijsluiter werd herzien, is:

[later in te vullen door de houder]

anders

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de ANSM-website (Frankrijk).

VIDAL VAN DE FAMILIE

DIARALIA

homeopathie

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Aandacht . Zwangerschap en borstvoeding . Instructies voor gebruik en dosering . Tips . lexicon

PRESENTATIES (samenvatting)

DIARALIA: tablet; doos van 40.
Niet terugbetaald - Gratis prijs -

Laboratorium Boiron

SAMENSTELLING (samenvatting)
Arsenicum album 9 CH, China rubra 5 CH, Podophyllum peltatum 9 CH, aa; lactose, sucrose.
INDICATIES (samenvatting)
Dit medicijn is een complexe (associatie) van homeopathische componenten.
Het wordt gebruikt bij de homeopathische behandeling van voorbijgaande diarree bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.
LET OP (samenvatting)
Diarree met koorts of bloed in de ontlasting vereist onmiddellijke medische aandacht.
ZWANGERSCHAP EN BREASTFEEDING (samenvatting)
Bij homeopathische verdunningen zijn de stoffen in dit medicijn niet bekend als giftig tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik het echter niet zonder het advies van uw arts of apotheker.
ROUTEBESCHRIJVING EN DOSERING (samenvatting)
De tabletten moeten langzaam zuigen.
De tabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. In feite kunnen ze de luchtwegen blokkeren als het kind slecht doorslikt en de tablet de luchtpijp passeert (valse route).

Gebruikelijke dosering:

 • Volwassene en kind vanaf 6 jaar: 1 tablet, 4 tot 6 keer per dag.
Stop de behandeling zodra de symptomen verdwijnen.
De behandelingsduur is beperkt tot 3 dagen.
TIPS (samenvatting)
Diarree kan uitdroging veroorzaken, vooral bij kinderen of ouderen. Dit verlies van water door het lichaam moet worden gecompenseerd door overvloedige dranken (bouillon zoute, zoete dranken) omdat het de oorzaak kan zijn van vermoeidheid, ongemak of verwarring van ideeën.


LEXICON (samenvatting)


complex
Naam gegeven aan een vereniging van verschillende homeopathische middelen. Over het algemeen zijn de gebruikte verdunningen laag: van 3 DH (Hahnemannian decimal) tot 6 CH (Hahnemannian centesimal).


homeopathische verdunningen
Verdunning van een werkzame stof die aan homeopathische regels voldoet. De na meerdere opeenvolgende verdunningen verkregen oplossing bevat slechts een kleine hoeveelheid van de aanvankelijk aanwezige actieve stof. De eigenschappen van een homeopathisch middel hangen nauw samen met hun dynamisatie (agitatie van de oplossing tussen elke verdunning). Eenheden die homeopathische verdunningen tot expressie brengen zijn: DH, CH en K (korsakovian).


homeopathische behandeling
Behandeling op basis van de toediening van sterk verdunde stoffen van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. De belangrijkste principes van de homeopathie zijn de gelijkenis (gebruik van stoffen die effecten produceren die vergelijkbaar zijn met het symptoom van de ziekte), de infinitesimale verdunning (de gebruikte stoffen zijn het onderwerp van meerdere verdunningen) en de globaliteit (het behandelingsdoel niet). is geen orgaan in het bijzonder, maar het individu als geheel).

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  4
 • 4 étoiles
  2
 • 3 étoiles
  0
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

BioGaia Druppels L.reuteri Protectis Stilligout 5ml BioGaia Druppels L.reuteri Protectis Stilligout 5ml
€ 13,99
Op voorraad
ULTRA GIST CAPSULES 200mg antidiarreebehandelingen ULTRA GIST CAPSULES 200mg antidiarreebehandelingen
€ 5,99
In winkelwagen
Op voorraad
Mylan Viatris Diosmectiet 3 g acute diarree Mylan Viatris Diosmectiet 3 g acute diarree
€ 3,54
In winkelwagen
Op voorraad
DIARETYL 2MG DOOS VAN 12 CAPSULES DIARETYL 2MG DOOS VAN 12 CAPSULES
€ 2,99
In winkelwagen
Op voorraad
China regia 9CH 15CH 30CH 7CH Dosis Globulen Homeopathische Boiron China regia 9CH 15CH 30CH 7CH Dosis Globulen Homeopathische Boiron
€ 2,79
In winkelwagen
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
ULTRABIOTISCHE INSTANT 5 DAGEN 10 capsules ULTRABIOTISCHE INSTANT 5 DAGEN 10 capsules
€ 8,16
Op voorraad
Lacteol 340 mg 10-30 capsules Anti Diarree Lacteol 340 mg 10-30 capsules Anti Diarree
€ 5,49
In winkelwagen
5-7 werkdagen
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET DIARREE

Advies van onze natuurgeneeskundigen

De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen

Sommige homeopathische geneesmiddelen hebben geen therapeutische indicatie of dosering. De reden ? In de homeopathie kan hetzelfde medicijn verschillende ziekten behandelen (bijvoorbeeld spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid) en dezelfde aandoening (verkoudheid) kan worden behandeld met verschillende medicijnen, gekozen volgens de patiënt. Het is aan de gezondheidswerker om te bepalen wie en hoe hij moet innemen. Deze medicijnen zonder therapeutische indicatie zitten vaak…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies