0
HOMEOAFTYL 60 CP HOMEOPATHIE Boiron
Medicijnen zonder recept

HOMEOAFTYL 60 CP HOMEOPATHIE Boiron

€ 5,90 exclusief BTW € 6,49 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400935875082
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

HOMEOAFTYL is een homeopathisch geneesmiddel van oudsher bij de symptomatische behandeling van aften.

Vanaf 6 jaar

HOMEOAFTYL 60 CP HOMEOPATHIE Boiron

 

HOMEOAFTYL Tabletten 60 Boiron Laboratories is een homeopathisch geneesmiddel gebaseerd Borax 5 CH, van Kali bi 5 CH en 5 CH Sulfuricum ac, geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van aften. Een zuigen zonder voedsel.


HOMEOAFTYL is een homeopathisch geneesmiddel van oudsher bij de symptomatische behandeling van aften.

 

Instructies HOMEOAFTYL

Dosering HOMEOAFTYL

1 pastille langzaam tussen de maaltijden, 4-5 keer per dag bij toediening gedurende maximaal 5 dagen.
Stop de behandeling wanneer de symptomen verdwijnen.
Als u denkt dat het effect van HOMEOAFTYL, ruit te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker.
Wijze van gebruik en toedieningsweg HOMEOAFTYL
Oraal gebruik.
HOMEOAFTYL Duur van de behandeling
Ruimtevaart snel verbeteren en stop genomen van de symptomen verdwijnen. Maximaal 5-daagse behandeling.

In het geval van overdosering HOMEOAFTYL

Als u meer HOMEOAFTYL nemen, zuigtablet dient u:

Neem contact op met uw arts of apotheker.
Indien weggelaten één of meer doses HOMEOAFTYL

Als je mist HOMEOAFTYL, ruit:

Neem geen dubbele dosis in te halen voor de dosis die u vergeten te nemen

Zwangerschap en borstvoeding met HOMEOAFTYL
Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij afwezigheid van experimentele en klinische gegevens, en uit voorzorg, het gebruik van dit geneesmiddel moet worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding vermeden.


Samenstelling HOMEOAFTYL

Bekend effect Hulpstoffen: Sorbitol
Actieve ingrediënten:
Borax 5 CH 1 mg
Kali bi 5CH .................................. 1 mg
Sulfuricum ac 5CH .................................... 1 mg
Voor een tablet 300 mg

Andere stoffen: lactosemonohydraat, sucrose, magnesiumstearaat.

 

Tegen-indicatie HOMEOAFTYL

Kinderen onder de 6 jaar

 

Mogelijke interacties met HOMEOAFTYL

Als u nog andere geneesmiddelen of ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, overleg dan met uw arts of apotheker.

 

Nadelige effecten van HOMEOAFTYL

Zoals alle geneesmiddelen HOMEOAFTYL, zuigtabletten kunnen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen krijgt is niet onderworpen.
Als u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of als de bijwerkingen ernstig wordt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 

Bewaarcondities HOMEOAFTYL

Geen speciale bewaarcondities

 

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen HOMEOAFTYL
Wees extra voorzichtig met HOMEOAFTYL, ruit:
Door de aanwezigheid van lactose, mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt bij patiënten met galactosemie, glucose en galactose malabsorptie of lactase-deficiëntie (zeldzame stofwisselingsziekten).
Door de aanwezigheid van sucrose, mag het geneesmiddel niet worden gebruikt in geval van fructose intolerantie, malabsorptie van glucose en galactose of sucrase-isomaltase (zeldzame stofwisselingsziekten).

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

LET OP

ANSM - Bijgewerkt: 02/10/2017

Naam van het medicijn

HOMEOAFTYL, zuigtablet

omlijst

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of door uw arts of apotheker.

· Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het opnieuw lezen.

· Neem contact op met uw apotheker voor advies of informatie.

· Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. Zie sectie 4.

· U moet uw arts raadplegen als u zich na 5 dagen niet beter voelt of zich slechter voelt.

Wat bevat deze folder?

1. Wat is HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen en in welke gevallen wordt het gebruikt?

2. Wat is de informatie die u moet weten voordat u HOMEOAFTYL inneemt, tablet om te zuigen?

3. Hoe neem je HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. HOE BEWAART U HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen?

6. Inhoud van het pakket en andere informatie.

1. WAT IS HOMEOAFTYL, ZUIGETAFEL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmacotherapeutische categorie: homeopathisch geneesmiddel.

HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen is een homeopathisch geneesmiddel dat van oudsher wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van aften bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.

2. VOORDAT U HOMEOAFTYL NEEMT, tablet om te zuigen?

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Neem geen HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen:

Niet van toepassing.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptiesyndroom of sucrase / isomaltase-deficiëntie (zeldzame erfelijke ziekten).

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose- of galactose-malabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke aandoeningen).

kinderen

Niet van toepassing.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen en HOMEOAFTYL, zuigtablet

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen met eten en drinken

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

HOMEOAFTYL, zuigtablet bevat sucrose en lactosemonohydraat.

3. HOE WORDT HOMEOAFTYL INGENOMEN, tablet om te zuigen?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

dosering

1 tablet om langzaam buiten maaltijden te zuigen, 4 tot 5 maal per dag voor een behandeling van maximaal 5 dagen.

Stop de behandeling zodra de symptomen verdwijnen.

Wijze van toediening

Mondelinge manier.

Tablet om te zuigen.

Als u de indruk heeft dat het effect van HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen, te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer HOMEOAFTYL gebruikt, tablet te zuigen dan u zou moeten

Raadpleeg uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten HOMEOAFTYL in te nemen, tablet

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen

Niet van toepassing.

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Rapportage van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) en het netwerk van regionale farmacovigilantiecentra - Website: www.ansm.sante.fr

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor conservering.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand .

Gooi geen medicatie in de riolering of in het huisafval. Vraag uw apotheker om medicijnen te elimineren die u niet langer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. INHOUD VAN VERPAKKINGEN EN OVERIGE INFORMATIE

Wat bevat HOMEOAFTYL, zuigtablet

· De werkzame stoffen zijn:

Borax 5 CH ............................................... .................................................. ............................. 1 mg

Kalium bichromicum 5 CH .............................................. .................................................. ......... 1 mg

Sulfuricum acidum 5 CH .............................................. .................................................. ........... 1 mg

Voor een tablet van 300 mg.

· De andere bestanddelen zijn: sucrose, lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

Wat is HOMEOAFTYL, tablet om te zuigen en inhoud van het pakket

HOMEOAFTYL komt in de vorm van te zuigen tabletten. Het is verpakt in een doos met 60 tabletten.

Houder van de handelsvergunning

boiron

2 avenue west Lyon

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

Operator van de handelsvergunning

boiron

2 avenue west Lyon

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

fabrikant

boiron

2 avenue west Lyon

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

Namen van het geneesmiddel in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

De laatste datum waarop deze bijsluiter werd herzien, is:

[later in te vullen door de houder]

anders

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de ANSM-website (Frankrijk).

VIDAL VAN DE FAMILIE

HOMÉOAFTYL

homeopathie

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Zwangerschap en borstvoeding . Instructies voor gebruik en dosering . lexicon

PRESENTATIES (samenvatting)

HOMEOAFTYL: tablet om te zuigen; doos van 60.
Niet terugbetaald - Gratis prijs -

Laboratorium Boiron

SAMENSTELLING (samenvatting)
Borax CH, Kalium bichromicum CH, Sulfuricum acidum CH, aa; lactose.
INDICATIES (samenvatting)
Dit medicijn is een complexe (associatie) van homeopathische componenten.
Het wordt gebruikt bij de homeopathische behandeling van aften .
ZWANGERSCHAP EN BREASTFEEDING (samenvatting)
Bij homeopathische verdunningen zijn de stoffen in dit medicijn niet bekend als giftig tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik het echter niet zonder het advies van uw arts of apotheker.
ROUTEBESCHRIJVING EN DOSERING (samenvatting)
De tabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. In feite kunnen ze de luchtwegen blokkeren als het kind slecht doorslikt en de tablet de luchtpijp passeert (valse route).
De tabletten moeten langzaam worden weggezogen, weg van de maaltijden.

Gebruikelijke dosering:

 • Volwassene en kind vanaf 6 jaar: 1 tablet, 4 tot 5 keer per dag.
De gebruikelijke duur van de behandeling is beperkt tot 5 dagen zonder medisch advies.


LEXICON (samenvatting)


aften
Zeer pijnlijke laesie van de mond, met het uiterlijk van een geelachtige of grijze vlek, enigszins uitgehold. De genezing is meestal na een paar dagen spontaan.
Stress, vermoeidheid en bepaalde voedingsmiddelen (noten, hazelnoten, gruyère, citrusvruchten ...) kunnen een uitbraak van aften veroorzaken. In zeer zeldzame gevallen kunnen aften door kanker of medicatie zijn.


complex
Naam gegeven aan een vereniging van verschillende homeopathische middelen. Over het algemeen zijn de gebruikte verdunningen laag: van 3 DH (Hahnemannian decimal) tot 6 CH (Hahnemannian centesimal).


homeopathische verdunningen
Verdunning van een werkzame stof die aan homeopathische regels voldoet. De na meerdere opeenvolgende verdunningen verkregen oplossing bevat slechts een kleine hoeveelheid van de aanvankelijk aanwezige actieve stof. De eigenschappen van een homeopathisch middel hangen nauw samen met hun dynamisatie (agitatie van de oplossing tussen elke verdunning). Eenheden die homeopathische verdunningen tot expressie brengen zijn: DH, CH en K (korsakovian).


homeopathische behandeling
Behandeling op basis van de toediening van sterk verdunde stoffen van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. De belangrijkste principes van de homeopathie zijn de gelijkenis (gebruik van stoffen die effecten produceren die vergelijkbaar zijn met het symptoom van de ziekte), de infinitesimale verdunning (de gebruikte stoffen zijn het onderwerp van meerdere verdunningen) en de globaliteit (het behandelingsdoel niet). is geen orgaan in het bijzonder, maar het individu als geheel).

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  2
 • 4 étoiles
  1
 • 3 étoiles
  1
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

Urgo Filmogel Mondzweren Gel 6ml Urgo Filmogel Mondzweren Gel 6ml
€ 14,20
Op voorraad
Hyalugel Forte Oral Gel Kankerzweren mondlaesies 8ml Hyalugel Forte Oral Gel Kankerzweren mondlaesies 8ml
€ 9,29
Op voorraad
Boiron Bocéal keelpijn spray 20ml Boiron Bocéal keelpijn spray 20ml
€ 6,49
Op voorraad
Hyalugel Mondwater Aften Orale laesies 150 ml Hyalugel Mondwater Aften Orale laesies 150 ml
€ 9,25
Op voorraad
Bausch & Lomb BLOXAPHTE Bloxaphte Adult Spray 20ml Bausch & Lomb BLOXAPHTE Bloxaphte Adult Spray 20ml
€ 7,90
Op voorraad
Lyso 6 Aphtes Et Maux De Bouch 30 Comprimés Sublinguaux Lyso 6 Aphtes Et Maux De Bouch 30 Comprimés Sublinguaux
€ 6,49
In winkelwagen
Op voorraad
Elgydium Repair (pansorale reparatie) Orale gel 15 ml Elgydium Repair (pansorale reparatie) Orale gel 15 ml
€ 6,32
Op voorraad
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET MOND EN KEEL

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Homeopathische gids voor acute stomatologie Homeopathische gids voor acute stomatologie

Homeopathie kan effectief zijn voor een aantal stomatologische problemen, zoals het voorbereiden van een patiënt op een tandheelkundige ingreep, het voorkomen en behandelen van postoperatieve bloedingen, het voorkomen en behandelen van postoperatieve of niet-operatieve infecties, tandpijn, vooral postoperatieve pijn, en als aanvulling op de behandeling van verstandskiesproblemen. Geschiedenis van homeopathie in de stomatologie De homeopathie, met haar wortels in de…

Lees het artikel op de blog
Kruidnagel etherische olie, de antibacteriële biofilm bij uitstek Kruidnagel etherische olie, de antibacteriële biofilm bij uitstek

De kruidnagelboom, waarvan de botanische naam Eugenia caryophyllus is , behoort tot de Myrtaceae familie. De essentiële olie wordt verkregen door distillatie van de aan de lucht gedroogde bloemknoppen, die "kruidnagels" worden genoemd, en de steeltjes, die "klauwen" worden genoemd. Geschiedenis van kruidnagel De kruidnagelboom wordt al heel lang geteeld op de Molukse eilanden en maakt deel uit van de…

Lees het artikel op de blog
Hoe kies je je mondwater? Hoe kies je je mondwater?

We zijn allemaal op een dag onderhevig aan kleine orale ongemakken zoals aften , geïrriteerd tandvlees , gevoelige tanden of een slechte adem . U zult begrijpen dat een stralende glimlach en een frisse adem door gezonde tanden gaan . Om dit te bereiken is een strikte mondhygiëne essentieel. Wat als mondwater de oplossing was?! Mondwater kan in geen geval het tandenpoetsen vervangen . Het vormt echter een effectieve aanvulling op de werking van het poetsen . We vinden ze overal, in apotheken en drogisterijen of in supermarkten . Van alle merken , in alle formaten , hebben wij een ruime catalogus beschikbaar . Verloren…

Lees het artikel op de blog
De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen

Sommige homeopathische geneesmiddelen hebben geen therapeutische indicatie of dosering. De reden ? In de homeopathie kan hetzelfde medicijn verschillende ziekten behandelen (bijvoorbeeld spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid) en dezelfde aandoening (verkoudheid) kan worden behandeld met verschillende medicijnen, gekozen volgens de patiënt. Het is aan de gezondheidswerker om te bepalen wie en hoe hij moet innemen. Deze medicijnen zonder therapeutische indicatie zitten vaak…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies