0
Hydrosol multivitamine Solution 20ml
Medicijnen zonder recept

Hydrosol multivitamine Solution 20ml

€ 8,50 exclusief BTW € 9,35 INCLUSIEF BTW
Op voorraad
Referentie : 3400937714884
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Hydrosol multivitamine 20ml oplossing is een geneesmiddel voor de preventie of correctie van stoornissen veroorzaakt door een gebrekkige of onevenwichtige voeding.

HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA ONTWIKKELING 20ML  

Raadpleeg voor waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties de instructies voor het gebruik van Hydrosol Polyvitamin Pharma Development 20ml.

Beschrijving Hydrosol Polyvitamin Pharma Development 20ml

Hydrosol Polyvitamine Orale oplossing is een medicijn dat is geïndiceerd voor de preventie of behandeling van aandoeningen die verband houden met een gebrekkige of onevenwichtige voeding .

De gevolgen van een onevenwichtige voeding zijn talrijk :

 • Ondervoeding : onvoldoende of onevenwichtige voeding. Het leidt tot een gewichtsverlies dat verband houdt met de vetmassa of met de spiermassa en vaak met beide tegelijk. Vermoeidheid en inactiviteit door gewichtsverlies verergeren ondervoeding nog verder: we komen in een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.
 • Nutritionele anemieën : onvoldoende ijzer, foliumzuur, vitamine C + slechte opname van deze stoffen door een vermoeid spijsverteringskanaal.
 • Osteoporose : onvoldoende opname van calcium en vitamine D. Mineraal essentieel voor de vorming van botten en tanden en vitamine die nodig is voor de gezondheid en robuustheid van het menselijk skelet.
 • Obstipatie : Slecht dieet van water en plantaardige vezels, bevordert een opgeblazen gevoel en een trage spijsvertering.
 • Obesitas : onevenwichtige voeding , overmatige consumptie van zetmeelrijk voedsel (goedkoop) en vet, ten koste van eiwitten en vooral fruit en groenten + uitgesproken ouderdomssmaak voor zoete producten.

Gebruiksaanwijzing Hydrosol Polyvitamin Solution 20ml

 • Kinderen van 1 tot 3 jaar : 15 druppels per dag
 • Kinderen van 4 tot 12 jaar : 20 druppels per dag
 • Volwassenen, jongeren : 25 druppels per dag
Oraal gebruik.
De druppels kunnen worden verdund in water, melk of vruchtensap, zodat alle vloeistof wordt opgenomen.

Samenstelling van Hydrosol Polyvitamine-oplossing 20ml

Voor 100 ml drank:

Synthetische vitamine A (concentraat) olieachtige vorm 250.000 IE
Ergocalciferol (vitamine D2) 50.000 IE
Alfa-tocoferol (acetaat) (vitamine E) 100 mg
Thiamine hydrochloride (vitamine B1) 100 mg
Pyridoxine hydrochloride (vitamine B6) 100 mg
Riboflavine (natriumfosfaat) (vitamine B2) 75 mg
Nicotinamide (vitamine PP) 500 mg
Ascorbinezuur (vitamine C) 2500 mg
Dexpanthenol (vitamine B5) 200 mg

Hulpstoffen: pindaolie, glycerol, propyleenglycol, polyoxyethyleen gehydrogeneerde castorolie 40, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsacharine, aardbeiensmaak, etherische sinaasappelolie, natriumhydroxide of zuur zoutzuur, gezuiverd water.

Hulpstoffen met bekend effect: butylhydroxyanisol, butylhydroxytolueen, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), gehydrogeneerde castorolie polyoxyethyleen 40, propyleenglycol.

Wees voorzichtig Hydrosol Polyvitamin Solution 20ml

 • Niet gebruiken bij een voorgeschiedenis van allergie voor een van de bestanddelen,
 • Vetabsorptiestoornissen,
 • Chronische malabsorptie,
 • Geassocieerde therapie die de opname van vitamine A verstoort,
 • Hypercalciëmie (abnormaal hoog calciumgehalte in het bloed),
 • Hypercalciurie (abnormaal hoog calciumgehalte in de urine),
 • Calciumlithiasis (niersteen),
 • In combinatie met levodopa

Presentatie van Hydrosol Polyvitamin Solution 20ml

20 ml fles

Drugswaarschuwingen

Raadpleeg voor waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties de instructies voor het gebruik van Hydrosol Polyvitamin Solution 20ml. Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg uw arts of apotheker als de symptomen aanhouden. Pas op voor onverenigbaarheden met uw huidige producten.

Informeer uw online apotheker over de lopende behandelingen om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. Het bestelvalidatieformulier bevat een persoonlijk berichtveld dat voor dit doel wordt verstrekt.

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 10/01/2024

Dénomination du médicament

HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes

Vitamines A, D2, E, B1, B2, B6, PP, C, B5

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes ?

3. Comment prendre HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes ?

6. Contenu de lÂemballage et autres informations.

1. QUÂEST-CE QUE HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Vitamines (A : appareil digestif et métabolisme) - code ATC : A11BA.

Ce médicament est indiqué pour prévenir ou traiter des troubles en rapport avec un régime alimentaire carencé ou déséquilibré.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes ?

Ne prenez jamais HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes dans les cas suivants :

· Allergie aux substances actives ou à lÂun des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6, notamment les parabens.

· Troubles de lÂabsorption des graisses,

· Malabsorption chronique,

· Thérapeutique associée interférant avec lÂabsorption de la vitamine A,

· Hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang),

· Hypercalciurie (taux anormalement élevé de calcium dans les urines),

· Lithiase calcique (calcul rénal),

· En association avec la lévodopa.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER LÂAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes.

image003.pngFaites attention avec HYDROSOL POLYVITAMINE, solution buvable en gouttes :

Les vitamines A et D sont présentes dans de nombreux médicaments. La vitamine D est également présente dans de nombreux laits pour bébé.

Evitez de les associer à ce médicament car un surdosage en vitamine A ou D est susceptible dÂentraîner des effets indésirables graves, notamment chez le nourrisson. Respectez la posologie et la durée de traitement préconisées par le médecin.

image004.pngEn cas dÂapport complémentaire en calcium, consultez votre médecin.

Tous les besoins en sels minéraux et vitamines sont couverts par une alimentation équilibrée et diversifiée avec les aliments de base traditionnels (fruits, légumes, viande, Âufs, poissons, céréales, produits laitiers). Votre médecin peut vous aider dans lÂétablissement dÂun régime alimentaire équilibré, adapté à votre cas.

Autres médicaments et HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En cas de carence confirmée par votre médecin, ce médicament pourra être prescrit pendant la grossesse.

Eviter lÂadministration de ce médicament pendant lÂallaitement du fait du risque dÂeffet indésirable chez le nourrisson.

HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes contient du butylhydroxyanisole, du butylhydroxytoluène, du parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), du parahydroxybenzoate de propyle (E 216), de lÂhuile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée 40 et du propylèneglycol.

3. COMMENT PRENDRE HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes ?

Posologie

Adulte, adolescent :

25 gouttes par jour.

Enfant de 4 à 12 ans :

20 gouttes par jour.

Enfant de 1 à 3 ans :

15 gouttes par jour.

Cette spécialité nÂest pas adaptée au nourrisson de moins de 1 an.

Mode dÂadministration

Voie orale.

Les gouttes peuvent être diluées dans de lÂeau, du lait ou du jus de fruit, en sÂassurant alors que toute la quantité de liquide sera absorbée.

Durée de traitement

Respectez la posologie et la durée de traitement préconisées par le médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sÂapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: https://signalement.social-sante.gouv.fr/

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage dÂinformations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

NÂutilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur lÂemballage.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-lÂégout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien dÂéliminer les médicaments que vous nÂutilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger lÂenvironnement.

6. CONTENU DE LÂEMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes

· Les substances actives sont :

Vitamine A synthétique (concentrat de) forme huileuse* .................................................... 250 000 UI

Ergocalciférol (vitamine D2) ............................................................................................. 50 000 UI

α Tocophérol (acétate dÂ) (vitamine E) .................................................................................. 100 mg

Thiamine (chlorhydrate de) (vitamine B1) .............................................................................. 100 mg

Pyridoxine (chlorhydrate de) (vitamine B6) ........................................................................... 100 mg

Riboflavine (phosphate de sodium) (vitamine B2) ................................................................... 75 mg

Nicotinamide (vitamine PP) ................................................................................................. 500 mg

Acide ascorbique (vitamine C) ........................................................................................... 2500 mg

Dexpanthénol (vitamine B5) ................................................................................................. 200 mg

Pour 100 ml de solution buvable.

*Sous forme de palmitate de vitamine A stabilisé par du butylhydroxyanisole (9 mg/1 g) et du butylhydroxytoluène (9 mg/1 g).

15 gouttes (0,6 ml) = 1500 UI de vitamine A et 300 UI de vitamine D.

20 gouttes (0,8 ml) = 2000 UI de vitamine A et 400 UI de vitamine D.

25 gouttes (1 ml) = 2500 UI de vitamine A et 500 UI de vitamine D.

· Les autres composants sont :

Huile d'arachide, glycérol, propylèneglycol, huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée 40 (Cremophor RH 40), parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), saccharine sodique, arôme fraise**, TETRAROME orange, hydroxyde de sodium ou acide chlorhydrique, eau purifiée.

**Composition de l'arôme fraise : alcoolat de fraise, alcoolat de framboise, éthanol, infusion de vanille bourbon, maltol, lactate d'éthyle, sucre inverti, acétylacétate d'éthyle, méthylphénylglycidate d'éthyle, jus concentré de fraise, isobutyrate d'éthyle, acide isobutyrique, malonate d'éthyle, éthylvanilline, acide lactique, caproate d'éthyle, acide butyrique, oléorésine de vanille bourbon, vanilline, gamma nonalactone, anthranilate de méthyle, acétate d'isoamyle, huile essentielle de mandarine d'Italie, butyrate de benzyle, caproate d'allyle.

QuÂest-ce que HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMA DEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes et contenu de lÂemballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en gouttes. Flacon de 20 ml.

Titulaire de lÂautorisation de mise sur le marché

PHARMA DEVELOPPEMENT

CHEMIN DE MARCY

58800 CORBIGNY

Exploitant de lÂautorisation de mise sur le marché

PHARMA DEVELOPPEMENT

CHEMIN DE MARCY

ZONE INDUSTRIELLE

58800 CORBIGNY

Fabricant

PHARMA DEVELOPPEMENT

CHEMIN DE MARCY

58800 CORBIGNY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de lÂANSM (France).

Fiche révisée le : 05/03/2024

Vitamines associées

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

HYDROSOL POLYVITAMINÉ PHARMA DÉVELOPPEMENT : solution buvable (arômes : fraise, orange) ; flacon compte-gouttes de 20 ml (1 ml = 25 gouttes).
Non remboursé - Prix libre -

Laboratoire Pharma Développement

COMPOSITION  (sommaire)
 p 25 gtes 
Rétinol (vitamine A) 2 500 UI 
Ergocalciférol (vitamine D2) 500 UI 
Alpha-tocophérol (vitamine E) 1 mg 
Thiamine (vitamine B1)  1 mg 
Riboflavine (vitamine B2) 0,75 mg 
Nicotinamide (vitamine PP) 5 mg 
Dexpanthénol (vitamine B5) 2 mg 
Pyridoxine (vitamine B6) 1 mg 
Acide ascorbique (vitamine C) 25 mg 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est une association de vitamines, indispensables au métabolisme.
Il est utilisé dans la prévention ou la correction des troubles dus à une alimentation carencée ou déséquilibrée.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • excès de calcium dans le sang et dans les urines,
 • antécédent de calculs rénaux contenant du calcium.
ATTENTION  (sommaire)
Chez les personnes souffrant d'un trouble de l'absorption intestinale des graisses, ce médicament par voie orale ne convient pas, car certaines vitamines ne seront pas absorbées.
Ce médicament contient des vitamines A et D : leur surdosage expose à des effets indésirables graves ; ne dépassez pas les posologies préconisées et n'utilisez pas d'autres médicaments contenant ces vitamines sans avis médical.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Chez la femme enceinte ou qui allaite, les apports quotidiens en vitamine A, sous forme de médicament, ne doivent pas dépasser 5 000 UI par jour.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
La solution buvable peut être diluée dans de l'eau, du lait ou du jus de fruits.

Posologie usuelle:

 • Adulte et adolescent de plus de 12 ans : 25 gouttes par jour.
 • Enfant de 4 à 12 ans : 20 gouttes par jour.
 • Enfant de 1 à 3 ans : 15 gouttes par jour.
CONSEILS (sommaire)
Une alimentation équilibrée et diversifiée apporte habituellement des quantités suffisantes de vitamines et de sels minéraux. L'usage prolongé de vitamines ne se justifie pas sans avis médical.


LEXIQUE  (sommaire)


antécédent
Affection guérie ou toujours en évolution. L'antécédent peut être personnel ou familial. Les antécédents constituent l'histoire de la santé d'une personne.


métabolisme
Ensemble des actions de transformation qu'effectue l'organisme, aboutissant à la création d'énergie ou à l'élaboration de substances diverses. On distingue l'anabolisme (métabolisme de fabrication) du catabolisme (métabolisme de dégradation).


posologies
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


surdosage
La prise en quantité excessive d'un médicament expose à une augmentation de l'intensité des effets indésirables, voire à l'apparition d'effets indésirables particuliers.
Ce surdosage peut résulter d'une intoxication accidentelle, ou volontaire dans un but de suicide : il convient alors de consulter le centre antipoison de votre région (liste en annexe de l'ouvrage). Mais le plus souvent, le surdosage est la conséquence d'une erreur dans la compréhension de l'ordonnance, ou de la recherche d'une augmentation de l'efficacité par un dépassement de la posologie préconisée. Enfin, une automédication intempestive peut conduire à l'absorption en quantité excessive d'une même substance contenue dans des médicaments différents. Certains médicaments exposent plus particulièrement à ce risque, car ils sont considérés (à tort) comme anodins : vitamines A et D, aspirine, etc. L'arrêt ou la diminution des prises médicamenteuses permettent de faire disparaître les troubles liés à un surdosage.


UI
Abréviation d'unité internationale. Unité de mesure normalisée qui indique l'activité d'une substance.


vitamines
Substance indispensable à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Les besoins en vitamines sont normalement couverts par une alimentation variée. Dans les pays développés, seule la carence en vitamine D, chez le jeune enfant ou le vieillard peu exposés au soleil, justifie une supplémentation systématique. Un apport supérieur aux besoins, par des médicaments notamment, peut être à l'origine d'un surdosage et de troubles divers (vitamines A et D essentiellement).

In dezelfde categorie

MAGNEVIE B6 TABLETTEN MAGNESIUM 60 SANOFI MAGNEVIE B6 TABLETTEN MAGNESIUM 60 SANOFI
€ 15,95
In winkelwagen
Op voorraad
BECILAN 250MG / 5ML 5 ampullen IM-IV BECILAN 250MG / 5ML 5 ampullen IM-IV
€ 4,49
In winkelwagen
Op voorraad
Becozyme B-vitamines 12 ampullen Becozyme B-vitamines 12 ampullen
€ 30,99
In winkelwagen
Op voorraad
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET VOEDINGSTEKORTEN

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Terug naar school depressie en voedingssupplement voor volwassenen Terug naar school depressie en voedingssupplement voor volwassenen

De zomer loopt ten einde. Terug naar school en de vermiljoenkleurige herfstbladeren die het nieuwe seizoen inluiden... Natuurlijk gaat er een zekere melancholie gepaard met de koelere ochtenden. Want het einde van de vakantie betekent een terugkeer naar de dagelijkse routine en de bijbehorende zorgen: wakker worden met een schok, racen tegen de klok, een hectisch tempo... Het is genoeg…

Lees het artikel op de blog
Een alternatieve benadering bij epilepsie Een alternatieve benadering bij epilepsie

Zenuwstelselaandoeningen en epilepsie Nog steeds "mal comitial" of "comitialité" genoemd, is epilepsie een veel voorkomende neurologische aandoening die wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen treft. Het is de tweede neurologische pathologie in Frankrijk na de ziekte van Alzheimer. Er is geen epilepsie , maar vele vormen, met zeer uiteenlopende verschijningsvormen, afhankelijk van het betreffende hersengebied. Epileptische aanvallen worden veroorzaakt door overmatige ontladingen van hersenneuronen. Aanvallen die als "petit…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies