0
Homeogene 9 Boiron Homeopathische Keelpijn
Medicijnen zonder recept

Homeogene 9 Boiron Homeopathische Keelpijn

€ 5,41 exclusief BTW € 5,95 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400930503461
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Homeogene 9 is een homeopathisch geneesmiddel traditioneel gebruikt om keelpijn, laryngitis, heesheid te behandelen.
Geschikt voor alle leeftijden

Homeogene 9 is een homeopathisch geneesmiddel van oudsher bij de symptomatische behandeling van verkoudheid, rhinitis, verkoudheid, hooikoorts.

Instructies homeogene 9

Dosering homeogene 9

1 tablet zoeten elk uur. Ruimte volgens verbetering. De duur van de behandeling wordt gebruikt voor een week, maar het ontbreken van verbetering na twee dagen krijgen de dokter.

Wijze van gebruik en toedieningsweg homeogene 9

Oraal gebruik.
Kinderen jonger dan 6 jaar: los de tablet in water alvorens vanwege het risico op aspiratie.
BUITEN BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN

Duur van de behandeling homeogene 9

De duur van de behandeling wordt gebruikt voor een week, maar het ontbreken van verbetering na twee dagen krijgen de dokter.

In het geval van overdosering homeogene 9

Als u meer homeogene hebben genomen 9 orodispergeerbare tabletten n''auriez u zou mogen:

Neem contact op met uw arts of apotheker.

Indien weggelaten één of meer doses homeogene 9

Als u een dosis van homeogene 9 orodispergeerbare tablet te missen:

Neem geen dubbele dosis in te halen voor de dosis die u vergeten te nemen

Zwangerschap en borstvoeding met homeogene 9

Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij afwezigheid van experimentele en klinische gegevens, en uit voorzorg, het gebruik van dit geneesmiddel moet worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding vermeden.

Homeogene samenstelling 9

Bekend effect Hulpstoffen: Sucrose,
Actieve ingrediënten:
Voor Tablet:
Mercurius Solubilis 3 CH 3 CH Belladonna, Pulsatilla 3 CH 3 CH Phytolacca decandra, Spong 3 CH 3 CH Bryonia, Arum triphyllum 3 CH 3 CH Bromum, Arnica montana 3 CH

De andere bestanddelen zijn sucrose, Arabische gom, talk, magnesiumstearaat.

Tegen-indicatie homeogene 9

Gezien de aanwezigheid van CH3 Pulsatilla in de formule, mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt in geval van oorontsteking of sinusitis zonder medisch advies.

Mogelijke interacties met homeogene 9

Als u nog andere geneesmiddelen of ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, overleg dan met uw arts of apotheker.

Deze medicatie wordt genomen tussen de maaltijden.

Nadelige effecten van homeogene 9

Zoals alle geneesmiddelen homeogene 9, kan zuigtabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen krijgt is niet onderworpen.
Als u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of als de bijwerkingen ernstig wordt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Homeogene bewaarcondities 9

Bewaard bij een temperatuur van maximaal 30 ° C

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen homeogene 9

Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of malabsorptie syndroom glucose of galactose (zeldzame erfelijke).

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

LET OP

ANSM - Bijgewerkt: 24/06/2014

Naam van het medicijn

HOMÉOGÈNE 9, tablet

omlijst

Lees deze bijsluiter zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het bevat belangrijke informatie voor uw behandeling.

Als u nog vragen heeft, neemt u voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet u hem opnieuw lezen.

· Als u meer informatie en advies nodig heeft, neem dan contact op met uw apotheker.

· Als de symptomen na een week verergeren of aanhouden, medische hulp inroepen.

· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenvatting kennisgeving

In deze bijsluiter:

1. Wat is HOMÉOGÈNE 9, tablet en in welke gevallen wordt het gebruikt?

2. Welke informatie moet u weten voordat u HOMÉOGÈNE 9, tablet inneemt ?

3. Hoe neemt u HOMÉOGÈNE 9, tablet in ?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. Hoe bewaart u HOMÉOGÈNE 9, tablet ?

6. Aanvullende informatie.

1. WELKE HOMÉOGÈNE 9, tablet EN WAARVOOR HET WORDT GEBRUIKT

Farmacotherapeutische klasse

Niet van toepassing.

Therapeutische indicaties

HOMÉOGÈNE 9, tablet is een homeopathisch geneesmiddel dat van oudsher wordt gebruikt bij de behandeling van keelpijn en heesheid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U HOMÉOGÈNE 9 inneemt, tablet?

Lijst met informatie die nodig is voordat de medicatie wordt ingenomen

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Cons-indicaties

Gebruik HOMÉOGÈNE 9, tablet niet in de volgende gevallen:

· Kinderen jonger dan 2 jaar.

· Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het geneesmiddel.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik; speciale waarschuwingen

Wees voorzichtig met HOMÉOGÈNE 9, tablet:

· Dit geneesmiddel bevat de werkzame stof PULSATILLA 3 CH. Het gebruik zonder medisch advies wordt niet aanbevolen bij patiënten met otitis of sinusitis vanwege het risico op complicaties van deze pathologieën.

· Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptiesyndroom of sucrase / isomaltase-deficiëntie (zeldzame erfelijke ziekten).

· Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose- of galactose-malabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke aandoeningen).

Interacties met andere geneesmiddelen

Gebruik met andere geneesmiddelen:

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, ook als deze niet zijn voorgeschreven.

Interacties met eten en drinken

Eten en drinken

Dit geneesmiddel moet uit de buurt van maaltijden worden genomen.

Interacties met kruidenproducten of alternatieve therapieën

Niet van toepassing.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

sport

Niet van toepassing.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Lijst van hulpstoffen met bekend effect

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van HOMÉOGÈNE 9, tablet :

Dit geneesmiddel bevat sucrose en lactose.

3. HOE WORDT HOMOGENE 9 GEBRUIKT, tablet?

Instructies voor een goed gebruik

Niet van toepassing.

Dosering, wijze en / of route (s) van toediening, toedieningsfrequentie en duur van de behandeling

dosering

Geneesmiddel gereserveerd voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar oud.

1 tablet om twee tot vier keer per dag te zuigen.

Bij kinderen jonger dan 6 jaar, los de tablet op in een beetje water voordat u gaat innemen vanwege het risico op verkeerd rijden.

Wijze en route van toediening

Mondelinge manier.

Frequentie van toediening

Ruim de vangsten zo snel mogelijk op en stop de vangsten zodra de symptomen verdwijnen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan een week.

Symptomen en instructies in geval van overdosering

Wat u moet doen als u meer heeft ingenomen dan HOMÉOGÈNE 9, tablet die u moet hebben:

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker.

Instructies voor het weglaten van een of meer doses

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten HOMÉOGÈNE 9 in te nemen, tablet:

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Risico op ontwenningssyndroom

Niet van toepassing.

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Beschrijving van schadelijke effecten

Zoals alle geneesmiddelen kan HOMÉOGÈNE 9-tablet bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U HOMÉOGÈNE 9, tablet?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Vervaldatum

Niet gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op de doos.

Voorwaarden voor conservering

Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag.

Waarschuw indien nodig voor zichtbare tekenen van bederf

Geneesmiddelen mogen niet worden weggegooid met rioolwater of afval. Vraag uw apotheker wat te doen met ongebruikte medicijnen. Deze maatregelen zullen het milieu beschermen.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Volledige lijst van werkzame stoffen en hulpstoffen

Wat bevat HOMEOGEN 9?

De werkzame stoffen zijn :

Arnica montana 3 CH .............................................. .................................................. ...................... 0,278 mg

Arum triphyllum 3 CH .............................................. .................................................. ...................... 0,278 mg

Belladonna 3 CH ............................................... .................................................. ........................... 0,278 mg

Bromum 3 CH ............................................... .................................................. ............................... 0,278 mg

Bryonia 3 CH ............................................... .................................................. ................................ 0,278 mg

Mercurius solubilis 3 CH .............................................. .................................................. ................. 0,278 mg

Phytolacca decandra 3 CH .............................................. .................................................. .............. 0,278 mg

Pulsatilla 3 CH ............................................... .................................................. .............................. 0,278 mg

Spongia tosta 3 CH .............................................. .................................................. ........................ 0.278 mg

Voor een tablet van 250 mg.

De andere componenten zijn :

Sucrose, lactose, magnesiumstearaat.

Farmaceutische vorm en inhoud

Wat is HOMÉOGÈNE 9, tablet en inhoud van de verpakking?

Dit geneesmiddel wordt geleverd in tabletvorm. Doos met 60 tabletten.

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de houder van de productie-informatie die verantwoordelijk is voor de partijvrijgave, indien verschillend

houder

boiron

uitbuiten

Niet van toepassing.

fabrikant

boiron

2 avenue de L'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

Namen van het geneesmiddel in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

Datum van goedkeuring van de kennisgeving

De laatste datum waarop deze kennisgeving is goedgekeurd, is {date}.

AMM onder uitzonderlijke omstandigheden

Niet van toepassing.

Internet informatie

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de ANSM-website (Frankrijk).

Informatie voorbehouden voor gezondheidswerkers

Niet van toepassing.

anders

Niet van toepassing.

VIDAL VAN DE FAMILIE

HOMÉOGENE 9

homeopathie

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Aandacht . Zwangerschap en borstvoeding . Instructies voor gebruik en dosering . Tips . lexicon

PRESENTATIES (samenvatting)

HOMOGENE 9: tablet (wit); doos van 60.
Niet terugbetaald - Gratis prijs -

Laboratorium Boiron

SAMENSTELLING (samenvatting)
Per tablet: Arnica nomtana 3 CH, Pulsatilla 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Mercurius solubilis 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Bryonia 3 CH, Bromum 3 CH, Belladonna 3 CH, Phytolacca 3 CH, aa; sucrose (187 mg), lactose (60 mg).
INDICATIES (samenvatting)
Dit medicijn is een complexe (associatie) van homeopathische componenten.
Het wordt traditioneel gebruikt in geval van keelpijn of heesheid.
LET OP (samenvatting)
Als er na een paar dagen behandeling of koorts geen verbetering is, raadpleeg dan uw arts.
Voorzorgsmaatregelen zijn nodig in het geval van otitis of sinusitis .
ZWANGERSCHAP EN BREASTFEEDING (samenvatting)
Bij homeopathische verdunningen zijn de stoffen in dit medicijn niet bekend als giftig tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik het echter niet zonder het advies van uw arts of apotheker.
ROUTEBESCHRIJVING EN DOSERING (samenvatting)
De tabletten moeten langzaam worden gezogen en bij voorkeur uit de buurt van maaltijden.
Voor kinderen onder de 6 jaar dient de tablet in een half glas water te worden opgelost.

Gebruikelijke dosering:

 • Volwassene en kind vanaf 2 jaar: 1 tablet, 2 tot 4 keer per dag. Ruim de vangsten zo snel mogelijk op en stop de vangsten zodra de symptomen verdwijnen.
De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 7 dagen zonder medisch advies.
TIPS (samenvatting)
Dit geneesmiddel is mogelijk vrij toegankelijk (of rechtstreeks toegankelijk) in bepaalde apotheken; Laat uw keuze in dit geval valideren door uw apotheker. Als de symptomen aanhouden of verergeren, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.


LEXICON (samenvatting)


complex
Naam gegeven aan een vereniging van verschillende homeopathische middelen. Over het algemeen zijn de gebruikte verdunningen laag: van 3 DH (Hahnemannian decimal) tot 6 CH (Hahnemannian centesimal).


homeopathische verdunningen
Verdunning van een werkzame stof die aan homeopathische regels voldoet. De na meerdere opeenvolgende verdunningen verkregen oplossing bevat slechts een kleine hoeveelheid van de aanvankelijk aanwezige actieve stof. De eigenschappen van een homeopathisch middel hangen nauw samen met hun dynamisatie (agitatie van de oplossing tussen elke verdunning). Eenheden die homeopathische verdunningen tot expressie brengen zijn: DH, CH en K (korsakovian).


otitis
Ontsteking of infectie van het oor. Otitis externa heeft alleen betrekking op de gehoorgang. Acute otitis media en chronische otitis media beïnvloeden het deel van het oor achter het trommelvlies (middenoor).


sinusitis
Ontsteking of sinusinfectie.

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  6
 • 4 étoiles
  0
 • 3 étoiles
  0
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

HEXALYSE KEELPIJN TABLETTEN te zuigen 24 HEXALYSE KEELPIJN TABLETTEN te zuigen 24
€ 4,29
In winkelwagen
Op voorraad
Boiron Bocéal keelpijn spray 20ml Boiron Bocéal keelpijn spray 20ml
€ 6,49
Op voorraad
Humer Manuka Royal Jelly 16 zuigtabletten Humer Manuka Royal Jelly 16 zuigtabletten
€ 11,99
Op voorraad
LCA Keelpijn siroop 250ml LCA Keelpijn siroop 250ml
€ 7,49
Op voorraad
HexaPhyto Intense Keelpijn Spray 30ml HexaPhyto Intense Keelpijn Spray 30ml
€ 6,59
Op voorraad
Valda Rode Vruchten Suikervrij 140g Valda Rode Vruchten Suikervrij 140g
€ 10,06
Op voorraad
BOOR Mint 24 zuigtabletten voor keelpijn BOOR Mint 24 zuigtabletten voor keelpijn
€ 5,79
In winkelwagen
Op voorraad
Colloïdaal zilver Spray keel DR THEISS Colloïdaal zilver Spray keel DR THEISS
€ 14,90
Op voorraad
Boiron Emotioneel evenwicht St. Janskruid extract 60ml Boiron Emotioneel evenwicht St. Janskruid extract 60ml
€ 11,90
Op voorraad
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET KEELPIJN

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Pourquoi avoir recours à la téléconsultation à Perpignan? Pourquoi avoir recours à la téléconsultation à Perpignan?

Pharmacie, infirmiers, EHPAD, nombreux sont les professionnels de santé qui peuvent effectuer des téléconsultations au sein de leurs structures. Cependant, comment peut on savoir quels motifs sont adaptés à une consultation à distance ? ❤️ Répondre aux demandes de soins en Pays Catalan Depuis la crise du Covid-19, les téléconsultations n'ont cessé de se multiplier. Effectivement, elles restent des solutions…

Lees het artikel op de blog
De vlierbes, de geneeskrachtige geneeskrachtige boom van duizenden jaren oud De vlierbes, de geneeskrachtige geneeskrachtige boom van duizenden jaren oud

Veel volksnamen voor vlierbes verwijzen naar de lichte zuurgraad. Deze eigenschap wordt vaak beschreven met het adjectief suret. Ondanks zijn zuurgraad wordt vlierbes al sinds de prehistorie gewaardeerd. Vindplaatsen uit debrons- en ijzertijd getuigen hiervan. Ze hebben afzettingen van vlierbessenzaden blootgelegd. We weten dat vlierbessen al werden geoogst in Zwitserland en Noord-Italië. De geoogste hoeveelheden waren misschien voldoende om er…

Lees het artikel op de blog
Homeopathische behandelingen voor heesheid en afonie van de stem Homeopathische behandelingen voor heesheid en afonie van de stem

Heesheid en afonie zijn stemproblemen die ons dagelijks leven kunnen verstoren. Deze aandoeningen, vaak veroorzaakt door infecties, allergieën, stress of overbelasting van de stem, kunnen leiden tot een veranderde stem, waardoor communicatie moeilijk wordt. Dit artikel gaat in op deze veelvoorkomende stemproblemen en onderzoekt homeopathische behandelingen die effectieve en passende oplossingen bieden. We kijken eerst naar de verschillende oorzaken van…

Lees het artikel op de blog
Wat zijn de verschillende natuurlijke remedies voor de behandeling van angina? Wat zijn de verschillende natuurlijke remedies voor de behandeling van angina?

Keelpijn uit zich als keelpijn bij het slikken, met een branderig of tintelend gevoel. De oorzaak is vaak infectieus (angina, rinofaryngitis), maar keelpijn kan ook worden veroorzaakt door te droge lucht, inademing van tabaksrookstof, verkeerd stemgebruik of het passeren van een ongewoon voorwerp (bijvoorbeeld een visgraat). Angina is in de eerste plaats een microbiële infectie van de amandelen en/of de…

Lees het artikel op de blog
De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen

Sommige homeopathische geneesmiddelen hebben geen therapeutische indicatie of dosering. De reden ? In de homeopathie kan hetzelfde medicijn verschillende ziekten behandelen (bijvoorbeeld spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid) en dezelfde aandoening (verkoudheid) kan worden behandeld met verschillende medicijnen, gekozen volgens de patiënt. Het is aan de gezondheidswerker om te bepalen wie en hoe hij moet innemen. Deze medicijnen zonder therapeutische indicatie zitten vaak…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies