0
ULTRA GIST CAPSULES 50MG 50 antidiarreebehandelingen
Medicijnen zonder recept

ULTRA GIST CAPSULES 50MG 50 antidiarreebehandelingen

Merk : Biocodex Biocodex
€ 5,90 exclusief BTW € 6,49 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400932598854
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Ultra gist capsules 50mg antidiarrheal

De ultra gist 50 mg behoort tot de familie tegen diarree van microbiële oorsprong. Het bevat gisten dat het herstel van de intestinale flora te bevorderen.

ULTRA GIST 50MG 50 ANTIDIARRHEIC CAPSULES

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Beschrijving Ultra-gist 50 mg Antidiarrheal-capsules

Ultra-gist 50 mg behoort tot de familie van de diarree van microbiële oorsprong . Het bevat gisten die de darmflora helpen herstellen .

Beschrijving van Ultra Yeast

Ultragist 50 mg wordt gebruikt als aanvullende behandeling van diarree , naast rehydratatie en hygiënische diëtetiek.

Gereserveerd voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Aanwijzingen voor het gebruik van Ultra Yeast

4 capsules per dag, d.w.z. 2 capsules 's morgens en 2 capsules' s avonds in te slikken met een glas water

Samenstelling van Ultra Yeast

Saccharomyces boulardii 50,00 mg
Hulpstoffen : sucrose, magnesiumstearaat, lactosemonohydraat. Capsulewand: gelatine, titaniumdioxide (E 171), zwaveldioxide.
Hulpstoffen met bekend effect : sucrose, lactosemonohydraat

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Ultra Yeast

Tegen indicaties :

 • Hypergevoeligheid voor een van de verbindingen.
 • Patiënten met een centraal veneuze katheter
 • Oraal gebruik

Lees de instructies zorgvuldig

Introductie van Ultra Yeast

Doos met 50 capsules

Ultra gistfolder

ULTRA LEVURE®
SACCHAROMYCES BOULARDII
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit geneesmiddel inneemt. Het bevat belangrijke informatie voor uw behandeling.
- Als u nog vragen heeft, vraag dan uw arts of apotheker om meer informatie.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Als u meer informatie en advies nodig heeft, vraag dan uw apotheker.
- Raadpleeg uw arts als de symptomen na 2 dagen verergeren of aanhouden.
| Als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of als u een van de bijwerkingen ervaart
als ernstig, vertel dit dan aan uw arts of apotheker.
In deze kennisgeving:
1. WAT IS ULTRA-LEVURE® 50 mg, capsule EN IN
WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
2. WAT ZIJN DE INFORMATIE DIE U MOET WETEN
OM ULTRA-LEVURE 50 mg capsule in te nemen
3. HOE WORDT ULTRA-LEVURE® 50 mg harde capsule INGENOMEN
4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN
5. HOE BEWAART U ULTRA-LEVURE® 50 mg capsule
6. AANVULLENDE INFORMATIE
1. WAT IS ULTRA-GIST0
50 mg capsule EN IN WELKE GEVALLEN
IS HET. GEBRUIKT
ANTIDIARRHEIC MICROORGANISMS
Substitutieflora
Het is geïndiceerd bij de symptomatische aanvullende behandeling van diarree, naast rehydratatie bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.
1
2. WAT ZIJN DE INFORMATIE
TE WETEN VOORDAT U NEMT
ULTRA-GIST 50 mg, capsule
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Neem nooit ULTRA-LEVURE 50 mg, capsule:
- Als u allergisch bent voor een van de bestanddelen ervan
- Als u een centraal veneuze katheter heeft.
Bij twijfel is het essentieel om het advies van uw arts of apotheker te vragen.
Wees extra voorzichtig met ULTRA-LEVURE® 50 mg capsule:
Waarschuwingen:
- Het gebruik van dit medicijn wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lap lactase-deficiëntie of glucose- of galactosemalabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke ziekten).
- Dit geneesmiddel bevat sucrose. Het gebruik ervan wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptiesyndroom of sucrase / isomaltase-deficiëntie (zeldzame erfelijke aandoeningen).
- Het wordt aanbevolen de capsule niet te openen in de omgeving van patiënten met een centraal veneuze katheter,
om kolonisatie te voorkomen, in het bijzonder met de hand (door de handen gebracht) van de katheter.
In feite is het gemeld bij patiënten met een centraal veneuze katheter, zelfs indien niet behandeld met S. boulardii, zeer zeldzame gevallen van schimmelinfecties (passage van gist in het bloed), meestal resulterend in koorts en Saccharomyces positieve bloedkweken.
In alle gevallen verliepen deze incidenten gunstig na toediening van antischimmeltherapie en, indien nodig, na verwijdering van de katheter.
- Wat het kind van meer dan 6 jaar en de volwassene betreft, moet u in de volgende gevallen snel uw arts raadplegen:
• bij gebrek aan verbetering na 2 dagen behandeling,
• bij koorts, braken,
• als er bloed of slijm in de ontlasting zit,
• bij intense dorst, gevoel van droge tong.
Deze tekenen vertonen inderdaad het begin van uitdroging, dat wil zeggen aanzienlijk vochtverlies als gevolg van diarree.
Uw arts zal dan beoordelen of rehydratie moet worden voorgeschreven, die oraal of oraal kan worden gedaan
intraveneus.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:
Bij kinderen vanaf 6 jaar en bij volwassenen is deze behandeling een aanvulling op de voedingsregels:
- rehydrateren met overvloedig, zout of
gezoet, om het verlies van vocht door diarree te compenseren (het gemiddelde dagelijkse rantsoen van water is 2 liter);
-voer de tijd van diarree,
• exclusief bepaalde innames en met name rauwe groenten, fruit, groene groenten, pittige gerechten, evenals
bevroren voedsel of dranken,
• de voorkeur geven aan gegrild vlees, rijst.
ULTRA-LEVURE® bestaat uit levende cellen, meng het niet met een vloeistof of te warm voedsel (meer dan
50 ° C), bevroren of alcoholisch.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Andere medicijnen innemen of gebruiken
Combineer dit medicijn niet met een antischimmelmiddel (geneesmiddel dat actief is tegen schimmels).
Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, inclusief geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn
uw arts of apotheker.
Zwangerschap
Het is het beste om dit medicijn niet te gebruiken tijdens de zwangerschap.
Als u tijdens de behandeling ontdekt dat u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts, want alleen hij kan de noodzaak beoordelen
om het na te streven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Voeden met melk
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Lijst van hulpstoffen met bekend effect:
Sucrose, lactosemonohydraat.
3. HOE WORDT ULTRALEVURE 5O mg capsule ingenomen
Dosering
Gereserveerd voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.
4 capsules per 24 uur in twee doses.
Wijze van gebruik en toedieningsweg
Oraal gebruik.
De capsules moeten worden doorgeslikt met een glas water.
Lyofilisatie van de werkzame stof garandeert stabiliteit en
vitaliteit van Saccharomyces boulardii.
4. WAT ZIJN DE EFFECTEN
MOGELIJKE ONGEWENSTE
Zoals alle geneesmiddelen, ULTRA-GIST * 50 mg capsule
heeft waarschijnlijk bijwerkingen, hoewel
wereld is er niet aan onderworpen.
-Zeer zelden zijn allergische reacties waargenomen
(tot angio-oedeem), roodheid,
jeuk.
- Er zijn zelden gevallen van netelroos waargenomen.
Als u bijwerkingen opmerkt die niet in de lijst staan
in deze bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U ULTRALEVURE 5O mg, capsule
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik ULTRA-LEVURE® 50 mg capsule niet na de datum van
vervaldatum vermeld op de doos.
Bewaren beneden 25 ° C en
beschermd tegen vochtigheid.
Geneesmiddelen mogen niet worden weggegooid via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker
wat te doen met ongebruikte medicatie. Deze maatregelen dragen bij tot de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat ULTRA-LEVURE 50 mg capsule?
De werkzame stof is: Saccharomyces boulardii * 50,00 mg
Voor één capsule van 150 mg 2
'' Gistcellen
De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, sucrose, magnesiumstearaat.
Samenstelling van de capsulehuls: gelatine, titaniumdioxide (E171), zwaveldioxide.
Wat is ULTRA-LEVURE® 50 rng, capsule en inhoud van de verpakking?
Dit medicijn heeft de vorm van een capsule in een fles (glas); doos van 20 en 50.
Houder / operator Fabrikant BIOCODEX BIOCODEX
7 avenue Gallieni 1 avenue Biaise Pascal 94250 Gentilly 60000 Beauvais Frankrijk
De laatste datum waarop deze aankondiging is goedgekeurd, is 18/10/2010.
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de Afssaps-website (Frankrijk).
Tips voor gezondheidseducatie
Ultra-gist is een aanvulling op belangrijke voedingsregels:
- rehydrateren met overvloedige drankjes, zout of zoet,
- eet de tijd van diarree, geef de voorkeur aan gegrild vlees, rijst.

Wat is een vervangende flora?

De darmflora bestaat uit miljarden micro-organismen.
Het evenwicht is nodig om bepaalde essentiële functies van het spijsverteringskanaal te behouden, zoals de vertering van voedsel, afweer tegen infectieuze agentia, stimulering en versterking van de immuunafweer.
Maar deze balans is kwetsbaar en kan door vele factoren in twijfel worden getrokken: darminfectie met een virus of
bacteriën, bepaalde medicijnen zoals antibiotica, veranderingen in eetgewoonten die kunnen
verschillende spijsverteringsstoornissen veroorzaken, waaronder diarree. ULTRALEVURE® is een medicijn voor de darmflora dat bekend staat als 'flora
van substitutie ”die een voorbijgaande onbalans in de darmflora compenseert.

Waarschuwingen voor medicijnen die spijsverteringsproblemen behandelen

Let op, het medicijn is geen product zoals de anderen. Lees de bijsluiter zorgvuldig voordat u bestelt. Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg uw arts of apotheker als de symptomen aanhouden. Pas op voor onverenigbaarheden met uw huidige producten.

 • Informeer uw online apotheker over de lopende behandelingen om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. Het bestelvalidatieformulier bevat een persoonlijk berichtveld dat voor dit doel wordt verstrekt.
 • Klik hier om de bijsluiter van dit medicijn te vinden op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

LET OP

ANSM - Updated: 2017/05/04

Naam geneesmiddel

ULTRA-GIST 50 mg harde capsules

Saccharomyces boulardii

omlijst

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals per de informatie in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker informatie.

· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

· Praat met uw apotheker voor advies en informatie.

· Als u één van de bijwerkingen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerking die niet in deze bijsluiter staat. Zie hoofdstuk 4.

· U moet contact opnemen met uw arts als u zich niet beter voelt of als je het gevoel erger.

Wat zit er in deze folder?

1. Wat ULTRA GIST 50 mg hard en in welke gevallen wordt het gebruikt?

2. Wat u moet weten voordat u ULTRA GIST 50 mg harde?

3. Hoe ULTRA GIST 50 mg harde nemen?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. Hoe ULTRA-GIST 50 mg harde slaan?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS ULTRA-GIST 50 mg hard en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmacotherapeutische: Micro-organismen tegen diarree - ATC-code: A07FA02

Het is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van diarree, de voltooiing van rehydratie bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

2. Wat zijn de duren voordat u ULTRA GIST 50 mg gelule?

Als uw arts u (e) een intolerantie voor bepaalde suikers heeft verteld, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel.

Nooit ULTRA GIST 50 mg:

· Als u allergisch bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel in rubriek 6.

· Als u met een centrale veneuze katheter.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Praat met uw arts of apotheker voordat u ULTRA GIST 50 mg capsule.

waarschuwingen:

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, de Lapp lactase deficiëntie of slechte opname van glucose en galactose (zeldzame erfelijke ziekte).

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, malabsorptie van glucose en galactose of sucrase / isomaltase (zeldzame erfelijke ziekte).

Aanbevolen wordt de capsule in het milieu patiënten niet te openen met een centraal veneuze katheter, kolonisatie, met name handborne (met de hand), de katheter te voorkomen.

Inderdaad is gerapporteerd bij patiënten die een centraal veneuze katheter, zelfs niet behandeld met S. boulardii, zeer zeldzame gevallen van fungemia (passage van de gist in het bloed) verkregen vaakst door koorts en positieve bloedkweken in Saccharomyces.

Met betrekking tot kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen, dient u direct uw arts te raadplegen in de volgende gevallen:

· Bij het ontbreken van verbetering na 2 dagen van de behandeling,

· Als u het ontwikkelen van koorts, braken,

· In aanwezigheid van bloed of slijm in de ontlasting,

· Als ernstige dorst, droge gevoel in de tong. Sterker nog, deze tekenen vertonen een begin van uitdroging dat wil zeggen, belangrijk vochtverlies als gevolg van diarree. Uw arts zal dan bepalen de noodzaak om rehydratie die oraal of intraveneus kan worden gedaan voorschrijven.

voorzorgsmaatregelen:

Voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen, deze behandeling is een aanvulling op dieet regels:

· Hydrateren door overvloedige dranken, hartige of zoete, ter compensatie van vochtverlies als gevolg van diarree (de gemiddelde dagelijkse inname van water 2 liter);

· Het voeden tijd diarree,

- Met uitzondering van bepaalde grondstoffen, in het bijzonder rauwe groenten, fruit, groene groenten, kruidige gerechten, evenals ijs eten of drinken,

- Door te focussen op gegrild vlees, rijst.

ULTRA-GIST bestaande uit levende cellen: niet mengen met een vloeistof of voedsel te warm (boven 50 ° C), glanzend of alcohol.

In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of apotheker.

kinderen

Niet van toepassing.

Andere medicijnen en ULTRA-GIST 50 mg capsule

Vanwege de schimmel aard, niet associëren het geneesmiddel met een schimmelwerende (actief geneesmiddel tegen schimmels) orale of systemische.

Vertel uw arts of apotheker als u, dat kort geleden gedaan of misschien andere geneesmiddelen nemen.

ULTRA-GIST 50 mg capsule met voedsel en drinken

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u denkt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, vraag uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel.

Het is het beste dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Als u ontdekt dat u zwanger bent tijdens de behandeling, raadpleeg dan uw arts, omdat alleen hij kan de noodzaak om het na te streven oordelen.

Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

ULTRA-GIST 50 mg capsule

Sucrose, lactose.

3. HOE ULTRA-GIST 50 mg capsule?

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker. Neem contact op met uw arts of apotheker als u niet zeker bent.

De aanbevolen dosering is 4 capsules per 24 uur duurt twee.

Voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Als u meer ULTRA-GIST 50 mg harde nemen dat je moet

Niet van toepassing.

Als je mist ULTRA GIST 50 mg harde capsules

Niet van toepassing.

Als u stopt met ULTRA GIST 50 mg harde capsules

Niet van toepassing.

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen krijgt iedereen.

- Zeer zelden werden waargenomen allergische reacties (tot en met angio-oedeem), roodheid, jeuk,

- Zelden zijn gemeld gevallen van urticaria.

Rapportage Side Effects

Als u één van de bijwerkingen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerking die niet in deze bijsluiter staat. U kunt ook bijwerkingen rechtstreeks melden via de nationale rapportage systeem: Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM) netwerk van Regionale Pharmacovigilance Centers - Website: www.ansm.sante.fr

Door het melden van bijwerkingen, kunt u helpen zorgen voor meer informatie over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. BEWARING GIST ULTRA-50 mg capsule?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Gebruik geen medicijnen om het afvalwater of met huishoudelijk afval niet gooien. Vraag uw apotheker u met medicijnen moet u niet meer gebruikt. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. INHOUD verpakking en overige informatie

Het bevatte ULTRA GIST 50 mg capsule

· De werkzame stof is:

Saccharomyces boulardii * ............................................... ... ......................... 50 mg

* Gistcellen

· De andere bestanddelen zijn:

Sucrose, magnesiumstearaat, lactosemonohydraat

Samenstelling van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), zwaveldioxide

Wat ULTRA GIST 50 mg capsule en de inhoud van de verpakking

Dit geneesmiddel in capsulevorm (flacon (glas) met een dop (polyethyleen)) 12, 20, 30, 40 of 50 capsules.

Houder van de vergunning van marketing

BIOCODEX

7 AVENUE GALLIENI

94250 GENTILLY

FRANKRIJK

Exploitant van de vergunning op de markt

BIOCODEX

7 AVENUE GALLIENI

94250 GENTILLY

FRANKRIJK

fabrikant

BIOCODEX

1, Avenue BLAISE PASCAL

60000 BEAUVAIS

FRANKRIJK

namen van geneesmiddelen in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

De laatste datum waarop de bijsluiter werd herzien is:

[Vervolgens nationaal te implementeren]

anders

Gedetailleerde informatie over dit product is beschikbaar op de website ANSM (Frankrijk).

Raad van gezondheidsvoorlichting:

Ultra-Gist is verder belangrijk dieet regels:

· Hydrateren door overvloedige dranken, hartige of zoete,

· Het voeden tijd diarree, met de nadruk op gegrild vlees, rijst.

Wat is een substituut flora?

De darmflora bestaat uit miljarden microorganismen. Zijn balans is noodzakelijk om bepaalde essentiële functies van het maagdarmkanaal, zoals de vertering van voedsel, verdediging tegen infectieuze agentia, het stimuleren en versterken van het immuunsysteem te handhaven.

Maar dit evenwicht is kwetsbaar en kan worden beschadigd door vele factoren: darminfecties door een virus of bacterie, bepaalde medicijnen zoals antibiotica, veranderingen in eetgewoonten ... dat kan problemen met de spijsvertering zoals diarree veroorzaken. Ultra-Gist is een geneesmiddel voor de darmflora genoemde "substitutie flora" die compenseert voor een tijdelijke onevenwichtige darmflora.

VIDAL FAMILY

ULTRA-GIST

antidiarrheal

Saccharomyces boulardii

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Waarschuwing . Geneesmiddelinteracties . Zwangerschap en borstvoeding . Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering . Tips . Bijwerkingen . lexicon

PRESENTATIE (samenvatting)

ULTRA-GIST 50 mg: capsule (wit); box 20.
-

ULTRA-GIST 50 mg: capsule (wit); box 50.
-

ULTRA-GIST 100 mg: poeder voor orale suspensie (Tuttifruttismaak); doos 20 zakjes.
-

ULTRA-Gist 200 mg: capsule (wit en paars); box 10.
-

ULTRA-Gist 200 mg: capsule (wit en paars); doos 30.
-

Biocodex laboratorium

SAMENSTELLING (samenvatting)
p caps p sachet p caps
Saccharomyces boulardii 50 mg 100 mg 200 mg
lactose + + +

INDICATIES (samenvatting)
Dit medicijn behoort tot de familie van middelen tegen diarree agenten van microbiële oorsprong. Het bevat een schimmel (gist) dat het herstel van de intestinale flora bevordert.
Het wordt gebruikt in de adjunctieve behandeling van diarree, in aanvulling op dieetmaatregelen.
LET (samenvatting)
Bij het ontbreken van verbetering na 2 dagen van de behandeling, neem dan contact op met uw arts.
Geneesmiddelinteracties (samenvatting)
De gezamenlijke nemen van drugs om te doden schimmels (antischimmelmiddel) wordt niet aanbevolen.
Zwangerschap en borstvoeding (samenvatting)
Dit geneesmiddel bevat dan de veilige verdacht tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Echter, niet te gebruiken voor een langere periode zonder overleg met uw arts of apotheker.
GEBRUIK en dosering (samenvatting)
Dit geneesmiddel mag niet worden gemengd met vloeistoffen of warm voedsel, bevroren of alcohol.
De capsules dienen te worden ingenomen met een glas water en de inhoud van de zakken moeten worden opgelost in een glas water.
De capsules zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar. Sterker nog, ze kunnen de ademhaling belemmeren als het kind verkeerde ingeslikt en de capsule gaat in de luchtpijp (verkeerde).

Gebruikelijke dosering:

Capsule 50 mg en 200 mg:
 • Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 2 capsules van 50 mg, 2 maal per dag of 1 capsule van 200 mg per dag.
bag:
 • Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar: 1 zakje, 2 keer per dag.
TIPS (samenvatting)
Diarree kan leiden tot uitdroging, vooral bij kinderen of ouderen. Dit waterverlies door het lichaam moet worden gecompenseerd door een overvloed aan dranken (gezouten bouillon, frisdranken), omdat het de oorzaak van vermoeidheid, ongemak of begripsverwarring kan zijn.
Het plan moet worden gevolgd in gevallen van diarree rust op een licht dieet, gebaseerd op:
 • banaan, aardappel, soep of puree;
 • pasta, gekookte rijst of tapioca, rijst koken water;
 • appelmoes of kweepeer, kweepeer gelei of bosbessen;
 • hartige of zoete koekjes.
Moet worden vermeden: vruchtensappen en rauwe groenten, vezelrijke groenten, vlees, eieren, zuivelproducten en bevroren drankjes.
Deze medicatie moet uit de buurt van warmte en vocht worden opgeslagen.
BIJWERKINGEN MOGELIJK (samenvatting)
Netelroos, roodheid, jeuk, allergische reactie .


WOORDENLIJST (samenvatting)


diarree
Medical strikt diarree is "emissies te vaak en te overvloedige ontlasting." In feite, gezond verstand diarree behandelt het begrip frequente losse stoelgang. Gewoonlijk de ontlasting pastavormig, maar de uitstoot van vloeibare stoelgang of nauwelijks gevormd zonder pijn of geassocieerde specifieke stoornis is niet pathologisch. Men kan spreken van diarree als vloeibare stoelgang worden herhaald in de dag, en de behoeften zijn dringend of pijnlijk.
Veel medicijnen kunnen darmtransit versnellen en maken ze meer vloeibare ontlasting zonder deze bijwerking is echt zorgwekkend.
Antibiotica kan de darmflora, van essentieel belang voor de spijsvertering te veranderen, en diarree veroorzaken min of meer vervelend, maar goedaardig. Het effect verschijnt onmiddellijk of na een paar dagen van de behandeling. Een vorm van ernstige en ongewone diarree, pseudomembraneuze colitis, kan worden gezien na behandeling met antibiotica; Deze voorwaarde resulteert in de emissie van slijm en valse membranen (die lijkt huidplooien) gepaard gaat met buikpijn; constipatie kan de initiële diarree te vervangen. Pseudomembraneuze colitis kan een aantal dagen plaatsvinden na stopzetting van de behandeling met antibiotica en vereist dringend medische hulp.


allergische reactie
Reactie als gevolg van overgevoeligheid van het lichaam om een ​​drug. urticaria, angio-oedeem, eczeem, uitslag knopen herinneren mazelen, etc.: Allergische reacties kunnen zeer uiteenlopende aspecten nemen Anafylactische shock is een allergische reactie die ongemak veroorzaakt door plotselinge daling van de bloeddruk.


adjunctieve therapie
Behandeling die de werking van een specifieke behandeling vormt een aanvulling op, maar over het algemeen niet alleen zorgen voor een genezing.

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  7
 • 4 étoiles
  1
 • 3 étoiles
  0
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

SPASFON krampachtige pijn 80 mg 30 tabletten SPASFON krampachtige pijn 80 mg 30 tabletten
€ 3,99
In winkelwagen
Op voorraad
Pileje Lactibiane TOLERANTIE MELKZUUR 560 MG 30 GEL Pileje Lactibiane TOLERANTIE MELKZUUR 560 MG 30 GEL
€ 23,94
Op voorraad
Smectalia Anti Diarree 12 Zakjes Caramel Cacaosmaak Smectalia Anti Diarree 12 Zakjes Caramel Cacaosmaak
€ 5,29
Op voorraad
Lacteol 340 mg 10-30 capsules Anti Diarree Lacteol 340 mg 10-30 capsules Anti Diarree
€ 5,49
In winkelwagen
5-7 werkdagen
DOLOSPASMYL PAIN DIGESTIEVEN 40 zachte capsules DOLOSPASMYL PAIN DIGESTIEVEN 40 zachte capsules
€ 7,95
In winkelwagen
Op voorraad
ULTRABIOTISCHE INSTANT 5 DAGEN 10 capsules ULTRABIOTISCHE INSTANT 5 DAGEN 10 capsules
€ 8,16
Op voorraad
Lactibiane Imedia PILEJE 12 STICKS Orodispergeerbaar Lactibiane Imedia PILEJE 12 STICKS Orodispergeerbaar
€ 23,51
Op voorraad