0
Fucus COMPLEX 111 TABLETTEN LEHNING

Fucus COMPLEX 111 TABLETTEN LEHNING

Merk : Lehning Lehning
€ 9,99 exclusief BTW € 10,99 INCLUSIEF BTW
Op voorraad
Referentie : 3400941908941
Verdien 10 loyaliteitspunten bij aankoop van dit product
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Fucus LEHNING COMPLEX 111 wordt gebruikt als een homeopathische behandeling te vergemakkelijken gewichtsverlies, naast diëtetische maatregelen.

Fucus COMPLEX 111 LEHNING

 

Fucus Complex # 111 van LEHNING Laboratories is een homeopathisch geneesmiddel gemaakt van Blaaswier, van antimoon crudum, Alchemilla Vulagris en Calcarea acetica aangegeven om gewichtsverlies te vergemakkelijken, in aanvulling op dieetmaatregelen. Kauwen en laat onder de tong oplossen.

 

Drug presentaties Fucus COMPLEX No. 111

 

Fucus COMPLEX 111: sublinguale tablet; Box 60 - Daarvan uitgesloten - Vrije Prijs

 

Farmaceutische samenstelling Fucus COMPLEX No. 111

 

p cp Blaaswier 2 DH 45 mg Antimoon crud 5 DH 45 mg Alchemilla vulgaris 2 DH 45 mg Calcarea acetica DH 2 45 mg Lactose + Actieve ingrediënten: Alchemilla vulgaris, antimoon crud, Calcarea acetica, Blaaswier Hulpstoffen: Rijst zetmeel, lactose, magnesiumstearaat Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding In homeopathische verdunningen, worden de stoffen die in dit geneesmiddel niet bekend giftige tijdens zwangerschap of borstvoeding te zijn. Echter, het niet gebruiken zonder overleg met uw arts of apotheker.

 

Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering van het medicijn Fucus COMPLEX No. 111

 

Deze medicatie wordt best ingenomen zonder voedsel. De tabletten zijn kauwtabletten en laten oplossen onder de tong. Gebruikelijke dosering: Volwassenen: 2 tabletten, 2 of 3 keer per dag. Kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet, 2 of 3 keer per dag. De duur van de behandeling mag niet langer dan één maand zonder medisch advies.

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Beschrijving

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

LET OP

ANSM - Bijgewerkt: 27/09/2011

Naam van het medicijn

FUCUS-COMPLEX Nr. 111, tablet voor sublinguaal gebruik

omlijst

Lees deze bijsluiter zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het bevat belangrijke informatie voor uw behandeling.

Als u nog vragen heeft, neemt u voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet u hem opnieuw lezen.

· Als u meer informatie en advies nodig heeft, neem dan contact op met uw apotheker.

· Als de symptomen verergeren of aanhouden, een arts raadplegen.

· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenvatting kennisgeving

In deze bijsluiter:

1. WAT IS FUCUS-COMPLEX Nee. 111, tablet voor sublinguaal EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FUCUS COMPLEX NR. 111, tablet voor sublinguaal gebruik inneemt?

3. HOE NEEMT U FUCUS COMPLEX Nr. 111, tablet voor sublinguaal gebruik?

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

5. HOE BEWAART U FUCUS COMPLEX Nr. 111, tablet voor sublinguaal gebruik?

6. AANVULLENDE INFORMATIE

1. WAT IS FUCUS-COMPLEX Nee. 111, tablet voor sublinguaal EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmacotherapeutische klasse

Niet van toepassing.

Therapeutische indicaties

FUCUS COMPLEX No. 111, sublinguale tablet is een homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel wordt gebruikt om gewichtsverlies te vergemakkelijken, naast voedingsmaatregelen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FUCUS COMPLEX NR. 111, tablet voor sublinguaal gebruik inneemt?

Lijst met informatie die nodig is voordat de medicatie wordt ingenomen

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Cons-indicaties

Gebruik nooit FUCUS COMPLEX No. 111, tablet voor sublinguaal gebruik in de volgende gevallen:

· Kinderen onder de 12 jaar oud.

· Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik; speciale waarschuwingen

Wees extra voorzichtig met FUCUS COMPLEX No. 111, tablet voor sublinguaal gebruik:

· Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose- of galactose-malabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke aandoeningen).

Interacties met andere geneesmiddelen

Gebruik met andere geneesmiddelen:

Als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, inclusief geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, licht dan uw arts of apotheker in.

Interacties met eten en drinken

Eten en drinken

Dit geneesmiddel moet uit de buurt van maaltijden worden genomen.

Interacties met kruidenproducten of alternatieve therapieën

Niet van toepassing.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij gebrek aan experimentele en klinische gegevens en als voorzorgsmaatregel moet het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap en borstvoeding worden vermeden.

sport

Niet van toepassing.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Niet van toepassing.

Lijst van hulpstoffen met bekend effect

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van FUCUS COMPLEX No. 111, tablet voor sublinguaal gebruik:

Dit geneesmiddel bevat lactose.

3. HOE NEEMT U FUCUS COMPLEX Nr. 111, tablet voor sublinguaal gebruik?

Instructies voor een goed gebruik

Niet van toepassing.

Dosering, wijze en / of route (s) van toediening, toedieningsfrequentie en duur van de behandeling

dosering

Gereserveerd voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar oud.

Volwassenen: 2 tabletten 2 tot 3 keer per dag.

Kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet 2 tot 3 keer per dag.

Wijze en route van toediening

Kauwtabletten en laten smelten onder de tong, weg van de maaltijden.

Sublinguale route

Frequentie van toediening

Ruim de vangsten zo snel mogelijk op en stop de vangsten zodra de symptomen verdwijnen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 1 maand. De behandeling kan op medisch advies worden verlengd.

Symptomen en instructies in geval van overdosering

Wat u moet doen als u meer FUCUS COMPLEX No. 111, tablet voor sublinguaal gebruik heeft ingenomen dan zou moeten:

Raadpleeg uw arts of apotheker.

Instructies voor het weglaten van een of meer doses

Wat u moet doen als u FUCUS COMPLEX No. 111 vergeet, sublinguale tablet:

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Risico op ontwenningssyndroom

Niet van toepassing.

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Beschrijving van schadelijke effecten

Zoals alle geneesmiddelen kan FUBUS COMPLEX No. 111, tablet voor sublinguaal gebruik bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FUCUS COMPLEX Nr. 111, tablet voor sublinguaal gebruik?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Vervaldatum

Gebruik FUCUS COMPLEX No. 111, tablet voor sublinguaal gebruik niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de blisterverpakking of de doos.

Voorwaarden voor conservering

Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag.

Waarschuw indien nodig voor zichtbare tekenen van bederf

Geneesmiddelen mogen niet worden weggegooid met rioolwater of afval. Vraag uw apotheker wat te doen met ongebruikte medicijnen. Deze maatregelen zullen het milieu beschermen.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Volledige lijst van werkzame stoffen en hulpstoffen

Wat bevat FUCUS COMPLEX No. 111, tablet voor sublinguaal gebruik?

De werkzame stoffen zijn :

Fucus vesiculosus 2 DH .............................................. .................................................. ..................... 45 mg

Antimonium-crudum 5 DH .............................................. .................................................. ................... 45 mg

Alchemilla vulgaris 2 DH .............................................. .................................................. ..................... 45 mg

Calcarea acetica 2 DH .............................................. .................................................. ........................ 45 mg

Voor een tablet van 250 mg.

De andere componenten zijn:

Lactose monohydraat, rijstzetmeel, magnesiumstearaat.

Farmaceutische vorm en inhoud

Wat is FUCUS COMPLEX No. 111, tablet voor sublinguaal gebruik en inhoud van de verpakking?

Dit geneesmiddel heeft de vorm van een tablet voor sublinguaal gebruik.

Doos met 60 tabletten, verpakt in 3 verpakkingen met 20 tabletten.

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de houder van de productie-informatie die verantwoordelijk is voor de partijvrijgave, indien verschillend

houder

LEHNING LABORATORIA

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANKRIJK

uitbuiten

LEHNING LABORATORIA

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANKRIJK

fabrikant

LEHNING LABORATORIA

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANKRIJK

Namen van het geneesmiddel in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

Datum van goedkeuring van de kennisgeving

De laatste datum waarop deze kennisgeving is goedgekeurd, is {date}.

AMM onder uitzonderlijke omstandigheden

Niet van toepassing.

Internet informatie

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van Afssaps (Frankrijk).

Informatie voorbehouden voor gezondheidswerkers

Niet van toepassing.

anders

Niet van toepassing.

VIDAL VAN DE FAMILIE

FUCUS-COMPLEX Nr. 111

homeopathie

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Zwangerschap en borstvoeding . Instructies voor gebruik en dosering . lexicon

PRESENTATIES (samenvatting)

FUCUS COMPLEX 111: tablet voor sublinguaal gebruik ; doos van 60.
Niet terugbetaald - Gratis prijs -

Lehning Laboratory

SAMENSTELLING (samenvatting)
p cp
Fucus vesiculosus 2 DH 45 mg
Antimonium-crudum 5 DH 45 mg
Alchemilla vulgaris 2 DH 45 mg
Calcarea acetica 2 DH 45 mg
lactose +

INDICATIES (samenvatting)
Dit medicijn is een complexe (associatie) van homeopathische componenten.
Het wordt gebruikt als homeopathische behandeling om gewichtsverlies te vergemakkelijken, naast dieetmaatregelen.
ZWANGERSCHAP EN BREASTFEEDING (samenvatting)
Bij homeopathische verdunningen zijn de stoffen in dit medicijn niet bekend als giftig tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik het echter niet zonder het advies van uw arts of apotheker.
ROUTEBESCHRIJVING EN DOSERING (samenvatting)
Dit medicijn wordt bij voorkeur buiten de maaltijden ingenomen.
De tabletten moeten kauwen en vervolgens laten smelten onder de tong.

Gebruikelijke dosering:

 • Volwassene: 2 tabletten, 2 of 3 keer per dag.
 • Kind ouder dan 12 jaar: 1 tablet, 2 of 3 keer per dag.
De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 1 maand zonder medisch advies.


LEXICON (samenvatting)


complex
Naam gegeven aan een vereniging van verschillende homeopathische middelen. Over het algemeen zijn de gebruikte verdunningen laag: van 3 DH (Hahnemannian decimal) tot 6 CH (Hahnemannian centesimal).


homeopathische verdunningen
Verdunning van een werkzame stof die aan homeopathische regels voldoet. De na meerdere opeenvolgende verdunningen verkregen oplossing bevat slechts een kleine hoeveelheid van de aanvankelijk aanwezige actieve stof. De eigenschappen van een homeopathisch middel hangen nauw samen met hun dynamisatie (agitatie van de oplossing tussen elke verdunning). Eenheden die homeopathische verdunningen tot expressie brengen zijn: DH, CH en K (korsakovian).


sublinguale
Wijze van toediening van een geneesmiddel die snelle absorptie door de aderen onder de tong mogelijk maakt. Het medicijn moet lang genoeg onder de tong worden gehouden om in het bloed te komen (meestal een paar minuten).


homeopathische behandeling
Behandeling op basis van de toediening van sterk verdunde stoffen van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. De belangrijkste principes van de homeopathie zijn de gelijkenis (gebruik van stoffen die effecten produceren die vergelijkbaar zijn met het symptoom van de ziekte), de infinitesimale verdunning (de gebruikte stoffen zijn het onderwerp van meerdere verdunningen) en de globaliteit (het behandelingsdoel niet). is geen orgaan in het bijzonder, maar het individu als geheel).

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  6
 • 4 étoiles
  2
 • 3 étoiles
  3
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  1

Onze apothekers kunnen je adviseren

Soria Natuurlijk Fucus Vloeibaar Extract 50 ml Soria Natuurlijk Fucus Vloeibaar Extract 50 ml
€ 9,99
Op voorraad
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET HOMEOPATHIE DRUGSADVIES

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Hoe snel afvallen met Thermoxyl Hoe snel afvallen met Thermoxyl

Wat als snel afvallen niet alleen een droom was, maar een realiteit binnen handbereik? Je bent hier omdat je klaar bent om te veranderen. En wij zijn er om je te helpen. We begeleiden je door het afslankproces met Thermoxyl. Als het gaat om snel afvallen, is Thermoxyl je beste bondgenoot. Nee, het is geen toverformule, maar eerder een zeer…

Lees het artikel op de blog
Alternatieven voor homeopathie: Welke andere natuurlijke therapieën zijn er online beschikbaar? Alternatieven voor homeopathie: Welke andere natuurlijke therapieën zijn er online beschikbaar?

Online homeopathie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Er zijn echter ook andere opties om gezondheidsproblemen op afstand te behandelen. In dit artikel onderzoeken we de alternatieven voor online homeopathie om je te helpen de beste oplossing voor je gezondheidsproblemen te vinden. Homeopathie is al heel lang een populaire methode om gezondheidsproblemen te behandelen, maar na verloop van tijd…

Lees het artikel op de blog
Lymfedrainage om cellulitis te bestrijden Lymfedrainage om cellulitis te bestrijden

Omdat we er allemaal van dromen om een mooie huid te hebben voor de zomervakantie, hebben we allemaal onze'trucjes' om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor huidbehandelingscrèmes of door je voeding in balans te brengen. Zonder een vleugje zelfbruinend product (in de vorm van een voedingssupplement of crème) te vergeten, krijgen we zo'n beetje waar we naar op…

Lees het artikel op de blog
Hoe leer je je trek in eten onder controle te houden? Hoe leer je je trek in eten onder controle te houden?

Trek in eten: een dagelijkse uitdaging voor veel mensen. In dit artikel nodigen we je uit om effectieve strategieën en natuurlijke remedies te ontdekken om ze onder controle te houden en een optimaal voedingsevenwicht te behouden. Het doel van een evenwichtige voeding is om te voldoen aan onze voedingsbehoeften in termen van macronutriënten (eiwitten, vetten en koolhydraten) en micronutriënten (vitaminen…

Lees het artikel op de blog
De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen

Sommige homeopathische geneesmiddelen hebben geen therapeutische indicatie of dosering. De reden ? In de homeopathie kan hetzelfde medicijn verschillende ziekten behandelen (bijvoorbeeld spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid) en dezelfde aandoening (verkoudheid) kan worden behandeld met verschillende medicijnen, gekozen volgens de patiënt. Het is aan de gezondheidswerker om te bepalen wie en hoe hij moet innemen. Deze medicijnen zonder therapeutische indicatie zitten vaak…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies