0
Billerolstoornissen Dispeptiques Lehning

Billerolstoornissen Dispeptiques Lehning

Merk : Lehning Lehning
€ 9,99 exclusief BTW € 10,99 INCLUSIEF BTW
Op voorraad
Referentie : 3400930109571
Verdien 10 loyaliteitspunten bij aankoop van dit product
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Billerolstoornissen Dispeptiques Lehning is een complex (associatie) van homeopathische componenten. Het wordt gebruikt bij de homeopathische behandeling van moeilijke spijsverteringen.

BILLEROL Homeopathie

In welk geval wordt Billerol Lehning voorgeschreven?

Billerol Hepato-galwegen Lehning is een homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel wordt gebruikt bij de behandeling van dyspeptische aandoeningen en darmfunctiestoornissen .

presentaties

kauwtablet;

doos van 45 - Niet terugbetaald - Gratis prijs

Samenstelling van het medicijn Billerol Lehning

Billerol bevat in een tablet van 1 g, 70 mg atropinum sulphicum 3 DH, Lycopodium clavatum 3 DH, Salicylicum acidum 2 DH, Natrum muriaticum 2 DH, Natrum carbonicum 2 DH en 60 mg Natrum fosforicum 1 DH en Kurkuma 2 DH.
De andere bestanddelen zijn lactose, dille-extract, rijstzetmeel, magnesiumstearaat.
BIllerol bevat 45 kauwtabletten.

Instructies voor gebruik en dosering van het medicijn Billerol

Smelt de tabletten in de mond na het kauwen. Dit geneesmiddel moet 15 minuten vóór de maaltijd worden ingenomen.

Dit geneesmiddel is geïndiceerd voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met een dosering van 1 tablet 2 tot 3 keer per dag, om onder de tong te smelten op een afstand van maaltijden.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Waarschuwingen over drugs

Wees voorzichtig, het medicijn is geen product als elk ander. Lees de bijsluiter zorgvuldig voordat u bestelt. Laat het geneesmiddel niet bij kinderen komen. Raadpleeg uw arts of apotheker als de symptomen aanhouden. Pas op voor onverenigbaarheden met uw huidige producten.

Informeer uw online apotheker over de huidige behandelingen om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. Het bestelbevestigingsformulier bevat een aangepast berichtveld dat voor dit doel wordt verstrekt.

Klik hier om de bijsluiter voor dit geneesmiddel te vinden op de website van het Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Geneesmiddelenbewaking : meld een bijwerking (en) gerelateerd aan het gebruik van een medicijn

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

LET OP

ANSM - Bijgewerkt: 07/11/2017

Naam van het medicijn

BILLEROL kauwtablet

omlijst

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of door uw arts of apotheker.

· Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het opnieuw lezen.

· Neem contact op met uw apotheker voor advies of informatie.

· Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. Zie sectie 4.

· U moet met uw arts overleggen als u zich na 7 dagen niet beter voelt of zich slechter voelt.

Wat bevat deze folder?

1. Wat is BILLEROL kauwtablet en waarvoor wordt het gebruikt?

2. Welke informatie moet u weten voordat u BILLEROL kauwtablet gebruikt?

3. Hoe neemt u BILLEROL kauwtablet in?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. Hoe bewaart BILLEROL kauwtablet?

6. Inhoud van het pakket en andere informatie.

1. WELKE BILLEROL kauwtablet EN WAARVOOR HET WORDT GEBRUIKT

BILLEROL kauwtablet is een homeopathisch geneesmiddel dat van oudsher wordt gebruikt bij de behandeling van dyspeptische aandoeningen en functionele stoornissen van de ingewanden.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BILLEROL, kauwtablet neemt?

Gebruik nooit BILLEROL kauwtablet:

· Bij kinderen jonger dan 6 jaar, vanwege het risico op een miskraam gerelateerd aan de farmaceutische vorm.

· Als u allergisch bent voor de werkzame stoffen of voor enig ander bestanddeel van dit geneesmiddel, vermeld in rubriek 6.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u BILLEROL kauwtabletten inneemt.

· Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

· Gezien de aanwezigheid van de stam LYCOPODIUM in de formule, mag dit medicijn niet worden gebruikt in gevallen van cholelithiase zonder medisch advies.

Kinderen en adolescenten

Niet van toepassing.

Andere geneesmiddelen en BILLEROL kauwtablet

Vertel uw apotheker of arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

BILLEROL kauwtablet met voedsel en drank en alcohol

Dit medicijn moet bij voorkeur buiten de maaltijden worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid

Bij gebrek aan experimentele en klinische gegevens en als voorzorgsmaatregel moet het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap en borstvoeding worden vermeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

BILLEROL kauwtablet bevat lactose.

3. HOE NEEMT U BILLEROL, kauwtablet in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals voorgeschreven door uw arts of apotheker. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

dosering

Geneesmiddel gereserveerd voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar oud.

1 tablet 2 tot 3 keer per dag, onder de tong smelten op een afstand van de maaltijd.

De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 1 maand, meer dan medisch advies is noodzakelijk.

Wijze van toediening

Sublinguale route.

Kauw en laat de tablet onder de tong smelten.

Wat u moet doen als u meer BILLEROL kauwtabletten heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BILLEROL kauwtablet in te nemen

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen .

Als u stopt met het innemen van BILLEROL kauwtablet

Niet van toepassing.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker om meer informatie.

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Rapportage van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) en het netwerk van regionale farmacovigilantiecentra - Website: www.ansm.sante.fr

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U BILLEROL kauwtablet?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van deze maand.

Geen speciale voorwaarden voor conservering.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zichtbare tekenen van bederf bemerkt.

Gooi geen medicatie in de riolering of in het huisafval. Vraag uw apotheker om medicijnen te elimineren die u niet langer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. INHOUD VAN VERPAKKINGEN EN OVERIGE INFORMATIE

Welke BILLEROL-kauwtablet bevat

· De werkzame stoffen zijn:

Atropinum sulfuricum 3 DH .............................................. .................................................. ..... 70 mg

Lycopodium clavatum 3 DH .............................................. .................................................. ... 70 mg

Salicylicum acidum 2 DH .............................................. .................................................. ........ 70 mg

Natrum muriaticum 2 DH .............................................. .................................................. ......... 70 mg

Natrum phosphoricum 1 DH .............................................. .................................................. ... 60 mg

Natrum carbonicum 2 DH .............................................. .................................................. ........ 70 mg

Kurkuma 2 DH ............................................... .................................................. ....................... 60 mg

voor een kauwtablet van 1 g.

· De andere bestanddelen zijn: lactose, dillextract, rijstzetmeel, magnesiumstearaat.

Hoe ziet BILLEROL kauwtablet eruit en de inhoud van de verpakking

BILLEROL tablet is een kauwtablet van 1 g, verpakt in blisterverpakkingen.

Doos met 3 bloedplaatjes van 15 kauwtabletten.

Houder van de handelsvergunning

LEHNING LABORATORIA

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANKRIJK

Operator van de handelsvergunning

LEHNING LABORATORIA

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANKRIJK

fabrikant

LEHNING LABORATORIA

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANKRIJK

Namen van het geneesmiddel in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

De laatste datum waarop deze bijsluiter werd herzien, is:

[later in te vullen door de houder]

anders

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de ANSM-website (Frankrijk).

VIDAL VAN DE FAMILIE

BILLEROL

homeopathie

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Contra-indicaties . Aandacht . Zwangerschap en borstvoeding . Instructies voor gebruik en dosering . lexicon

PRESENTATIES (samenvatting)

BILLEROL: kauwtablet; doos van 45.
Niet terugbetaald - Gratis prijs -

Lehning Laboratory

SAMENSTELLING (samenvatting)
p cp
Atropinum sulfuricum 3 DH 70 mg
Lycopodium clavatum 3 DH 70 mg
Salicylicum acidum 2 DH 70 mg
Natrum muriaticum 2 DH 70 mg
Natrum phosphoricum 1 DH 60 mg
Natrum carbonicum 2 DH 70 mg
Kurkuma 2 DH 60 mg
lactose +

INDICATIES (samenvatting)
Dit medicijn is een complexe (associatie) van homeopathische componenten.
Het wordt traditioneel gebruikt bij de homeopathische behandeling van moeilijke spijsverterings- en darmfunctiestoornissen.
CONTRA-INDICATIES (samenvatting)
Dit medicijn mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar (kans op een miskraam).
LET OP (samenvatting)
Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 1 maand zonder advies van uw arts: mogelijk zijn er tests nodig als de symptomen aanhouden.
Voorzorgsmaatregelen zijn nodig in het geval van berekeningen van de bilateralen.
ZWANGERSCHAP EN BREASTFEEDING (samenvatting)
Bij homeopathische verdunningen zijn de stoffen in dit medicijn niet bekend als giftig tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik het echter niet zonder het advies van uw arts of apotheker.
ROUTEBESCHRIJVING EN DOSERING (samenvatting)
Dit medicijn moet bij voorkeur buiten de maaltijden worden ingenomen.
Smelt de tabletten in de mond na het kauwen.

Gebruikelijke dosering:

 • Volwassene en kind vanaf 6 jaar: 1 tablet, 2 of 3 keer per dag.


LEXICON (samenvatting)


complex
Naam gegeven aan een vereniging van verschillende homeopathische middelen. Over het algemeen zijn de gebruikte verdunningen laag: van 3 DH (Hahnemannian decimal) tot 6 CH (Hahnemannian centesimal).


homeopathische verdunningen
Verdunning van een werkzame stof die aan homeopathische regels voldoet. De na meerdere opeenvolgende verdunningen verkregen oplossing bevat slechts een kleine hoeveelheid van de aanvankelijk aanwezige actieve stof. De eigenschappen van een homeopathisch middel hangen nauw samen met hun dynamisatie (agitatie van de oplossing tussen elke verdunning). Eenheden die homeopathische verdunningen tot expressie brengen zijn: DH, CH en K (korsakovian).


homeopathische behandeling
Behandeling op basis van de toediening van sterk verdunde stoffen van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. De belangrijkste principes van de homeopathie zijn de gelijkenis (gebruik van stoffen die effecten produceren die vergelijkbaar zijn met het symptoom van de ziekte), de infinitesimale verdunning (de gebruikte stoffen zijn het onderwerp van meerdere verdunningen) en de globaliteit (het behandelingsdoel niet). is geen orgaan in het bijzonder, maar het individu als geheel).

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  1
 • 4 étoiles
  1
 • 3 étoiles
  0
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

POTHOS FOETIDUS 4CH 5CH 6CH 7CH 9CH 15CH 30CH granulen Boiron homeopathische POTHOS FOETIDUS 4CH 5CH 6CH 7CH 9CH 15CH 30CH granulen Boiron homeopathische
€ 2,99
In winkelwagen
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
PRIMULA OFFICINALIS 4CH 5CH 7CH 9CH granulen Boiron homeopathische PRIMULA OFFICINALIS 4CH 5CH 7CH 9CH granulen Boiron homeopathische
€ 2,99
In winkelwagen
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
PRIMULA OBCONICA  4CH 5CH 7CH 9CH 15CH 30CH 8DH granulen Boiron homeopathische PRIMULA OBCONICA 4CH 5CH 7CH 9CH 15CH 30CH 8DH granulen Boiron homeopathische
€ 2,99
In winkelwagen
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
POPULUS CANDICANS 4CH 5CH 7CH 9CH 15CH granulen Boiron homeopathische POPULUS CANDICANS 4CH 5CH 7CH 9CH 15CH granulen Boiron homeopathische
€ 2,99
In winkelwagen
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
PROTEUS VULGARIS 4CH 5CH 7CH 9CH 12CH 15CH 17CH 22CH 25CH 30CH 8DH granulen Boiron homeopathische PROTEUS VULGARIS 4CH 5CH 7CH 9CH 12CH 15CH 17CH 22CH 25CH 30CH 8DH granulen Boiron...
€ 2,99
In winkelwagen
Op voorraad - voorbereiding binnen 1 tot 2 werkdagen
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET LEHNING ROCAL

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Alternatieven voor homeopathie: Welke andere natuurlijke therapieën zijn er online beschikbaar? Alternatieven voor homeopathie: Welke andere natuurlijke therapieën zijn er online beschikbaar?

Online homeopathie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Er zijn echter ook andere opties om gezondheidsproblemen op afstand te behandelen. In dit artikel onderzoeken we de alternatieven voor online homeopathie om je te helpen de beste oplossing voor je gezondheidsproblemen te vinden. Homeopathie is al heel lang een populaire methode om gezondheidsproblemen te behandelen, maar na verloop van tijd…

Lees het artikel op de blog
Wat kan er gedaan worden aan chronische constipatie? Wat kan er gedaan worden aan chronische constipatie?

Chronische constipatie is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem dat veel mensen over de hele wereld treft. De aandoening wordt gekenmerkt door een onregelmatige, harde stoelgang, die vaak pijn en ongemak veroorzaakt. In dit artikel bespreken we de oorzaken van chronische constipatie, evenals natuurlijke en medische en medische remedies om ermee om te gaan. We kijken ook naar tips om dit gezondheidsprobleem te…

Lees het artikel op de blog
Natuurlijke anti-opgeblazen gevoel behandelingen Natuurlijke anti-opgeblazen gevoel behandelingen

Een opgeblazen gevoel wordt gedefinieerd door een gevoel van zwelling in de buik (meteorisme) en de behoefte om te boeren of te plassen. Er zijn verschillende soorten: Een opgeblazen gevoel van de maag leidt tot een zwaar gevoel in de maag. Het gaat ook gepaard met een overdreven inname van lucht (aerofagie). Een opgeblazen gevoel van de dunne darm komt…

Lees het artikel op de blog
De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen

Sommige homeopathische geneesmiddelen hebben geen therapeutische indicatie of dosering. De reden ? In de homeopathie kan hetzelfde medicijn verschillende ziekten behandelen (bijvoorbeeld spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid) en dezelfde aandoening (verkoudheid) kan worden behandeld met verschillende medicijnen, gekozen volgens de patiënt. Het is aan de gezondheidswerker om te bepalen wie en hoe hij moet innemen. Deze medicijnen zonder therapeutische indicatie zitten vaak…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies