0
GASTROCYNESINE 60 CP HOMEOPATHIE Boiron
Medicijnen zonder recept

GASTROCYNESINE 60 CP HOMEOPATHIE Boiron

€ 6,81 exclusief BTW € 7,49 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400930430569
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

GASTROCYNESINE 60 CP HOMEOPATHIE Boiron homeopathische geneeskunde wordt traditioneel gebruikt in de symptomatische behandeling van problemen met de spijsvertering (brandwonden en zure maag, opgeblazen gevoel, winderigheid).

Vanaf 6 jaar

GASTROCYNESINE 60 CP HOMEOPATHIE Boiron

GASTROCYNESINE is een homeopathisch geneesmiddel van oudsher bij de symptomatische behandeling van problemen met de spijsvertering (brandwonden en zure maag, opgeblazen gevoel, winderigheid).

Instructies GASTROCYNESINE

Dosering GASTROCYNESINE

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar

2 zuigtabletten 2-3 keer per dag, bij voorkeur voor de maaltijd.

Bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar, mag dit geneesmiddel niet toegediend worden zonder medisch advies.

Wijze van gebruik en toedieningsweg GASTROCYNESINE

Sublinguaal (tablet te smelten onder de tong)
Voor kinderen van 18 maanden tot 6 jaar: los de tablet in een beetje water voordat u, vanwege het risico op aspiratie. Zodra leeftijd toelaat, los de tabletten onder de tong.

Duur van de behandeling GASTROCYNESINE

De duur van de behandelingen een week niet overschrijden.

In het geval van overdosering GASTROCYNESINE

Als u meer GASTROCYNESINE hebben genomen orodispergeerbare tabletten n''auriez u zou mogen:

Neem contact op met uw arts of apotheker.

Indien weggelaten één of meer doses GASTROCYNESINE

Als u een dosis van GASTROCYNESINE orodispergeerbare tablet te missen:

Neem geen dubbele dosis in te halen voor de dosis die u vergeten te nemen

Zwangerschap en borstvoeding met GASTROCYNESINE

Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij afwezigheid van experimentele en klinische gegevens, en uit voorzorg, het gebruik van dit geneesmiddel moet worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding vermeden.

Samenstelling GASTROCYNESINE

Hulpstoffen met bekend effect: Dit geneesmiddel bevat lactose,
Actieve ingrediënten:
250mg per tablet
Abies nigra 4 CH
Carbo 4 CH
Nux CH 4
Robinia pseudo-acacia 4 CH
Hulpstoffen: sucrose, lactose, magnesiumstearaat.

Tegen-indicatie GASTROCYNESINE

N''utilisez nooit GASTROCYNESINE orodispergeerbare tabletten:
· Van de kinderen onder de 18 maanden.
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de ingrediënten in GASTROCYNESINE orodispergeerbare tabletten zijn.

Mogelijke interacties met GASTROCYNESINE

Als u nog andere geneesmiddelen of ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, overleg dan met uw arts of apotheker.

Deze medicatie wordt genomen tussen de maaltijden.

Nadelige effecten van GASTROCYNESINE

Zoals alle geneesmiddelen kan GASTROCYNESINE orodispergeerbare tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel iedereen is er geen probleem.
Als u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of als de bijwerkingen ernstig wordt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bewaarcondities GASTROCYNESINE

Bewaard bij een temperatuur van maximaal 30 ° C

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen GASTROCYNESINE

Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of malabsorptie syndroom glucose of galactose (zeldzame erfelijke).

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

LET OP

ANSM - Bijgewerkt: 15/06/2018

Naam van het medicijn

GASTROCYNESIN, tablet

omlijst

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of door uw arts of apotheker.

· Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het opnieuw lezen.

· Neem contact op met uw apotheker voor advies of informatie.

· Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. Zie sectie 4.

· U moet met uw arts overleggen als u zich niet beter voelt of als u zich na 10 dagen slechter voelt.

Wat bevat deze folder?

1. Wat is GASTROCYNESINE, tablet en wanneer wordt het gebruikt?

2. Welke informatie moet u weten voordat u GASTROCYNESINE, tablet inneemt?

3. Hoe GASTROCYNESINE, tablet in te nemen?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. Hoe GASTROCYNESINE, tablet op te slaan?

6. Inhoud van het pakket en andere informatie.

1. WAT IS GASTROCYNESIN, tablet EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Farmacotherapeutische categorie: homeopathisch geneesmiddel

GASTROCYNESIN, tablet is een homeopathisch geneesmiddel dat van oudsher wordt gebruikt bij de behandeling van moeilijke spijsverteringsproblemen (brandend maagzuur en maagzuur, opgeblazen gevoel, aerofagie).

2. WAT U MOET GAAN GASTROCYNESIN, tablet?

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik GASTROCYNESINE niet, tablet:

· Als u allergisch bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel, vermeld in rubriek 6.

· Kind jonger dan 6 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

· Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptiesyndroom of sucrase / isomaltase-deficiëntie (zeldzame erfelijke ziekten).

· Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose- of galactose-malabsorptiesyndroom (zeldzame erfelijke aandoeningen).

kinderen

Niet van toepassing.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? GASTROCYNESINE, tablet

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt of kan nemen.

GASTROCYNESIN, tablet met voedsel en dranken

Dit medicijn kan het best worden ingenomen vóór de maaltijd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

GASTROCYNESIN, tablet kan tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden ingenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

GASTROCYNESIN-tablet bevat sucrose en lactose.

3. HOE GASTROCYNESINE TE GEBRUIKEN, tablet?

dosering

Geneesmiddel gereserveerd voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar oud.

Bij kinderen tussen 6 en 12 jaar oud mag dit medicijn niet worden gegeven zonder medisch advies.

2 tabletten worden twee tot drie keer per dag opgezogen, bij voorkeur vóór de maaltijd.

Wijze en route van toediening

Mondelinge manier.

Frequentie van toediening

Ruim de vangsten zo snel mogelijk op en stop de vangsten zodra de symptomen verdwijnen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan tien dagen zonder medisch advies.

Wat u moet doen als u meer GASTROCYNESINE heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u GASTROCYNESINE bent vergeten te vergeten, tablet

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van GASTROCYNESINE, tablet

Niet van toepassing.

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Rapportage van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) en het netwerk van regionale farmacovigilantiecentra - Website: www.ansm.sante.fr

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U GASTROCYNESINE, tablet?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag.

Gooi geen medicatie in de riolering of in het huisafval. Vraag uw apotheker om medicijnen te elimineren die u niet langer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. INHOUD VAN VERPAKKINGEN EN OVERIGE INFORMATIE

Wat GASTROCYNESINE bevat, tablet

· De werkzame stoffen zijn:

Abies nigra 4CH ............................................... .................................................. ...................... 0,625 mg

Carbo vegetabilis 4CH ............................................... .................................................. ............ 0,625 mg

Nux vomica 4CH ............................................... .................................................. ..................... 0,625 mg

Robinia pseudo-acacia 4CH ............................................. .................................................. ...... 0,625 mg

Voor een tablet van 250 mg.

· De andere bestanddelen zijn: sucrose, lactose, magnesiumstearaat.

Hoe GASTROCYNESINE eruit ziet, tablet en inhoud van het pakket

Dit medicijn komt in de vorm van tabletten. Het is verpakt in een doos met 60 tabletten.

Houder van de handelsvergunning

boiron

2 WEG VAN WESTELIJKE LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

Operator van de handelsvergunning

boiron

2 WEG VAN WESTELIJKE LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

fabrikant

boiron

2 WEG VAN WESTELIJKE LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

Namen van het geneesmiddel in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

De laatste datum waarop deze bijsluiter werd herzien, is:

[later in te vullen door de houder]

<{MM / JJJJ}> <{JJJJ maand}.>

anders

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de ANSM-website (Frankrijk).

VIDAL VAN DE FAMILIE

GASTROCYNÉSINE

homeopathie

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Zwangerschap en borstvoeding . Instructies voor gebruik en dosering . Tips . lexicon

PRESENTATIES (samenvatting)

GASTROCYNESIN: tablet (wit); doos van 60.
Niet terugbetaald - Gratis prijs -

Laboratorium Boiron

SAMENSTELLING (samenvatting)
Abies nigra 4 CH, Carbo vegetabilis 4 CH, Nux vomica 4 CH, Robinia pseudo-acacia 4 CH, aa; lactose, sucrose.
INDICATIES (samenvatting)
Dit medicijn is een complexe (associatie) van homeopathische componenten.
Het wordt gebruikt bij de homeopathische behandeling van aandoeningen van de spijsvertering (zwaarte, slaperigheid, regurgitatie).
ZWANGERSCHAP EN BREASTFEEDING (samenvatting)
Bij homeopathische verdunningen zijn de stoffen in dit medicijn niet bekend als giftig tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik het echter niet zonder het advies van uw arts of apotheker.
ROUTEBESCHRIJVING EN DOSERING (samenvatting)
De tabletten moeten langzaam worden opgezogen.

Gebruikelijke dosering:

1 of 2 tabletten, ¼ uur vóór de maaltijd. Herhaal dit na de maaltijden indien nodig.
TIPS (samenvatting)
Evenwichtige voeding, langzaam kauwen, de eliminatie van moeilijk verteerbaar voedsel en alcoholische dranken helpen vaak om spijsverteringsstoornissen te verlichten.


LEXICON (samenvatting)


complex
Naam gegeven aan een vereniging van verschillende homeopathische middelen. Over het algemeen zijn de gebruikte verdunningen laag: van 3 DH (Hahnemannian decimal) tot 6 CH (Hahnemannian centesimal).


homeopathische verdunningen
Verdunning van een werkzame stof die aan homeopathische regels voldoet. De na meerdere opeenvolgende verdunningen verkregen oplossing bevat slechts een kleine hoeveelheid van de aanvankelijk aanwezige actieve stof. De eigenschappen van een homeopathisch middel hangen nauw samen met hun dynamisatie (agitatie van de oplossing tussen elke verdunning). Eenheden die homeopathische verdunningen tot expressie brengen zijn: DH, CH en K (korsakovian).


homeopathische behandeling
Behandeling op basis van de toediening van sterk verdunde stoffen van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. De belangrijkste principes van de homeopathie zijn de gelijkenis (gebruik van stoffen die effecten produceren die vergelijkbaar zijn met het symptoom van de ziekte), de infinitesimale verdunning (de gebruikte stoffen zijn het onderwerp van meerdere verdunningen) en de globaliteit (het behandelingsdoel niet). is geen orgaan in het bijzonder, maar het individu als geheel).

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  16
 • 4 étoiles
  1
 • 3 étoiles
  1
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

SPASFON LYOC Phloroglucinol 160 MG Sublinguale tabletten SPASFON LYOC Phloroglucinol 160 MG Sublinguale tabletten
€ 3,99
In winkelwagen
Op voorraad
CANTABILINE 400mg 30 tabletten CANTABILINE 400mg 30 tabletten
€ 7,99
Op voorraad
Mylan Viatris Phloroglucinol 80mg 20 tabletten Mylan Viatris Phloroglucinol 80mg 20 tabletten
€ 2,99
In winkelwagen
Op voorraad
CAROMINTHE indigestie Orale oplossing 90ML LEHNING CAROMINTHE indigestie Orale oplossing 90ML LEHNING
€ 10,99
Op voorraad
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET HOMEOPATHIE DRUGSADVIES

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Wat kan er gedaan worden aan chronische constipatie? Wat kan er gedaan worden aan chronische constipatie?

Chronische constipatie is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem dat veel mensen over de hele wereld treft. De aandoening wordt gekenmerkt door een onregelmatige, harde stoelgang, die vaak pijn en ongemak veroorzaakt. In dit artikel bespreken we de oorzaken van chronische constipatie, evenals natuurlijke en medische en medische remedies om ermee om te gaan. We kijken ook naar tips om dit gezondheidsprobleem te…

Lees het artikel op de blog
Pourquoi avoir recours à la téléconsultation à Perpignan? Pourquoi avoir recours à la téléconsultation à Perpignan?

Pharmacie, infirmiers, EHPAD, nombreux sont les professionnels de santé qui peuvent effectuer des téléconsultations au sein de leurs structures. Cependant, comment peut on savoir quels motifs sont adaptés à une consultation à distance ? ❤️ Répondre aux demandes de soins en Pays Catalan Depuis la crise du Covid-19, les téléconsultations n'ont cessé de se multiplier. Effectivement, elles restent des solutions…

Lees het artikel op de blog
Homeopathie bij acute gastro-enteritis bij zuigelingen en volwassenen Homeopathie bij acute gastro-enteritis bij zuigelingen en volwassenen

Acute gastro-enteritis wordt klinisch gekenmerkt door een combinatie van braken en diarree. Braken is het plotseling vrijkomen van maaginhoud door antiperistaltische contracties. Diarree is de frequente evacuatie van overmatig vloeibare ontlasting. Diarree wordt veroorzaakt door twee mechanismen, meestal in combinatie: Versnelling van de darmtransit Abnormale hydratatie van de ontlasting door hypersecretie van het darmslijmvlies Deze mechanismen zijn de directe gevolgen…

Lees het artikel op de blog
Homeopathie bij acetonemisch braken bij kinderen Homeopathie bij acetonemisch braken bij kinderen

Acetonemisch braken bij kinderen is een aandoening die ook bekend staat als "periodieke ketose", omdat het braken contingent is. Hyperketonemie is het gevolg van een voorbijgaande verstoring van het vetmetabolisme wanneer er tijdelijk onvoldoende glucose beschikbaar is na onvoldoende inname of overmatige uitgave van koolhydraten: Dieetafwijkingen (vetmisbruik, eenvoudig vasten, koolhydraat vasten, diabetes) Koortsreactie op een infectieus of ontstekingsproces Intestinale parasitose…

Lees het artikel op de blog
Homeopathische behandeling bij leverkoliek Homeopathische behandeling bij leverkoliek

Er zijn verschillende soorten koliek. Leverkoliek wordt gekenmerkt door acute pijn in het rechter hypochondrium, uitstralend naar de posterior, vaak gepaard gaand met misselijkheid en braken. Het gaat gepaard met acute zwelling van de galwegen. De belangrijkste oorzaak van hepatische koliek is biliaire lithiasis, verantwoordelijk voor ongeveer 98% van de gevallen, maar andere mogelijke oorzaken mogen niet worden genegeerd: kankers…

Lees het artikel op de blog
Walnoot, de plant die bekend staat als schadelijk voor het wondermiddel Walnoot, de plant die bekend staat als schadelijk voor het wondermiddel

Als je meer wilt weten over walnoot en zijn vruchten, zal je nauwelijks verrast zijn door de dubbelzinnigheid die deze boom kenmerkt. Als de noot over het algemeen gunstig lijkt , is het anders voor zijn drager. Sinds het begin der tijden hangt er een schadelijke schaduw over deze boom. De walnoot dankt zijn naam aan de walnoot, nux ; deze is van noxicus → "schadelijk", wat de reputatie "schadelijk" van…

Lees het artikel op de blog
Gastro-enteritis aandoeningen vanuit een natuurgeneeskundig oogpunt Gastro-enteritis aandoeningen vanuit een natuurgeneeskundig oogpunt

Gastro-enteritis is een acute of chronische ontsteking die tegelijkertijd het slijmvlies (binnenwand) van de maag (gastritis) en de dunne darm (enteritis) aantast. Deze pathologie is over het algemeen besmettelijk; dat wil zeggen, het is het gevolg van de aanwezigheid en vermenigvuldiging van pathogene kiemen (virussen, bacteriën in besmet voedsel: salmonella , Escherichia coli, enz.) Gastro-enteritis komt vaak voor bij kinderen en resulteert in braken en vooral diarree, met buikkrampen, soms…

Lees het artikel op de blog
Welke natuurlijke remedies voor de spijsvertering na Kerstmis? Welke natuurlijke remedies voor de spijsvertering na Kerstmis?

Ganzenlever, kalkoen in saus, kaas en een boterblokje met een assortiment fijne chocolaatjes - een cocktail die de spijsvertering in de war brengt. Na de feestelijkheden is het heel gewoon om last te hebben van spijsverteringsproblemen, een opgeblazen gevoel, darmklachten, zuurbranden en zure reflux, leveraanvallen... Hier zijn een paar preventieve tips om jezelf op een natuurlijke en effectieve manier te…

Lees het artikel op de blog
Natuurlijke anti-opgeblazen gevoel behandelingen Natuurlijke anti-opgeblazen gevoel behandelingen

Een opgeblazen gevoel wordt gedefinieerd door een gevoel van zwelling in de buik (meteorisme) en de behoefte om te boeren of te plassen. Er zijn verschillende soorten: Een opgeblazen gevoel van de maag leidt tot een zwaar gevoel in de maag. Het gaat ook gepaard met een overdreven inname van lucht (aerofagie). Een opgeblazen gevoel van de dunne darm komt…

Lees het artikel op de blog
De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen

Sommige homeopathische geneesmiddelen hebben geen therapeutische indicatie of dosering. De reden ? In de homeopathie kan hetzelfde medicijn verschillende ziekten behandelen (bijvoorbeeld spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid) en dezelfde aandoening (verkoudheid) kan worden behandeld met verschillende medicijnen, gekozen volgens de patiënt. Het is aan de gezondheidswerker om te bepalen wie en hoe hij moet innemen. Deze medicijnen zonder therapeutische indicatie zitten vaak…

Lees het artikel op de blog
Hoe kies je het juiste voedingssupplement voor de spijsvertering? Hoe kies je het juiste voedingssupplement voor de spijsvertering?

Opgeblazen gevoel, misselijkheid, winderigheid, constipatie, diarree... zoveel aandoeningen die wijzen op een slechte spijsvertering of medisch dyspepsie genoemd . In de schappen van biologische winkels en apotheken zijn verschillende voedingssupplementen te vinden om de spijsvertering te vergemakkelijken . Welke te kiezen? Alvorens aan te vullen, is het noodzakelijk om de oorzaak te identificeren en het symptoom (en) aan te pakken. Wat is spijsvertering? Spijsvertering is een biologisch proces…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies