0
Boiron Sambucus ZOETHOUT PASTA COUGH LARINGITES 70G
Medicijnen zonder recept

Boiron Sambucus ZOETHOUT PASTA COUGH LARINGITES 70G

€ 7,26 exclusief BTW € 7,99 INCLUSIEF BTW
Dit product is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voordat u het online bestelt.
Op voorraad
Referentie : 3400930081914
U moet ingelogd zijn om dit product aan een lijst toe te voegen. Klanten login

Boiron Sambucus ZOETHOUT PASTA COUGH LARINGITES 70G

Dit geneesmiddel bevat een plantenextract en homeopathisch middel. Het wordt gebruikt bij hoest en laryngitis.

ZOETHOUT Sambucus Boiron
Fytotherapie
In welk geval de drug ZOETHOUT Sambucus Boiron is voorgeschreven?
Dit geneesmiddel bevat een plantenextract en homeopathisch middel. Het wordt gebruikt bij hoest en laryngitis.
Heesheid volwassen
Hoest bij volwassenen
Kinderen Hoest
Drug presentaties ZOETHOUT Sambucus Boiron
ZOETHOUT Sambucus Boiron: deeg zuigen; vak 70 g
- Niet bedekt - Vrije Prijs
Farmaceutische samenstelling ZOETHOUT Sambucus Boiron
per 100 g
Sambucus TM 1 g
Zoethout sap 4 g
Actieve ingrediënten: Zoethout sap Sambucus
Hulpstoffen: Glucosestroop, arabische gom, vloeibare paraffine, saccharose, invertsuiker
Kijk Uit
Hoesten is een symptoom dat veel ziekten kunnen onthullen: zie uw arts of het blijft langer dan een paar dagen.
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Dit geneesmiddel kan worden genomen door zwangere of zogende vrouwen.
Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering van het medicijn ZOETHOUT Sambucus Boiron
De pasta moet langzaam worden gezogen.
Gebruikelijke dosering:
10-12 pulp per dag.
Advies
Het roken van sigaretten irriteert de luchtwegen en onderhoudt hoest: vermijd roken of te worden blootgesteld aan rook.
Eenvoudige maatregelen kunnen kalmeren droge hoest: warme dranken en bevochtiging van de lucht.
Bijwerkingen van dit medicijn
Je voelde een nadelig effect kan te wijten zijn aan de drug, dan kunt u dit melden door het downloaden van het formulier.
Boiron Laboratory

Geneesmiddelenbewaking Bijwerkingen melden die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

Download de PDF folder

LET OP

ANSM - Bijgewerkt: 09/03/2017

Naam van het medicijn

SAMBUCUS-LICENTIEPAN, zuigend deeg

Sambucus nigra moedertinctuur

omlijst

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of door uw arts of apotheker.

· Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het opnieuw lezen.

· Neem contact op met uw apotheker voor advies of informatie.

· Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. Zie sectie 4.

· U moet met uw arts praten als u zich niet beter voelt of als u zich slechter voelt.

Laat dit geneesmiddel niet binnen het bereik van kinderen komen.

Wat bevat deze folder?

1. Wat is SAMBUCUS LICENSE PASTE, waar wordt het voor gebruikt?

2. Welke informatie moet u weten voordat u SAMBUCUS LICENSE PASTE neemt, het deeg zuigt?

3. Hoe SAMBUCUS-LICENTIEPASTA nemen, plakken om te zuigen?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. Hoe bewaar je SAMBUCUS LICENTIEPASTA, plakken om te zuigen?

6. Inhoud van het pakket en andere informatie.

1. WAT IS SAMBUCUS LICENTIE PLAK, ZUIGPASTA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmacotherapeutische categorie: homeopathisch geneesmiddel.

Homeopathische geneeskunde van oudsher gebruikt bij de symptomatische behandeling van hees hoesten en heesheid.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U SAMBUCUS-LICENTIE PASTES NEEMT, en deeg zuigt?

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Neem nooit SAMBUCUS-LICENTIEpasta, zuigpasta:

· Kinderen jonger dan 6 jaar.

· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame stof of voor enig ander bestanddeel van dit geneesmiddel, vermeld in rubriek 6.

· Dit medicijn is gecontra-indiceerd bij mensen met hypertensie vanwege de aanwezigheid van glycyrrizinezuur in zoethoutsap.

· Dit medicijn is gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

· Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptiesyndroom of sucrase-isomaltase-deficiëntie (zeldzame erfelijke ziekten).

· Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met intolerantie voor glycyrrizinezuur.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen en SAMBUCUS-LICENTIEpasta, zuig dan deeg

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

SAMBUCUS-LICENTIEPAN, zuigend deeg met eten en drinken

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij gebrek aan experimentele en klinische gegevens en als voorzorgsmaatregel, is het gebruik van dit geneesmiddel gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

sport

Niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

SAMBUCUS-LICENTIEPASTA, zuigpasta bevat sucrose, vloeibare glucose en sorbitol.

3. HOE WORDT SAMBUCUS LICENTIE PASTA GENOMEN, deeg om te zuigen?

dosering

Gereserveerd voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar oud.

Volwassenen: 5 pasta om elke dag te zuigen.

Kinderen vanaf 6 jaar: 3 pasta om elke dag te zuigen.

Wijze van toediening

Mondelinge manier

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan een week.

Als u meer SAMBUCUS LICENTIE PASTES hebt gebruikt dan zou moeten:

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u bent vergeten SAMBUCUS LICENSE PASTE in te nemen, te zuigen:

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen .

Als u stopt met het nemen van SAMBUCUS-LICENTIEpasta, zuigend deeg:

Niet van toepassing.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker om meer informatie.

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Rapportage van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor elk ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter wordt vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) en het netwerk van regionale farmacovigilantiecentra - Website: www.ansm.sante.fr

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. HOE SAMBUCUS LICENTIEBEKST CONSERVEREN, deeg zuigen?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van deze maand.

Gooi geen medicatie in de riolering of in het huisafval. Vraag uw apotheker om medicijnen te elimineren die u niet langer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. INHOUD VAN VERPAKKINGEN EN OVERIGE INFORMATIE

Wat zit er in SAMBUCUS LICENSE PASTE, zuigend deeg

· De werkzame stof is:

Sambucus nigra moedertinctuur

· De andere componenten zijn:

Zoethoutsap, arabische gom, sucrose, vloeibare glucose, sorbitol, paraffineolie

Welke SAMBUCUS-LICENTIEpasta, gebak en inhoud van het pakket

Dit medicijn heeft de vorm van een te zuigen pasta. Doos van ongeveer 70 g.

Houder van de handelsvergunning

boiron

2 WEG VAN WESTELIJKE LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

Operator van de handelsvergunning

boiron

2 WEG VAN WESTELIJKE LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANKRIJK

fabrikant

boiron

3 RUE DES TONNARDERIES

41400 MONTRICHARD

FRANKRIJK

Namen van het geneesmiddel in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

De laatste datum waarop deze bijsluiter werd herzien, is:

<{YYYY month}.>

anders

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de ANSM-website (Frankrijk).

VIDAL VAN DE FAMILIE

HETEGWILSPASTA BIJ SAMBUCUS

fytotherapie

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Contra-indicaties . Aandacht . Zwangerschap en borstvoeding . Instructies voor gebruik en dosering . Tips . lexicon

PRESENTATIES (samenvatting)

SAMBUCUS-LICENTIE PASTES: deeg om te zuigen; doos van 70 g.
Niet terugbetaald - Gratis prijs -

Laboratorium Boiron

SAMENSTELLING (samenvatting)
p plakken
Sambucus nigra, moedertinctuur 15 mg
Zoethout, sap +
sorbitol +
sucrose +

INDICATIES (samenvatting)
Dit geneesmiddel bevat een homeopathisch middel.
Het wordt traditioneel gebruikt bij de symptomatische behandeling van hees hoesten en heesheid.
CONTRA-INDICATIES (samenvatting)
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt in de volgende gevallen:
LET OP (samenvatting)
Hoesten is een symptoom dat vele ziekten kan onthullen: raadpleeg uw arts als het langer dan een paar dagen aanhoudt.
ZWANGERSCHAP EN BREASTFEEDING (samenvatting)
Het effect van dit geneesmiddel tijdens zwangerschap of borstvoeding is slecht begrepen. Uit voorzorg is het gebruik gecontraïndiceerd bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
ROUTEBESCHRIJVING EN DOSERING (samenvatting)
Pasta moet langzaam worden opgezogen.

Gebruikelijke dosering:

 • Volwassene: 5 pasta's per dag.
 • Kind ouder dan 6 jaar: 3 pasta per dag.
De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan een week.
TIPS (samenvatting)
De sigaret irriteert de bronchiën en hoestt: vermijd te roken of wordt blootgesteld aan de rook van anderen.
Eenvoudige maatregelen helpen om droge hoest te kalmeren: warme dranken en bevochtiging van de omgevingslucht.


LEXICON (samenvatting)


hoge bloeddruk
Overmatige druk (spanning) van het bloed in de bloedvaten. Deze druk wordt geleverd door het hart en wordt uitgedrukt in twee cijfers. Het is maximaal tijdens de samentrekking van het hart, of systole (eerste cijfer), en minimum tijdens de hartrust, of diastole (tweede cijfer). Hypertensie wordt gekenmerkt door een maximale (systolische) druk groter dan of gelijk aan 16, of een minimum (diastolische) druk groter dan of gelijk aan 9,5. Behandeling wordt gestart wanneer deze aantallen worden overschreden of voor lagere spanningen bij sommige mensen met cardiovasculaire risicofactoren: erfelijkheid, roken, diabetes, overmatig cholesterol. Permanente antihypertensiva kunnen de schade aan het hart en de bloedvaten als gevolg van hoge bloeddruk verminderen.

Logo avis vérifiés
Voir l'attestation de confiance
Avis soumis à un contrôle
 • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
 • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
 • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
 • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
 • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
 • 5 étoiles
  4
 • 4 étoiles
  2
 • 3 étoiles
  0
 • 2 étoiles
  0
 • 1 étoile
  0

Onze apothekers kunnen je adviseren

EPS Zoethout Pileje vloeibaar wortelextract EPS Zoethout Pileje vloeibaar wortelextract
€ 19,99
In winkelwagen
Op voorraad
Lehning L52 Influenza meldt orodispergeerbare tabletten Lehning L52 Influenza meldt orodispergeerbare tabletten
€ 7,99
In winkelwagen
Op voorraad
Inebios 112 Strong Emotions Emergency Gums Bio 90 g -€ 3,00 Inebios 112 Strong Emotions Emergency Gums Bio 90 g
€ 5,99 € 8,99
In winkelwagen
Op voorraad
PEPTYL 60 capsules PEPTYL 60 capsules
€ 13,89
Op voorraad
Boiron Mandarijn borstpasta - Hoest 70g Boiron Mandarijn borstpasta - Hoest 70g
€ 7,99
Op voorraad
Boiron Baudry PASTA BORST COUGH 70G Boiron Baudry PASTA BORST COUGH 70G
€ 7,99
Op voorraad
PARAGRIPPE Homeopathie Boiron 60 Tabletten PARAGRIPPE Homeopathie Boiron 60 Tabletten
€ 7,49
Op voorraad
VERWANTE ZOEKOPDRACHTEN MET HOMEOPATHIE DRUGSADVIES

Advies van onze natuurgeneeskundigen

Hoe kies je je mondwater? Hoe kies je je mondwater?

We zijn allemaal op een dag onderhevig aan kleine orale ongemakken zoals aften , geïrriteerd tandvlees , gevoelige tanden of een slechte adem . U zult begrijpen dat een stralende glimlach en een frisse adem door gezonde tanden gaan . Om dit te bereiken is een strikte mondhygiëne essentieel. Wat als mondwater de oplossing was?! Mondwater kan in geen geval het tandenpoetsen vervangen . Het vormt echter een effectieve aanvulling op de werking van het poetsen . We vinden ze overal, in apotheken en drogisterijen of in supermarkten . Van alle merken , in alle formaten , hebben wij een ruime catalogus beschikbaar . Verloren…

Lees het artikel op de blog
De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen De antwoorden op uw vragen over homeopathische geneesmiddelen

Sommige homeopathische geneesmiddelen hebben geen therapeutische indicatie of dosering. De reden ? In de homeopathie kan hetzelfde medicijn verschillende ziekten behandelen (bijvoorbeeld spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid) en dezelfde aandoening (verkoudheid) kan worden behandeld met verschillende medicijnen, gekozen volgens de patiënt. Het is aan de gezondheidswerker om te bepalen wie en hoe hij moet innemen. Deze medicijnen zonder therapeutische indicatie zitten vaak…

Lees het artikel op de blog
Gezondheidsadvies