Echinacea Angustifolia Homeopathische moedertinctuur Boiron druppels

3400930140659

Boiron dilutions homéopathiquesBoiron dilutions homéopathiques

Echinacea Angustifolia Homeopathische moedertinctuur Boiron druppels 125 ml fles verkrijgbaar in de apotheek. Homeopathische geneeskunde die traditioneel wordt gebruikt bij de behandeling van verkoudheid en bijbehorende symptomen zoals keelpijn.

meer details

5-7 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden
Vrij van 129 €*
  • Medicijnen advies

11,70 €

Dit product is zonder recept verkrijgbaar, raadpleeg de bijsluiter voordat u deze online bestelt.

Toevoegen aan Verlanglijst

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA Homeopathische moedertinctuur Boiron druppels

Geautoriseerd medicijn: Aut. 0678
Vermeld in de farmacopee
Herkomst: Plant

FARMACEUTISCHE VORM: Vloeistof voor oraal gebruik.

KLINISCHE GEGEVENS:

Therapeutische indicaties: Homeopathische geneeskunde die traditioneel wordt gebruikt bij de behandeling van verkoudheid en aanverwante symptomen zoals keelpijn.

Wijze van toediening van ECHINACEA ANGUSTIFOLIA

Orale druppels, oplossing voor oraal gebruik. De druppels worden verdund in een beetje water.

Dosering en wijze van toediening: Geneesmiddel bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Dosering: Kinderen vanaf 12 jaar: 1 druppel per kg per dag te verdelen in 3 doses voor kinderen van 12 jaar tot 18 jaar, niet meer dan 15 tot 30 druppels 3 keer per dag, verdund in een beetje water. Volwassene: 3 maal daags 15 tot 30 druppels, verdunnen met een beetje water. De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 1 week. Houd ruimte zodra de symptomen verbeteren en stop met het innemen zodra de symptomen verdwijnen.

Wijze van toediening: oraal.

Samenstelling van ECHINACEA ANGUSTIFOLIA

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA oertinctuur.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van ECHINACEA ANGUSTIFOLIA

Buiten bereik van kinderen bewaren. Vertel het uw arts als u een leveraandoening, epilepsie of zwangerschap heeft, omdat er alcohol in zit. Raadpleeg uw arts als de symptomen aanhouden.

Contra-indicaties: kind jonger dan 12 jaar. Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor andere planten van de Asteraceae-familie of voor ethanol.

Waarschuwing met ECHINACEA ANGUSTIFOLIA

Dit geneesmiddel bevat alcohol. Het alcoholgehalte is 55% V / V, of 0,45 g alcohol voor 50 druppels.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA bijsluiter

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TINTURE MOEDER BOIRON, orale vloeistof. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Echinacea angustifolia-moedertinctuur, voor een fles van 125 ml en spuit voor orale toediening. Hulpstof met bekend effect: Ethanol 55% V / V.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Dit geneesmiddel bevat 55% V / V ethanol (alcohol), dat wil zeggen 260 mg alcohol voor 30 druppels, wat overeenkomt met 6,6 ml bier, 2,7 ml wijn per portie. Gevaarlijk indien gebruikt door alcoholisten. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij kinderen en hoogrisicogroepen zoals patiënten met leverinsufficiëntie of epilepsie. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Bij herhaald gebruik dient de maximale totale behandelingsduur beperkt te worden tot 6 maanden.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Dit medicijn mag niet worden gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Ongewenste effecten: Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Melding van vermoedelijke bijwerkingen na toelating van het geneesmiddel is belangrijk. Het maakt continue monitoring van de baten / risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg melden alle vermoedelijke bijwerkingen via het nationale meldsysteem: Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) en netwerk van regionale geneesmiddelenbewakingscentra - Website: www.signalement-sante.gouv.fr . FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN: Farmacodynamische eigenschappen: Farmacotherapeutische categorie: Homeopathische geneeskunde. Bij gebrek aan wetenschappelijke gegevens is de indicatie van dit medicijn gebaseerd op het traditionele homeopathische gebruik van de componenten ervan.

FARMACEUTISCHE GEGEVENS:

Lijst van hulpstoffen: 96 procent V / V ethanol, gezuiverd water.

Houdbaarheid: 3 jaar voor opening. 6 maanden na eerste opening.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag: Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag.

Aard en inhoud van de verpakking: Kartonnen doos met een flacon van 125 ml en een injectiespuit met schaalverdeling voor orale toediening.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en hanteren: Geen speciale vereisten.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Frankrijk.

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: 34009 301 406 5 9: 1 injectieflacon van 125 ml en spuit voor orale toediening.

VOORWAARDEN VOOR VOORSCHRIJVING EN LEVERING: Geneesmiddel niet onderworpen aan medisch recept. Geen terugbetaling. Droog. Soc. Niet goedgekeurd voor gemeenschappen.

DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING / VERLENGING VAN DE VERGUNNING: 20/12/2018.

TEKST UPDATE DATUM: 07/24/2019

Onze apothekerartsen raden deze producten ook aan

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren