ARNIGEL GEL 45 G HOMEOPATHIE Boiron

3565027

Boiron spécialités homéopathiques conseils Boiron spécialités homéopathiques conseils

ARNIGEL GEL 45 G HOMEOPATHIE Boiron is een homeopathisch geneesmiddel van oudsher bij de lokale aanvullende therapie bij milde trauma in de afwezigheid van de wond (blauwe plekken, kneuzingen, spiervermoeidheid ...) bij volwassenen en kinderen vanaf een jaar.

meer details

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

3,49 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de "Jai Lees de handleiding van deze drug" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

ARNIGEL GEL 45 G HOMEOPATHIE Boiron


ARNIGEL is een homeopathisch geneesmiddel van oudsher bij de lokale aanvullende therapie bij milde trauma in de afwezigheid van de wond (blauwe plekken, kneuzingen, spiervermoeidheid ...)

 

Instructies ARNICALME

Dosering ARNIGEL

Solliciteer zo snel mogelijk een dunne laag ARNIGEL de pijnlijke plek lichte massage tot volledig geabsorbeerd. Herhaal de toepassing 1-2 keer per dag.

Wijze van gebruik en toedieningsweg ARNIGEL
Huid.
Solliciteer zo snel mogelijk een dunne laag ARNIGEL de pijnlijke plek lichte massage tot volledig geabsorbeerd. Of twee keer opnieuw toe te passen per dag.
Als u denkt dat het effect van bevriezing ARNIGEL te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling ARNIGEL
Ruimtevaart snel verbeteren en stop genomen van de symptomen verdwijnen. Maximaal 7 dagen behandeling.

In het geval van overdosering ARNIGEL

Neem contact op met uw arts of apotheker.
Indien weggelaten één of meer doses ARNIGEL

Neem geen dubbele dosis in te halen voor de dosis die u vergeten te nemen

Zwangerschap en borstvoeding met ARNIGEL
Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij afwezigheid van experimentele en klinische gegevens, en uit voorzorg, het gebruik van dit geneesmiddel moet worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding vermeden.


Samenstelling ARNIGEL

Hulpstoffen met bekend effect: Ethanol 96% VV,
Actieve ingrediënten:
Arnica montana tinctuur ............................................. 7 g
100 g

Stoffen: Carbomeer
Natriumhydroxide 10% -oplossing
Ethanol 96% VV
Gezuiverd water

 

Tegen-indicatie ARNIGEL

In geval van overgevoeligheid voor Arnica of één van de hulpstoffen: Niet gebruiken op slijmvliezen, ogen, dat bol staat van dermatitis, geïnfecteerde laesie of wond.

Kinderen jonger dan 1 jaar

 

Mogelijke interacties met ARNIGEL

Als u nog andere geneesmiddelen of ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, overleg dan met uw arts of apotheker

 

Nadelige effecten van ARNIGEL

Zoals alle geneesmiddelen ARNIGEL, vorst waarschijnlijk bijwerkingen hebben, hoewel, dat iedereen er is geen onderwerp:
Risico op dermatitis voor gevoelige mensen met Arnica.
Door de aanwezigheid van alcohol, frequent aanbrengen op de huid irritatie en droogheid van de huid veroorzaken.
Als u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of als de bijwerkingen ernstig wordt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 

Bewaarcondities ARNIGEL

Houd de container goed gesloten buis.

 

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen ARNIGEL
Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of malabsorptie syndroom glucose of galactose (zeldzame erfelijke).

 

Waarschuwingen over drugs

 

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

ARNIGEL

Homéopathie

arnica montana

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

ARNIGEL : gel ; tube de 45 g.
-

ARNIGEL : gel ; tube de 120 g.
-

Laboratoire Boiron

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Arnica montana, teinture mère 7 g 
Alcool à 96° 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament d'usage local contient un extrait d'arnica, à visée anti-œdémateuse.
Il est traditionnellement utilisé dans le traitement local des bleus et des contusions survenant après un choc et en cas de fatigue musculaire.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
En raison de la présence d'alcool, ce gel ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
  • sur les muqueuses, les yeux, les lésions suintantes ou infectées ou les plaies ;
  • enfant de moins de 1 an.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament contient une plante présumée sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, par mesure de prudence, ne l'utilisez pas sans prendre l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Le gel est appliqué en couche fine et en massage doux jusqu'à pénétration complète.

Posologie usuelle:

  • Adulte et enfant à partir de 1 an : 1 application dès que possible parès le choc, à renouveler 1 à 2 fois par jour.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Pensez à vous laver les mains après l'application pour éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Réaction allergique.
La présence d'alcool peut favoriser le dessèchement et l'irritation de la peau, surtout en cas d'applications répétées.


LEXIQUE  (sommaire)


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 08/04/2016

Dénomination du médicament

ARNIGEL, gel

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Sommaire notice

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ARNIGEL, gel et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ARNIGEL, gel ?

3. Comment utiliser ARNIGEL, gel ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ARNIGEL, gel ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE ARNIGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

ARNIGEL est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement local d'appoint en traumatologie bénigne en l'absence de plaie (ecchymoses, contusions, fatigue musculaire ) chez l'adulte et l'enfant à partir de 1 an.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER ARNIGEL, gel ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N’utilisez jamais ARNIGEL, gel :

· chez l’enfant de moins de 1 an ;

· si vous êtes allergique (hypersensible) à l’Arnica ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;

· ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser ARNIGEL.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et ARNIGEL, gel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER ARNIGEL, gel ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Mode d'administration

Voie cutanée.

Appliquer dès que possible une fine couche d'ARNIGEL sur la région douloureuse en massage léger jusqu'à pénétration complète. Renouveler l'application une à deux fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet d'ARNIGEL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus d'ARNIGEL, gel que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ARNIGEL, gel :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l'Arnica.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ARNIGEL, gel ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Ne pas conserver au-delà de 1 an après première ouverture.

Conserver le tube soigneusement fermé.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient ARNIGEL, gel ?

La substance active est :

ARNICA MONTANA Teinture mère................................................................................................ 7 g

Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont :

Carbomère

Solution d'hydroxyde de sodium à 10 %

Ethanol à 96 % V/V

Eau purifiée

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect d’ARNIGEL, gel et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gel. Tube de 45 g ou de 120 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Exploitant

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Fabricant

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le {date}

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren