SYRUP oxomemazine BIOGARAN 0,33MG - 150ML

SYRUP oxomemazine BIOGARAN 0,33MG - 150ML grotere afbeelding

3400936895454

SYRUP oxomemazine BIOGARAN 0,33MG - 150ML De oxomemazine siroop 0,33 mg / ml BIOGARAN wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van droge hoest, met name die welke zich voordoen bij nacht.

meer details

5-7 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
 • Médicament conseil

2,85 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Voor waarschuwingen, voorzorgen bij gebruik en tegen-indicaties, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

SYRUP oxomemazine BIOGARAN 0,33MG - 150ML

antihistamine hoest onderdrukt

Beschrijving oxomemazine 0,33mg / ml siroop 150ml biog

Symptomatische behandeling van hinderlijke niet-productieve hoest vooral 's nachts dominantie.

Met behulp van advies en advies over oxomemazine 0,33mg / ml siroop 150ml biog

AANGEHOUDEN VOOR volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.

mondeling.

Gebruik de maatbeker.

Volwassenen en kinderen boven 40 kg (12 jaar):

10 ml per dosis, 4 keer per dag.

Bij kinderen:

De dagelijkse dosis hangt af van het gewicht van het kind (1 ml siroop per kg lichaamsgewicht per dag), wordt aangegeven:

·           Kinderen 13 tot 20 kg (2-6 jaar): 5 ml per dosis, 2-3 keer per dag,

·           Kinderen 20-30 kg (6-10 jaar): 10 ml per dosis, 2-3 keer per dag,

·           Kinderen wegen 30 tot 40 kg (10 tot 12): 10 ml per dosis, 3-4 maal per dag.

Vangsten te vernieuwen wanneer dat nodig is en op een afstand 4 uur minimum.

Het moet zich richten op Vesperal genomen als gevolg van het kalmerend effect, met name in het begin van de behandeling, de oxomemazine.

oxomemazine samenstelling 0,33mg / ml siroop 150ml biog

p 5 ml p 5 ml
oxomemazine 1,65 mg 1,65 mg
sucrose 3,7 g

Wees voorzichtig met oxomemazine 0,33mg / ml siroop 150ml biog

Dit geneesmiddel is gecontra-indiceerd in de volgende gevallen:

·           overgevoeligheid voor één van de bestanddelen, en met name antihistaminica,

·           door de aanwezigheid van oxomemazine:

o          zuigelingen (minder dan 2 jaar),

o          geschiedenis van agranulocytose,

o          risico van urineretentie verbonden aandoeningen urethroprostatic

o          risico op glaucoom door kamerhoek.

Interacties oxomemazine BIOGARAN

De vermelde interacties zijn geassocieerd met de aanwezigheid van oxomemazine.

combinaties afgeraden


+ Alcohol

Toenemen met alcohol van het kalmerend effect van H1 antihistaminica. Verminderde waakzaamheid kunnen maken het gevaarlijk om voertuigen en machines te bedienen.

Vermijd de inname van alcoholische dranken en geneesmiddelen die alcohol bevatten.


Andere sedativa

Versterking van het kalmerend effect van H1 antihistaminica.


+ Sultopride

Verhoogd risico op ventriculaire aritmie, waaronder torsade de pointes, naast elektrofysiologische effecten.

waarmee rekening moet worden gehouden


+ Andere centrale zenuwstelsel onderdrukken

(Antidepressiva sedativa, barbituraten, benzodiazepines, clonidine en verwante stoffen, slaapmiddelen, morfine derivaten (analgetica en antitussiva), methadon, antipsychotica, anxiolytica):

Versterking van het centraal depressie. Verminderde waakzaamheid kunnen maken het gevaarlijk om voertuigen en machines te bedienen.


+ Atropine en andere atropine-achtige stoffen

(Tricyclische antidepressiva, antiparkinsonactiviteit anticholinergica, spasmolytica atropine, disopyramide, fenothiazine neuroleptica):

Toevoeging van atropine bijwerkingen zoals urineretentie, constipatie, droge mond.

speciale waarschuwingen

Productieve hoest, die een fundamenteel element van de bronchopulmonale verdediging in acht worden genomen.

Het is onlogisch om een ​​slijmoplossend of mucolytische koppelen aan deze drug anti-hoestmiddel.

Voor het voorschrijven antitussivum behandeling, moet de oorzaken van hoest die specifieke behandeling vereisen streven.

Als de hoest weerstaat om een ​​hoestwerend toegediend in gebruikelijke dosis, moet je niet gaan naar hogere doses, maar een herziening van de klinische situatie.

voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Het gebruik ervan wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, malabsorptie van glucose en galactose of sucrase / isomaltase.

Dit geneesmiddel bevat 3,7 g sucrose per dosis van 5 ml en 7,3 g per dosis van 10 ml, in aanmerking worden genomen bij het dagelijkse rantsoen bij een dieet met weinig suiker of diabetes.


Verband met de aanwezigheid van oxomemazine:

Voor zover fenothiazines werden als hypothetisch risicofactoren bij het ontstaan ​​van wiegendood, dient de oxomemazine niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Monitoring (klinische en eventueel elektrische) moet worden versterkt epilepsie door de mogelijkheid van het verlagen van aanvalsdrempel.


De oxomemazine moet met voorzichtigheid worden gebruikt:


 • bij oudere patiënten met:
 • grotere gevoeligheid voor orthostatische hypotensie, duizeligheid en sedatie,
 • chronische obstipatie (risico op paralytische ileus)
 • mogelijk prostaathypertrofie
 • bij patiënten met bepaalde cardiovasculaire aandoeningen, door tachycardisants en hypertensieve effecten van de fenothiazinen,
 • in verminderde leverfunctie en / of ernstige nierproblemen (vanwege het risico van de accumulatie).

Bij gebruik bij kinderen, moet worden afgeschaft bronchiale astma of gastro-oesofageale reflux voordat u oxomemazine als een hoest onderdrukt.

De consumptie van alcoholische dranken of geneesmiddelen die alcohol bevatten (zie Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie) wordt sterk aanbevolen tijdens de behandelingsperiode.

Gezien de photosensitizing effect van fenothiazinen, is het beter niet om te zonnen tijdens de behandeling.

H1 antihistaminica moet voorzichtig worden toegepast vanwege het risico van sedatie. De associatie met andere sedativa moet afgeraden worden (zie rubriek Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie).

speciale waarschuwingen

Productieve hoest, die een fundamenteel element van de bronchopulmonale verdediging in acht worden genomen.

Het is onlogisch om een ​​slijmoplossend of mucolytische koppelen aan deze drug anti-hoestmiddel.

Voor het voorschrijven antitussivum behandeling, moet de oorzaken van hoest die specifieke behandeling vereisen streven.

Als de hoest weerstaat om een ​​hoestwerend toegediend in gebruikelijke dosis, moet je niet gaan naar hogere doses, maar een herziening van de klinische situatie.

voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Het gebruik ervan wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, malabsorptie van glucose en galactose of sucrase / isomaltase.

Dit geneesmiddel bevat 3,7 g sucrose per dosis van 5 ml en 7,3 g per dosis van 10 ml, in aanmerking worden genomen bij het dagelijkse rantsoen bij een dieet met weinig suiker of diabetes.


Verband met de aanwezigheid van oxomemazine:

Voor zover fenothiazines werden als hypothetisch risicofactoren bij het ontstaan ​​van wiegendood, dient de oxomemazine niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Monitoring (klinische en eventueel elektrische) moet worden versterkt epilepsie door de mogelijkheid van het verlagen van aanvalsdrempel.

De oxomemazine moet met voorzichtigheid worden gebruikt:

 • bij oudere patiënten met:
 • grotere gevoeligheid voor orthostatische hypotensie, duizeligheid en sedatie,
 • chronische obstipatie (risico op paralytische ileus)
 • mogelijk prostaathypertrofie
 • bij patiënten met bepaalde cardiovasculaire aandoeningen, door tachycardisants en hypertensieve effecten van de fenothiazinen,
 • in verminderde leverfunctie en / of ernstige nierproblemen (vanwege het risico van de accumulatie).

Bij gebruik bij kinderen, moet worden afgeschaft bronchiale astma of gastro-oesofageale reflux voordat u oxomemazine als een hoest onderdrukt.

De consumptie van alcoholische dranken of geneesmiddelen die alcohol bevatten (zie Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie) wordt sterk aanbevolen tijdens de behandelingsperiode.

Gezien de photosensitizing effect van fenothiazinen, is het beter niet om te zonnen tijdens de behandeling.

H1 antihistaminica moet voorzichtig worden toegepast vanwege het risico van sedatie. De associatie met andere sedativa moet afgeraden worden (zie rubriek Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie).

Bijwerkingen oxomemazine BIOGARAN

De farmacologische eigenschappen van het molecuul oxomemazine veroorzaken nadelige effecten van verschillende intensiteit en al dan niet gerelateerd aan de dosis (zie rubriek Farmacodynamische eigenschappen):

autonome effecten

 • sedatie of slaperigheid, meer markeerde het begin van de behandeling,
 • anticholinergische effecten zoals droge slijmvliezen, constipatie, troebel zicht, mydriasis,
  hartkloppingen, een risico op urineretentie,
 • orthostatische hypotensie,
 • evenwichtsstoornissen, duizeligheid, verminderd geheugen of concentratie (vaker voor bij ouderen)
 • incoordination, tremoren,
 • mentale verwarring, hallucinaties,
 • zeldzamer, type excitatie effecten: agitatie, nervositeit, slapeloosheid.

overgevoeligheidsreacties

 • rash, eczeem, pruritus, purpura, eventueel reus netelroos,
 • oedeem zelden angioedeem,
 • anafylactische shock,
 • lichtgevoeligheid;

hematologische

 • leukopenie, neutropenie, agranulocytose uitzonderlijk,
 • trombocytopenie,
 • hemolytische anemie.

oxomemazine presentatie 0,33mg / ml siroop 150ml biog

siroop 150ml

VIDAL DE LA FAMILLE

OXOMÉMAZINE BIOGARAN

Antitussif antihistaminique

Ce médicament est un générique de TOPLEXIL

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

OXOMÉMAZINE BIOGARAN : sirop (arôme caramel) ; flacon de 150 ml avec gobelet doseur.
Remboursé à 15 %. - prix : 1,84 euro(s).

OXOMÉMAZINE BIOGARAN sans sucre : solution buvable (arôme caramel) ; flacon de 150 ml avec gobelet doseur.
Remboursé à 15 %. - prix : 1,84 euro(s).

Laboratoire Biogaran

COMPOSITION  (sommaire)
 p 5 ml p 5 ml 
Oxomémazine 1,65 mg 1,65 mg 
Saccharose 3,7 g  

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient un antihistaminique de la famille des phénothiazines. Il possède des propriétés antitussives et sédatives.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique des toux sèches, notamment celles qui surviennent la nuit.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament n'est pas adapté au traitement de la toux grasse, qui est un mécanisme de défense normal de l'organisme permettant l'évacuation des mucosités présentes dans les bronches.
La toux est un symptôme qui peut révéler de nombreuses maladies (allergie, maladie cardiaque, pulmonaire, digestive...) : consultez votre médecin si elle persiste plus de quelques jours.
Des précautions sont nécessaires en cas de maladie cardiaque, d'épilepsie, d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale et chez la personne âgée, notamment en cas de constipation chronique, d'adénome de la prostate, de tendance aux vertiges ou aux baisses de tension.
L'oxomémazine, comme les autres médicaments de la famille des phénothiazines, est susceptible de provoquer des réactions de photosensibilisation ; évitez toute exposition au soleil pendant le traitement.
Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.
Ce médicament peut induire une somnolence, parfois intense chez certaines personnes. Cette somnolence peut être augmentée par la prise d'alcool ou d'autres médicaments sédatifs. La conduite et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées, surtout dans les heures qui suivent la prise du médicament.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être associé avec les médicaments contenant de la cabergoline ou quinagolide : risque d'annulation de leurs effets.
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament ayant des effets atropiniques ou sédatifs (tranquillisants, somnifères, certains médicaments contre la toux ou contre la douleur contenant des opiacés, antidépresseurs, neuroleptiques...).
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.
En cas de prise en fin de grossesse, une surveillance du nouveau-né peut être nécessaire.

Allaitement :
Les données actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : par mesure de prudence, il est déconseillé pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament est pris de préférence au moment où survient la toux, en espaçant les prises d'au moins 4 heures. Les prises du soir doivent être privilégiées en raison du risque de somnolence.

Posologie usuelle:

 • Adulte et enfant de plus de 40 kg (plus de 12 ans) : 1 gobelet gradué à 10 ml, 4 fois par jour.
 • Enfant de 30 à 40 kg (environ 10 à 12 ans) : 1 gobelet gradué à 10 ml, 3 ou 4 fois par jour.
 • Enfant de 20 à 30 kg (environ 6 à 10 ans) : 1 gobelet gradué à 10 ml, 2 ou 3 fois par jour.
 • Enfant de 12 à 20 kg (environ 2 à 6 ans) : 1 gobelet gradué à 5 ml, 2 ou 3 fois par jour.
CONSEILS (sommaire)
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme nuit à l'efficacité du traitement.
Des mesures simples, boissons chaudes et humidification de l'air ambiant, permettent de calmer les toux sèches.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Somnolence.
Effets atropiniques : sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation, blocage des urines, constipation, palpitations.
Hypotension orthostatique, vertiges.
Tremblements, mauvaise coordination des mouvements.
Agitation, confusion des idées.
Réaction allergique, photosensibilisation.
Anomalie de la numération formule sanguine.


LEXIQUE  (sommaire)


accommodation
« Mise au point » de l'œil, permettant la vision nette de près. La presbytie est le trouble de l'accommodation le plus courant ; certains médicaments tels que l'atropine peuvent provoquer des troubles de l'accommodation passagers.


adénome de la prostate
Augmentation du volume de la prostate, glande située sous la vessie de l'homme. Cette augmentation de volume est bénigne, n'a aucun rapport avec un cancer, mais peut gêner le passage des urines dans le canal (urètre) qui traverse la glande.
Les symptômes qui font évoquer la présence d'un adénome de la prostate sont :
 • une difficulté à uriner (lenteur, faiblesse du jet) ;
 • le besoin de se lever plusieurs fois la nuit pour uriner ;
 • des envies d'uriner impérieuses et difficiles à contrôler.
Certains médicaments, les atropiniques notamment, peuvent avoir pour effet indésirable d'aggraver la gêne et peuvent conduire à un blocage total de l'évacuation de la vessie. Ils sont donc contre-indiqués ou doivent être utilisés prudemment chez les hommes présentant les symptômes décrits ci-dessus.


agranulocytose
Disparition des globules blancs du sang. Cette affection grave empêche l'organisme de réagir contre les infections. Elle est due le plus souvent à la toxicité d'un médicament sur la moelle osseuse, où sont fabriqués les globules du sang.


alcool
Nom général désignant une famille de substances qui ont la propriété de pouvoir être mélangées à l'eau et aux corps gras. L'alcool le plus courant est l'alcool éthylique (éthanol), mais il existe de nombreux autres alcools : méthanol, butanol, etc. Le degré d'une solution alcoolique correspond au volume d'alcool pur présent dans 100 ml de solution, en sachant que 1 verre ballon de vin ou 1 demi de bière (25 cl) contiennent environ 8 g d'alcool.
Lorsque l'alcool est utilisé comme antiseptique, un dénaturant d'odeur désagréable lui est souvent ajouté pour éviter qu'il soit bu. Contrairement à une croyance répandue, l'alcool à 70o (ou même à 60o) est un meilleur antiseptique que l'alcool à 90o.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antécédent
Affection guérie ou toujours en évolution. L'antécédent peut être personnel ou familial. Les antécédents constituent l'histoire de la santé d'une personne.


antidépresseurs
Médicament qui agit contre la dépression. Certains antidépresseurs sont également utilisés pour combattre les troubles obsessionnels compulsifs, l'anxiété généralisée, certaines douleurs rebelles, l'énurésie, etc.
En fonction de leur mode d'action et de leurs effets indésirables, les antidépresseurs sont divisés en différentes familles : les antidépresseurs imipraminiques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les IMAO (sélectifs ou non sélectifs). Enfin, d'autres antidépresseurs n'appartiennent à aucune de ces familles, car ils possèdent des propriétés originales.
Le mode d'action des antidépresseurs comporte deux aspects principaux : le soulagement de la souffrance morale et la lutte contre l'inhibition qui enlève toute volonté d'action au déprimé. Il arrive qu'un décalage survienne entre ces deux effets : la souffrance morale peut persister, alors que la capacité d'action réapparaît. Pendant cette courte période, le risque suicidaire présent chez certains déprimés peut être accru. Le médecin en tient compte dans sa prescription (association éventuelle à un tranquillisant) et celle-ci doit être impérativement respectée.


antihistaminique
Médicament qui s'oppose aux différents effets de l'histamine. Deux types principaux existent : les antihistaminiques de type H1 (antiallergiques) et les antihistaminiques de type H2 (antiulcéreux gastriques). Certains antihistaminiques de type H1 sont sédatifs, d'autres n'altèrent pas la vigilance.


atropiniques
Médicament dont les effets sont proches de ceux de l'atropine. Les atropiniques luttent contre les spasmes et la diarrhée. Les effets indésirables des atropiniques sont les suivants : épaississement des sécrétions bronchiques, sécheresse de la bouche et des muqueuses, constipation, risque de blocage des urines et de crise de glaucome aigu chez les personnes prédisposées, troubles de l'accommodation, sensibilité anormale à la lumière par dilatation de la pupille. La prise de plusieurs médicaments atropiniques augmente le risque d'effets indésirables. En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, peuvent apparaître également les signes suivants : peau rouge et chaude, fièvre, accélération de la respiration, baisse ou, au contraire, élévation de la tension artérielle, agitation, hallucinations, mauvaise coordination des mouvements. Prévenez d'urgence votre médecin ou, à défaut, appelez le 15, le 112 ou un service médical d'urgence.
Outre l'atropine et ses dérivés, d'autres médicaments présentent des effets atropiniques : les antidépresseurs imipraminiques, certains antihistaminiques, antispasmodiques, antiparkinsoniens et neuroleptiques.


épilepsie
Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.


glaucome
Maladie caractérisée par l'augmentation de la pression des liquides contenus dans l'œil (hypertension intraoculaire).
Ce terme général recouvre deux affections totalement différentes :
 • Le glaucome à angle ouvert ou glaucome chronique est le plus fréquent ; il est généralement sans symptômes, dépisté par la mesure de la tension intraoculaire chez l'ophtalmologiste. Il ne provoque pas de crise aiguë, et le traitement repose essentiellement sur des collyres bêtabloquants. Les personnes atteintes d'un glaucome à angle ouvert ne doivent pas utiliser de dérivés de la cortisone sans avis ophtalmologique préalable.
 • Le glaucome à angle fermé ou glaucome aigu est plus rare. Entre les crises, la tension intraoculaire est normale. Mais l'usage intempestif de médicaments atropiniques (notamment en collyre) provoque une crise aiguë d'hypertension intraoculaire qui peut abîmer définitivement la rétine en quelques heures. C'est une urgence ophtalmologique qui se reconnaît à un œil brutalement rouge, horriblement douloureux, dur comme une bille de verre, et dont la vision devient floue.
L'angle dont il est question dans ces deux affections est l'angle irido-cornéen. C'est en effet entre l'iris et la cornée que se situe le système d'évacuation des liquides de l'œil. Un angle peu ouvert (fermé) expose à une obstruction totale du système d'évacuation. Cette obstruction peut survenir lorsque l'iris est ouvert au maximum (mydriase) sous l'effet d'un médicament atropinique : l'iris vient alors s'accoler à la cornée.
Les contre-indications des médicaments atropiniques ne concernent que les personnes ayant déjà fait des crises de glaucome à angle fermé, ou chez qui un ophtalmologiste a détecté ce risque. Celles qui souffrent d'un glaucome chronique à angle ouvert ne sont pas concernées par ces contre-indications.


Hypotension orthostatique
Baisse de la tension artérielle survenant lors du passage de la position allongée à la position debout. Due le plus souvent à des médicaments, l'hypotension orthostatique se traduit par des étourdissements avec risque de chute, notamment chez les personnes âgées. On peut prévenir ces troubles en évitant les changements de position brutaux : rester assis quelques instants au bord du lit avant de se mettre debout, se lever lentement d'un siège en gardant un appui avant de se déplacer.
Le port de bas de contention, qui empêche le sang de refluer vers les jambes en position debout, est également utilisé pour traiter l'hypotension orthostatique.


insuffisance hépatique
Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


neuroleptiques
Famille de médicaments utilisés dans le traitement de certains troubles nerveux ou de symptômes divers : troubles digestifs, troubles de la ménopause, etc.


nouveau-né
Enfant de moins de un mois.


numération formule sanguine
La numération mesure le nombre de globules rouges (hématies), de globules blancs (leucocytes) et de plaquettes dans le sang. La formule sanguine précise le pourcentage des différents globules blancs : neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes, monocytes.
Abréviation : NFS.


opiacés
Famille chimique qui englobe l'opium et ses dérivés. Outre les drogues telles que l'opium ou l'héroïne, la famille des opiacés comporte la morphine (antalgique puissant), la codéine (antitussif et antalgique) et de nombreuses autres substances.


palpitations
Perception anormale de battements cardiaques irréguliers.


photosensibilisation
Sensibilité anormale de la peau à la lumière ou aux rayons ultraviolets, due à un médicament ou à une substance naturelle ou chimique.


Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


sédatives
 • Qui apaise, qui calme.
 • Médicament appartenant à différentes familles : anxiolytiques, hypnotiques, antalgiques, antitussifs, antiépileptiques, neuroleptiques, etc. mais aussi antidépresseurs, antihistaminiques H1, antihypertenseurs. Un sédatif peut être responsable de somnolence et augmenter les effets de l'alcool.


symptôme
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.


traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.


vertiges
Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 31/10/2012

Dénomination du médicament

OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop

Oxomémazine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

· Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptôme s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ?

3. COMMENT PRENDRE OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament contient un antihistaminique, l'oxomémazine.

Indications thérapeutiques

Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans, en particulier lorsqu'elles surviennent le soir ou pendant la nuit.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop dans les cas suivants:

· chez le nourrisson (moins de 2 ans),

· allergie connue à l'un des constituants, et notamment aux antihistaminiques,

· si vous avez un antécédent d'agranulocytose (baisse importante des globules blancs dans le sang),

· si vous avez des difficultés pour uriner d'origine prostatique ou autre,

· si vous avez certaines formes de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop:

Mises en garde spéciales

La toux est un symptôme qui peut avoir des origines diverses: infections respiratoires, bronchites, grippe, allergie, asthme, coqueluche, irritation, etc

De plus, La consommation de tabac aggrave ou entretient la toux.

En cas d'apparition ou de persistance d'une FIEVRE, accompagnée ou non de signes d'infection (angine ), de pâleur ou de transpiration, il conviendra de consulter votre médecin traitant.

Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.

Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis du médecin.

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

Il conviendra de ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique).

Précautions d'emploi

En cas de maladie au long cours du foie ou des reins, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN afin qu'il puisse adapter la posologie.

La prise de ce médicament nécessite un AVIS MEDICAL

· chez les personnes âgées:

o prédisposées aux constipations, aux vertiges ou à la somnolence,

o présentant des troubles de la prostate;

· chez l'enfant en cas d'asthme ou de reflux gastro-œsophagien,

· en cas de maladies cardiaques graves, d'épilepsie.

PREVENIR VOTRE MEDECIN avant de prendre cet antihistaminique.

Abstenez-vous de prendre des boissons alcoolisées ou un médicament contenant de l'alcool pendant ce traitement.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies hériditaires rares).

Ce médicament contient 3,7 g de saccharose par prise de 5 ml et 7,3 g par prise de 10 ml, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

Ne pas s'exposer au soleil ni aux UVA pendant le traitement.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence en raison du risque de sédation. L'association avec d'autres médicaments sédatifs est déconseillée (voir rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments").

EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Ce médicament contient un antihistaminique, l'oxomémazine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir «Posologie»).

L'association avec d'autres médicaments sédatifs est déconseillée en raison du risque de majoration de l'effet sédatif de ce médicament.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Abstenez-vous de prendre des boissons alcoolisées ou un médicament contenant de l'alcool pendant le traitement.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, pendant le premier trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

En fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né. Par conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose et la durée de traitement préconisées.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En raison de ses propriétés sédatives prononcées, sa prise est à éviter en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence attachées à l'usage de ce médicament, surtout en début de traitement.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicament contenant de l'alcool.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de ce médicament:

Ce médicament contient du saccharose.

3. COMMENT PRENDRE OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Mode d'administration

VOIE ORALE.

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 2 ANS.

Utiliser le gobelet-doseur.

Posologie

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg (soit 12 ans): 10 ml par prise, 4 fois par jour.

Chez l'enfant:

La posologie quotidienne est fonction du poids de l'enfant (1 ml de sirop par kg de poids corporel et par jour), soit à titre indicatif:

· Enfant de 13 à 20 kg (soit 2 à 6 ans): 5 ml par prise, 2 à 3 fois par jour,

· Enfant de 20 à 30 kg (soit 6 à 10 ans): 10 ml par prise, 2 à 3 fois par jour,

· Enfant de 30 à 40 kg (soit 10 à 12 ans): 10 ml par prise, 3 à 4 fois par jour.

Fréquence d'administration

Les prises sont à renouveler en cas de besoin et espacées de 4 heures minimum.

Il convient de privilégier les prises vespérales en raison de l'effet sédatif, surtout en début de traitement, de l'oxomémazine.

Durée de traitement

Le traitement doit être court (quelques jours) et limité aux moments où survient la toux.

Si votre toux persiste, demandez conseil à votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de OXOMEMAZINE BIOGARAN, sirop est trop fort ou trop faible:

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop que vous n'auriez dû:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains effets nécessitent d'ARRETER IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET D'AVERTIR VOTRE MEDECIN:

· Réactions allergiques de type:

o éruption cutanée (érythème, eczéma, purpura, urticaire),

o œdème de Quincke (urticaire avec brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une gêne respiratoire),

o choc anaphylactique (réaction allergique violente mettant en danger les organes vitaux),

o phénomènes de sensibilisation de la peau sous l'effet du soleil.

· Baisse importante des globules blancs dans le sang pouvant se manifester par l'apparition ou la recrudescence d'une fièvre accompagnée ou non de signes d'infection.

· Diminution anormale des plaquettes dans le sang pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives.

D'autres sont plus fréquents:

· Somnolence, baisse de vigilance, plus marquées en début de traitement,

· Troubles de la mémoire ou de la concentration, vertiges,

· Incoordination motrice, tremblements,

· Confusion, hallucinations,

· Sécheresse de la bouche,

· Troubles visuels,

· Rétention (accumulation) d'urine,

· Constipation,

· Palpitations,

· Baisse de pression artérielle.

Plus rarement,

· des signes d'excitation (agitation, nervosité, insomnie) peuvent survenir.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou le flacon après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Avant ouverture: pas de précautions particulières de conservation.

Après ouverture: à conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop ?

La substance active est:

Oxomémazine ................................................................................................................................. 0,033 g

Pour 100 ml de sirop.

Les autres composants sont:

Benzoate de sodium, glycérol, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, arôme caramel*, colorant caramel (E150c), saccharose, eau purifiée.

*Composition de l'arôme caramel: vanilline, éthylvanilline, benzaldéhyde et propylèneglycol.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 150 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

BIOGARAN

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92707 COLOMBES CEDEX

Exploitant

LABORATOIRES BIOGARAN

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92707 COLOMBES CEDEX

Fabricant

H2 PHARMA

ZAC LA CROIX BONNET

21 RUE JACQUES TATI

78390 BOIS D'ARCY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Droge hoest geneeskunde Apotheek Online: Bestel uw medicijnen om uw droge hoest te behandelen in je bio online apotheek.

 

Droge hoest is irriterend hoest die niet vergezeld van sputum en kan vele oorzaken hebben. Verschillende oplossingen kunnen een droge hoest bij volwassenen genezen ... hoeststillende middelen zijn gewoonlijk siroop en soms in de vorm van tabletten of kauwgom. Zij worden in geval van irriterende droge hoest. Door middel van het hoesten control center in de medulla van de hersenen, het intrekken hoestreflex. Als misbruikt, vooral bij hoest, kunnen schadelijk zijn en veroorzaken bronchiale congestie. De uitdaging is om drug antitussief (die meestal bevat een aantal actieve ingrediënten) te identificeren.

Un Conseil ? Une Question ?

Het ExSite ook natuurlijke remedies tegen hoest als de essentiële olie tegen een droge hoest, en de hoest homeopathie .  

 

Het wordt daarom aanbevolen:

 
 • Om de samenstelling van de gebruiksaanwijzing te lezen;
 • Om een geneesmiddel combineren van de werkzame bestanddelen hoeststillende middelen en mucolytica (die, daarentegen bevorderen hoest) en vraag zonodig het voorkomen advies van apotheker.

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren