HEMOCLAR 0,5% hematoom Cream 30g

HEMOCLAR 0,5% CR TUBE 30G grotere afbeelding

3400930479308

Hémoclar 0,5% crème is een plaatselijke behandeling extra mild trauma (hematoom of blauwe plekken, blauw, slagen) bij volwassenen en kinderen vanaf één jaar.

meer details

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

5,50 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Voor waarschuwingen, voorzorgen bij gebruik en tegen-indicaties, raadpleegt u de instructies voor het gebruik van HEMOCLAR crème zonder recept.

Beschrijving van de HEMOCLAR hematoom cream

Hémoclar 0,5% crème is een plaatselijke behandeling extra mild trauma (hematoom of blauwe plekken, blauw, slagen) bij volwassenen en kinderen vanaf één jaar.

Een blauwe plek of hematoom overeenkomen met een verzameling van bloed onder de huid, in een spier of een orgaan. De hoeveelheid bloed is belangrijk tijdens een hematoom. Afhankelijk van de oorzaak, kan de grootte of de locatie hematoom problemen veroorzaken.

Samenstelling van room HEMOCLAR

Polyester zwavelzuur pentosan: 0,500 g per 100 g crème.

Hulpstoffen: ionische emulgerende was met cétostéaromacrogol, Maïsolie polyglycolysée, glycerol, propyleenglycol (E1520), Methyl paraben (E218), levulinezuur, natriumhydroxide, gezuiverd water.

Hulpstoffen met bekend effect: Propyleenglycol (E1520), Methyl parabenen (E218).

Dosering cream HEMOCLAR

Toepassen Hémoclar 0,5% crème 2-4 maal per dag op de te behandelen met iets masseren om de penetratie te vergemakkelijken.

Cons-indicaties:

voorgeschiedenis van allergie of het aantal bloedplaatjes na anticoagulantia met heparine of heparine gerelateerde producten te verlagen.

Gekende allergie (overgevoeligheid) voor andere onderdelen (methylparaben en propyleenglycol) van Hémoclar 0,5% crème.

voorzorgsmaatregelen:

Alleen voor uitwendig gebruik. Niet inslikken.

De drug Hémoclar 0,5% crème bevat propyleenglycol en kan huidirritatie veroorzaken.

De drug Hémoclar 0,5% crème bevat "parabenen" en kan allergische reacties veroorzaken.

Stop de behandeling van allergische huidreacties.

Is niet van toepassing in de onmiddellijke nabijheid van de ogen, slijmvliezen, wonden, brandwonden op, op geïnfecteerde laesies of lekt dermatitis.

Handen wassen na gebruik om contact met de ogen of slijmvliezen te voorkomen.

Gebruik met andere geneesmiddelen: Sink Om bij eventuele interacties tussen verschillende geneesmiddelen, dient te worden opgemerkt systematisch elke andere lopende behandeling met uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding: Het is het beste dit médicmanet niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Als u ontdekt dat u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts, maar hij kan de noodzaak voor verdere behandeling te beoordelen.

Overmatig gebruik kan een verslechtering van de bijwerkingen, zoals huidirritatie veroorzaken.

Bijwerkingen: Net als elk actief product, deze drug kan, bij sommige mensen, veroorzaken min of meer hinderlijke effecten. Mogelijkheid van gelokaliseerde allergische reacties op de toedieningsplaats. Door de aanwezigheid van propyleenglycol kan dit geneesmiddel huidirritatie veroorzaken. Door de aanwezigheid van methylparaben, kan deze drug allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd).

Toedieningswijze: Cutane

Capaciteit cream HEMOCLAR

30 g buis

Lees aandachtig de instructies voor gebruik.

Wat doet een hematoom of een blauwe plek?

Een blauwe plek of hematoom overeenkomen met een bloedzak onder de huid, in een spier of orgaan.
Ecchymose ( "blauw") veroorzaakt een bloeduitstorting onder de huid meer diffuus dan een blauwe plek, met een veel minder uitgesproken zwelling. Afgezien van een paar dagen, dit blauw-violet spot wordt groen en okergeel.
Kneuzingen ( "subcutaan") verschijnen blauwachtig laesies en gezwollen door de aanwezigheid van bloed. Zij zijn het gevolg van de afbraak van grotere bloedvaten dan die beïnvloed wanneer optredende blauwe plekken.
Afhankelijk van de locatie kunnen kneuzingen worden geassocieerd met andere tekens.

• Wanneer het deksel wordt betrokken ( "blauw oog") en de lokale zwelling van belang is, kan het gaan om het oog volledig te sluiten en visie te voorkomen.
• Wanneer het hematoom onder een nagel (hematoom "subungual"), bijvoorbeeld de grote teen, blijkt blauw en pijnlijke druk of spontaan (kloppend).
Als het hematoom is binnen een spier (directe schokken of defecten), kan de spier opzwellen tot het punt van het comprimeren van de zenuwen of bloedvaten die naar beneden naar het lid.

Waarschuwingen over medicijnen

Aandacht drug Hémoclar 0,5% crème is niet een product als elk ander. Lees de medicijnen handleiding Hémoclar 0,5% crème alvorens te bestellen. Laat geen drugs buiten het bereik van kinderen. Als de symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Licht uw apotheker Online lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging bevat een aangepast bericht veld voor dit doel.

Klik hier om de handleiding van deze drug op de website van het Nationaal Agentschap van de Drug Safety en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : verklaren een of effect (s) onwenselijk (s) verbonden (en) om het gebruik van een geneesmiddel Hémoclar 0,5% crème.

VIDAL DE LA FAMILLE

HÉMOCLAR

Anti-œdémateux local

pentosane polysulfate

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

HÉMOCLAR : crème ; tube de 30 g.
-

Laboratoire Sanofi-Aventis France

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Polyester sulfurique de pentosane 500 mg 
Parahydroxybenzoate de méthyle 
Propylèneglycol 

INDICATIONS  (sommaire)
Cette crème contient une substance proche des héparines. Elle vise à lutter contre l'inflammation.
Elle est utilisée dans le traitement local des contusions et des hématomes.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie ou de baisse des plaquettes sanguines lors d'une précédente utilisation d'héparine.
ATTENTION  (sommaire)
Cette crème ne doit pas être appliquée au voisinage des yeux, ni sur les muqueuses, les plaies ou les lésions infectées.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
La crème est appliquée en massage doux et prolongé.

Posologie usuelle:

  • Adulte et enfant de plus de 1 an : 2 à 4 applications par jour.
CONSEILS (sommaire)
Pensez à vous laver les mains après l'application pour éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Réaction allergique nécessitant l'arrêt du traitement.
Irritation cutanée (présence de propylèneglycol).


LEXIQUE  (sommaire)


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


plaquettes
Petites cellules présentes dans le sang : elles participent à la formation des caillots.


Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 30/11/2015

Dénomination du médicament

HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème

Polyester sulfurique de pentosane

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

3. COMMENT UTILISER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

PRODUIT LOCAL POUR LES DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé en traitement local d'appoint des traumatismes bénins (bleus, coups) chez l'adulte et l'enfant à partir d'un an.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème dans les cas suivants:

· Antécédents d'allergie ou de baisse du nombre de plaquettes dans le sang suite à la prise d'un traitement anticoagulant par héparines ou par des produits apparentés à l'héparine.

· Allergie connue (hypersensibilité) aux autres constituants (parahydroxybenzoate de méthyle et propylèneglycol).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème:

Précautions d'emploi

Pour usage externe exclusivement. Ne pas avaler.

· Ce médicament contient du propylèneglycol et peut provoquer des irritations de la peau.

· Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » et peut provoquer des réactions allergiques.

· Arrêter le traitement en cas de réactions allergiques cutanées.

· Ne pas appliquer au voisinage immédiat des yeux, sur les muqueuses, sur les plaies, sur les brûlures, sur les lésions infectées ou les maladies de la peau suintantes.

· Bien se laver les mains après chaque utilisation (afin d'éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire:

Propylèneglycol (E1520), parahydroxybenzoate de méthyle (E218).

3. COMMENT UTILISER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Appliquer 2 à 4 fois par jour sur la région à traiter en massant très légèrement pour faciliter la pénétration.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée. Application locale.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème que vous n'auriez dû et que vous ressentez des effets non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Une utilisation excessive pourra entraîner une aggravation des effets indésirables, notamment l'irritation cutanée.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de réactions allergiques localisées au point d'application.

En raison de la présence de propylèneglycol, ce médicament peut provoquer une irritation cutanée.

En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle, ce médicament peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème ?

La substance active est:

Polyester sulfurique de pentosane ..................................................................................................... 0,500 g

Pour 100 g de crème.

Les autres composants sont:

Cire émulsionnante non ionique au cétostéaromacrogol, huile de maïs polyglycolysée, glycérol, propylèneglycol (E1520), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), acide lévulinique, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que HEMOCLAR 0,5 POUR CENT, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de crème. Tube de 30 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Exploitant

SANOFI AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

196 RUE DU MARECHAL JUIN

45200 AMILLY

ou

UNITHER LIQUID MANUFACTURING

1-3, ALLEE DE LA NESTE

31770 COLOMIERS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Adressez vous à votre pharmacien ou à votre médecin:

Si vous avez besoin d'information ou de conseils supplémentaires.

Si vous n'êtes pas sûr(e) que ce médicament est bien adapté à votre cas, en particulier:

· Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez;

· Si vous avez, en dehors de ce que vous voulez traiter par ce médicament, une autre maladie;

· Si vous prenez d'autres médicaments en même temps, même s'ils sont vendus sans ordonnance;

· Si vous avez déjà été allergique à un médicament.

Conseils de prévention à associer

Les accidents pourraient être évités par des mesures de prévention adaptées:

· Aménagez votre maison pour éviter les risques de chutes,

· Portez des équipements de protection adaptés lors de diverses activités (bricolage, activités sportives: gants, casque, protège-tibia, genouillères, chevillières, etc).

Signes d'alerte, nécessitant une consultation médicale

N'essayez pas de vous prendre en charge vous-même si:

· les douleurs sont violentes, étendues ou entraînent un arrêt de l'activité,

· il est impossible de marcher ou de se servir du membre atteint,

· la zone blessée devient rouge, chaude et douloureuse,

· il semble qu'une poche liquide se soit formée,

· le choc a touché l'œil ou la proximité de l'œil,

· les signes sont apparus sans cause évidente, en absence d'un choc,

· vos signes persistent ou s'aggravent.

Ces signes peuvent être les symptômes d'une maladie/situation plus grave, pour laquelle un avis médical s'impose.

U vindt hier alle producten die nodig zijn in uw medicijnkastje om snel te reageren en effectief om te gaan met de kleine voorvallen van het dagelijks leven.

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren