VOLTAREN ACTIGO 2% INTENSE GEL NOVARTIS

VOLTAREN ACTIGO 2% INTENSE GEL NOVARTIS grotere afbeelding

3400927407581

Diclofenac is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel afgeleid van fenylazijnzuur en aryl carbonzuurgroep.
In gel vorm, een plaatselijke anti-inflammatoire en analgetische werking.
Het wordt aangeduid als een lokale kortdurende behandeling bij volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar in het geval van Benin trauma, verstuiking (draaien) kneuzing.

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: Ibuprofen 400MG Spedifen 12 Tassen, Spieren en gewrichten Friction Sileo 200ml, Dexsil Pharma Sports Body Gel. 100 ml tube

Gebruikt voor: kneuzing, spanning, Benin trauma

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
 • Médicament conseil

6,03 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Beschrijving

Diclofenac is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel afgeleid van fenylazijnzuur en aryl carbonzuurgroep.
In gel vorm, een plaatselijke anti-inflammatoire en analgetische werking.
Het wordt aangeduid als een lokale kortdurende behandeling bij volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar in het geval van Benin trauma, verstuiking (draaien) kneuzing.


Het werkzame bestanddeel is:  

Diclofenac diëthylamine ..................... 2,32 g
Hoeveelheid die overeenkomt met 2,00 g natrium diclofenac .......................
Per 100 g gel.

De andere bestanddelen zijn:  
Butylhydroxytolueen, carbomeren, ester van caprylzuur en caprinezuur met C12 tot C18 vetalcohol, diethylamine, isopropylalcohol, vloeibare paraffine, macrogol cetostearylether, oleylalcohol, propyleenglycol, eucalyptus parfum, gezuiverd water.

Lijst van hulpstoffen met bekend effect:   propyleenglycol en buthylhydroxytoluène.

Mis deze gel bij kinderen (jonger dan 15 jaar) niet te gebruiken.

Dosering  
1 applicatie, 2 keer per dag (ochtend en avond voorkeur) op het pijnlijke gebied.

Wijze van gebruik en toedieningsweg
Lokaal.
Uitwendig gebruik.
Wrijf de gel door een zachte massage op de pijnlijke en langdurige of inflammatoire regio.
Handen wassen na gebruik.

Duur van de behandeling
De behandelingsduur is beperkt tot 4 dagen.

Als u meer dan 2% VoltarenActigo INTENSE gel te nemen dat u zou mogen:
In geval van overdosering, goed naspoelen met water en eventueel een symptomatische behandeling toe te passen.

Als u vergeet om VoltarenActigo 2% INTENSE gel gebruiken:
Als u per ongeluk vergeten om uw dosis te gebruiken, toe te passen wanneer u eraan denkt en uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om make-up voor de dosis die u vergeten te gebruiken.

Verpakking:   buis   30 g

Gebruik nooit VoltarenActigo 2% INTENSE gel in de volgende gevallen: in de volgende gevallen:

 • Vanaf de 25ste week van de zwangerschap (vroege 6e maand van de zwangerschap)
 • Bij allergie voor dit geneesmiddel of een verwante geneesmiddelen, waaronder andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, aspirine
 • Als u allergisch bent voor één van de hulpstoffen
 • Op beschadigde huid, ongeacht de laesie: sijpelen laesies, eczeem, geïnfecteerde laesie, branden of wond
 • Bij kinderen onder de 15

Als u twijfelt, is het essentieel om te zoeken avisde uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met VoltarenActigo 2% INTENSE gel:

Speciale waarschuwingen
Niet aanbrengen op slijmvliezen of de ogen.
Het uiterlijk van een uitslag na toepassing vereist onmiddellijke stopzetting.

 • Als u last heeft of hebben de geschiedenis van bronchiale astma of een allergische aandoening
 • Als je met een voorgeschiedenis van een maagzweer, nier- of leverfalen, hemorragische shock of ontsteking van de darm.
 • Stel uzelf niet bloot aan zonlicht of zonnebank lampen tijdens de behandeling.

Dit medicijn bevat propyleenglycol en kan huidirritatie veroorzaken.
Dit geneesmiddel bevat butylhydroxytolueen (E320) en kunnen lokale huidreacties (bv contactdermatitis) of irritatie van de ogen en slijmvliezen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
Gebruik onder occlusie, maar een tape of gaas worden gebruikt.
Geen verbetering na 4 dagen van de behandeling, of als de symptomen verergeren, raadpleeg dan een arts.
Handschoenen de fysiotherapeut, wordt e NMA intensief gebruik aanbevolen.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft
Gebruik dit medicijn niet gebruiken op uw eigen.
Praat met uw arts of apotheker.

Kinderen en adolescenten (jonger dan 15 jaar)
Er zijn weinig gegevens over veiligheid en werkzaamheid bij kinderen en jonger dan 15 jaar oud.

Het nemen of het gebruik van andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft nog andere geneesmiddelen, ook al is het een drug obten recept usans.

Dit geneesmiddel bevat   Diclofenac. Andere geneesmiddelen bevatten met inbegrip van bepaalde medicijnen genomen door de mond. Doen om de maximale aanbevolen dosis niet te overschrijden niet mengen (zie Dosering en wijze van toediening).

Zwangerschap
Tot 24 weken amenorroe (5 maanden zwangerschap), uw arts kan, indien nodig, op dit geneesmiddel voor te schrijven in een tijdige wijze.
Vanaf de 25ste week van de zwangerschap (vroege 6e maand van de zwangerschap), moet u rekening IN GEEN GEVAL VAN JEZELF deze medicatie, omdat het afbreuk doet aan uw kind kan ernstige gevolgen hebben, vooral in het vliegtuig cardio longen en nieren, zelfs met een enkele dosis.
Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Voeden
Deze medicatie overgaat in de moedermelk. Als voorzorgsmaatregel, moet u voorkomen dat het gebruik ervan tijdens de borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
moot.

Lijst van hulpstoffen met bekend effect   :   propyleen glycol en gebutyleerd hydroxytolueen.

Samenvatting van de Productkenmerken (MSNA)

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

VOLTARENACTIGO INTENSE

Anti-inflammatoire d'action locale

diclofénac

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

VOLTARENACTIGO INTENSE 2 % : gel pour application locale ; tube de 30 g.
-

Laboratoire GlaxoSmithKline Santé Grand Public

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Diclofénac de diéthylamine 1,16 g 
Soit Diclofénac sodique 1 g 
Propylèneglycol 
Butylhydroxytoluène 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce gel contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte localement contre l'inflammation et la douleur.
Il est utilisé dans le traitement local de courte durée des entorses et des contusions.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • allergie à l'aspirine ou aux AINS ;
 • en application sur la peau lésée (eczéma, brûlure, plaie...) ;
 • enfant de moins de 15 ans ;
 • grossesse (à partir du 6e mois).
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être utilisé sur les conseils de votre pharmacien. Néanmoins, un avis médical est préférable en cas de douleur violente, d'œdème important ou si la mobilité du membre ou de l'articulation est limitée.
N'appliquez pas ce gel sur les muqueuses ou sous un pansement étanche (occlusif).
Des précautions sont nécessaires en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou de saignement digestif, d'insuffisance hépatique ou d'insuffisance rénale.
En cas de survenue d'une éruption cutanée, ne renouvelez pas les applications avant d'avoir pris l'avis de votre médecin.
Évitez d'exposer la zone traitée au soleil ou aux rayons ultraviolets pendant le traitement.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les AINS pris par voie orale peuvent être toxiques pour le fœtus ; leur utilisation est contre-indiquée pendant les 4 derniers mois de la grossesse. Les AINS destinés à une application locale peuvent traverser la peau, passer dans le sang et exposer le fœtus au même risque, lorsqu'ils sont appliqués sur une large surface de peau ou sous un pansement occlusif. N'utilisez pas ce médicament pendant la grossesse sans avis médical.

Allaitement :
Les AINS passent faiblement dans le lait maternel : n'utilisez pas ce médicament pendant l'allaitement sans avis médical. Il ne doit pas être appliqué sur les seins chez la femme qui allaite.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Le gel doit être appliqué en massage doux et prolongé sur la région douloureuse.

Posologie usuelle:

 • Adulte et enfant de plus de 15 ans : 1 application, matin et soir, pendant 4 jours maximum. Si les symptômes persistent après ce délai, consultez votre médecin pour réévaluer le traitement.
CONSEILS (sommaire)
Ce gel peut être irritant pour les yeux ou les muqueuses : lavez-vous les mains après l'application. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincez abondamment.
Le tube ne doit pas être conservé plus de 1 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Le plus fréquemment : rougeur ou irritation cutanée, démangeaisons.
Très rarement : réaction allergique cutanée (urticaire, purpura...) ou générale (œdème de Quincke, asthme) nécessitant l'arrêt du traitement ; photosensibilisation.


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antécédent
Affection guérie ou toujours en évolution. L'antécédent peut être personnel ou familial. Les antécédents constituent l'histoire de la santé d'une personne.


anti-inflammatoire
Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).


asthme
Maladie caractérisée par une difficulté à respirer, se traduisant souvent par des sifflements. L'asthme, permanent ou survenant par crise, est dû à un rétrécissement et à une inflammation des bronches.


duodénum
Partie de l'intestin dans laquelle pénètrent les aliments issus de l'estomac.


eczéma
Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).


éruption cutanée
Apparition de boutons ou de plaques sur la peau. Ces lésions peuvent être dues à un aliment, à un médicament, et traduire une allergie ou un effet toxique. De nombreux virus peuvent également provoquer des éruptions de boutons : celles de la rubéole, de la roséole et de la rougeole sont les plus connues.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


insuffisance hépatique
Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


photosensibilisation
Sensibilité anormale de la peau à la lumière ou aux rayons ultraviolets, due à un médicament ou à une substance naturelle ou chimique.


purpura
Taches cutanées rouges ou violacées dues à de petites hémorragies sous-cutanées. Le purpura thrombopénique est provoqué par une baisse importante du nombre de plaquettes dans le sang.


Quincke
œdème deRéaction allergique touchant généralement le visage. L'œdème de Quincke se traduit par un gonflement parfois spectaculaire. Les paupières sont souvent les premières touchées. Dans les rares cas où l'œdème touche la gorge, des troubles respiratoires peuvent survenir et un traitement urgent est nécessaire.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


ulcère
Lésion en creux de la peau, des muqueuses ou de la cornée.
 • Ulcère de jambe : plaie chronique due à une mauvaise circulation du sang.
 • Ulcère gastroduodénal : plaie localisée de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, due à un excès d'acidité et très souvent à la présence d'une bactérie (Helicobacter pylori). L'ulcère est favorisé par le stress, l'alcool, le tabagisme et la prise de certains médicaments (aspirine, AINS, etc.).


urticaire
Éruption de boutons sur la peau, dont l'origine est le plus souvent allergique. Les boutons ressemblent à des piqûres d'orties et leur couleur varie du rose pâle au rouge.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 15/12/2016

Dénomination du médicament

VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel

Diclofénac de diéthylamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

3. Comment utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : M02AA15

Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l’acide phénylacétique et du groupe des acides arylcarboxyliques.

Sous forme de gel, il possède une activité locale anti-inflammatoire et antalgique.

Ce médicament est indiqué comme traitement local de courte durée, chez l’adulte et l’adolescent à partir de 15 ans, en cas de traumatisme bénin, entorses (foulure), contusion.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien 4 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

N’utilisez jamais VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel :

· à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse).

· en cas d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine;

· en cas d'allergie à l'un des excipients;

· sur peau lésée, quelle que soit la lésion : lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Faites attention avec VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel :

Mises en garde spéciales

Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

· Si vous êtes atteints ou avez des antécédents d’asthme bronchique ou de maladie allergique.

· Si vous êtes atteints des antécédents d’ulcère gastro-duodénal, d’insuffisance rénale ou hépatique, de risques hémorragiques ou d’inflammation de l’intestin.

· Ne pas vous exposer au soleil ni aux lampes à bronzer pendant votre traitement.

Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.

Ce médicament contient de l’hydroxytoluène butylé (E320) et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Précautions d'emploi

Ne pas employer sous pansement occlusif, mais une bande ou une compresse peut être utilisée.

Sans amélioration après 4 jours de traitement ou si les symptômes s’aggravent, consulter un médecin.

Le port de gants par le masseur kinésithérapeute, en cas d'utilisation intensive, est recommandé.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez

N'utilisez pas ce médicament de votre propre initiative. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants et adolescents (de moins de 15 ans)

Il existe peu de données concernant la sécurité et l'’efficacité chez l’enfant et l’adolescent de moins de 15 ans (voir rubrique « N'utilisez jamais VOLTARENACTIGO 2%, gel en flacon pressurisé dans les cas suivants »).

Autres médicaments et VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance.

Ce médicament contient du Diclofénac. D’autres médicaments en contiennent et notamment certains médicaments pris par voie orale. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie et Mode d’administration).

VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel avec des aliments, les boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament de façon ponctuelle.

A partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel contient du propylèneglycol et du butylhydroxytoluène.

3. COMMENT UTILISER VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

N’utilisez pas ce gel chez l’enfant (moins de 15 ans).

Posologie

1 application, 2 fois par jour (matin et soir de préférence) sur la zone douloureuse.

Mode d'administration

Voie locale.

USAGE EXTERNE.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 4 jours.

Si vous avez utilisé plus de VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel que vous n’auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, rincer abondamment à l'eau et consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel :

Si vous avez accidentellement oublié une dose, attendez la prochaine prise et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel:

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Quelques effets indésirables rares et très rares peuvent être sévères.

Si vous ressentez l’un des signes d’allergie suivants, interrompez immédiatement le traitement et avertissez votre médecin ou votre pharmacien.

· Réactions allergiques cutanées : éruption (boutons), urticaire, bulles.

· problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée).

· Manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

· Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers :

· Des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales.

· Très rarement, une augmentation de la sensibilité au soleil.

· D’autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l’utilisation ou non d’un pansement fermé (effets digestifs, rénaux).

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A utiliser dans les 30 jours après ouverture.

A conserver à une température ne dépassant 30°C pour le tube en laminé aluminium.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel

La substance active est :

Diclofénac de diéthylamine ..................................................................................................... 2,32 g

Quantité correspondant à diclofénac sodique ........................................................................... 2,00 g

Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont :

Butylhydroxytoluène, carbomères, ester d'acides caprylique et caprique avec alcool gras de C12 à C18, diéthylamine, alcool isopropylique, paraffine liquide, ether cétostéarylique de macrogol, alcool oléique, propylène glycol, parfum eucalyptus, eau purifiée.

Qu’est-ce que VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gel. Boîte de 1 tube de 30 g.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Fabricant

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Attention : s'il existe une impotence fonctionnelle complète, c'est à dire si vous ne pouvez pas vous servir du membre et en cas d'hématome ("bleu") important, vous devez consulter sans tarder votre médecin.

Vous venez d'avoir un traumatisme ou une contusion, vous pouvez utiliser le gel pendant une durée maximale de 4 jours pour soulager votre douleur. Ne reprenez pas une activité sportive ou une pratique physique intense avant la disparition complète de la douleur.

Par ailleurs, en cas de :

Entorse de la cheville

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quatre pas,

· ou si un hématome (bleu) apparaît dans les 24h à 48h,

· ou s'il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important.

Lésion du genou

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· en cas de gonflement important du genou, avec ou sans hématome,

· et/ou en cas d'impossibilité d'appui.

Hoe kan ik pijn in de gewrichten (en die van artrose) te beheren?

EULAR aanbevelingen *
1. hydiéno-dieet regels: gewichtsverlies, oefening
2. Algemene directie: gebruik van analgetische, anti-artritische langwerkend anti-inflammatoir
3. Lokale ownership: gezamenlijke injecties (cortisone, hyaluronzuur)
4. Chirurgische Beheer
* European League Against Rheumatism

Welk advies micronutrition en kruidengeneeskunde voor gewrichtspijn?

1 / Ondersteuning voor pijn en ontsteking dagelijks

Fase 1: functioneel gen, ochtendstijfheid, pijn ontgrendeling, het blokkeren
Cartimotil Fort Pileje de dosering van één capsule per dag gedurende 3 maanden
Eten complementa combinatie van 3 fragmenten: kurkuma extract, Boswellia en Laver
Stage 2: blijvende pijn, chronische, invaliderende
Fort Cartimotil de dosering van één capsule per dag gedurende 3 maanden en 4 capsules per dag tijdens ontstekingsprocessen

+ Application CARTIMOSIL Gel op een gezonde huid, één tot meerdere keren per dag en massage met lichte cirkelvormige bewegingen. Massage Gel combineert plantenextracten en essentiële oliën om articulaire richten

2 / Behandeling van beschermende kraakbeen achtergrond

Arthrobiane in een dosis van 4 tabletten per dag gedurende 3 maanden, hernieuwbare

Eten complementa combinatie van geneesmiddelen voor artrose van tastschakeling: glucosamine en chondroïtine + Galangal

U vindt hier alle producten die nodig zijn in uw medicijnkastje om snel te reageren en effectief om te gaan met de kleine voorvallen van het dagelijks leven.

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren