VOLTAREN ACTIGO 2% INTENSE GEL NOVARTIS

VOLTAREN ACTIGO 2% INTENSE GEL NOVARTIS grotere afbeelding

3400927407581

Diclofenac is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel afgeleid van fenylazijnzuur en aryl carbonzuurgroep.
In gel vorm, een plaatselijke anti-inflammatoire en analgetische werking.
Het wordt aangeduid als een lokale kortdurende behandeling bij volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar in het geval van Benin trauma, verstuiking (draaien) kneuzing.

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: Ibuprofen 400MG Spedifen 12 Tassen, Spieren en gewrichten Friction Sileo 200ml, Dexsil Pharma Sports Body Gel. 100 ml tube

Gebruikt voor: kneuzing, spanning, Benin trauma

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*

5,49 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de "Jai Lees de handleiding van deze drug" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Beschrijving

Diclofenac is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel afgeleid van fenylazijnzuur en aryl carbonzuurgroep.
In gel vorm, een plaatselijke anti-inflammatoire en analgetische werking.
Het wordt aangeduid als een lokale kortdurende behandeling bij volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar in het geval van Benin trauma, verstuiking (draaien) kneuzing.


Het werkzame bestanddeel is:  

Diclofenac diëthylamine ..................... 2,32 g
Hoeveelheid die overeenkomt met 2,00 g natrium diclofenac .......................
Per 100 g gel.

De andere bestanddelen zijn:  
Butylhydroxytolueen, carbomeren, ester van caprylzuur en caprinezuur met C12 tot C18 vetalcohol, diethylamine, isopropylalcohol, vloeibare paraffine, macrogol cetostearylether, oleylalcohol, propyleenglycol, eucalyptus parfum, gezuiverd water.

Lijst van hulpstoffen met bekend effect:   propyleenglycol en buthylhydroxytoluène.

Mis deze gel bij kinderen (jonger dan 15 jaar) niet te gebruiken.

Dosering  
1 applicatie, 2 keer per dag (ochtend en avond voorkeur) op het pijnlijke gebied.

Wijze van gebruik en toedieningsweg
Lokaal.
Uitwendig gebruik.
Wrijf de gel door een zachte massage op de pijnlijke en langdurige of inflammatoire regio.
Handen wassen na gebruik.

Duur van de behandeling
De behandelingsduur is beperkt tot 4 dagen.

Als u meer dan 2% VoltarenActigo INTENSE gel te nemen dat u zou mogen:
In geval van overdosering, goed naspoelen met water en eventueel een symptomatische behandeling toe te passen.

Als u vergeet om VoltarenActigo 2% INTENSE gel gebruiken:
Als u per ongeluk vergeten om uw dosis te gebruiken, toe te passen wanneer u eraan denkt en uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om make-up voor de dosis die u vergeten te gebruiken.

Verpakking:   buis   30 g

Gebruik nooit VoltarenActigo 2% INTENSE gel in de volgende gevallen: in de volgende gevallen:

 • Vanaf de 25ste week van de zwangerschap (vroege 6e maand van de zwangerschap)
 • Bij allergie voor dit geneesmiddel of een verwante geneesmiddelen, waaronder andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, aspirine
 • Als u allergisch bent voor één van de hulpstoffen
 • Op beschadigde huid, ongeacht de laesie: sijpelen laesies, eczeem, geïnfecteerde laesie, branden of wond
 • Bij kinderen onder de 15

Als u twijfelt, is het essentieel om te zoeken avisde uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met VoltarenActigo 2% INTENSE gel:

Speciale waarschuwingen
Niet aanbrengen op slijmvliezen of de ogen.
Het uiterlijk van een uitslag na toepassing vereist onmiddellijke stopzetting.

 • Als u last heeft of hebben de geschiedenis van bronchiale astma of een allergische aandoening
 • Als je met een voorgeschiedenis van een maagzweer, nier- of leverfalen, hemorragische shock of ontsteking van de darm.
 • Stel uzelf niet bloot aan zonlicht of zonnebank lampen tijdens de behandeling.

Dit medicijn bevat propyleenglycol en kan huidirritatie veroorzaken.
Dit geneesmiddel bevat butylhydroxytolueen (E320) en kunnen lokale huidreacties (bv contactdermatitis) of irritatie van de ogen en slijmvliezen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
Gebruik onder occlusie, maar een tape of gaas worden gebruikt.
Geen verbetering na 4 dagen van de behandeling, of als de symptomen verergeren, raadpleeg dan een arts.
Handschoenen de fysiotherapeut, wordt e NMA intensief gebruik aanbevolen.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft
Gebruik dit medicijn niet gebruiken op uw eigen.
Praat met uw arts of apotheker.

Kinderen en adolescenten (jonger dan 15 jaar)
Er zijn weinig gegevens over veiligheid en werkzaamheid bij kinderen en jonger dan 15 jaar oud.

Het nemen of het gebruik van andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft nog andere geneesmiddelen, ook al is het een drug obten recept usans.

Dit geneesmiddel bevat   Diclofenac. Andere geneesmiddelen bevatten met inbegrip van bepaalde medicijnen genomen door de mond. Doen om de maximale aanbevolen dosis niet te overschrijden niet mengen (zie Dosering en wijze van toediening).

Zwangerschap
Tot 24 weken amenorroe (5 maanden zwangerschap), uw arts kan, indien nodig, op dit geneesmiddel voor te schrijven in een tijdige wijze.
Vanaf de 25ste week van de zwangerschap (vroege 6e maand van de zwangerschap), moet u rekening IN GEEN GEVAL VAN JEZELF deze medicatie, omdat het afbreuk doet aan uw kind kan ernstige gevolgen hebben, vooral in het vliegtuig cardio longen en nieren, zelfs met een enkele dosis.
Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Voeden
Deze medicatie overgaat in de moedermelk. Als voorzorgsmaatregel, moet u voorkomen dat het gebruik ervan tijdens de borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
moot.

Lijst van hulpstoffen met bekend effect   :   propyleen glycol en gebutyleerd hydroxytolueen.

Samenvatting van de Productkenmerken (MSNA)

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

VOLTARENACTIGO INTENSE

Anti-inflammatoire d'action locale

diclofénac

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

VOLTARENACTIGO INTENSE 2 % : gel pour application locale ; tube de 30 g.
-

Laboratoire GlaxoSmithKline Santé Grand Public

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Diclofénac sodique 2 g 
Propylèneglycol 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce gel contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte localement contre l'inflammation et la douleur.
Il est utilisé dans le traitement local de courte durée des entorses et des contusions.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • allergie à l'aspirine ou aux AINS ;
 • en application sur la peau lésée (eczéma, brûlure, plaie...) ;
 • enfant de moins de 15 ans ;
 • grossesse (à partir du 6e mois).
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être utilisé sur les conseils de votre pharmacien. Néanmoins, un avis médical est préférable en cas de douleur violente, d'œdème important ou si la mobilité du membre ou de l'articulation est limitée. En l'absence d'amélioration après 4 jours de traitement ou si les symptômes s'aggravent, consultez votre médecin.
En cas d'éruption cutanée, ne poursuivez pas les applications avant d'avoir pris l'avis de votre médecin.
N'appliquez pas ce gel sur les muqueuses ou sous un pansement étanche (occlusif).
Évitez d'exposer la zone traitée au soleil ou aux rayons ultraviolets.
Des précautions sont nécessaires cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, de risque hémorragique digestive, d'insuffisance hépatique ou d'insuffisance rénale.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les AINS pris par voie orale peuvent être toxiques pour le fœtus ; leur utilisation est contre-indiquée pendant les 4 derniers mois de la grossesse. Les AINS destinés à une application locale peuvent traverser la peau, passer dans le sang et exposer le fœtus au même risque, lorsqu'ils sont appliqués sur une large surface de peau ou sous un pansement occlusif. N'utilisez pas ce médicament pendant la grossesse sans avis médical.

Allaitement :
Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : ne l'utilisez pas pendant l'allaitement sans avis médical.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Le gel doit être appliqué en massage doux et prolongé sur la région douloureuse.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 1 application, matin et soir.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 4 jours sans avis médical.
CONSEILS (sommaire)
Ce gel peut être irritant pour les yeux ou les muqueuses : lavez-vous les mains après l'application. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincez abondamment.
Le tube ne doit pas être conservé plus de 1 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Imposant l'arrêt du traitement : réaction allergique cutanée (rougeur localisée, démangeaisons...) ou générale (crise d'asthme...).
Irritation de la peau (présence de propylèneglycol).


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


anti-inflammatoire
Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).


duodénum
Partie de l'intestin dans laquelle pénètrent les aliments issus de l'estomac.


eczéma
Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).


éruption cutanée
Apparition de boutons ou de plaques sur la peau. Ces lésions peuvent être dues à un aliment, à un médicament, et traduire une allergie ou un effet toxique. De nombreux virus peuvent également provoquer des éruptions de boutons : celles de la rubéole, de la roséole et de la rougeole sont les plus connues.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


insuffisance hépatique
Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


ulcère
Lésion en creux de la peau, des muqueuses ou de la cornée.
 • Ulcère de jambe : plaie chronique due à une mauvaise circulation du sang.
 • Ulcère gastroduodénal : plaie localisée de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, due à un excès d'acidité et très souvent à la présence d'une bactérie (Helicobacter pylori). L'ulcère est favorisé par le stress, l'alcool, le tabagisme et la prise de certains médicaments (aspirine, AINS, etc.).


ultraviolets
Les rayons ultraviolets sont des radiations émises naturellement par le soleil ou artificiellement par certaines lampes. On distingue les UV A et les UV B. Les UV B, de courte longueur d'onde, sont arrêtés dans les couches les plus externes de la peau. Ils sont responsables de brûlures (coups de soleil). Les UV A, de longueur d'onde plus importante, pénètrent profondément et atteignent le derme. Ils induisent la pigmentation (bronzage). L'exposition intense et répétée aux UV cause un vieillissement prématuré de la peau et augmente le risque de cancer cutané.
Abréviation : UV.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 14/12/2015

Dénomination du médicament

VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel

Diclofénac de diéthylamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 4 jours, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel ?

3. Comment utiliser VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l'acide phénylacétique du groupe des acides arylcarboxyliques.

Sous forme de gel, il possède une activité locale anti-inflammatoire et antalgique.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué comme traitement local de courte durée, chez l'adulte et l’adolescent à partir de 15 ans, en cas de traumatisme bénin, entorses (foulure), contusion.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N’utilisez jamais VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel dans les cas suivants :

· à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse).

· en cas d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine;

· en cas d'allergie à l'un des excipients;

· sur peau lésée, quelle que soit la lésion : lésion suintante, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel :

Mises en garde spéciales

Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

· Si vous êtes atteints ou avez des antécédents d'asthme bronchique ou de maladie allergique.

· Si vous êtes atteints des antécédents d'ulcère gastro-duodénal, d'insuffisance rénale ou hépatique, de risques hémorragiques ou d'inflammation de l'intestin.

· Ne pas vous exposer au soleil ni aux lampes à bronzer pendant votre traitement.

Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.

Ce médicament contient de l’hydroxytoluène butylé (E320) et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Précautions d'emploi

Ne pas employer sous pansement occlusif, mais une bande ou une compresse peut être utilisée.

Sans amélioration après 4 jours de traitement ou si les symptômes s’aggravent, consulter un médecin.

Le port de gants par le masseur kinésithérapeute, en cas d'utilisation intensive, est recommandé.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez :

N'utilisez pas ce médicament de votre propre initiative. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants et adolescents (de moins de 15 ans)

Il existe peu de données concernant la sécurité et l'efficacité chez l’enfant et l’adolescent de moins de 15 ans (voir rubrique «N'utilisez jamais VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel dans les cas suivants»).

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ce médicament contient du Diclofénac. D'autres médicaments en contiennent et notamment certains médicaments pris par voie orale. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie et Mode d'administration).

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament de façon ponctuelle.

A partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire : propylèneglycol et butylhydroxytoluène.

3. COMMENT UTILISER VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel ?

Instructions pour un bon usage

N'utilisez pas ce gel chez l'enfant (moins de 15 ans).

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

1 application, 2 fois par jour (matin et soir de préférence) sur la zone douloureuse.

Mode et voie d’administration

Voie locale.

USAGE EXTERNE

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 4 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel que vous n’auriez dû :

En cas de surdosage, rincer abondamment à l'eau et appliquer éventuellement un traitement symptomatique

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez d’utiliser VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel :

Si vous avez accidentellement oublié d’utiliser votre dose, appliquez la au moment ou vous vous en rappelez et continuer votre traitement normalement. N’utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d’utiliser.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Quelques effets indésirables rares et très rares peuvent être sévères.

Si vous ressentez l’un des signes d’allergie suivants, interrompez immédiatement le traitement et avertissez votre médecin ou votre pharmacien.

· réactions allergiques cutanées: éruption (boutons), urticaire, bulles,

· problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée),

· manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers:

· des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales,

· très rarement, une augmentation de la sensibilité au soleil,

· d'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé (effets digestifs, rénaux).

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A utiliser dans les 30 jours après ouverture.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C pour le tube en laminé aluminium.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

La substance active est :

Diclofénac de diéthylamine ................................................................................................................ 2,32 g

Quantité correspondant à diclofénac sodique ....................................................................................... 2,00 g

Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont :

Butylydroxytoluène, carbomères, ester d'acides caprylique et caprique avec alcool gras de C12 à C18, diéthylamine, alcool isopropylique, paraffine liquide, éther cétostéarylique de macrogol, alcool oléique, propylèneglycol, parfum eucalyptus, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu’est ce que VOLTARENACTIGO 2% INTENSE, gel et contenu de l’emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel. Boîte de 1 tube de 30g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100 ROUTE DE VERSAILLES

CS 80001

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Exploitant

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100 ROUTE DE VERSAILLES

CS 80001

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Fabricant

NOVARTIS SANTE FAMILIALE SAS

10 RUE LOUIS BLERIOT

92500 RUEIL MALMAISON

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Vous venez d'avoir un traumatisme ou une contusion, vous pouvez utiliser le gel pour soulager votre douleur, mais:

En cas d'entorse de la cheville

· si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quatre pas,

· ou si un hématome (bleu) apparaît dans les 24h à 48h ou s'il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important,

Vous devez consulter votre médecin qui seul jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique;

En cas de lésion du genou

· en cas de gonflement important du genou avec ou sans hématome et/ou d'impossibilité d'appui,

Vous devez aussi consulter votre médecin;

Dans tous les cas

· s'il existe une impotence fonctionnelle complète, c'est à dire si vous ne pouvez vous servir du membre supérieur ou du membre inférieur et en cas d'hématome ("bleu") important,

Vous devez aussi consulter sans tarder votre médecin.

Hoe kan ik pijn in de gewrichten (en die van artrose) te beheren?

EULAR aanbevelingen *
1. hydiéno-dieet regels: gewichtsverlies, oefening
2. Algemene directie: gebruik van analgetische, anti-artritische langwerkend anti-inflammatoir
3. Lokale ownership: gezamenlijke injecties (cortisone, hyaluronzuur)
4. Chirurgische Beheer
* European League Against Rheumatism

Welk advies micronutrition en kruidengeneeskunde voor gewrichtspijn?

1 / Ondersteuning voor pijn en ontsteking dagelijks

Fase 1: functioneel gen, ochtendstijfheid, pijn ontgrendeling, het blokkeren
Cartimotil Fort Pileje de dosering van één capsule per dag gedurende 3 maanden
Eten complementa combinatie van 3 fragmenten: kurkuma extract, Boswellia en Laver
Stage 2: blijvende pijn, chronische, invaliderende
Fort Cartimotil de dosering van één capsule per dag gedurende 3 maanden en 4 capsules per dag tijdens ontstekingsprocessen

+ Application CARTIMOSIL Gel op een gezonde huid, één tot meerdere keren per dag en massage met lichte cirkelvormige bewegingen. Massage Gel combineert plantenextracten en essentiële oliën om articulaire richten

2 / Behandeling van beschermende kraakbeen achtergrond

Arthrobiane in een dosis van 4 tabletten per dag gedurende 3 maanden, hernieuwbare

Eten complementa combinatie van geneesmiddelen voor artrose van tastschakeling: glucosamine en chondroïtine + Galangal

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Zorg en Natuur Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren