MAGNEVIE B6 TABLETTEN MAGNESIUM 60 SANOFI

3632686

Novasanté Sanofi Novasanté Sanofi

MAGNEVIE B6 60 TABLETTEN SANOFI

MAGNEVIE B6, voedingssupplement helpt om deze symptomen te bestrijden: nervositeit, prikkelbaarheid, milde angst, vermoeidheid, slaapstoornissen minderjarigen. Vanaf 12 jaar.

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: MagnéVie B6 Express 30 sachets, Melatonine Sleep Novanuit Triple Action, Homeogum Zen Attitude Sublingual Ruit Box 40g

5-7 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
 • Médicament conseil

6,99 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

MAGNEVIE B6 60 TABLETTEN SANOFI

Eigenschappen MAGNEVIE B6

Dit geneesmiddel bevat magnesium.
De combinatie van een aantal van de volgende symptomen kunnen magnesiumtekort suggereren:
· Nervositeit, prikkelbaarheid, milde angst, vermoeidheid, slaapstoornissen minderjarigen,
· Angst manifestaties zoals de spijsvertering spasmen of hartkloppingen (hart gezond)
· Spierkrampen, tintelingen.
De inname van magnesium kunnen verbeteren deze symptomen.
Aangezien verbetering van deze symptomen na één maand behandeling, is het niet zinvol verder.


Farmacotherapeutische klasse MAGNEVIE B6
Mineralen supplement.


MAGNEVIE gebruik van B6 Raad

Dit geneesmiddel is alleen voor volwassenen en kinderen van 12 tot 15 jaar.
Dosering MAGNEVIE B6
Volwassenen: 3-4 tabletten per dag, verdeeld over 2 of 3 doses bij de maaltijd.
Bij kinderen van 12 tot 15 jaar: 2-4 tabletten per dag, verdeeld over 2 of 3 doses bij de maaltijd.
Als u denkt dat het effect van MAGNEVIE B6 100 mg-10 mg filmomhulde tabletten te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker.

Wijze van toediening van MAGNEVIE B6

Oraal gebruik.
De tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt met een glas water.
Toedieningsfrequentie MAGNEVIE B6
De dagelijkse dosis wordt bij voorkeur verdeeld in meerdere doses voor of tijdens de maaltijd.
MAGNEVIE B6 behandelingsduur

Aangezien symptoomverbetering na één maand behandeling, is het niet zinvol verder.
In het geval van overdosering MAGNEVIE B6
Als u meer MAGNEVIE B6 100 mg-10 mg film hebben genomen moet u: de orale magnesium overdosis niet, in het algemeen, toxische reacties in het geval van een normale nierfunctie. De magnesium vergiftiging kan echter ontwikkelen tot nierfalen.
Indien weggelaten één of meer doses B6 MAGNEVIE
Als je MAGNEVIE B6 missen 100 mg-10 mg filmomhulde tabletten: Gebruik geen dubbele dosis in te halen voor de dosis die je gemist.
Bewaarcondities van MAGNEVIE B6
Geen speciale bewaarcondities.

Waarschuwingen tegen MAGNEVIE B6

Nooit MAGNEVIE B6 100 mg-10 mg filmomhulde tabletten in de volgende gevallen:
· Bekend allergie voor een bestanddeel van dit medicijn (zie samenstelling)
· Ernstige nierinsufficiëntie (uitval van de nierfunctie).
BIJ TWIJFEL, Vraag advies aan uw arts of apotheker.
Mogelijke interacties:
Vertel uw arts of apotheker als u nog andere geneesmiddelen of kort geleden heeft gebruikt, waaronder fosfaat of calciumzouten, zelfs als voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift

Samenstelling MAGNEVIE B6
Actieve ingrediënten:
Magnesium ................................................. ........... 100.00 mg
Watervrij magnesium citraat
Pyridoxinehydrochloride ........................................ 10,00 mg
Voor een filmomhulde tablet.

Stoffen: Kern: watervrij lactose, macrogol 6000, magnesiumstearaat.
Film: hypromellose, macrogol 6000, titaandioxide (E171), talk.

Voorzorgsmaatregelen en zet MAGNEVIE B6 guard

Als uw arts u (e) heeft verteld een intolerantie voor bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel.
Wees extra voorzichtig met MAGNEVIE B6 100 mg-10 mg filmomhulde tabletten:
Set spécgciales guard
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of malabsorptie van glucose of galactose (zeldzame erfelijke).
Het consumeren van hoge doses pyridoxine (vitamine B6) voor een lange tijd (enkele maanden of zelfs jaren) kan tintelingen en evenwichtsstoornissen, beven van de handen en voeten, en moeilijk kunnen bewegen coördinatie veroorzaken . Deze effecten zijn meestal reversibel na stopzetting van de behandeling.

Voorzorgsmaatregelen om MAGNEVIE B6

De test is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.
Bij patiënten met een matige nierinsufficiëntie, moet voorzichtigheid worden genomen om de risico's die verband houden met een stijging van magnesium in het bloed voorkomen.
BIJ TWIJFEL, Vraag advies aan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding met het gebruik van MAGNEVIE B6
Zwangerschap: Het gebruik van dit geneesmiddel kan tijdens de zwangerschap worden overwogen indien nodig, ongeacht de termijn.
Als je ontdekt dat je zwanger bent tijdens de behandeling, raadpleeg dan uw arts als alleen hij kan de noodzaak om het na te streven oordelen.

Borstvoeding: Het wordt aanbevolen de dosis van 20 mg per dag van vitamine B6-vrouwen die borstvoeding geven, niet te overschrijden.
Vraag uw arts of apotheker voordat u een medicijn

Bijwerkingen van MAGNEVIE B6

Zoals alle geneesmiddelen MAGNEVIE B6 100 mg-10 mg filmomhulde tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel iedereen er is geen onderwerp:
· Diarree,
Buikpijn,
· Huidreacties,
· Allergische reacties.
Als u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of als de bijwerkingen ernstig wordt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het farmaceutische bedrijf Sanofi is bijzonder veeleisend op de kwaliteit en veiligheid van haar voedingssupplementen MAGNEVIE B6, EASYMAGNEVIE, NOVALGIC, NOVAZEN en NOVAENERGY (NOVASANTE bereik) en haar Maalox producten Physiomer, MITOSYL:

 • Formules ontwikkeld in samenwerking met specialisten
 • Een strenge kwaliteitscontrole
 • Vervaardiging van producten in strikte naleving van de farmaceutische normen
 • Gegarandeerde traceerbaarheid
 • Voldoen aan de Europese regelgeving
 • Volledige transparantie voor de consument.

Voedingssupplementen NOVALGIC, NOVAZEN en NOVAENERGY: een selectie van zeevruchten en plantaardige ingrediënten: Krill olie-extract, het extract van Rhodiola rosea en Ginseng extract dat snel weer vorm en vitaliteit !

VIDAL DE LA FAMILLE

MAGNEVIE B6

Élément minéral : magnésium

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

MAGNEVIE B6 : comprimé ; boîte de 60.
-

MAGNEVIE B6 : comprimé ; boîte de 120.
-

Laboratoire Sanofi-Aventis France

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Citrate de magnésium exprimé en magnésium 100 mg 
Pyridoxine chlorhydrate (vitamine B6) 10 mg 
Lactose 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient du magnésium, élément minéral indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. La vitamine B6 favorise l'absorption du magnésium.
Il est utilisé en cas de symptômes pouvant évoquer un manque de magnésium : irritabilité, fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil, palpitations, crampes musculaires, fourmillements.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale grave.
ATTENTION  (sommaire)
En l'absence d'amélioration après un mois de traitement, consultez votre médecin.
Ne donnez pas ce médicament à un enfant de moins de 12 ans sans avis médical.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce médicament peut interagir avec les médicaments contenant des phosphates ou du calcium.
Il peut diminuer l'absorption des antibiotiques de la famille des cyclines. Un délai d'au moins 2 heures doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des cyclines.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament doit être pris avec un grand verre d'eau, de préférence pendant les repas. La dose quotidienne est répartie en 2 ou 3 prises.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 3 à 4 comprimés par jour.
 • Enfant de plus de 12 ans : 2 à 4 comprimés par jour.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Diarrhée, douleurs abdominales.
Éruption cutanée, réaction allergique.


LEXIQUE  (sommaire)


antibiotiques
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


palpitations
Perception anormale de battements cardiaques irréguliers.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


vitamine
Substance indispensable à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Les besoins en vitamines sont normalement couverts par une alimentation variée. Dans les pays développés, seule la carence en vitamine D, chez le jeune enfant ou le vieillard peu exposés au soleil, justifie une supplémentation systématique. Un apport supérieur aux besoins, par des médicaments notamment, peut être à l'origine d'un surdosage et de troubles divers (vitamines A et D essentiellement).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 30/11/2015

Dénomination du médicament

MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent au-delà de 1 mois, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

3. COMMENT PRENDRE MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

SUPPLEMENT MINERAL.

Indications thérapeutiques

Ce médicament contient du magnésium.

L'association d'un certain nombre des symptômes suivants peut évoquer un déficit en magnésium:

· nervosité, irritabilité, anxiété légère, fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil,

· manifestations d'anxiété, telles que spasmes digestifs ou palpitations (cœur sain),

· crampes musculaires, fourmillements.

L'apport du magnésium peut améliorer ces symptômes.

En l'absence d'amélioration de ces symptômes au bout d'un mois de traitement, il n'est pas utile de le poursuivre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

· allergie connue à l'un des constituants de ce médicament (voir composition),

· insuffisance rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé:

Mises en garde spécgciales

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Une consommation à fortes doses de pyridoxine (ou vitamine B6) pendant une longue période (plusieurs mois voire années) peut provoquer des fourmillements et des troubles de l'équilibre, des tremblements des mains et des pieds, et des difficultés dans la coordination des mouvements. Ces effets sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement.

Précautions d'emploi

Le dosage n'est pas adapté pour les enfants de moins de 12 ans.

En cas d'insuffisance rénale modérée, des précautions sont à prendre, afin d'éviter le risque relatif à une augmentation du magnésium dans le sang.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des sels de phosphate ou de calcium, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

L'utilisation de ce médicament peut être envisagée au cours de la grossesse si besoin, quel qu'en soit le terme.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Il est recommandé de ne pas dépasser la dose de 20 mg/jour de vitamine B6 chez les femmes allaitant.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: lactose.

3. COMMENT PRENDRE MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de 12 à 15 ans.

Posologie

Chez l'adulte: 3 à 4 comprimés par jour à répartir en 2 ou 3 prises pendant les repas.

Chez l'enfant de 12 à 15 ans: 2 à 4 comprimés par jour à répartir en 2 ou 3 prises pendant les repas.

Si vous avez l'impression que l'effet de MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

La dose journalière est à répartir de préférence en plusieurs prises avant ou au cours du repas.

Durée du traitement

En l'absence d'amélioration des symptômes au bout d'un mois de traitement, il n'est pas utile de le poursuivre.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû: le surdosage de magnésium par voie orale n'entraîne pas, en général, de réactions toxiques en cas de fonctionnement normal du rein. L'intoxication au magnésium peut, toutefois, se développer en cas d'insuffisance rénale.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé: ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

· diarrhées,

· douleurs abdominales,

· réactions cutanées,

· réactions allergiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont:

Magnésium ................................................................................................................................. 100,00 mg

Sous forme de citrate de magnésium anhydre

Chlorhydrate de pyridoxine ............................................................................................................. 10,00 mg

Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont:

Noyau: lactose anhydre, macrogol 6000, stéarate de magnésium.

Pelliculage: hypromellose, macrogol 6000, dioxyde de titane (E171), talc.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que MAGNEVIE B6 100 mg/10 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés pelliculés. Boîte de 30, 60, 90 ou 120.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Exploitant

SANOFI AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, RUE DE LA VIERGE

AMBARES ET LAGRAVE

33565 CARBON BLANC CEDEX

ou

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

56, ROUTE DE CHOISY AU BAC

60205 COMPIEGNE

ou

CHINOIN PRIVATE CO LTD

LEVAI U. 5.

VERESEGYHAZ 2112

HONGRIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Conseils d'éducation sanitaire recommandés dans le cas d'une association de symptômes pouvant évoquer un déficit en magnésium:

· un régime alimentaire équilibré, riche en légumes verts, viande, cacao, lait, légumes secs,

· une consommation modérée d'alcool, de café ou de thé, arrêt du tabagisme, limitation des expositions au stress,

· une activité physique régulière,

· un temps de sommeil suffisant, en respectant le rythme journalier.

Signes d'alerte nécessitant une consultation médicale:

N'essayez pas de vous prendre en charge vous-même si:

· vos symptômes s'accompagnent d'autres signes généraux (perte de l'appétit, amaigrissement, fièvre),

· vos symptômes persistent au-delà d'un mois, ou s'ils s'aggravent,

· vos symptômes s'accompagnent d'autres troubles notamment: tristesse profonde, ressentie comme douleur morale, perte de plaisir ou de l'intérêt pour toutes activités.

Ces signes peuvent être les symptômes d'une maladie plus grave, un avis médical s'impose.

Le laboratoire pharmaceutique SANOFI est particulièrement exigent sur la qualité et la sécurité de ses compléments alimentaires NOVALGIC, NOVAZEN et NOVAENERGY:

 • Sélection d’ingrédients d’origine marine ou végétale : l’extrait d’huile de Krill, l’extrait de Rhodiola rosea et l’extrait de Ginseng
 • Formules mises au point en collaboration avec des médecins spécialistes
 • Un contrôle rigoureux de la qualité
 • Fabrication des produits dans le strict respect des normes pharmaceutiques
 • Une traçabilité garantie
 • Conformes à la réglementation européenne
 • Une transparence totale envers le consommateur.

Les compléments alimentaires NOVALGIC, NOVAZEN et NOVAENERGY permette de retrouver rapidement forme et vitalité!

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren