VoltarenActigo 1% GEL 50ML FLES DICLOFENAC

3400935931474

VoltarenActigo 1% GEL 50ML FLES DICLOFENAC: Het is geïndiceerd als een lokale kortdurende behandeling bij volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar in het geval van Benin trauma, verstuiking (draaien) contusie

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: Ibuprofen 400MG Spedifen 12 Tassen, Spieren en gewrichten Friction Sileo 200ml, Dexsil Pharma Sports Body Gel. 100 ml tube

Gebruikt voor: kneuzing, Benin trauma, verstuiking (verstuiking)

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

6,50 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de "Jai Lees de handleiding van deze drug" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

Voor waarschuwingen, voorzorgen bij gebruik en tegen-indicaties, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

Omschrijving VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

Het is geïndiceerd als een lokale kortdurende behandeling bij volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar, in het geval van Benin trauma, verstuiking (verrekking), contusie

Met behulp van advies en advies over VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

1 applicatie, 3 keer per dag.

De behandelingsduur is beperkt tot 4 dagen.

Lokaal - Voor volwassenen (vanaf 15 jaar).

Uitwendig gebruik.

Wrijf de gel met een zachte massage en uitgebreid tot de pijnlijke ontstekingen of regio.

Handen wassen na gebruik.

De belangrijkste soorten van spierpijn

Spierpijn is te vinden in vele gevallen krampen, pijn, verstuikingen, contracturen, spier tranen, lumbago, torticollis.
Een kramp is een ernstige spierpijn, onverwacht en tijdelijk.

Kramp veroorzaakt kreupelheid: de spier of spiergroep in kwestie kan niet meer normaal kunnen werken en spelen de rol.
Pijntjes komen vaak na een grote en bijzondere inspanning. Pijnen verschijnen binnen 2 dagen na de inspanning.
Deze spierpijn zijn niet ernstig en zal genezen op hun eigen in een maximum week: behandel pijn is relatief eenvoudig.

Verstuikingen zijn plotselinge verlenging van de spier die aanzienlijke pijn en ogenblikkelijke veroorzaken. Zij kunnen naderhand of koud verschijnen bij zware inspanning. De pijn is gelokaliseerd warm, maar daarna kan raken verspreid, de pijn die niet waarneembaar in rust. Om te genezen een gespannen, de rest is van essentieel belang: de tijd is variabel, afhankelijk van het belang van stretching.

Contracturen kan een scheur veroorzaken wanneer, ondanks de pijn, de spier zet zijn inspanning. Voor de behandeling van contractuur, te stoppen en tot up in orde zijn.

Samenstelling van VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

Actieve ingrediënten:
Diclofenac diethylamine ............................................ 1.16 g
Bedrag dat overeenkomt met 1,00 g natrium diclofenac ...................
Per 100 g gel.

Andere materialen: diethylamine, Carbomer 974P, cetomacrogol 1000, ester van caprylzuur en caprinezuur met C12 tot C18 vetalcohol, isopropylalcohol, vloeibare paraffine, parfum room 45, propyleenglycol, gezuiverd water.

Werkzame stof: Diclofenac natrium

Opslag: Houder onder druk
· Ter bescherming tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven 30 ° C
· Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik

Verpakking: onder druk fles 50 ml gel

Wees voorzichtig met VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

speciale waarschuwingen

· Niet aanbrengen op de slijmvliezen of de ogen.
· De verschijning van een uitslag na het aanbrengen vereist onmiddellijke stopzetting.
Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol en kan huidirritatie veroorzaken.
voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt onder occlusie.
Er geen verbetering na 4 dagen van de behandeling, raadpleeg dan uw arts.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft:
Gebruik dit medicijn niet gebruiken op uw eigen. Praat met uw arts of apotheker.

VoltarenActigo Introductie van 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

onder druk staande fles 50ml

Waarschuwingen over medicijnen

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat geen drugs buiten het bereik van kinderen. Als de symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Licht uw apotheker Online lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging bevat een aangepast bericht veld voor dit doel.

Klik hier om de handleiding van deze drug op de website van het Nationaal Agentschap van de Drug Safety en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : verklaren een of effect (s) onwenselijk (s) verbonden (en) om het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

VOLTARENACTIGO

Anti-inflammatoire d'action locale

diclofénac

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

VOLTARENACTIGO 1 % : gel pour application locale ; tube de 60 g.
-

VOLTARENACTIGO 1 % : gel pour application locale ; flacon pressurisé de 50 ml.
-

Laboratoire GlaxoSmithKline Santé Grand Public

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Diclofénac sodique 1 g 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce gel contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte localement contre l'inflammation et la douleur.
Il est utilisé dans le traitement de courte durée des entorses et des contusions.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
  • allergie à l'aspirine ou aux AINS ;
  • en application sur la peau lésée (eczéma, brûlure, plaie...) ;
  • enfant de moins de 15 ans ;
  • grossesse (à partir du 6e mois).
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être utilisé sur les conseils de votre pharmacien. Néanmoins, un avis médical est préférable en cas de douleur violente, d'œdème important ou si la mobilité du membre ou de l'articulation est limitée.
En cas d'éruption cutanée, ne renouvelez pas les applications avant d'avoir pris l'avis de votre médecin.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les AINS pris par voie orale peuvent être toxiques pour le fœtus ; leur utilisation est contre-indiquée pendant les 4 derniers mois de la grossesse. Les AINS destinés à une application locale peuvent traverser la peau, passer dans le sang et exposer le fœtus au même risque, lorsqu'ils sont appliqués sur une large surface de peau ou sous un pansement occlusif. N'utilisez pas ce médicament pendant la grossesse sans avis médical.

Allaitement :
Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : ne l'utilisez pas pendant l'allaitement sans avis médical.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Le gel doit être appliqué en massage doux et prolongé sur la région douloureuse.

Posologie usuelle:

  • Adulte : 1 application, 3 fois par jour.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 4 jours sans avis médical.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Ce gel peut être irritant pour les yeux ou les muqueuses : lavez-vous les mains après l'application. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincez abondamment.
Ce gel ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Imposant l'arrêt du traitement : réaction allergique cutanée (rougeur localisée, démangeaisons...).


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


anti-inflammatoire
Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).


eczéma
Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).


éruption cutanée
Apparition de boutons ou de plaques sur la peau. Ces lésions peuvent être dues à un aliment, à un médicament, et traduire une allergie ou un effet toxique. De nombreux virus peuvent également provoquer des éruptions de boutons : celles de la rubéole, de la roséole et de la rougeole sont les plus connues.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 10/03/2017

Dénomination du médicament

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

Diclofénac de diéthylamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé en et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

3. Comment utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : M02AA15

Ce médicament est un anti-inflammatoire et un antalgique (il calme la douleur), sous forme de gel pour application sur la peau, uniquement au niveau de la région douloureuse.

Ce médicament est indiqué, chez l’adulte (à partir de 15 ans), comme traitement local de courte durée en cas de traumatisme bénin: entorse (foulure), contusion.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

N’utilisez jamais VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé :

· à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse).

· en cas d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine;

· en cas d'allergie à l'un des excipients;

· sur peau lésée, quelle que soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie;

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Faites attention avec VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

· Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux, seulement sur la région douloureuse.

· L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

· Ne pas appliquer sur une grande surface cutanée et pendant une période prolongée sans avis médical.

· Ce médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau.

· En raison de la présence de benzoate de benzyle, ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

Ce médicament ne doit pas être utilisé sous pansement occlusif.

EN L'ABSENCE D'AMELIORATION au bout de 4 jours de traitement, CONSULTEZ votre MEDECIN.

Chez les adolescents âgés de 15 ans et plus, si les symptômes s'aggravent, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez:

N'utilisez pas ce médicament de votre propre initiative. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants et adolescents (de moins de 15 ans) :

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 15 ans (voir rubrique « N'utilisez jamais VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé dans les cas suivants »).

Autres médicaments et VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ce médicament contient du Diclofénac. D'autres médicaments en contiennent et notamment certains médicaments pris par voie orale. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie et Mode d'administration).

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé avec des aliments, les boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou allaitez, ou si vous pensez être enceinte ou prévoyez de l’être, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser ce médicament.

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ne doit pas être utilisé à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse), car il pourrait avoir des effets néfastes sur le fœtus ou entraîner des problèmes à l’accouchement. VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ne doit être utilisé qu’après avis médical jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus) et la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel en faibles quantités. Pendant l’allaitement, VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ne doit être utilisé qu’après avis médical. Toutefois, VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ne doit pas être appliqué sur les seins chez les mères qui allaitent, ni sur une surface de peau importante, ou pendant une durée prolongée.

Si vous êtes enceinte ou allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour plus d’informations.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé contient du propylène glycol et du benzoate de benzyle.

3. COMMENT UTILISER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

Posologie et durée de traitement

Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans).

La survenue d'effets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée de traitement la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

1 application locale, 2 à 3 fois par jour, pour une durée maximale de 4 jours. Si la douleur persiste au-delà, un médecin doit être consulté.

La dose administrée à chaque application ne doit pas dépasser 2,5 g de gel. Cette dose maximale correspond à un ruban de 6 cm de gel (voir schéma de l’échelle).

http://afssaps-prd.afssaps.fr/php/ecodex/images/N0163103/image001.jpg

Mode d'administration

Voie locale.

USAGE EXTERNE

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

Si vous avez utilisé plus de VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé que vous n’auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, rincer abondamment à l'eau et consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé :

Si vous avez accidentellement oublié une dose, attendez la prochaine prise et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Exceptionnellement peuvent survenir des réactions pouvant être sévères:

· réactions allergiques cutanées: éruption (boutons), urticaire, bulles,

· problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée),

· manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

Il faut immédiatement interrompre le traitement et avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers:

· des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales,

Très exceptionnellement, une augmentation de la sensibilité au soleil,

D'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Récipient sous pression:

· A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 30°C.

· Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

La substance active est:

Diclofénac de diéthylamine ..................................................................................................... 1,16 g

Quantité correspondant à diclofénac sodique ........................................................................... 1,00 g

Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont:

Diéthylamine, Carbomère 974P, cétomacrogol 1000, ester d'acides caprylique et caprique avec alcool gras de C12 à C18, alcool isopropylique, paraffine liquide, parfum crème 45 (contenant du benzoate de benzyle), propylène glycol, eau purifié.

Qu’est-ce que VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gel en flacon pressurisé de 50 ml ou de 100 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Fabricant

NOVARTIS PHARMA S.A.S

26 RUE DE LA CHAPELLE

68330 HUNINGUE

ou

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[A compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

Attention : s'il existe une impotence fonctionnelle complète, c'est à dire si vous ne pouvez pas vous servir du membre et en cas d'hématome ("bleu") important, vous devez consulter sans tarder votre médecin.

Vous venez d'avoir un traumatisme ou une contusion, vous pouvez utiliser le gel pendant une durée maximale de 4 jours pour soulager votre douleur. Ne reprenez pas une activité sportive ou une pratique physique intense avant la disparition complète de la douleur.

Par ailleurs :

En cas d'entorse de la cheville

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quatre pas,

· ou si un hématome (bleu) apparaît dans les 24h à 48h,

· ou s'il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important.

En cas de lésion du genou

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· en cas de gonflement important du genou, avec ou sans hématome,

· et/ou en cas d'impossibilité d'appui.

Spierpijn Apotheek Online: Bestel uw geneesmiddelen tegen spierpijn in je bio online apotheek.


De online apotheek Soin-et-nature.com biedt een scala van de apotheek producten aan spierpijn en pezen-ligament te verlichten. Dit zijn de meest voorkomende pijn bij de mens, of acute of chronische, resulterend een inflammatoire of traumatische verschijnsel. Ze hebben betrekking op iedereen, sport in sedentaire jonge kind aan de ouderen.

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren