VoltarenActigo 1% GEL 50ML FLES DICLOFENAC

3400935931474

VoltarenActigo 1% GEL 50ML FLES DICLOFENAC: Het is geïndiceerd als een lokale kortdurende behandeling bij volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar in het geval van Benin trauma, verstuiking (draaien) contusie

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: Ibuprofen 400MG Spedifen 12 Tassen, Spieren en gewrichten Friction Sileo 200ml, Dexsil Pharma Sports Body Gel. 100 ml tube

Gebruikt voor: kneuzing, Benin trauma, verstuiking (verstuiking)

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*

5,95 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de "Jai Lees de handleiding van deze drug" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

Voor waarschuwingen, voorzorgen bij gebruik en tegen-indicaties, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

Omschrijving VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

Het is geïndiceerd als een lokale kortdurende behandeling bij volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar, in het geval van Benin trauma, verstuiking (verrekking), contusie

Met behulp van advies en advies over VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

1 applicatie, 3 keer per dag.

De behandelingsduur is beperkt tot 4 dagen.

Lokaal - Voor volwassenen (vanaf 15 jaar).

Uitwendig gebruik.

Wrijf de gel met een zachte massage en uitgebreid tot de pijnlijke ontstekingen of regio.

Handen wassen na gebruik.

De belangrijkste soorten van spierpijn

Spierpijn is te vinden in vele gevallen krampen, pijn, verstuikingen, contracturen, spier tranen, lumbago, torticollis.
Een kramp is een ernstige spierpijn, onverwacht en tijdelijk.

Kramp veroorzaakt kreupelheid: de spier of spiergroep in kwestie kan niet meer normaal kunnen werken en spelen de rol.
Pijntjes komen vaak na een grote en bijzondere inspanning. Pijnen verschijnen binnen 2 dagen na de inspanning.
Deze spierpijn zijn niet ernstig en zal genezen op hun eigen in een maximum week: behandel pijn is relatief eenvoudig.

Verstuikingen zijn plotselinge verlenging van de spier die aanzienlijke pijn en ogenblikkelijke veroorzaken. Zij kunnen naderhand of koud verschijnen bij zware inspanning. De pijn is gelokaliseerd warm, maar daarna kan raken verspreid, de pijn die niet waarneembaar in rust. Om te genezen een gespannen, de rest is van essentieel belang: de tijd is variabel, afhankelijk van het belang van stretching.

Contracturen kan een scheur veroorzaken wanneer, ondanks de pijn, de spier zet zijn inspanning. Voor de behandeling van contractuur, te stoppen en tot up in orde zijn.

Samenstelling van VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

Actieve ingrediënten:
Diclofenac diethylamine ............................................ 1.16 g
Bedrag dat overeenkomt met 1,00 g natrium diclofenac ...................
Per 100 g gel.

Andere materialen: diethylamine, Carbomer 974P, cetomacrogol 1000, ester van caprylzuur en caprinezuur met C12 tot C18 vetalcohol, isopropylalcohol, vloeibare paraffine, parfum room 45, propyleenglycol, gezuiverd water.

Werkzame stof: Diclofenac natrium

Opslag: Houder onder druk
· Ter bescherming tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven 30 ° C
· Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik

Verpakking: onder druk fles 50 ml gel

Wees voorzichtig met VoltarenActigo 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

speciale waarschuwingen

· Niet aanbrengen op de slijmvliezen of de ogen.
· De verschijning van een uitslag na het aanbrengen vereist onmiddellijke stopzetting.
Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol en kan huidirritatie veroorzaken.
voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt onder occlusie.
Er geen verbetering na 4 dagen van de behandeling, raadpleeg dan uw arts.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft:
Gebruik dit medicijn niet gebruiken op uw eigen. Praat met uw arts of apotheker.

VoltarenActigo Introductie van 1% GEL DICLOFENAC FLES 50ML

onder druk staande fles 50ml

Waarschuwingen over medicijnen

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat geen drugs buiten het bereik van kinderen. Als de symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Licht uw apotheker Online lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging bevat een aangepast bericht veld voor dit doel.

Klik hier om de handleiding van deze drug op de website van het Nationaal Agentschap van de Drug Safety en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : verklaren een of effect (s) onwenselijk (s) verbonden (en) om het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

VOLTARENACTIGO

Anti-inflammatoire d'action locale

diclofénac

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

VOLTARENACTIGO 1 % : gel pour application locale ; tube de 60 g.
-

VOLTARENACTIGO 1 % : gel pour application locale ; flacon pressurisé de 50 ml.
-

Laboratoire GlaxoSmithKline Santé Grand Public

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Diclofénac sodique 1 g 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce gel contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte localement contre l'inflammation et la douleur.
Il est utilisé dans le traitement de courte durée des entorses et des contusions.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
  • allergie à l'aspirine ou aux AINS ;
  • en application sur la peau lésée (eczéma, brûlure, plaie...) ;
  • enfant de moins de 15 ans ;
  • grossesse (à partir du 6e mois).
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être utilisé sur les conseils de votre pharmacien. Néanmoins, un avis médical est préférable en cas de douleur violente, d'œdème important ou si la mobilité du membre ou de l'articulation est limitée.
En cas d'éruption cutanée, ne renouvelez pas les applications avant d'avoir pris l'avis de votre médecin.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les AINS pris par voie orale peuvent être toxiques pour le fœtus ; leur utilisation est contre-indiquée pendant les 4 derniers mois de la grossesse. Les AINS destinés à une application locale peuvent traverser la peau, passer dans le sang et exposer le fœtus au même risque, lorsqu'ils sont appliqués sur une large surface de peau ou sous un pansement occlusif. N'utilisez pas ce médicament pendant la grossesse sans avis médical.

Allaitement :
Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : ne l'utilisez pas pendant l'allaitement sans avis médical.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Le gel doit être appliqué en massage doux et prolongé sur la région douloureuse.

Posologie usuelle:

  • Adulte : 1 application, 3 fois par jour.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 4 jours sans avis médical.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Ce gel peut être irritant pour les yeux ou les muqueuses : lavez-vous les mains après l'application. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincez abondamment.
Ce gel ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Imposant l'arrêt du traitement : réaction allergique cutanée (rougeur localisée, démangeaisons...).


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


anti-inflammatoire
Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).


eczéma
Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).


éruption cutanée
Apparition de boutons ou de plaques sur la peau. Ces lésions peuvent être dues à un aliment, à un médicament, et traduire une allergie ou un effet toxique. De nombreux virus peuvent également provoquer des éruptions de boutons : celles de la rubéole, de la roséole et de la rougeole sont les plus connues.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 14/12/2015

Dénomination du médicament

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

Diclofénac sodique

Encadré

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d'identification sur l'emballage extérieur)

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent au-delà de 4 jours, ou s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

3. COMMENT UTILISER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROIDIEN A USAGE TOPIQUE

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué comme traitement local de courte durée, chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans, en cas de traumatisme bénin, entorses (foulure), contusion.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé dans les cas suivants:

· à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse).

· en cas d'allergie (hypersensibilité) à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine;

· en cas d'allergie à l'un des excipients;

· sur peau lésée, quelque soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé:

Mises en garde spéciales

· Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

· L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

· Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.

Précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être utilisé sous pansement occlusif.

EN L'ABSENCE D'AMELIORATION au bout de 4 jours de traitement, CONSULTEZ votre MEDECIN.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez:

N'utilisez pas ce médicament de votre propre initiative. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ce médicament contient du Diclofénac. D'autres médicaments en contiennent et notamment certains médicaments pris par voie orale Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament de façon ponctuelle.

A partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: propylèneglycol

3. COMMENT UTILISER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

Instructions pour un bon usage

N'utilisez pas ce gel chez l'enfant de moins de 15 ans.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

1 application, 3 fois par jour.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 4 jours.

Mode d'administration

Voie cutanée.

USAGE EXTERNE

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé que vous n'auriez dû: en cas de surdosage, rincer abondamment à l'eau et appliquer éventuellement un traitement symptomatique.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé est susceptible d'entraîner des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Exceptionnellement peuvent survenir des réactions pouvant être sévères:

· réactions allergiques cutanées: éruption (boutons), urticaire, bulles,

· problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée),

· manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

Il faut immédiatement interrompre le traitement et avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers:

· des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales,

· très exceptionnellement, une augmentation de la sensibilité au soleil,

· d'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé après la date de péremption figurant sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Récipient sous pression:

· A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 30°C.

· Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

La substance active est:

Diclofénac de diéthylamine ................................................................................................................. 1,16 g

Quantité correspondant à diclofénac sodique ........................................................................................ 1,00 g

Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont:

Diéthylamine, Carbomère 974P, cétomacrogol 1000, ester d'acides caprylique et caprique avec alcool gras de C12 à C18, alcool isopropylique, paraffine liquide, parfum crème 45, propylèneglycol, eau purifié.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel en flacon pressurisé de 50 ml ou de 100 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100 ROUTE DE VERSAILLES

CS 80001

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Exploitant

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100 ROUTE DE VERSAILLES

CS 80001

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Fabricant

NOVARTIS PHARMA S.A.S

26 RUE DE LA CHAPELLE

68330 HUNINGUE

ou

NOVARTIS SANTE FAMILIALE SAS

10 RUE LOUIS BLERIOT

92500 RUEIL MALMAISON

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Vous venez d'avoir un traumatisme ou une contusion, vous pouvez utiliser le gel pour soulager votre douleur, mais:

En cas d'entorse de la cheville

· si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quelques pas,

· ou si un hématome (bleu) apparaît dans les 24 h à 48 h ou s'il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important.

Vous devez consulter votre médecin qui seul jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique;

En cas de lésion du genou

· En cas de gonflement important du genou avec ou sans hématome et/ou d'impossibilité d'appui,

Vous devez aussi consulter votre médecin;

Dans tous les cas

· S'il existe une impotence fonctionnelle complète, c'est à dire si vous ne pouvez vous servir du membre supérieur ou du membre inférieur et en cas d'hématome ("bleu") important,

Vous devez aussi consulter sans tarder votre médecin.

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Zorg en Natuur Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren