RENNIE MINT 48 TABLETTEN

RENNIE MINT 48 TABLETTEN grotere afbeelding

3400932477708

RENNIE TABLETTEN MINT 48 is geïndiceerd bij volwassenen (vanaf 15 jaar) bij brandend maagzuur en zure reflux.

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: ERGYPROTECT COMFORT 60 capsules NUTERGIA

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

5,90 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

RENNIE MINT en liften BURN maagzuur tabletten 48 KAUWTABLETTEN SUIKER

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Dit medicijn bevat lokale actie maagzuurremmers. Zij werken door het neutraliseren van het zuur afgescheiden door de maag. Het wordt gebruikt bij de behandeling van brandwonden en maagzuur.

Beschrijving RENNIE MINT en liften BURN maagzuur tabletten 48 KAUWTABLETTEN SUIKER

Dit antacidum klasse het maagzuur te neutraliseren.

> Baking soda (NaHCO3), deze voorbereiding voor de verkoop als een zakje die in de apotheek mag niet worden veel gebruikt omdat het desballonnements en hypertensie kunnen veroorzaken. Een risico op "rebound", dat wil zeggen een toename van de zuurgraad kan eventueel worden gekoppeld aan dit preparaat.

> Calciumcarbonaat (CaCO3), het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel * Rennie®, niet gebruiken voor een langere periode van tijd, aandacht voor het risico van hypercalciëmie.

Met behulp van advies en advies over RENNIE SUIKER MINT BURN MAAG

 

VOOR VOLWASSENEN GERESERVEERD (vanaf 15 jaar).
De gebruikelijke dosering per 24 uur was:
- 1-2 tabletten bij pijn is 4-8 tabletten.
- Bij meer ernstige pijn, kan de dosis worden verhoogd gedurende een korte periode 12 tabletten per dag.
De behandelingsduur is beperkt tot 10 dagen.

De Rennie tabletten zonder suiker worden genomen zonder water, ze zuigen bij de eerste symptomen van maagzuur. Zuigen 1 of 2 tabletten, herhaal indien nodig. Voor snelle verlichting, de eerste kauwtablet. Een maximale dosis van 8 tabletten per dag niet worden overschreden noch na enkele dagen worden gehandhaafd.

RENNIE samenstelling MINT SUIKER

Calcii Carbonas 680 mg, 80 mg Magnesii subcarbonas ponderosus, Sorbitolum, talk, Solani Amylum, Maydis Amylum Pregel Magnesii stearas, Paraffinum liq, Aroma menthae, Natrii saccharinas pro. Tab. una.


Voorzorg voor gebruik met ACID RENNIE MINT LIFTE

- Als de symptomen aanhouden na 10 dagen van de behandeling of zijn ernstige stoornissen, moet etiologisch onderzoek worden uitgevoerd en wat te doen herzien.
- Rennie mag niet worden gebruikt door meer dan 10 dagen behandeling: bijwerkingen werden waargenomen bij de combinatie met thiazide diuretica of bij patiënten die grote hoeveelheden melk of melkproducten, vooral tijdens langdurige behandeling .
- Als we geleid tot 4-8 tabletten per dag overschrijdt, zal deze behandeling van korte duur zijn, mag niet worden voortgezet nadat de symptomen verdwenen zijn en zal niet meer dan 12 tabletten per dag.
- Dit geneesmiddel bevat 475 mg sucrose per tablet: hiermee rekening te houden in het dagelijkse rantsoen.

RENNIE BAYER

Doos met 48 tabletten

Het advies van uw apotheek

Deze medicatie kan vrij verkrijgbaar in sommige apotheken zijn; Echter, aarzel dan niet om uw apotheker om advies vragen. Een uitgebalanceerd dieet, langzaam kauwen, het verwijderen van moeilijk verteerbaar voedsel en alcoholische dranken vaak verlichten symptomen veroorzaakt door zure reflux of ontsteking van de maag. Als u rookt, het nastreven van het roken is een belangrijk obstakel voor de behandeling: nicotine verhoogt zuurgraad van de maag en vermindert de efficiëntie van de spier die de kruising tussen de slokdarm en de maag sluit. Voor meer details zie onze adviezen: maagreflux.

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

RENNIE

Antiacide d'action locale

carbonates de calcium et de magnésium

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

RENNIE : comprimé (blanc ; arôme menthe, citron) ; boîte de 48.
-

RENNIE ORANGE : comprimé à croquer (blanc ; arôme orange) ; boîte de 36.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 36.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 60.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 96.
-

Laboratoire

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp menthe p cp orange p cp sans sucre 
Calcium carbonate 680 mg 680 mg 680 mg 
Magnésium carbonate lourd 80 mg 80 mg 80 mg 
Saccharose 475 mg 475 mg  
Sorbitol   

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient des antiacides d'action locale. Ils agissent en neutralisant les acides sécrétés par l'estomac.
Il est utilisé dans le traitement des brûlures d'estomac et des remontées acides.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
ATTENTION  (sommaire)
Il est préférable de consulter un médecin dans les situations suivantes :
  • troubles de la digestion apparaissant pour la première fois, ou si les troubles ont changé récemment ;
  • troubles associés à une perte de poids ;
  • difficulté à avaler ou gêne abdominale persistante.
N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les symptômes persistent.
Les personnes souffrant de douleurs d'estomac doivent éviter d'utiliser des médicaments contenant de l'aspirine ou des AINS qui fragilisent la muqueuse de l'estomac. Le paracétamol est en revanche sans danger pour traiter les douleurs ou la fièvre.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce médicament peut diminuer l'absorption de nombreux médicaments. Un délai d'au moins 2 heures (voire 4 heures avec les antibiotiques de la famille des quinolones) doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Les substances contenues dans ce médicament sont peu absorbées. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée pendant la grossesse ou l'allaitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être pris au moment des douleurs.

Posologie usuelle:

  • Adulte : 1 ou 2 comprimés, 4 fois par jour en moyenne. Ponctuellement, en cas de douleurs intenses, la posologie peut être augmentée jusqu'à 12 comprimés par jour.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours sans avis médical.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées permettent souvent d'atténuer les symptômes dus aux remontées acides ou à une inflammation de l'estomac.
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme est un frein important au traitement ; la nicotine augmente l'acidité gastrique et réduit l'efficacité du muscle qui ferme la jonction entre l'œsophage et l'estomac.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Lié au magnésium, à forte dose : diarrhée.
En cas d'usage prolongé à forte dose : excès de calcium dans le sang, insuffisance rénale.


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


antiacides
Médicament qui neutralise l'acidité des sécrétions gastriques ou qui bloque les glandes responsables de la sécrétion d'acide.


antibiotiques
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


muqueuse
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 28/04/2017

Dénomination du médicament

RENNIE, comprimé

Carbonate de calcium, carbonate de magnesium lourd

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que RENNIE, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre RENNIE, comprimé ?

3. Comment prendre RENNIE, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver RENNIE, comprimé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE RENNIE, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTIACIDES- code ATC : A02A

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées acides.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RENNIE, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais RENNIE, comprimé :

· si vous êtes allergique aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous êtes atteint d’une maladie grave du rein

· si vous souffrez d’hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang)

· si vous souffrez de néphrolithiase (dépôts de calcium dans le tissu rénal),

· si vous souffrez d’hypophosphatémie (taux anormalement faible de phosphate dans le sang).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre RENNIE, comprimé.

Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin :

· Si vos troubles sont associés à une perte de poids,

· Si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,

· Si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,

· Si vous souffrez d'une maladie des reins,

· Si vous souffrez d’hypercalciurie (taux anormalement élevé de calcium dans les urines).

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

N’utilisez ce médicament qu’avec précaution :

· Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

· Si vous êtes conduit à dépasser 4 à 8 comprimés par jour, ce traitement devra être de courte durée. Il ne devra pas être poursuivi après la disparition des symptômes. Vous ne devez pas dépasser 12 comprimés par jour.

· Ce médicament contient 475 mg de saccharose par comprimé : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et RENNIE, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris utilisé ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient des antiacides (carbonate de calcium et carbonate de magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie/Fréquence d'administration).

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.

Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

RENNIE, comprimé avec des aliments et, boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Rennie, comprimé contient du saccharose.

3. COMMENT PRENDRE RENNIE, comprimé ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).

· 1 à 2 comprimés au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, soit 4 à 8 comprimés par jour.

· En cas de douleurs plus intenses, la posologie pourra être portée, pour une brève période, à 12 comprimés par jour.

· La durée du traitement sera limitée à 10 jours.

Mode d'administration

Voie orale.

Sucer ou croquer le ou les comprimés.

Fréquence d'administration

Prenez 1 à 2 comprimés au moment des douleurs. Respectez la posologie maximale.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

Si vous avez pris plus de RENNIE, comprimé que vous n’auriez dû

En cas de surdosage, des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée), dans ce cas, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

Si vous oubliez de prendre RENNIE, comprimé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Comme tous les médicaments, RENNIE, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Troubles du système immunitaire

Réactions d’hypersensibilité incluant rash, urticaire, angio-œdème et choc anaphylactique.

- Affections métaboliques et de la nutrition

Chez certains patients notamment avec une insuffisance rénale, l’utilisation prolongée de fortes doses peut entrainer une hypermagnésémie, une hypercalcémie et une alcalose qui peuvent accentuer les symptômes gastro-intestinaux et une faiblesse musculaire.

- Affections gastro-intestinales

Nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhées.

- Troubles musculo-squelettiques et du tissu connectif

Faiblesse musculaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER RENNIE, comprimé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pour le conditionnement en plaquette (PVC/Aluminium):

Pas de précautions particulières de conservation.

Pour le conditionnement en feuille (papier/Aluminium):

Pour les zones climatiques I et II : A conserver à l’abri de l’humidité ou à conserver dans l’emballage d’origine.

Pour les zones climatiques III : A ne pas conserver à une température supérieure à 30°C. A conserver à l’abri de l’humidité ou à conserver dans l’emballage d’origine.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient RENNIE, comprimé

· Les substances actives sont :

· Carbonate de calcium ................................................................................................... 680,00 mg

· Carbonate de magnésium lourd ........................................................................................ 80,00 mg

Pour un comprimé.

Les autres composants sont :

Amidon de pomme de terre, amidon de maïs gélifiable, stéarate de magnésium, talc, paraffine liquide légère, arôme menthe (huile essentielle de menthe poivrée 16 à 20 pour cent, maltodextrine, gomme arabique), arôme citron (huile essentielle de citron, maltodextrine de mais, alpha-tocophérol), saccharose.

Qu’est-ce que RENNIE, comprimé et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimés. Boîte de 12, 24, 25, 36, 48, 50, 60, 72, 84 ou 96.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

BAYER HEALTHCARE SAS

220 AVENUE DE LA RECHERCHE

59120 LOOS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

BAYER HEALTHCARE SAS

33 RUE DE L’INDUSTRIE

74240 GAILLARD

Fabricant

DELPHARM GAILLARD

33, RUE DE L'INDUSTRIE

74240 GAILLARD

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

· évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,

· évitez les repas abondants et riches en graisses,

· évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,

· mangez lentement,

· variez votre alimentation,

· normalisez votre poids,

· évitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N’HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Goedkope Rennie in uw geneesmiddel goedgekeurd Ars  

Rennie is een medicijn bestemd voor de behandeling van brandend maagzuur en zure reflux.

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren