DACRYOSERUM ooglotion FLES 150ML

DACRYOSERUM LOTION OCULAIRE FLACON 150ML grotere afbeelding

3400930280393

Dacryoserum is een oplossing voor oogheelkundige wassen in verpakking voor éénmalig gebruik of fles. Dit is lokaal ontsmettingsmiddel en een mild adstringerende voor oftalmisch gebruik.
Het wordt in oogwater bij conjunctivale irritatie.

meer details

Dit product is niet langer op voorraad

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

3,02 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Dit product is een geneesmiddel. U moet getuigen van de instructies hebben gelezen voordat u dit product koopt.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Beschrijving

Dacryoserum is een oplossing voor oogheelkundige wassen in verpakking voor éénmalig gebruik of fles. Dit is lokaal ontsmettingsmiddel en een mild adstringerende voor oftalmisch gebruik.
Het wordt in oogwater bij conjunctivale irritatie.

Samenstelling:

  • Borax 1,20 g boorzuur 1,80 g per 100 ml oplossing.
  • Hulpstoffen (fles): benzododeciniumbromide, natriumchloride, geconcentreerd rozenwater, gezuiverd water.
  • Hulpstoffen (enkele dosis): natriumchloride, gedistilleerd rozenwater, gezuiverd water.

Dosering:

  • 1-3 oogfonteintjes per dag, live stream.

Cons-indicaties   :

  • Allergie voor één van de bestanddelen

Oogheelkundig

Verpakking   : Doos van 20 verpakkingen voor éénmalig gebruik van 5 ml of 150 ml fles.


Samenvatting van de Productkenmerken (MSNA)

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL FAMILY

DACRYOSÉRUM

oogspoelmiddel

boorzuur, natriumboraat

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Waarschuwing . Geneesmiddelinteracties . Zwangerschap en borstvoeding . Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering . Tips . lexicon

PRESENTATIE (samenvatting)

DACRYOSÉRUM: wassen voor oogheelkundige oplossing; 150 ml kolf met mondstuk.
Terugbetaald 30%. - Prijs: 2,03 euro (s).

DACRYOSÉRUM: wassen voor oogheelkundige oplossing; box 20 enkele flacon van 5 ml.
Terugbetaald 30%. - Prijs: 1,95 euro (s).

laboratorium

SAMENSTELLING (samenvatting)
p flacon p enkelvoudige dosis
boorzuur (borax) 1,8 g 60 mg
natriumboraat 1,2 g 90 mg
benzododeciniumbromide +

INDICATIES (samenvatting)
Dit is een oplossing voor oftalmisch wassen antiseptische en enigszins adstringerende.
Het wordt gebruikt in geval van irritatie van het oog.
LET (samenvatting)
De kolf van 150 ml, in tegenstelling tot enkelvoudige dosis, bevat een conserveermiddel (benzododecinium); het moet niet worden gebruikt met contactlenzen hydrofiele zacht.
Oogirritatie kan worden veroorzaakt door een infectie: in geval van twijfel, raadpleeg uw arts. Gebruik deze medicijnen niet gebruiken zonder langdurige arts raadplegen.
Geneesmiddelinteracties (samenvatting)
Bij behandeling met oogdruppels, volgt een interval van 15 minuten tussen de twee instillaties.
Zwangerschap en borstvoeding (samenvatting)
Dit geneesmiddel kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
GEBRUIK en dosering (samenvatting)
Draai de fles of het ampul en druk iets boven, terwijl het richten van de straal naar het oog. Eventuele overtollige oplossing met een kompres.

Gebruikelijke dosering:

1-3 oogfonteintjes per dag.
TIPS (samenvatting)
Deze oplossing mag niet worden gebruikt voor het onderhoud van contactlenzen .
De correcte toepassing van het product kan hulp nodig hebben.
Voorkomen dat het uiteinde van het flesje in contact met het oog.
Na het openen niet blijven de 150 ml fles langer dan 1 maand. De verpakkingen voor éénmalig gebruik mogen niet worden hergebruikt: gooi ze weg direct na gebruik.


WOORDENLIJST (samenvatting)


antiseptisch
Stof die lokaal vernietigt bacteriën, waardoor het aantal en het voorkomen van de verspreiding daarvan. Sommige ontsmettingsmiddelen zijn ook actief op schimmels en virussen.


contacten
Flexibel of stijf optische inrichting geplaatst op het hoornvlies voor het corrigeren visuscorrigerende.
De lenzen die momenteel worden gebruikt zijn allemaal plastic. Er zijn twee types:
  • Starre lenzen min of meer doorlaatbaar voor zuurstof. Hun kleine diameter (ze hebben geen betrekking op het gehele cornea) vergemakkelijkt de zuurstofvoorziening van het hoornvlies: de zuurstof in tranen kunnen zich onder en rond de lens.
  • Zachte lenzen, min of meer hydrofiel. Ze zijn gemakkelijker te verdragen op het eerste, maar hun grote diameter en een beperkte doorlaatbaarheid voor zuurstof niet de zuurstofvoorziening van het hoornvlies te vergemakkelijken. Zij kunnen op lange termijn veiligheid opleveren.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

LET OP

ANSM - Updated: 21/12/2016

Naam geneesmiddel

DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor

Borax / boorzuur

omlijst

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals per de informatie in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker informatie.

· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

· Praat met uw apotheker voor advies en informatie.

· Als u bijwerkingen ervaart, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerking die niet in deze bijsluiter staat. Zie hoofdstuk 4.

· U moet contact opnemen met uw arts als u zich niet beter voelt of als je het gevoel erger.

Laat je niet van dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.

Wat zit er in deze folder?

1. Wat DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor en in welke gevallen wordt het gebruikt?

2. Wat u moet weten voordat u DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor?

3. Hoe DACRYOSERUM, oogspoelmiddel gebruiken?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. Hoe bewaart DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmacotherapeutische categorie: Antiseptic LOCAL / STRENGE licht gebruik OPHTHALMIC - ATC-code: S: zintuig

oogwater bij conjunctivale irritatie.

2. WELKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor?

Gebruik nooit DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor:

· Als u allergisch (overgevoelig) boorzuur, borax of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel in rubriek 6.

BIJ TWIJFEL, is het essentieel om Vraag uw arts of apotheker

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Praat met uw arts of apotheker voordat u DACRYOSERUM, voor oogspoelmiddel.

Niet injecteren, niet doorslikken.

Aanbevolen wordt het gebruik van dit product te voorkomen bij het dragen hydrofiele contactlenzen vanwege de aanwezigheid van een conserveringsmiddel (benzododeciniumbromide) kunnen worden geadsorbeerd aan dergelijke lenzen.

Het is raadzaam om een ​​arts te raadplegen in geval van oogaandoeningen, ongebruikelijke ogen symptomen van verminderde gezichtsscherpte en pijn aan de ogen.

Als symptomen aanhouden of verergeren, of als er nieuwe symptomen zich voordoen, stop de behandeling en raadpleeg een arts.

Kinderen en adolescenten

Niet van toepassing.

Andere medicijnen en DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor

Vertel uw arts of apotheker als u gebruik maakt, dat kort geleden gedaan of misschien een ander geneesmiddel te gebruiken.

DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor met eten, drinken en alcohol

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel moet met voorzichtigheid worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Ik f je zwanger bent of borstvoeding geeft, als u denkt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, vraag uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel.

sport

Niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wees voorzichtig bij het besturen van een voertuig of machines, omdat direct na gebruik, kan het zijn dat uw visie is verstoord. In dit geval is het raadzaam niet te rijden of machines te bedienen tot de terugkeer van een normaal zicht.

DACRYOSERUM, voor oogwater bevat benzododeciniumbromide, natriumchloride, geconcentreerd rose water en gezuiverd water.

3. HOE DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker. Neem contact op met uw arts of apotheker als u niet zeker bent.

De aanbevolen dosering is 1 of 3 oogfonteintjes per dag.

De wassingen direct jet geinverteerd en lichte druk, zorg het flesje niet in contact met het oppervlak van het oog en het afvegen van de overmaat of een kompres watten.

lokaal.

IN EYEWASH

handen grondig wassen.

Vermijd het aanraken van het oog of de oogleden met de tip van het flesje.

Verzegelt de fles na gebruik.

Als gelijktijdige behandeling met oogdruppels, 15 minuten wachten voordat instillatie.

Als u meer DACRYOSERUM, oogspoelmiddel dat je moet en je ervaart bijwerkingen gebruikt, spoelen met een steriele zoutoplossing en onmiddellijk uw arts of apotheker te raadplegen.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen of direct contact opnemen met een antigifcentrum.

Bent u vergeten DACRYOSERUM gebruiken, oogspoelmiddel voor:

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor:

Niet van toepassing.

Als u vragen over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen krijgt iedereen.

Bijwerkingen frequentie zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000):

· oogirritatie

Rapportage Side Effects

Als u één van de bijwerkingen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerking die niet in deze bijsluiter staat. U kunt ook bijwerkingen rechtstreeks melden via de nationale rapportage systeem: Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM) netwerk van Regionale Pharmacovigilance Centers - Website: www.ansm.sante.fr

Door het melden van bijwerkingen, kunt u helpen zorgen voor meer informatie over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u DACRYOSERUM, oogspoelmiddel voor?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum op de verpakking.

Niet meer dan 28 dagen op te slaan na opening. Noteer de datum van opening duidelijk op de verpakking. De andere opslag en gebruik zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gebruik geen medicijnen om het afvalwater of met huishoudelijk afval niet gooien. Vraag uw apotheker u met medicijnen moet u niet meer gebruikt. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. INHOUD verpakking en overige informatie

Wat DACRYOSERUM bevat, voor oogspoelmiddel

· De werkzame bestanddelen zijn:

Borax ................................................. .................................................. ......................... 1,200 g

boorzuur ................................................ .................................................. ............... 1,800 g

100 ml oplossing

· De andere bestanddelen zijn benzododeciniumbromide, natriumchloride, geconcentreerde nam water, gezuiverd water

Wat DACRYOSERUM, oogspoelmiddel om de inhoud van de verpakking

Dit geneesmiddel is in de vorm van oogdruppels voor het wassen.

Fles 100 ml of 150 ml.

Alle afmetingen kunnen worden gebracht.

Houder van de vergunning van marketing

Johnson & Johnson GEZONDHEID BEAUTY FRANKRIJK

1, rue Camille Desmoulins

92130 Issy-les-Moulineaux

Exploitant van de vergunning op de markt

Johnson & Johnson GEZONDHEID BEAUTY FRANKRIJK

1, rue Camille Desmoulins

92130 Issy-les-Moulineaux

fabrikant

LABORATORIES MARTIN - Johnson & Johnson - MSD

BP 1

03340 Bessay-sur-Allier

of

PHARMASTER

ZI DE Krafft

67150 ERSTEIN

namen van geneesmiddelen in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

De laatste datum waarop de bijsluiter werd herzien is:

[Vervolgens Nationaal te implementeren]

anders

Gedetailleerde informatie over dit product is beschikbaar op de website ANSM (Frankrijk).

Oogheelkunde Online Drugs - Oogheelkunde betreft alle ziekten van het oog en de bijlagen.

Indiqué pour

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide