Ulčar orale suspensie doos van 30 zakjes Sanofi-Aventis

Ulčar orale suspensie doos van 30 zakjes Sanofi-Aventis grotere afbeelding

3400933283919

Dit geneesmiddel behoort tot de familie van de zweer. Het werkt door binding aan de zweer en beschermt de bekleding van een film die het maagzuur isolaten. Het stimuleert de afscheiding van stoffen die de neiging hebben om te vechten tegen maagzuur.
Het wordt gebruikt bij de behandeling van zweren van de maag en twaalfvingerige darm, en recidief van ulcus duodeni in afwezigheid van infectie met Helicobacter pylori (die een specifieke behandeling zouden rechtvaardigen) verhinderen.

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: Pileje Lactibiane H-PY SPIJSVERTERINGS slijm 42 CAPSULES, Pileje Enabiane MINERALEN Calcium Magnesium POTASSIUM 28 STICKS, Nexium 20 mg tablet esomeprazol controle maagsapresistente, MOPRALPRO omeprazol 20MG, NeoBianacid Zuurgraad Reflux en Aboca

5-7 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

8,90 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Ulčar 1G ZAKKEN Sanofi-Aventis

Antiulcer

Waarbij de Ulčar geneesmiddel wordt voorgeschreven?
Dit geneesmiddel behoort tot de familie van de zweer. Het werkt door binding aan de zweer en beschermt de bekleding van een film die het maagzuur isolaten. Het stimuleert de afscheiding van stoffen die de neiging hebben om te vechten tegen maagzuur.
Het wordt gebruikt bij de behandeling van zweren van de maag en twaalfvingerige darm, en recidief van ulcus duodeni in afwezigheid van infectie met Helicobacter pylori (die een specifieke behandeling zouden rechtvaardigen) verhinderen.

Drug presentaties Ulčar

Ulčar: orale suspensie (smaken: caramel, anijs) doos van 30 zakjes

Samenstelling drug Ulčar

Werkzame stof: Sucralfate 1G
Geen common carrier.

Kijk Uit
Het verdwijnen van de pijn betekent niet dat de zweer is genezen: de duur van de behandeling moet worden gerespecteerd.
Als u lijdt aan een nierziekte, raadpleeg dan uw arts, zodat hij kan de dosering aanpassen.
Drug interacties met andere stoffen Ulčar
Het is wenselijk dat een vertraging van 2 uur tussen dit medicijn en met een antistollingsmiddel, een antibioticum van het chinolon of medicijnen die fenytoïne of digoxine.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:
Het effect van dit geneesmiddel op een ongeboren kind is niet bekend. Alleen uw arts kan de noodzaak voor de behandeling en het risico tijdens de zwangerschap te beoordelen.
Borstvoeding:
De momenteel beschikbare gegevens niet te openbaren of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk. Gebruik het niet tijdens de borstvoeding zonder medisch advies.

Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering van het medicijn Ulčar

Deze medicatie kan het beste worden ingenomen een half uur tot een uur voor de maaltijd of twee uur na de avondmaaltijd.
De tabletten dienen te worden ingenomen met een beetje water, geheel of gemalen in water in geval van moeilijkheden bij het slikken.
De orale suspensie kan zuiver worden genomen of verdund in een glas water. Alleen dit formulier wordt gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikelijke dosering:

Het is afhankelijk van de aanduidingen 2-4 g per dag, gewoonlijk in 2 tot 4 doses.
Zweren behandeling duurt 4 tot 6 weken op zijn minst, zelfs als de symptomen verminderen of verdwijnen voor de deadline.

Advies

Als u rookt, de nacht roken blijvende effectiviteit van de behandeling.
Het nemen van deze medicatie niet ontslaat dieetmaatregelen die uw arts kan adviseren.
Aspirine, kunnen anti-inflammatoire geneesmiddelen en corticosteroïden agressief voor de maag te zijn: niet te nemen zonder overleg met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen van het geneesmiddel Ulčar

Constipatie.
Zelden: droge mond, misselijkheid, braken, duizeligheid, allergische huidreactie.

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

ULCAR

Antiulcéreux

sucralfate

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

ULCAR 1 g : suspension buvable (arômes : caramel, anis) ; boîte de 30 sachets.
-

Laboratoire Sanofi-Aventis France

COMPOSITION  (sommaire)
 p sachet 
Sucralfate 1 g 
Parabens 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament appartient à la famille des antiulcéreux. Il agit en se fixant sur l'ulcère et le protège en le couvrant d'un film qui l'isole des acides de l'estomac. Il stimule la sécrétion de substances qui tendent à lutter contre l'acidité de l'estomac.
Il est utilisé dans le traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum, et pour prévenir les rechutes de l'ulcère du duodénum en l'absence d'infection par Helicobacter pylori (qui justifierait un traitement spécifique).
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les prématurés et les nouveaux-nés avec un petit poids de naissance.
ATTENTION  (sommaire)
La disparition des douleurs ne signifie pas que l'ulcère est cicatrisé : la durée du traitement doit être respectée.
Si vous souffrez d'insuffisance rénale, prévenez votre médecin afin qu'il puisse adapter la posologie.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Il est souhaitable de respecter un délai de 2 heures entre la prise de ce médicament et la prise d'un anticoagulant, d'un antibiotique de la famille des quinolones ou d'un médicament contenant de la phénytoïne ou de la digoxine.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
L'effet de ce médicament sur l'enfant à naître est mal connu. Seul votre médecin peut apprécier la nécessité du traitement et son risque pendant la grossesse.

Allaitement :
Les données actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel. Ne l'utilisez pas pendant l'allaitement sans avis médical.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament est pris de préférence une demi-heure à une heure avant les repas ou deux heures après le repas du soir.
La suspension buvable peut être prise pure ou diluée dans un verre d'eau.

Posologie usuelle:

Traitement des ulcères : 1 sachet, 4 fois par jour ou 2 sachets, 2 fois par jour. Le traitement des ulcères dure 4 à 6 semaines au moins, même si les symptômes diminuent ou disparaissent avant ce délai.
Prévention des rechutes de l'ulcère du duodénum : 1 sachet, 2 fois par jour (au réveil et ½ heure à 1 heure avant le déjeuner) ou 2 sachets le soir (½ heure à 1 heure avant le dîner ou au coucher, environ 2 heures après le dîner).
CONSEILS (sommaire)
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme nuit à l'efficacité du traitement.
La prise de ce médicament ne dispense pas des mesures diététiques que peut vous conseiller votre médecin.
L'aspirine, les anti-inflammatoires et les corticoïdes peuvent être agressifs pour l'estomac : n'en prenez pas sans l'avis de votre médecin.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Constipation.
Rarement : sécheresse de la bouche, nausées, vomissements, vertiges, réaction allergique cutanée.


LEXIQUE  (sommaire)


antibiotique
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


anticoagulant
Médicament qui empêche le sang de coaguler et qui prévient donc la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.
Les anticoagulants sont utilisés pour traiter ou prévenir les phlébites, les embolies pulmonaires, certains infarctus. Ils permettent aussi d'empêcher la formation de caillots dans le cœur lors de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire ou en cas de valve cardiaque artificielle.
Il existe deux grand types d'anticoagulants :
  • les anticoagulants oraux, qui bloquent l'action de la vitamine K (antivitamine K, ou AVK) et dont l'efficacité est contrôlée par un dosage sanguin : l'INR (anciennement TP) ;
  • les anticoagulants injectables, dérivés de l'héparine, dont l'efficacité peut être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité anti-Xa, le Temps de Howell (TH) ou le Temps de Cephalin Kaolin (TCK) suivant les produits utilisés. Un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant toute la durée d'utilisation d'un dérivé de l'héparine.


anti-inflammatoires
Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).


corticoïdes
Substance proche de la cortisone. Les corticoïdes naturels, nécessaires au fonctionnement de l'organisme, sont fabriqués par les glandes surrénales. Les corticoïdes de synthèse, dérivés chimiques de la cortisone, sont utilisés comme anti-inflammatoires puissants.


duodénum
Partie de l'intestin dans laquelle pénètrent les aliments issus de l'estomac.


Helicobacter pylori
Bactérie impliquée dans la survenue des ulcères de l'estomac ou du duodénum. Elle empêche la guérison et favorise les récidives à l'arrêt du traitement. Son élimination permet des guérisons définitives. Le traitement associant un antiulcéreux à des antibiotiques constitue un progrès important pour les malades souffrant d'ulcère chronique de l'estomac ou du duodénum.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.


ulcère
Lésion en creux de la peau, des muqueuses ou de la cornée.
  • Ulcère de jambe : plaie chronique due à une mauvaise circulation du sang.
  • Ulcère gastroduodénal : plaie localisée de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, due à un excès d'acidité et très souvent à la présence d'une bactérie (Helicobacter pylori). L'ulcère est favorisé par le stress, l'alcool, le tabagisme et la prise de certains médicaments (aspirine, AINS, etc.).


vertiges
Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 30/11/2015

Dénomination du médicament

ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet

Sucralfate

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

3. COMMENT UTILISER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

ULCAR appartient à la famille des anti-ulcéreux.

Il agit en protégeant l’estomac et l’intestin des agressions acides.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est utilisé pour :

· traiter un ulcère de l’estomac et du duodénum,

· éviter la réapparition d’un ulcère du duodénum.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N’utilisez jamais ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet :

· Si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

· Chez les bébés prématurés et les nouveau-nés non matures dont le poids et la taille sont légèrement inférieurs à la moyenne.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet

· Prévenez votre médecin si :

- vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique),

- vous avez une diminution du taux de phosphore dans le sang.

· Pour ne bonne utilisation de ce médicament, vous devez vous soumettre à une surveillance médicale régulière. Celle-ci peut comporter des examens de l'estomac (par exemple, une fibroscopie).

· Si vous avez un ralentissement du transit dû à une chirurgie, un traitement médicamenteux ou une autre pathologie, des cas d’obstruction des voies digestives(bézoards) peuvent survenir, notamment chez les patients hospitalisés en unités de soins intensifs essentiellement en association avec une alimentation par sonde et chez les nouveau-nés notamment les prématurés et les nouveau-nés non matures (voir la rubrique « Ne prenez jamais ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet »).

Enfants et adolescents âgés de moins de 14 ans

En raison de données insuffisantes, l’utilisation d’ULCAR n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 14 ans.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ULCAR peut diminuer l'effet de certains médicaments pris en même temps. Pour éviter cela, vous devez respecter un intervalle de 2 heures entre la prise d’ULCAR et celle d'un autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Il est déconseillé d’utiliser ce médicament si vous allaitez.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

3. COMMENT UTILISER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Si vous prenez ce médicament pour traiter un ulcère de l’estomac

1 sachet 4 fois par jour soit :

· 1 sachet une demi-heure à 1 heure avant chacun des 3 principaux repas,

· 1 sachet au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

Si vous prenez ce médicament pour traiter un ulcère de l’intestin

Deux modalités de traitement sont possibles :

· 1ère possibilité : 1 sachet 4 fois par jour soit :

- 1 sachet une demi-heure à 1 heure avant chacun des 3 principaux repas,

- 1 sachet au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

· 2ème possibilité : 2 sachets matin et soir, soit :

- 2 sachets le matin au réveil, une demi-heure à 1 heure avant le petit-déjeuner,

- 2 sachets le soir, environ 2 heures après le repas du soir.

Si vous prenez ce médicament pour éviter qu’un ulcère de l’intestin n’apparaisse

Deux modalités de traitement sont possibles :

· 1ère possibilité : 1 sachet 2 fois par jour soit :

- 1 sachet le matin au réveil, une demi-heure à 1 heure avant le petit déjeuner,

- 1 sachet le soir pris soit une demi-heure à 1 heure avant le repas, soit au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

· 2ème possibilité : 2 sachets le soir :

- soit une demi-heure à 1 heure avant le repas du soir, soit au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

Mode d'administration

· Ce médicament est utilisé par voie orale.

· Pour boire le contenu du sachet : ouvrez le sachet en suivant le pointillé, puis pressez le sachet en tenant son extrémité ouverte entre les lèvres.

Durée de traitement

· Si vous prenez ce médicament pour traiter un ulcère de l’estomac ou du duodénum : La durée de traitement est de 4 à 6 semaines.

· Si vous prenez ce médicament pour éviter qu’un ulcère du duodénum n’apparaisse : Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce traitement.

Enfants et adolescents

En raison de données insuffisantes, l’utilisation d’ULCAR n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 14 ans.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ULCAR1 g, suspension buvable en sachet que vous n’auriez dû :

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, Ulcar est susceptible d’avoir des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets suivants surviennent fréquemment :

· Constipation.

Les effets suivants surviennent peu fréquemment :

· sécheresse de la bouche, nausées.

Les effets suivants surviennent rarement :

· vomissements,

· éruptions (de boutons ou plaques) sur la peau,

· vertiges.

· obstruction des voies digestives (bézoards) chez des patients à risque (voir rubrique «Faites attention avec ULCAR ? »).

Les effets suivants peuvent survenir mais on ne connait pas leur fréquence :

Une réaction allergique grave visible par l’apparition de plaques rouges sur la peau qui démangent (urticaire) et/ ou d’un brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (œdème de Quincke). Si l’un de ces effets survient, vous devez immédiatement arrêter le traitement et consulter votre médecin.

En cas d'administration à fortes doses et pendant longtemps, il existe un risque théorique de diminution du taux de phosphore dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

La substance active est :

Sucralfate .............................................................................................................................................. 1 g

Pour un sachet.

Les autres composants sont :

Saccharine sodique, arôme caramel, arôme anis, parahydroxybenzoate de propyle sodique, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, phosphate monosodique dihydraté, gomme xanthane, glycérol à 85 p.cent, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable. Boîte de 30.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Exploitant

SANOFI AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Fabricant

PHARMATIS

Zone d'Activites Est n° 1

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Ansm (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Geneesmiddelen tegen maagzuur Apotheek Online: Bestel uw medicatie om uw maagzuur tegen zure reflux te behandelen

 

Er zijn diverse behandelingen voor maagzuur die gericht zijn op snel verlichten, versnellen de genezing en om de ontwikkeling van complicaties en recidieven.

- Maag dressings als gips die de wanden van de maag om de zuurgraad te beschermen. (Ze vervangen of een aanvulling op de rol van slijm als het onvoldoende is). Ze zijn klei gebaseerde verbindingen, bijvoorbeeld.

 

- Verschillende klassen van maagzuurremmers strijd tegen overmatige maagzuur:

• "remmers van het proton pomp" en antihistaminica die afscheiding van de zuurgraad te verlagen;

• geneesmiddelen die "absorberen" van de zuurgraad al aanwezig.

 

- Synthetische Prostaglandines spelen een beschermende rol op alle niveaus.

 

- Behandeling met twee antibiotica voor het onderdrukken van de aanwezigheid van de bacterie Helicobacter pylori voorkomt recidieven en maakt een betere genezing van de mucosa.

 

Voor meer Interessante informatie, vraag uw apotheker om advies

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren