LOMEXIN 2 PROCENT mycosis CREAM 15G TUBE

LOMEXIN 2% CR MYCOSE TUB 15G grotere afbeelding

3400933383084

LOMEXIN 2 PROCENT mycosis CREAM 15G TUBE: Dit geneesmiddel wordt aanbevolen bij de behandeling of aanvullende behandeling van bepaalde huidziekten of slijmvliezen (schimmelinfecties) veroorzaakt door microscopische schimmels (candidiasis, dermatophytosis, pityriasis verslcolor).

meer details

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

3,76 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

LOMEXIN 2 PROCENT mycosis CREAM 15G TUBEVoor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Omschrijving LOMEXIN 2 PROCENT mycosis CREAM 15G TUBE


Dit geneesmiddel wordt aanbevolen bij de behandeling of aanvullende behandeling van bepaalde huidziekten of slijmvliezen (schimmelinfecties) veroorzaakt door microscopische schimmels (candidiasis, dermatophytosis, pityriasis verslcolor).

De werkzame stof is   :
Nitraat fenticonazole ............................................... ......... 2 g
Bedrag dat overeenkomt met base fenticonazole ........... 1.757 g

Per 100 g crème

Andere componenten zijn   :   amandelolie, polyglycol esters van vetzuren (Xalifin 15), glycerolmonostearaat, natriumedetaat (E385), gezuiverd water.

Dosering
Breng regelmatig de room aan de laesies te behandelen eenmaal per dag gedurende de aanbevolen tijd door de arts volgens schimmel.

Tips:
Bij candidiasis, het toilet wordt uitgevoerd met een zeep bij een neutrale of alkalische pH.
In de gynaecologie, de behandeling accomapgnera hygiënische tips (het dragen van katoenen ondergoed, douchen vermijden ...) en voor zover mogelijk, het verwijderen van bijdragende factoren.
Stop de behandeling niet te onderbreken tijdens de menstruatie.

Wijze van gebruik en toedieningsweg
Dit is een actueel medicatie.

Duur van de behandeling
IN IEDER GEVAL, strikt na te leven met uw arts te bestellen.

Gebruik nooit LOMEXIN 2 procent room in het volgende geval:

  • allergie voor een bestanddeel (of kruisreacties met andere leden van de imidazoolgroep).

BIJ TWIJFEL, Vraag advies aan uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met LOMEXIN 2 procent cream:

Speciale waarschuwingen
Langdurig gebruik kan overgevoeligheid reacties of irritatie veroorzaken.
Als dergelijke reacties optreden, moet het gebruik van het product worden gestaakt.

Voorzorgsmaatregelen

  • Vermijd contact met de ogen.
  • Vertel uw arts als allergische geschiedenis imidazol.
  • Dit geneesmiddel bevat lanoline en kunnen lokale huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld eczeem).
  • Dit geneesmiddel bevat cetylalcohol en kunnen lokale huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld eczeem).
  • Dit medicijn bevat propyleenglycol en kan huidirritatie veroorzaken.

BIJ TWIJFEL NIET meer om uw apotheker.

Het nemen of het gebruik van andere geneesmiddelen
Als u gebruikt of kort geleden heeft nog andere geneesmiddelen, met inbegrip van een medicijn verkregen
nonprescription overleg dan met uw arts of apotheker.

Zwangerschap - Borstvoeding
Het verdient de voorkeur geen gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap.
5i je ontdekt dat je zwanger bent tijdens de behandeling, raadpleeg dan uw arts, omdat alleen hij kan de noodzaak om het na te streven oordelen.
In het algemeen is het tijdens de zwangerschap en borstvoeding altijd uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Lijst van hulpstoffen met bekend effect
Propyleenglycol, gehydrogeneerde lanoline, cetylalcohol.

Verpakking:   tube 15 g

Samenvatting van de Productkenmerken (MSNA)

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

LOMEXIN crème

Antifongique local

fenticonazole

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

LOMEXIN 2 % : crème ; tube de 15 g.
Remboursé à 30 %. - prix : 2,41 euro(s).

LOMEXIN 2 % : crème ; tube de 30 g.
-

Laboratoire Effik

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Fenticonazole nitrate 2 g 
Lanoline hydrogénée 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament d'action locale contient un antifongique de la famille des imidazolés.
Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies de la peau, des ongles et des muqueuses dues à des champignons microscopiques (mycoses) : candidose, pityriasis versicolor, dermatophyties...
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux antifongiques de la famille des imidazolés.
ATTENTION  (sommaire)
Évitez d'utiliser ce médicament, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
La crème est appliquée après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter.

Posologie usuelle:

1 ou 2 applications par jour.
La durée du traitement varie selon les cas. Suivre la prescription de votre médecin ou les conseils de votre pharmacien.
CONSEILS (sommaire)
En cas de candidose, évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.
En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament. Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Irritation cutanée.


LEXIQUE  (sommaire)


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antifongique
Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le Candida albicans.


candidose
Multiplication anormale d'une levure microscopique, Candida albicans le plus souvent. Il s'agit d'une complication fréquente et bénigne des traitements antibiotiques. Les principaux symptômes sont des troubles digestifs, une coloration marron ou noire de la langue, des taches blanches sur le palais ou la langue (muguet), des démangeaisons ou des brûlures de la vulve ou du gland.


dermatophyties
Infection de la peau ou des ongles par un champignon microscopique (dermatophyte).


imidazolés
Famille de médicaments qui regroupe des antifongiques, des antibiotiques et des antiparasitaires.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


mycoses
Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.


pityriasis versicolor
Infection de la peau due à un champignon microscopique. Elle se manifeste par des taches qui paraissent brunes sur une peau blanche et blanches sur une peau bronzée. Après traitement, seule une exposition au soleil permet de faire disparaître les taches.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 06/03/2017

Dénomination du médicament

LOMEXIN 2 %, crème

Nitrate de fenticonazole

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LOMEXIN 2 %, crème et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser LOMEXIN 2 %, crème?

3. Comment utiliser LOMEXIN 2 %, crème?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver LOMEXIN 2 %, crème?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE LOMEXIN 2 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : D01AC12

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d’appoint de certaines affections cutanées ou des muqueuses (mycoses), dues à des champignons microscopiques (candidoses, dermatophyties, pityriasis versicolor)

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER LOMEXIN 2 %, crème?

N’utilisez jamais LOMEXIN 2 %, crème :

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 (ou sensibilité croisée avec les autres membres du groupe des imidazolés).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser LOMEXIN 2 %, crème.

Une utilisation prolongée peut provoquer des réactions de sensibilisation, ou de l’irritation. Si de telles réactions apparaissent, l’utilisation du produit doit être interrompue.

Eviter le contact avec l’œil.

Prévenez votre médecin en cas d’antécédents allergiques aux imidazolés.

Ce médicament contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Ce médicament contient de l'alcool cétylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et LOMEXIN 2 %, crème

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

LOMEXIN 2 %, crème avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

LOMEXIN 2 %, crème contient du propylèneglycol, de la lanoline et de l’alcool cétylique.

3. COMMENT UTILISER LOMEXIN 2 %, crème?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Appliquer régulièrement la crème sur les lésions à traiter, une fois par jour pendant la durée recommandée par le médecin selon la mycose.

Conseils pratiques

· Dans le cas de Candidoses, la toilette est à effectuer avec un savon à pH neutre ou alcalin.

· En gynécologie, le traitement s’accompagnera de conseils d’hygiène (port de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales ) et dans la mesure du possible, de la suppression de facteurs favorisants.

Ne pas interrompre le traitement pendant les règles.

Ceci est un médicament à usage local.

Si vous avez utilisé plus de LOMEXIN 2 %, crème que vous n’auriez dû :

Sans objet.

Si vous oubliez d’utiliser LOMEXIN 2 %, crème :

Sans objet.

Si vous arrêtez d’utiliser LOMEXIN 2 %, crème :

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :

· manifestations locales d’intolérance, démangeaison et irritation, sensation de brûlure, rougeurs,

· rarement, possibilité de passage du principe actif de ce médicament dans la circulation sanguine, en particulier lors d’applications sur une peau lésée, une surface étendue ou chez le nourrisson.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LOMEXIN 2 %, crème?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions de conservation particulières.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient LOMEXIN 2 %, crème

· La substance active est :

Nitrate de fenticonazole.................................................................................................... 2,000 g

Quantité correspondant à fenticonazole base : .................................................................. 1,757 g

Pour 100 g de crème

· Les autres excipients sont : propylèneglycol, lanoline hydrogénée, huile d’amande, esters polyglycoliques d’acides gras, alcool cétylique, monostéarate de glycérol, édétate de sodium (E 385), eau purifiée.

Qu’est-ce que LOMEXIN 2 %, crème et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de crème ; tube de 15 g ou 30 g.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

EFFIK

BATIMENT «LE NEWTON»

9/11 RUE JEANNE BRACONNIER

92366 MEUDON-LA-FORET

FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

EFFIK

BATIMENT «LE NEWTON»

9/11 RUE JEANNE BRACONNIER

92366 MEUDON-LA-FORET

FRANCE

Fabricant

EFFIK

BATIMENT «LE NEWTON»

9/11 RUE JEANNE BRACONNIER

92366 MEUDON-LA-FORET

FRANCE

Ou

SCHERING-PLOUGH

2, rue Louis Pasteur

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

France

Ou

Laboratoires CHEMINEAU

93, route de Monnaie

37210 VOUVRAY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Dear Lomexin niet in je Goedgekeurd Apotheek Ars

Lomexin is een geneesmiddel dat gebruikt wordt in de lokale actie in de behandeling van vaginale candidiasis. Het bevat een antischimmel imidazool van de familie.

 

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren