GCFORM 30 TABLETTEN EFERVESCENTS COOPER

GCFORM 30 TABLETTEN EFERVESCENTS COOPER grotere afbeelding

3400937692441

GCFORM 30 TABLETTEN EFERVESCENTS antiasthenic is een drug. Het bevat omvatten vitamine C en cafeïne. Het wordt gebruikt in de adjuvante behandeling van vermoeidheid wanneer deze niet door ziekte (functionele asthenie).

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: Moringa BIO Energy, ARKOVITAL PUR'ENERGIE 30 tabletten, Blood Energy Homeogum Sublingual Ruit 40g

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

9,90 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

GCFORM 30 TABLETTEN EFERVESCENTS

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Beschrijving gcform cpr eff 30

Adjuvante behandeling van functionele asthenie.

Met behulp van advies en advies over gcform cpr eff 30

Alleen voor volwassenen.

Dosering

2 tabletten per dag in 2 afzonderlijke doses of 1 tablet 's ochtends en 1 tablet' s middags. Vermijd het gebruik na 16 uur.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

Verlaat volledig op te lossen de tabletten in een glas water.

Duur van de behandeling

De behandelingsduur is beperkt tot 4 weken.


Gcform samenstelling cpr eff 30

Natriumbicarbonaat (E550i)
Mononatrium fumaraat
Natriumhexametafosfaat
Natrium cyclamaat (E952)
Natrium saccharine (E954)
Sucrose
Macrogol 6000
Gin Fizz-smaak:
Citroen
Jenever
Maltodextrine
Arabische gom (E414)
De aanwezigheid van:
Natrium
Glucose

Actief Principe:
Cafeïne
Glucuronamide
Ascorbinezuur (E300)
Therapeutische klasse:
Anti-asthenische
COOPER Laboratory


Gebruik met voorzichtigheid gcform cpr eff 30

Tegen indicatie

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het product.

Zwangerschap en Borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens teratogeniciteit bij dieren.

Klinisch is geen foetale misvormingen en toxiciteit zijn tot op heden. Echter, monitoring van zwangerschappen blootgesteld aan deze drug is onvoldoende om elk risico uit te sluiten.

Daarom, als voorzorgsmaatregel, is het best niet om dit medicijn te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Voeden

Vanwege het ontbreken van gegevens doorgeven over in de moedermelk, moet het gebruik van dit medicijn tijdens de borstvoeding te worden vermeden.

Voorzichtigheid

Vanwege de mogelijkheid van het optreden van slapeloosheid, is het het beste om te voorkomen dat deze drug na 16 uur.

Door de aanwezigheid van sucrose, wordt het geneesmiddel tegen aangewezen bij fructose intolerantie, malabsorptie van glucose en galactose, of sucrase-isomaltase.

Door de aanwezigheid van maltodextrine (bron van glucose), dit geneesmiddel tegen de in geval van slechte absorptie van glucose en galactose.

Voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel bevat 616 mg natrium per tablet: hiermee rekening te houden bij mensen met een natriumarm dieet.

Interacties met andere geneesmiddelen

Cafeïne gerelateerde

Gelijktijdig gebruik niet aanbevolen

+ Enoxacine

Een grote toename van de plasmaconcentratie van cafeïne in het lichaam kan leiden tot opwinding en hallucinaties (verminderde levermetabolisme van cafeïne).

Combinaties die voorzorgen bij gebruik

+ Stiripentol

Mogelijke toename van de plasmaconcentratie van cafeïne in het lichaam met een risico van overdosering door het remmen van zijn levermetabolisme.

Klinische controle en eventuele aanpassing van de dosis cafeïne.

Rekening worden gehouden met

+ Mexiletine

Verhoogde plasmaconcentraties cafeïne door het remmen van de lever gemetaboliseerd door mexiletine.

+ Ciprofloxacine, norfloxacine

Een grote toename van de plasmaconcentratie van cafeïne in het lichaam (verminderde levermetabolisme van cafeïne).

Bijwerkingen

· Mogelijkheid van opwinding, slapeloosheid, hartkloppingen.

Overdosis

Niet toepasbaar.

Gcform presentatie cpr eff 30

Doos met 30 bruistabletten

Ons deskundig advies in de farmacie


Dit geneesmiddel bevat cafeïne. Een kopje koffie wordt geacht bevat 60 tot 100 mg van deze stof. Dus, om de nadelige effecten van cafeïne (excitatie, tremoren, slapeloosheid, hartkloppingen) beperken, is het het beste om de consumptie van dranken met het (koffie, thee ...) beperken. Het wordt ook aanbevolen om de medicatie in te nemen vóór 17 uur.
De behandeling van functionele asthenie gebaseerd op eenvoudige maatregelen: een tijd van voldoende slaap, matige consumptie van alcohol, koffie en thee, stoppen met roken, te beoefenen een sport, schrapping, waar mogelijk spanning blootstellingen.
Dit medicijn is alleen ondersteunende behandeling die de werking van deze essentiële maatregelen aanvult.
Dagelijks superieure grip en 2 g vitamine C kan een aantal bloedtests veranderen.


Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel


VIDAL DE LA FAMILLE

GCFORM

Antiasthénique

glucuronamide, vitamine C, caféine

.Présentations. Composition.Indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

GCFORM : comprimé effervescent (blanc ; arôme gin-fizz) ; boîte de 2 tubes de 15.
-

Laboratoire Coopération Pharmaceutique Française

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Glucuronamide 400 mg 
Acide ascorbique (vitamine C) 500 mg 
Caféine 50 mg 
Sodium 616 mg 
Saccharose 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un antiasthénique. Il contient notamment de la vitamine C et de la caféine.
Il est utilisé dans le traitement d'appoint de la fatigue lorsque celle-ci n'est pas due à une maladie (asthénie fonctionnelle).
ATTENTION  (sommaire)
Une fatigue persistante ne doit pas vous conduire à augmenter les prises de ce médicament : consultez votre médecin.
Ces comprimés effervescents contiennent du sel (sodium) en quantité notable.
Ce médicament contient de la caféine qui n'est plus considérée comme substance interdite dans les tests antidopage. Néanmoins, elle fait partie du programme de surveillance de l'Agence mondiale antidopage. Elle peut être recherchée dans les urines des sportifs pour déceler un éventuel mésusage.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un verre d'eau et pris de préférence en début de journée.

Posologie usuelle:

  • Adulte : 1 comprimé, le matin et à midi.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 4 semaines sans avis médical.
CONSEILS (sommaire)
Ces comprimés contiennent de la caféine. On considère qu'une tasse de café contient de 60 à 100 mg de cette substance. Ainsi, pour limiter les effets indésirables de la caféine (excitation, tremblements, insomnie, palpitations), il est préférable de limiter la consommation de boissons qui en renferment (café, thé...). Il est également recommandé de prendre ce médicament avant 17 heures
Le traitement de l'asthénie fonctionnelle repose sur des mesures simples : un temps de sommeil suffisant, une consommation modérée d'alcool, de café et de thé, l'arrêt du tabagisme, la pratique d'un sport, la suppression, lorsque cela est possible, des expositions au stress.
Ce médicament n'est qu'un traitement d'appoint qui complète l'action de ces mesures indispensables.
Une prise quotidienne et supérieure à 2 g de vitamine C peut modifier certaines analyses de sang.
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Excitation, insmonie, palpitations.


LEXIQUE  (sommaire)


alcool
Nom général désignant une famille de substances qui ont la propriété de pouvoir être mélangées à l'eau et aux corps gras. L'alcool le plus courant est l'alcool éthylique (éthanol), mais il existe de nombreux autres alcools : méthanol, butanol, etc. Le degré d'une solution alcoolique correspond au volume d'alcool pur présent dans 100 ml de solution, en sachant que 1 verre ballon de vin ou 1 demi de bière (25 cl) contiennent environ 8 g d'alcool.
Lorsque l'alcool est utilisé comme antiseptique, un dénaturant d'odeur désagréable lui est souvent ajouté pour éviter qu'il soit bu. Contrairement à une croyance répandue, l'alcool à 70o (ou même à 60o) est un meilleur antiseptique que l'alcool à 90o.


antiasthénique
Médicament qui lutte contre la fatigue (asthénie).


asthénie fonctionnelle
Fatigue générale sans maladie d'organes décelable. Elle peut survenir pendant la convalescence d'une maladie ou à l'occasion de certains stress.


caféine
Substance stimulante présente dans certaines boissons et certains médicaments.
Une tasse de café en contient environ 100 mg ; une tasse de thé, environ 50 mg ; une boisson à base de cola, 20 à 30 mg. La durée d'action de la caféine est variable selon les personnes ; elle est plus courte chez les fumeurs et plus longue chez les femmes prenant la pilule ou chez les femmes enceintes.


palpitations
Perception anormale de battements cardiaques irréguliers.


sel
Substance chimique dont la plus connue est le chlorure de sodium, ou sel de table. Le sel de régime ne contient pas de sodium ; celui-ci est remplacé généralement par du potassium.


sodium
Substance minérale qui peut former des sels, notamment avec le chlore (chlorure de sodium, ou sel de table).


traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.


vitamine
Substance indispensable à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Les besoins en vitamines sont normalement couverts par une alimentation variée. Dans les pays développés, seule la carence en vitamine D, chez le jeune enfant ou le vieillard peu exposés au soleil, justifie une supplémentation systématique. Un apport supérieur aux besoins, par des médicaments notamment, peut être à l'origine d'un surdosage et de troubles divers (vitamines A et D essentiellement).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 29/06/2015

Dénomination du médicament

GCFORM, comprimé effervescent

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d’identification sur l’emballage extérieur) :

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c’est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d’un médecin.

· Si les symptômes persistent au-delà de 2 semaines, s’ils s’aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l’avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE GCFORM, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GCFORM, comprimé effervescent ?

3. COMMENT PRENDRE GCFORM, comprimé effervescent ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER GCFORM, comprimé effervescent ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE GCFORM, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte (plus de 15 ans).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GCFORM, comprimé effervescent ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais GCFORM, comprimé effervescent dans les cas suivants si vous êtes allergique à l'un des composants de ce médicament (voir Que contient GCFORM, comprimé effervescent ?).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi

Mises en garde

En raison de la possibilité de survenue d'insomnie, il est préférable d'éviter la prise de ce médicament après 16 heures.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladie héréditaires rares).

En raison de la présence de maltodextrine (source de glucose), ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladie rare).

Précautions d'emploi

Ce médicament contient 616 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et GCFORM, comprimé effervescent

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment de l'enoxacine, de la ciprofloxacine, de la norfloxacine (antibiotiques), du stiripentol, ou de la méxilétine même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

GCFORM, comprimé effervescent contient du glucose, du saccharose et du sodium.

3. COMMENT PRENDRE GCFORM, comprimé effervescent ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

RESERVE A L'ADULTE (PLUS DE 15 ANS).

2 comprimés par jour en 2 prises, soit 1 comprimé le matin et 1 comprimé le midi. Eviter la prise après 16 heures.

Si vous avez l'impression que l'effet de GCFORM, comprimé effervescent, est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau.

Durée de traitement

La durée du traitement doit être la plus courte possible sans excéder 2 semaines.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de GCFORM, comprimé effervescent que vous n'auriez dû: prévenir votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre GCFORM, comprimé effervescent: ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

· Possibilité d'insomnie, de nervosité, de palpitations du cœur.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER GCFORM, comprimé effervescent ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le pilulier après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation

Conserver les comprimés dans le pilulier soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité, à une température ne dépassant pas 30°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient GCFORM, comprimé effervescent

· Les substances actives sont :

Glucuronamide ................................................................................................................................. 400 mg

Acide ascorbique ............................................................................................................................. 500 mg

Caféine ............................................................................................................................................. 50 mg

Pour un comprimé effervescent.

· Les autres composants sont:

Fumarate monosodique, bicarbonate de sodium, saccharose, cyclamate de sodium (E952), macrogol 6000, polymétaphosphate de sodium, arôme Gin-Fizz (contient notamment de la maltodextrine = source de glucose), saccharine sodique.

Voir rubrique 2.

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect de GCFORM, comprimé effervescent et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent. Boîte de 15 ou 30.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

Place Lucien Auvert

77000 melun

Exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

Place Lucien Auvert

77020 MELUN

Fabricant

unither industries

zone industrielle le malcourlet

03800 gannat

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est {MM/AAAA}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Ce médicament a pour but d'atténuer un état de fatigue passager.

Il convient de distinguer la fatigue physique normale survenant à la suite d'un effort important par exemple et l'asthénie qui est une fatigue en dehors de tout effort.

· La fatigue survenant à la suite d'un effort physique est normale : le repos suffit à la faire disparaître.

· La fatigue qui ne cède pas au repos ou asthénie est la sensation de ne pas pouvoir fournir un effort avant même de l'avoir commencé. Cette fatigue peut être la conséquence d'un surmenage, d'une maladie.

Certains médicaments peuvent aussi entraîner une fatigue inhabituelle : relisez la notice des médicaments que vous prenez et demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Mais, dans de nombreux cas, aucune cause précise n'est retrouvée.

La fatigue peut se manifester par des symptômes très variables.

Cela peut être une impression générale de faiblesse.

Mais parfois des symptômes peuvent s'y associer comme des troubles du sommeil (insomnie, sommeil agité...), intellectuels (difficultés de concentration, de la mémoire et de l'attention...), sexuels (diminution du désir...), du caractère (irritabilité, pessimisme, tristesse, démotivation...)...

Vous pouvez diminuer votre fatigue en respectant autant que possible les conseils suivants :

· Reposez-vous, relaxez-vous, cherchez les raisons de votre fatigue,

· Pratiquez une activité physique régulière et adaptée.

· Ayez une alimentation équilibrée (notamment évitez la prise d'alcool, de tabac, d'excitants).

· Retrouvez votre rythme de sommeil (heure du coucher régulière et durée suffisante de sommeil).

Demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin dans les cas suivants :

· Absence d'amélioration après 2 semaines de traitement.

· Augmentation de la sensation de fatigue en cours de traitement.

· Survenue de nouveaux symptômes ou de symptômes inhabituels.

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren