CETIRIZINE 10 mg tabletten ALLERGY 7 ratiopharm

CETIRIZINE 10 mg tabletten ALLERGY 7 ratiopharm grotere afbeelding

3400937498791

De anti-allergische werking CETIRIZINE 10 mg tabletten ALLERGY 7 ratiopharm is gerelateerd aan het antihistaminicum cetirizine. Het werkt gedurende 24 uur op alle symptomen van rhinitis en / of allergische conjunctivitis seizoensgebonden of niet (niezen, loopneus, jeukende ogen en / of neus) en urticaria (platen met jeuk, roodheid, oedeem).

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: AROMAFORCE Weerstand en natuurlijke afweer Pranarôm 5 ml, AROMAFORCE PRANAROM Zuiverende Spray 150 ml, IMMUCHOC Pileje 15 tabletten

5-7 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

3,06 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Beschrijving

CETIRIZINE ratiopharm

Antiallergische
Dit medicijn is een generieke of Virlix ZYRTEC.
In welk geval het geneesmiddel CETIRIZINE ratiopharm wordt voorgeschreven?
Dit geneesmiddel is een antihistaminicum allergie. In tegenstelling tot de oudere antihistaminica, is het niet effecten atropine of, in de meeste gevallen, kalmerend effect.
Het wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende allergische verschijnselen: rhinitis of allergische conjunctivitis, urticaria.
U kunt kijken (s) artikel (en) naar:
Jeuk en jeuk
Allergische rhinitis (hooikoorts)
Drug presentaties CETIRIZINE ratiopharm
CETIRIZINE ratiopharm 10 mg: scoorde tablet; Box 15
Receptplichtige geneesmiddelen (lijst II) - Restitutie 30% - Prijs: 3,61 €.
Farmaceutische samenstelling CETIRIZINE ratiopharm
p cp
Cetirizine dihydrochloride 10 mg
Lactose +
Werkzame stof: cetirizinedihydrochloride
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, hypromellose, lactosemonohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, Opadry wit Y-1-7000, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, titaandioxide
Cons-indicaties van het geneesmiddel CETIRIZINE ratiopharm
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie.
Kijk Uit
Voorzichtigheid is geboden bij epilepsie of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen.
Hoewel er geen significante interacties zijn waargenomen met alcohol, vermijd het gebruik van alcohol tijdens de behandeling.
Waarschuwing: conducteurCe medicijn kan in zeldzame gevallen leiden tot een verminderde alertheid. Zorg ervoor dat u eerst markeren neemt je goed ondersteunen voordat u gaat rijden of het bedienen van gevaarlijke machines.
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap:
Het effect van dit medicijn tijdens de zwangerschap is niet goed bekend: alleen uw arts kan het potentieel van het gebruik ervan in uw zaak te beoordelen.
Borstvoeding:
Deze medicatie overgaat in de zwak melk. Het is echter beter om het niet te gebruiken zonder medisch advies tijdens de lactatie.
Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering van het medicijn CETIRIZINE ratiopharm
De tabletten dienen te worden doorgeslikt met een glas water.
De tabletten zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar. Inderdaad, kunnen zij de luchtwegen blokkeren als het kind slecht ingeslikt en de tablet overgaat in de luchtpijp (verkeerde).
Gebruikelijke dosering:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1/2 tablet 2 keer per dag.
Bij patiënten met een verminderde nierfunctie is aanpassing van de dosering nodig.

Advies

Het werkt op allergie manifestaties, maar niet de oorzaak te verwijderen. Als de symptomen aanhouden of verergeren, raadpleeg dan uw arts.

Mogelijke bijwerkingen van het geneesmiddel CETIRIZINE ratiopharm
Slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, en meer zelden, droge mond, accommodatie stoornissen.
Andere bijwerkingen zijn ook waargenomen:
zelden misselijkheid, diarree, rusteloosheid, tintelingen in de ledematen, huiduitslag;
zelden: stuipen, verwardheid, tachycardie, verhoogde transaminasen;
zelden tremor, veranderde smaak, angio-oedeem, verminderd aantal bloedplaatjes.

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

CÉTIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL

Antiallergique

Ce médicament est un générique de ZYRTECSET.

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

CÉTIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg : comprimé sécable ; boîte de 7.
-

Laboratoire Téva Santé

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Cétirizine dichlorhydrate 10 mg 
Lactose 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un antihistaminique antiallergique. Contrairement aux antihistaminiques plus anciens, il n'a pas d'effets atropiniques ni, dans la majorité des cas, d'effet sédatif.
Il est utilisé dans le traitement des manifestations allergiques diverses : rhinite ou conjonctivite allergiques, urticaire.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale grave.
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament est en vente libre. En l'absence d'avis médical, il ne doit toutefois être utilisé qu'en cas de réapparition de symptômes déjà diagnostiqués par un médecin et traités auparavant par un médicament contenant la même substance (cétirizine).
Des précautions sont nécessaires en cas d'épilepsie, d'insuffisance rénale ou d'antécédent de convulsions.
Bien qu'aucune interaction nette n'ait été constatée avec l'alcool, évitez la prise de boissons alcoolisées pendant le traitement.
Ce médicament peut, dans de rares cas, entraîner une baisse de la vigilance. Assurez-vous à l'occasion des premières prises que vous le supportez bien, avant de conduire ou d'utiliser une machine dangereuse.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

Allaitement :
Ce médicament passe faiblement dans le lait maternel. Il est cependant préférable de ne pas l'utiliser sans avis médical pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

  • Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 comprimé par jour.
  • Enfant de 6 à 12 ans : ½ comprimé, 2 fois par jour.
Sans avis médical, la durée de traitement ne doit pas dépasser 7 jours en cas de rhinite ou de conjonctivite et 3 jours en cas d'urticaire.
CONSEILS (sommaire)
La cétirizine agit sur les manifestations de l'allergie mais n'en supprime pas la cause. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin.
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Somnolence, fatigue, vertiges, maux de tête et plus rarement, sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation.
D'autres effets indésirables ont également été observés :
  • peu fréquemment : nausées, diarrhée, agitation, fourmillement des extrémités, éruption cutanée ;
  • rarement : convulsions, confusion, tachycardie, augmentation des transaminases ;
  • très rarement : tremblements, altération du goût, œdème de Quincke, diminution du nombre des plaquettes sanguines.


LEXIQUE  (sommaire)


accommodation
« Mise au point » de l'œil, permettant la vision nette de près. La presbytie est le trouble de l'accommodation le plus courant ; certains médicaments tels que l'atropine peuvent provoquer des troubles de l'accommodation passagers.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antécédent
Affection guérie ou toujours en évolution. L'antécédent peut être personnel ou familial. Les antécédents constituent l'histoire de la santé d'une personne.


antihistaminique
Médicament qui s'oppose aux différents effets de l'histamine. Deux types principaux existent : les antihistaminiques de type H1 (antiallergiques) et les antihistaminiques de type H2 (antiulcéreux gastriques). Certains antihistaminiques de type H1 sont sédatifs, d'autres n'altèrent pas la vigilance.


atropiniques
Médicament dont les effets sont proches de ceux de l'atropine. Les atropiniques luttent contre les spasmes et la diarrhée. Les effets indésirables des atropiniques sont les suivants : épaississement des sécrétions bronchiques, sécheresse de la bouche et des muqueuses, constipation, risque de blocage des urines et de crise de glaucome aigu chez les personnes prédisposées, troubles de l'accommodation, sensibilité anormale à la lumière par dilatation de la pupille. La prise de plusieurs médicaments atropiniques augmente le risque d'effets indésirables. En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, peuvent apparaître également les signes suivants : peau rouge et chaude, fièvre, accélération de la respiration, baisse ou, au contraire, élévation de la tension artérielle, agitation, hallucinations, mauvaise coordination des mouvements. Prévenez d'urgence votre médecin ou, à défaut, appelez le 15, le 112 ou un service médical d'urgence.
Outre l'atropine et ses dérivés, d'autres médicaments présentent des effets atropiniques : les antidépresseurs imipraminiques, certains antihistaminiques, antispasmodiques, antiparkinsoniens et neuroleptiques.


conjonctivite
Inflammation de la conjonctive, due à un corps étranger, à une allergie, à une infection ou à un produit irritant.


convulsions
Contractions involontaires limitées à quelques muscles ou généralisées à tout le corps. Elles sont dues à une souffrance ou à une stimulation excessive du cerveau : fièvre, intoxication, manque d'oxygène, lésion du cerveau. Les convulsions peuvent être dues à une crise d'épilepsie ou à une fièvre élevée chez le jeune enfant.


épilepsie
Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


œdème
Accumulation d'eau ou de lymphe provoquant un gonflement localisé.


Quincke
œdème deRéaction allergique touchant généralement le visage. L'œdème de Quincke se traduit par un gonflement parfois spectaculaire. Les paupières sont souvent les premières touchées. Dans les rares cas où l'œdème touche la gorge, des troubles respiratoires peuvent survenir et un traitement urgent est nécessaire.


rhinite
Inflammation ou infection du nez et des fosses nasales. La rhinite peut avoir une origine infectieuse (bactérie ou virus) ou une origine allergique. Les rhinites allergiques regroupent les rhinites saisonnières (rhume des foins) et les rhinites appelées perannuelles, c'est-à-dire souvent persistantes en cours d'année (dues par exemple aux acariens, aux poils d'animaux ou à des agents chimiques).


sédatif
  • Qui apaise, qui calme.
  • Médicament appartenant à différentes familles : anxiolytiques, hypnotiques, antalgiques, antitussifs, antiépileptiques, neuroleptiques, etc. mais aussi antidépresseurs, antihistaminiques H1, antihypertenseurs. Un sédatif peut être responsable de somnolence et augmenter les effets de l'alcool.


symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.


tachycardie
Accélération du rythme des battements du cœur. Elle peut être due à une fièvre, à une hyperthyroïdie, à une maladie cardiaque, à l'action de certains médicaments, etc.


transaminases
Enzymes dosées dans le sang, dont le taux s'élève lors de certaines hépatites. Elles figurent dans les analyses de sang sous le nom de SGOT et SGPT ou ASAT et ALAT.


urticaire
Éruption de boutons sur la peau, dont l'origine est le plus souvent allergique. Les boutons ressemblent à des piqûres d'orties et leur couleur varie du rose pâle au rouge.


vertiges
Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 27/03/2014

Dénomination du médicament

CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Dichlorhydrate de cétirizine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Cependant, compte-tenu de son indication dans le traitement des symptômes de l'urticaire chronique, un avis médical est recommandé pour vous aider à bien l'utiliser, au moins la première fois.

· Si les symptômes persistent après 3 jours de traitement, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

3. COMMENT PRENDRE CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Le dichlorhydrate de cétirizine est la substance active de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL.

CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL est un médicament antiallergique.

Indications thérapeutiques

Chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans, CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL est indiqué:

· pour le traitement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle,

· pour le traitement des symptômes de l'urticaire chronique (urticaire chronique idiopathique).
Un avis médical est recommandé pour l'urticaire chronique idiopathique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants:

· si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min);

· si vous êtes allergique à la substance active de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL ou à l'un des autres composants (excipients), à l'hydroxyzine ou aux dérivés de la pipérazine (substances apparentées contenues dans d'autres médicaments).

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable:

Si vous avez une insuffisance rénale, demandez conseil à votre médecin; si nécessaire, vous devrez prendre une dose inférieure. La posologie adaptée sera déterminée par votre médecin.

Si vous êtes épileptique ou si vous présentez des risques de convulsions, demandez conseil à votre médecin.

Il n'est pas décrit d'interaction susceptible d'avoir un effet particulier en cas de prise concomitante de cétirizine (utilisée aux doses normales) et d'alcool (jusqu'à la concentration sanguine de 0,5 pour mille correspondant à un verre de vin). Comme avec tout autre antihistaminique, il est néanmoins recommandé d'éviter la prise d'alcool pendant le traitement.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments:

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

En raison du profil de la cétirizine, aucune interaction avec d'autres médicaments n'est attendue.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons

La prise alimentaire n'affecte pas significativement l'absorption de la cétirizine.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Comme pour d'autres médicaments, l'utilisation de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL doit être évitée pendant la grossesse.

L'utilisation accidentelle lors de la grossesse ne devrait pas affecter le fœtus. Cependant, il est préférable par mesure de précaution d'éviter la poursuite du traitement.

CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL ne doit pas être pris pendant l'allaitement en raison de son passage dans le lait maternel.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

Les études cliniques n'ont pas mis en évidence d'altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire après administration de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL aux doses recommandées.

Si vous êtes susceptible de conduire un véhicule ou de manipuler un outil ou une machine potentiellement dangereux, vous ne devez pas dépasser la dose recommandée. Vous devez évaluer soigneusement votre réponse au traitement par cétirizine au préalable.

Chez certains patients sensibles, l'utilisation concomitante d'alcool ou d'autres dépresseurs du système nerveux central peut entraîner une diminution de l'attention ou de la capacité à réagir.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable:

CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Comment et quand devez-vous prendre CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL ?

Ces instructions doivent être suivies sauf si votre médecin vous a donné des instructions différentes sur la manière d'utiliser CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL.

Suivez ces instructions, dans le cas contraire CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL pourrait ne pas être complètement efficace.

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans:

10 mg une fois par jour soit 1 comprimé.

Enfants de 6 à 12 ans:

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez l'enfant de moins de 6 ans car cette forme ne permet pas l'adaptation posologique dans cette tranche d'âge.

5 mg deux fois par jour, soit un demi comprimé deux fois par jour.

Insuffisance rénale modérée à sévère:

Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée à sévère, la dose sera respectivement réduite à 5 mg une fois par jour et à 5 mg une fois tous les deux jours.

Si vous pensez que l'effet de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL est trop faible ou trop fort, consultez votre médecin.

Durée du traitement

La durée du traitement dépend du type, de la durée et de vos symptômes et est déterminée par votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable que vous n'auriez dû:

Contactez votre médecin si vous pensez que vous avez pris plus de comprimés de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL qu'il ne le fallait. Votre médecin décidera alors, si nécessaire, des mesures à prendre.

En cas de surdosage, les effets indésirables décrits ci-dessous peuvent apparaître avec une intensité augmentée. Des effets indésirables tels que confusion, diarrhée, vertige, fatigue, céphalée, sensation de malaise, dilatation des pupilles, démangeaison, agitation, sédation, somnolence, stupeur, augmentation anormale du rythme cardiaque, tremblements et rétention urinaire ont été rapportés.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable:

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Depuis la commercialisation, les effets indésirables suivants ont été rapportés. Leur fréquence a été définie comme: (fréquent: de 1 patient sur 100 à 1 sur 10; peu fréquent: de 1 sur 1000 à 1 sur 100; rare: de 1 sur 10000 à 1 sur 1 000; très rare: moins de 1 sur 10 000).

· Affections hématologiques et du système lymphatique:
Très rare: thrombocytopénie (diminution des plaquettes sanguines)

· Troubles de l'état général:
Fréquent: fatigue

· Affections cardiaques:
Rare: tachycardie (battements du cœur trop rapides)

· Affections oculaires:
Très rare: troubles de l'accommodation, vision floue, crises oculogyres (mouvements circulaires incontrôlés des yeux)

· Affections gastro-intestinales:
Fréquent: sécheresse de la bouche, nausée, diarrhée
Peu fréquent: douleur abdominale.

· Troubles généraux et anomalies au site d'administration:
Peu fréquent: asthénie (fatigue extrême), malaise,
Rare: œdème (gonflement sous-cutané)

· Affections du système immunitaire:
Rare: réactions allergiques, parfois graves (très rare)

· Affections hépatobiliaires:
Rare: anomalie du fonctionnement du foie (augmentation des enzymes hépatiques)

· Investigations:
Rare: prise de poids

· Affections du système nerveux:
Fréquent: vertige, céphalée
Peu fréquent: paresthésie (sensation anormale au niveau de la peau)
Rare: convulsions, mouvements anormaux
Très rare: syncope, tremblement, dysgueusie (altération du goût)

· Affections psychiatriques:
Fréquent: somnolence
Peu fréquent: agitation
Rare: agressivité, confusion, dépression, hallucination, insomnie
Très rare: tic

· Affections du rein et des voies urinaires:
Très rare: difficulté à uriner

· Affections respiratoires:
Fréquent: pharyngite, rhinite

· Affections de la peau et du tissu sous-cutané:
Peu fréquent: prurit, éruption cutanée
Rare: urticaire
Très rare: œdème, érythème pigmenté fixe

Si vous développez un des effets indésirables mentionnés ci-dessus, veuillez en informer votre médecin. Aux premiers signes de réaction allergique, arrêtez de prendre CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL. Votre médecin en évaluera la sévérité et décidera des mesures à prendre si nécessaire.

Si vous ressentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable après la date de péremption mentionnée sur la boîte et le blister.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

La substance active de CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL est: le dichlorhydrate de cétirizine. Un comprimé pelliculé contient 10 mg de dichlorhydrate de cétirizine.

Les autres composants sont:

Lactose monohydraté, amidon de maïs, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium.

Pelliculage: OPADRY BLANC [lactose monohydraté, hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171), macrogol 4000, citrate de sodium].

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable. Boîte de 7 comprimés.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

TEVA SANTE

100-110 Esplanade du Général de Gaulle

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Exploitant

TEVA SANTE

100-110 Esplanade du Général de Gaulle

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Fabricant

CHANELLE MEDICAL

LOUGHREA

CO. GALWAY

IRLANDE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

a) Qu'appelle t'on allergie, qu'est-ce qu'une réaction allergique ?

L'allergie est une réaction excessive de notre organisme vis-à-vis de substances qu'il considère comme nocives: les allergènes. Les allergènes sont les facteurs et substances déclenchant l'allergie et les troubles qui y sont associés.

Au cours de contacts répétés et intensifs de notre organisme avec l'allergène, une réaction allergique se déclenche.

La réaction allergique désigne l'ensemble des symptômes apparaissant quelques minutes ou quelques heures après l'exposition aux allergènes. Ces allergènes sont issus de plantes, de poils d'animaux, d'aliments, d'acariens, de moisissures ou sont des substances d'origine professionnelle.

Cette réaction allergique provoque la libération dans l'organisme de substances telles que l'histamine responsable des troubles ressentis.

Comme toute maladie de nature allergique, il est important de consulter un médecin au moins une fois. IL DETERMINERA NOTAMMENT LA NECESSITE D'EFFECTUER UN BILAN ALLERGOLOGIQUE.

b) Comment reconnaître une rhinite allergique, une conjonctivite allergique saisonnière ou non saisonnière, l'urticaire aiguë localisée ?

La rhinite allergique se traduit par les symptômes suivants: éternuements successifs, écoulement nasal incolore, obstruction nasale (nez bouché), démangeaisons et picotements du nez. Elle peut être accompagnée d'irritations des deux yeux (larmoiements, rougeurs), de la gorge et du nez.

On distingue:

· Les rhinites allergiques saisonnières ou rhume des foins: elles surviennent chaque année à la même saison, lorsque la concentration des pollens augmente dans l'air. Ces allergies dues aux pollens sont très fréquentes et se manifestent généralement pour la première fois pendant l'adolescence. Elles se répètent chaque année à la même période, en fonction de la présence du ou des pollens responsables. Cependant, vous n'êtes pas allergique à tous les pollens, mais à un ou plusieurs d'entre eux seulement.

· Les rhinites allergiques perannuelles se manifestent tout au long de l'année et dépendent le plus souvent des allergènes domestiques comme les acariens, la poussière, les moisissures, les animaux domestiques.

· La conjonctivite allergique se caractérise par des larmoiements et picotements des deux yeux.

· L'urticaire aiguë localisée se traduit par des plaques avec démangeaisons, rougeur, œdème (gonflement).

c) Quelques conseils pratiques

Faire disparaître l'allergène (c'est l'éviction) est la mesure de choix pour supprimer ou réduire les symptômes de l'allergie.

Pour les allergènes de maison: il est indispensable de prendre des mesures pour réduire la présence d'allergène:

· Le matelas devra être totalement entouré d'une housse plastique anti-acariens ainsi que les oreillers. Le sommier, sauf s'il est en lattes ou en métal, devra être entouré d'un plastique. Toute la literie devra être lavée deux fois par mois à 60°C si possible.

· La chambre doit être aérée et nettoyée régulièrement.

· Sur le sol, on évitera les descentes de lit et les moquettes.

· Evitez les animaux domestiques.

Pendant la saison pollinique, il est possible de diminuer l'exposition aux pollens:

· Dans votre jardin, diversifiez les plantations en évitant les espèces les plus allergisantes (cyprès, thuyas, bouleaux ),

· Evitez de tondre vous-même le gazon pendant la saison pollinique,

· Jardinez de préférence avec des lunettes et un masque de protection.

Hay geneesmiddel keel Hoest Orl online apotheek  

Vind onze nieuwe reeks van drugs naar uw koude, hoest en keel problemen te genezen in je ent Authorized Ars apotheek online verkoop van drugs.   Het maakt gebruik van de term stoornissen ENT (oor, neus en keel), de voorwaarden voor het gebied, neus en keel oren, dat is het doel van vele virussen, bacteriën en andere allergenen.

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren