Legalon 70 mg tabletten 40

Legalon 70 mg tabletten 40 grotere afbeelding

3400931641100

Legalon 70 mg 40 tabletten is een kruidengeneeskunde in functionele spijsverteringsstoornissen waargenomen in leverziekten.

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: EPS EPS Phytostandard ARTICHAUT PHYTOPREVENT, Phytostandard ARTICHOKE BIO 20 GEL PhytoPrevent EPS, Phytostandard ARTICHOKE rammenas 30 CPR PhytoPrevent, CHOPHYTOL ARTICHOKE 60 dragees Diuretische

Verkrijgbaar schepen in 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden
Vrij van 99 €*
  • Medicijnen advies

7,95 €

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Dit product is een geneesmiddel. U moet getuigen van de instructies hebben gelezen voordat u dit product koopt.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Legalon beklede tabletten 70mg 40

   

Voor waarschuwingen, voorzorgen bij gebruik en tegen-indicaties, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

Beschrijving Legalon 70 mg tabletten 40

Legalon 70 mg is een medicijn aanbevolen bij de spijsvertering moeilijkheden bij leverproblemen.

Met behulp van advies Legalon 70 mg tabletten 40

Dosering en administratie
2 tabletten 2 tot 3 maal per dag, genomen in de maaltijden.
In alle gevallen strikt houden aan het voorschrift van de arts.


Legalon samenstelling 70 mg

De werkzame stof is:

Uittreksel Silybum Marianum Gaertn ...................................... 100,0 mg

Bedrag dat overeenkomt met silymarine uitgedrukt in silibinin ................................ 70,0 mg

Een beklede tablet van 450 mg.

De andere bestanddelen zijn:

calciumwaterstoffosfaat, glycerol, magnesiumstearaat, maïszetmeel, calciumcarbonaat, carnaubawas, bijenwas wit, ijzeroxiden *, Arabische gom, sucrose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, talk, titaniumdioxide.

* Mengsel van ijzeroxide

Legalon Introductie van 70 mg

Doos met 40 tablettenWaarschuwingen over medicijnen

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat geen drugs buiten het bereik van kinderen. Als de symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Licht uw apotheker Online lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging bevat een aangepast bericht veld voor dit doel.

Klik hier om de handleiding van deze drug op de website van het Nationaal Agentschap van de Drug Safety en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : verklaren een of effect (s) onwenselijk (s) verbonden (en) om het gebruik van een geneesmiddel


VIDAL VAN DE FAMILIE

Legalon

Behandeling van spijsverteringsstoornissen

silymarine

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Aandacht . Zwangerschap en borstvoeding . Instructies voor gebruik en dosering . Tips . Bijwerkingen . lexicon

PRESENTATIES (samenvatting)

LEGALON: tablet (bruin); doos van 40.
Niet terugbetaald - Gratis prijs -

Mylan Medical SAS Laboratory

SAMENSTELLING (samenvatting)
p cp
silymarine 70 mg

INDICATIES (samenvatting)
Dit geneesmiddel bevat een stof die de lever beschermt.
Het wordt gebruikt bij de behandeling van spijsverteringsstoornissen die worden toegeschreven aan een defect van de lever.
LET OP (samenvatting)
Gebruik dit geneesmiddel niet voor langere tijd zonder het advies van uw arts: er kunnen tests nodig zijn als de symptomen aanhouden.
ZWANGERSCHAP EN BREASTFEEDING (samenvatting)
Het effect van dit geneesmiddel tijdens zwangerschap of borstvoeding is slecht begrepen. De beoordeling van het potentiële risico verbonden aan het gebruik ervan is individueel: vraag uw apotheker of uw arts om advies.
ROUTEBESCHRIJVING EN DOSERING (samenvatting)
De tabletten moeten worden ingeslikt met een glas water.

Gebruikelijke dosering:

2 tabletten, 2 of 3 keer per dag.
TIPS (samenvatting)
Evenwichtige voeding, langzaam kauwen, de eliminatie van moeilijk verteerbaar voedsel en alcoholische dranken helpen vaak om spijsverteringsstoornissen te verlichten.
NADELIGE MOGELIJKE EFFECTEN (samenvatting)
Zelden: maagpijn, diarree.


LEXICON (samenvatting)


symptomen
Stoornis die wordt gevoeld door een persoon met een ziekte. Hetzelfde symptoom kan verschillende ziekten vertalen en dezelfde ziekte geeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde symptomen bij alle patiënten.


spijsverteringsstoornissen
Set symptomen die wijzen op irritatie of een storing in het spijsverteringskanaal. Een of meer stoornissen kunnen aanwezig zijn: misselijkheid, braken, aerofagie, buikpijn, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree of obstipatie, enz. Antibiotica kunnen candidiasis bevorderen, vaak verantwoordelijk voor spijsverteringsstoornissen.

Klik hier om de registratie van dit medicijn te vinden op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Pharmacovigilance : Rapporteer een bijwerking (en) gerelateerd aan het gebruik van een medicijn

LET OP

ANSM - Bijgewerkt: 20/07/2017

Naam van het medicijn

LEGALON 70 mg, omhulde tablet

Droog extract van mariadistel

omlijst

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of door uw arts of apotheker.

· Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het opnieuw lezen.

· Neem contact op met uw apotheker voor advies of informatie.

· Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor eventuele bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie sectie 4.

· U moet met uw arts overleggen als u zich niet beter voelt of als u zich slechter voelt.

Samenvatting record

In deze bijsluiter:

1. WAT IS LEGALON 70 mg, omhulde tablet EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U LEGALON 70 mg, omhulde tablet inneemt?

3. HOE WORDT LEGALON 70 mg, omhulde tablet INGENOMEN?

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

5. HOE BEWAART U LEGALON 70 mg, omhulde tablet?

6. AANVULLENDE INFORMATIE

1. WAT IS LEGALON 70 mg, omhulde tablet EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmacotherapeutische klasse

HEPATISCH GEZIEN MEDICIJN: A05BA03

Therapeutische indicaties

Kruidengeneeskunde voorgesteld in de functionele spijsverteringsstoornissen waargenomen tijdens leverziekten.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U LEGALON 70 mg, omhulde tablet inneemt?

Lijst met informatie die nodig is voordat de medicatie wordt ingenomen

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Cons-indicaties

Gebruik LEGALON 70 mg nooit,:

· als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen,

· als u allergisch (overgevoelig) bent voor tarwe, vanwege de aanwezigheid van tarwezetmeel.

IN GEVAL VAN TWIJFEL DIENT U HET ADVIES VAN UW ARTS OF UW APOTHEKER TE VRAGEN.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik; speciale waarschuwingen

Pas goed op met LEGALON 70 mg:

Dit geneesmiddel kan worden gegeven in het geval van coeliakie. Tarwezetmeel kan gluten bevatten, maar alleen in sporenhoeveelheden en wordt daarom als veilig beschouwd voor patiënten met coeliakie.

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptiesyndroom of sucrase / isomaltase-deficiëntie (zeldzame erfelijke ziekten).

ALS U TWIJFELT, DIENT U NIET TE VRAGEN VOOR HET ADVIES VAN UW ARTS OF APOTHEKER.

Interacties met andere geneesmiddelen

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen en gebruikt u LEGALON 70 mg

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u LEGALON 70 mg inneemt.

Als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, inclusief geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, licht dan uw arts of apotheker in.

Interacties met eten en drinken

Niet van toepassing.

Interacties met kruidenproducten of alternatieve therapieën

Niet van toepassing.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

sport

Niet van toepassing.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Niet van toepassing.

Lijst van hulpstoffen met bekend effect

LEGALON 70 mg bevat tarwezetmeel en sucrose.

3. HOE WORDT LEGALON 70 mg, omhulde tablet INGENOMEN?

Instructies voor een goed gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals voorgeschreven door uw arts of apotheker. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering, modus en / of route (s) van toediening, toedieningsfrequentie en duur van de behandeling

dosering

Gereserveerd voor volwassenen.

2 tabletten, 2 tot 3 keer per dag.

Wijze van toediening

Mondelinge manier

Symptomen en instructies in geval van overdosering

Als u meer dan LEGALON 70 mg heeft ingenomen, moet u beschikken over:

Overmatig gebruik kan leiden tot verergering van bijwerkingen.

Als u meer LEGALON 70 mg heeft ingenomen dan u zou mogen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

Instructies voor het weglaten van een of meer doses

Niet van toepassing.

Risico op ontwenningssyndroom

Niet van toepassing.

4. WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Beschrijving van schadelijke effecten

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

· diarree, maagpijn zeer zelden.

Declaratie van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor eventuele bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) en het netwerk van regionale farmacovigilantiecentra - Website: www.ansm.sante.fr

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U LEGALON 70 mg, omhulde tablet?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Vervaldatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van deze maand.

Voorwaarden voor conservering

Geen speciale voorwaarden voor conservering.

Waarschuw indien nodig voor zichtbare tekenen van bederf

Gooi geen medicijnen in het riool of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker om medicijnen te elimineren die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Volledige lijst met werkzame stoffen en hulpstoffen

Wat bevat LEGALON 70 mg:

· De werkzame stof is: droog extract van mariadistel

1 omhulde tablet bevat:

86,5 - 94,5 mg droog extract van mariadistel ( Silybum marianum L. Gaertn) overeenkomend met 70 mg silymarine, uitgedrukt als silibinine.

Extractieoplosmiddel: Ethylacetaat

Geneesmiddel / uittreksel rapport: 36-44: 1

· ²De andere componenten zijn :

Calciumwaterstoffosfaat, glycerol, magnesiumstearaat, tarwezetmeel, calciumcarbonaat, carnaubawas, witte bijenwas, ijzeroxiden *, arabische gom, sucrose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, talk, titaniumdioxide.

* Mengsel van ijzeroxiden

Farmaceutische vorm en inhoud

Hoe ziet LEGALON 70 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Dit geneesmiddel heeft de vorm van een omhulde tablet. Doos met 10, 20 of 40 tabletten.

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de houder van de productievergunning die verantwoordelijk is voor de partijvrijgave, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

houder

LABORATORIA VAN ROTTAPHARM SAS

83/85, BOULEVARD VINCENT AURIOL

75013 PARIJS

uitbuiten

MEDA PHARMA

25 BOULEVARD VAN DE AMIRALE BRUIX

75016 PARIJS

fabrikant

MADAUS GmbH

OSTMERHEIMER STRASSE 198

51109 KEULEN

DUITSLAND

Namen van het geneesmiddel in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

Datum van goedkeuring van de kennisgeving

De laatste datum waarop deze bijsluiter werd herzien, is <{MM / JJJJ}> <{JJJJ maand}>.

AMM onder uitzonderlijke omstandigheden

Niet van toepassing.

Internet informatie

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de ANSM-website (www.ansm.sante.fr).

Informatie voorbehouden voor gezondheidswerkers

Niet van toepassing.

anders

Niet van toepassing.

Spijsvertering drug Online Pharmacy

Ontdek onze nieuwe reeks van drug om uw problemen met de spijsvertering effectief te behandelen in uw geneesmiddel goedgekeurd Ars voor de verkoop van drugs. Opzwellen, maagzuur, diarree tijdens gastroenteritis of voedselvergiftiging, constipatie, indigestie, zure reflux enkele veelbetekenende symptomen van maag- en intestinale dysfunctie. U vindt hier de drugs om je problemen met de spijsvertering te verlichten.

Geen enkel geneesmiddel wordt buiten het Franse grondgebied geleverd. Alleen verkrijgbaar bij de apotheek in Perpignan (Frankrijk).

 

 

 

 

 

 

 

Onze apothekerartsen raden deze producten ook aan

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren