BIOGARAN GINKGO 90 capsules

3400949821419

BIOGARAN GINKGO 90 capsules

Dit geneesmiddel bevat een plantenextract dat zich richt op de doorbloeding te bevorderen.

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: Blood Energy Homeogum Sublingual Ruit 40g

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

7,70 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Dit product is een geneesmiddel. U moet getuigen van de instructies hebben gelezen voordat u dit product koopt.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Ginkgo biloba BIOGARAN 90 capsules

Vaatverwijdende
In welk geval het geneesmiddel GINKGO BIOGARAN wordt voorgeschreven?
Dit geneesmiddel bevat een plantenextract dat zich richt op de doorbloeding te bevorderen.

Beschrijving

GINKGO BIOGARAN wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van:

  • gedragsstoornissen en geheugen geassocieerd met het ouder worden;
  • pijnlijke manifestaties van arteritis tijdens het lopen;
  • Fenomeen van Raynaud;
  • duizeligheid, oorsuizen, vermindert de vasculaire verhoor;
  • bloedvataandoeningen oorspronkelijke weergave.

Aanwijzingen voor gebruik

Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering van het medicijn GINKGO BIOGARAN
De tabletten moeten worden genomen bij de maaltijd, met een half glas water.
Gebruikelijke dosering:
1 tablet, 3 maal per dag.

Samenstelling

Farmaceutische samenstelling GINKGO BIOGARAN
p cp
Ginkgo biloba, 40 mg droog extract blad
Lactose +
Werkzame stof: Ginkgo biloba blad extract droog
Hulpstoffen: Maïszetmeel, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, Opadry rood, povidon K30 colloïdaal watervrij siliciumdioxide, natrium carboxymethyl zetmeel, talk

Voorzorg gebruik

Kijk Uit
Hoewel dit geneesmiddel kan worden verkregen zonder voorschrift gegeven zijn indicaties, dit medicijn niet mag worden zonder voorafgaand medisch consult gebruikt.
Bij ouderen, kunnen aandoeningen die verband houden met het ouder worden te wijten zijn aan een depressie; toen ze vereisen een specifieke behandeling.
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Het effect van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding is niet goed bekend: alleen uw arts kan het potentieel van het gebruik ervan in uw zaak te beoordelen.

Mogelijke bijwerkingen van het geneesmiddel GINKGO BIOGARAN
Zelden: gastro-intestinale stoornissen, hoofdpijn, huiduitslag.
Je voelde een nadelig effect kan te wijten zijn aan de drug, dan kunt u dit melden door het downloaden van het formulier.
BIOGARAN Laboratory

Presentatie

Drug presentaties GINKGO BIOGARAN
GINKGO BIOGARAN: Compressed (rood); Box 30
- Niet bedekt - Vrije Prijs
GINKGO BIOGARAN: Compressed (rood); Box 90
- Niet bedekt - Vrije Prijs

Onze apotheek deskundig advies

Dit medicijn vermindert alleen de symptomen van arteritis; de totale en definitieve stopzetting van roken en regelmatig wandelen zijn fundamenteel voor progressie van de ziekte te vertragen.

VIDAL FAMILY

GINKGO BIOGARAN

vaatverwijdende

Ginkgo biloba

. Presentaties . Samenstelling . Indicaties . Waarschuwing . Zwangerschap en borstvoeding . Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering . Bijwerkingen . lexicon

PRESENTATIE (samenvatting)

GINKGO BIOGARAN 40 mg tabletten (rood); doos 30.
-

GINKGO BIOGARAN 40 mg tabletten (rood); Box 90.
-

BIOGARAN laboratorium

SAMENSTELLING (samenvatting)
p PC
Ginkgo biloba droog blad extract 40 mg
lactose +

INDICATIES (samenvatting)
Dit middel bevat een plantenextract dat bedoeld is om de doorbloeding te bevorderen.
Het wordt gebruikt bij de behandeling van gedragsstoornissen en geheugen geassocieerd met veroudering.
LET (samenvatting)
In een bejaarde kunnen aandoeningen toegeschreven aan veroudering als gevolg van depressie; zij dan vereisen specifieke behandeling.
Zwangerschap en borstvoeding (samenvatting)
Dit geneesmiddel is bedoeld voor gebruik bij oudere vrouwen, voor wie de kans op zwangerschap afwezig is.
GEBRUIK en dosering (samenvatting)
De tabletten dienen te worden ingenomen bij de maaltijd met een half glas water.

Gebruikelijke dosering:

  • Volwassene: 1 tablet, 3 keer per dag.
BIJWERKINGEN MOGELIJK (samenvatting)
Zelden: spijsverteringsstoornissen , hoofdpijn, huiduitslag.


WOORDENLIJST (samenvatting)


spijsverteringsstoornissen
Set van symptomen van verhoogde irritatie of storingen van het maagdarmkanaal. misselijkheid, braken, winderigheid, buikpijn, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree of constipatie, etc.: een of meer voorwaarden kunnen aanwezig zijn Antibiotica kan bevorderen candidiasis, veroorzaken vaak problemen met de spijsvertering.

Klik hier om de registratie van dit medicijn te vinden op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Pharmacovigilance : Rapporteer een bijwerking (en) gerelateerd aan het gebruik van een medicijn

LET OP

ANSM - Updated: 21/04/2017

Naam geneesmiddel

GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten

Ginkgo (geraffineerde en gekwantificeerde droog extract)

omlijst

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals per de informatie in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker informatie.

· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

· Praat met uw apotheker voor advies en informatie.

· Als u één van de bijwerkingen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerking die niet in deze bijsluiter staat. Zie hoofdstuk 4.

· U moet contact opnemen met uw arts als u zich niet beter voelt of als je het gevoel erger.

Wat zit er in deze folder?

1. Welke GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten en in welke gevallen wordt het gebruikt?

2. Wat u moet weten voordat u GINKGO BIOGARAN 40 mg film?

3. Hoe GINKGO BIOGARAN 40 mg film te nemen?

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

5. bewaart GINKGO BIOGARAN 40 mg film?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS GINKGO BIOGARAN 40 mg film EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmacotherapeutische groep: Andere geneesmiddelen voor dementie, ATC-code: N06DX02.

kruidendrug geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van bepaalde cognitieve stoornissen bij ouderen (vooral geheugenstoornissen), met uitzondering van elk type van dementie bevestigd, secundaire stoornissen met drugs, depressie of stoornissen metabolische.

2. WELKE INFORMATIE VOORDAT neem je GINKGO BIOGARAN 40 mg film?

Nooit GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten:

· als u allergisch (overgevoelig) voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel in rubriek 6.

· als u zwanger bent.

· als uw arts u (e) een intolerantie voor bepaalde suikers heeft verteld, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Praat met uw arts voordat u GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten:

· als je een aanleg voor bloedingen (hemorragische veld) en als u antistollingsmiddelen of antiplatelets.

· als u epilepsie heeft.

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, de Lapp lactase deficiëntie of slechte opname van glucose en galactose (zeldzame erfelijke ziekte).

Vanwege het risico van verhoogde bloeden in de aanwezigheid van de voorbereidingen van de ginkgo, stoppen met deze medicatie 3 tot 4 weken voor een operatie.

Het gelijktijdig gebruik van deze drug met efavirenz wordt niet aanbevolen

Kinderen en adolescenten

Niet van toepassing.

Andere geneesmiddelen en ginkgo BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten

Vertel uw arts of apotheker als u, dat kort geleden gedaan of misschien andere geneesmiddelen nemen.

GINKGO BIOGARAN kan het effect van andere geneesmiddelen veranderen: antistollingsmiddelen (fenprocoumon, warfarine, anti-bloedplaatjes geneesmiddelen (clopidogrel, salicylzuur en andere niet-steroïdale anti-inflammatoire)

Indien gelijktijdig gebruik van deze drug met warfarine, controle vereist, raadpleeg dan uw arts

Indien gelijktijdig gebruik van deze medicatie met dabigatran etexilaat, het effect ervan versterkt kan worden, raadpleeg uw arts.

Het gelijktijdig gebruik van deze drug met efavirenz wordt niet aanbevolen vanwege het risico van de daling van het effect van de laatste.

Ginkgo kan de concentratie van nifedipine verhogen. In sommige individuen kan deze toename aanzienlijk zijn en duizeligheid veroorzaken en met een verhoogde intensiteit van opvliegers.

GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten met voedsel, dranken en alcohol

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is tegen-indiceerd tijdens de zwangerschap.

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen tijdens de borstvoeding.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u denkt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, vraag uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

GINKGO BIOGARAN 40 mg beklede tablet

microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, povidon K30, watervrij colloïdaal silica, talk, magnesiumstearaat, Opadry II rood 85F250017.

Hulpstof met bekend effect: Lactose.

3. HOE GINKGO BIOGARAN 40 mg film?

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker. Neem contact op met uw arts of apotheker als u niet zeker bent.

dosering

De volwassenen en ouderen.

Nauwgezet het advies van uw arts. In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 3 tabletten per dag, verspreid over de dag, bij het eten.

Wijze van toediening

Oraal.

De tabletten dienen met een half glas water tijdens de maaltijd.

Duur van de behandeling

Voldoen aan uw arts.

Als u meer GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen

Niet van toepassing.

Als je mist GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten

Neem geen dubbele dosis om make-up de dosis die u gemist.

Als u stopt met GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten

Niet van toepassing.

4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen krijgt iedereen.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen:

Heel vaak:

· Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn.

vaak:

· Zenuwstelselaandoeningen: vertigo.

· Gastro-intestinale aandoeningen: diarree, buikpijn, misselijkheid, braken.

Bij bekende:

· Aandoeningen van de bloedsomloop en lymfestelsel bloeden van bepaalde organen zijn gemeld (ogen, neus, hersenbloeding of gastro-intestinale).

· Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheidsreacties (allergische shock) optreden.

· Huidziekten en onderhuids weefsel: de huid allergische reacties (roodheid, oedeem, jeuken en roodheid) optreden.

Rapportage Side Effects

Als u één van de bijwerkingen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerking die niet in deze bijsluiter staat. U kunt ook bijwerkingen rechtstreeks melden via de nationale rapportage systeem: Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM) netwerk van Regionale Pharmacovigilance Centers - Website: www.ansm.sante.fr

Door het melden van bijwerkingen, kunt u helpen zorgen voor meer informatie over de veiligheid van het geneesmiddel.

5. HOE GINKGO BIOGARAN 40 mg film Store?

Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Geen speciale bewaarcondities.

Gebruik geen medicijnen om het afvalwater of met huishoudelijk afval niet gooien. Vraag uw apotheker u met medicijnen moet u niet meer gebruikt. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. INHOUD verpakking en overige informatie

Wat GINKGO BIOGARAN bevat 40 mg filmomhulde tabletten

· De werkzame stof is:

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (geraffineerde en gekwantificeerd droog extract) ................................... ........ 40,0 mg

Een bekleed tablet.

Extract gekwantificeerd 22-27% flavonoïden, 2,6 tot 3,2% bilobalide, 2,8 tot 3,4% ginkgoliden

Eerste extractie oplosmiddel: aceton water

Verslag drug / extract: 35-67: 1

· De andere bestanddelen zijn:

Microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat, povidon K30, watervrij colloïdaal silica, talk, magnesiumstearaat, Opadry II rood 85F250017 [macrogol, talk, ijzeroxide rood (E172), polyvinylalcohol, titaniumdioxide ( E171)] .

Wat GINKGO BIOGARAN 40 mg filmomhulde tabletten en de inhoud van de verpakking

Dit geneesmiddel is in de vorm van filmomhulde tabletten.

Elke doos bevat 30 of 90 filmomhulde tabletten.

Houder van de vergunning van marketing

laboratorium TOP PHARM

FIELD MONTCAUSSON

31250 REVEL

FRANKRIJK

Exploitant van de vergunning op de markt

BIOGARAN

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92707 Colombes Cedex

FRANKRIJK

fabrikant

FARMEA

10 St. Thomas Bouché

ZAC Orgemont

49000 ANGERS

FRANKRIJK

namen van geneesmiddelen in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte

Niet van toepassing.

De laatste datum waarop de bijsluiter werd herzien is:

[Vervolgens Nationaal te implementeren]

anders

Gedetailleerde informatie over dit product is beschikbaar op de website ANSM (Frankrijk).

Bestel Drugs om snel te verlichten aandoeningen van cerebrale microcirculatie toonbank zonder recept bij onze online apotheek.

Onze apothekerartsen raden deze producten ook aan

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren