Vaccin Prevenar suspensie voor injectie 13 PFIZER Pneumokokkenpolysaccharide

PREVENAR 13 SUSPENSION INJECTABLE Vaccin Polyoside pneumococcique grotere afbeelding

3400939901152

Prevenar 13 is een vaccin bestaat uit fragmenten van pneumokokken.

Geen verzending van deze mogelijke medicatie. Alleen beschikbaar voor terugtrekking in de winkels.

meer details

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
 • Médicament conseil

56,72 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de \"Jai Lees de handleiding van deze drug\" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Pfizer vaccin Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharide

 

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Beschrijving vaccin Prevenar 13 Pfizer

Prevenar 13
Bijgewerkt: donderdag 12 december, 2013.
Pneumokokken
Waarbij het geneesmiddel Prevenar 13 wordt voorgeschreven?

Dit is een vaccin samengesteld uit fragmenten van pneumokokken. Het bevat geen levende kiem.
Het wordt gebruikt bij de preventie:

pneumokokkeninfecties (otitis, longontsteking, hersenvliesontsteking ...) bij zuigelingen ouder dan 6 weken en kinderen tot 17 jaar,

van invasieve pneumokokkeninfecties (sepsis en meningitis) bij volwassenen ouder dan 50 jaar.

U kunt kijken (s) artikel (en) naar:

Het vaccin tegen pneumokokken
Hersenvliesontsteking

Drug presentaties Prevenar 13
Prevenar 13: IM injecteerbare suspensie; voorgevulde spuit van 0,5 ml
Receptplichtige geneesmiddelen (lijst I) - 65% restitutie - Prijs: € 56,72.
Farmaceutische samenstelling Prevenar 13
p spuit
Polysacchariden van 13 verschillende Streptococcus pneumoniae (serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F en 23F) 1 dosis
Actieve ingrediënten: Pneumokokkenpolysaccharide, Pneumokokkenpolysaccharide serotype 6B, Eiwit CRM-197 van Corynebacterium diphtheriae
Hulpstoffen: barnsteenzuur, aluminiumfosfaat, water voor injectie, Polysorbaat 80, Natriumchloride
Cons-indicaties van het geneesmiddel Prevenar 13

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij een bekende allergie voor een bestanddeel van het vaccin, of allergische reactie op gedurende een eerdere injectie van difterie toxoïde-gebaseerde vaccin.
Kijk Uit

Bij hoge koorts, acute ziekte, het de voorkeur vaccinatie stellen.

Kinderen die tijdens koorts niet gerelateerd aan de vaccinatie epileptische aanvallen heeft gehad kan dit vaccin ontvangt. Het moet toch toedienen antipyretica (paracetamol) voor 48 uur.

Zoals met alle vaccins, in uitzonderlijke gevallen van ernstige allergische reacties zijn waargenomen; betekent dat waar nodig de noodzaak van vaccinatie in medische instellingen waar spoedbehandeling kunnen worden uitgevoerd zonder vertraging.
Geneesmiddelinteracties Prevenar 13 met andere stoffen

Dit vaccin kan worden ingespoten op dezelfde dag als andere vaccins, maar de injectieplaats veranderen.

Het moet niet worden gemengd met ander injecteerbaar product in dezelfde spuit.
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin is voor kinderen of voor mensen boven de 50 jaar. Er zijn geen gegevens over het gebruik ervan tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Aanwijzingen voor het gebruik en de dosering van het medicijn Prevenar 13

Schud het vaccin voor gebruik opwarmen tot kamertemperatuur indien nodig. De injectie dient intramusculair worden toegediend (in de spier van de schouder bij kinderen en volwassenen in de dij bij zuigelingen).
Gebruikelijke dosering:

Kinderen van 6 weken tot 6 maanden: twee alternatieven mogelijk:

1 injectie op de leeftijd van 2 maanden en 4 maanden, gevolgd door een booster tussen 11 en 15 maanden.

1 injectie op de leeftijd van 2, 3 en 4 maanden, gevolgd door een booster tussen 11 en 15 maanden.

Zuigelingen 7 tot 11 maanden (nog niet gevaccineerde): 2 injecties met een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. Een booster dosis wordt aanbevolen een jaar later.

Baby's 12 tot 23 maanden (nog niet gevaccineerd): 2 injecties minimaal 2 maanden zijn.

Kinderen van 2 tot 17 jaar (niet-gevaccineerde): 1 enkele injectie.

Volwassene ouder dan 50 jaar: 1 injectie.

Advies

Koortsreacties door vaccins kunnen worden bediend met paracetamol.

Om effectief te blijven, moet het geneesmiddel worden bewaard bij 2 ° C en 8 ° C (het koudste gedeelte van de koelkast). Er moet echter een breuk in de koudeketen voor een beperkte tijd (een paar uur bij kamertemperatuur lager dan 25 ° C) niet tot een resultaat. In de praktijk, indien nodig, binnen enkele uren aankoop van de farmaceutische vaccin van de opslag gescheiden in een koelkast of vaccinatie.

Dit vaccin mag niet worden ingevroren.
Mogelijke bijwerkingen van het geneesmiddel Prevenar 13
Bij kinderen:

lokale reacties op de injectieplaats pijn, roodheid, zwelling, verharding;

koorts, slaperigheid, prikkelbaarheid, verlies van eetlust, braken, diarree, hoofdpijn;

meer zelden, epileptische aanvallen, huiduitslag, knooppunten in het gebied van injectie, allergische reactie.

Volwassenen: verminderde eetlust, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen (misselijkheid, braken), spier- of gewrichtspijn, koude rillingen, koorts, vermoeidheid, reactie op de injectieplaats (roodheid, zwelling, pijn, ongemak in de beweging van de arm).

Je voelde een nadelig effect kan te wijten zijn aan de drug, dan kunt u dit melden door het downloaden van het formulier.
Pfizer

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

 

Openingstijden van de apotheek

 

Maandag tot en met vrijdag 9:00-12:30 en 14:00-19:30
op zaterdag 9:00-12:30 en 14:00-19:00

VIDAL DE LA FAMILLE

PREVENAR 13

Vaccin contre le pneumocoque

vaccin pneumococcique

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

PREVENAR 13 : suspension injectable IM ; seringue préremplie de 0,5 ml.
Remboursé à 65 %. - prix : 55,22 euro(s).
Liste I

Laboratoire Pfizer

COMPOSITION  (sommaire)
 p seringue 
Polyosides de 13 types différents de Streptococcus pneumoniae (sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F) 1 dose 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce vaccin est composé de fragments de pneumocoques. Il ne contient aucun germe vivant.
Il est utilisé dans la prévention :
 • des infections à pneumocoques (otite, pneumonie, méningite...) chez les nourrissons de plus 6 semaines et les enfants jusqu'à 17 ans,
 • des infections invasives à pneumocoques (septicémie et méningite) chez les adultes âgés de plus de 18 ans et les personnes âgées.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à l'un des constituants du vaccin, ou de réaction allergique apparue lors d'une injection précédente d'un vaccin à base d'anatoxine diphtérique.
ATTENTION  (sommaire)
En cas de fièvre élevée, de maladie aiguë, il est préférable de différer la vaccination.
Les enfants ayant souffert de convulsions lors d'accès de fièvre non liés à une vaccination peuvent recevoir ce vaccin. Il convient néanmoins de leur administrer un traitement antipyrétique (paracétamol) pendant 48 heures.
Comme pour tous les vaccins, des cas exceptionnels de réactions allergiques graves ont été constatés ; ce risque justifie la nécessité de réaliser la vaccination en milieu médical où un traitement d'urgence pourra être entrepris sans délai.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce vaccin peut être injecté le même jour que d'autres vaccins, mais en changeant de site d'injection.
Il ne doit pas être mélangé avec un autre produit injectable dans une même seringue.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
En raison de l'absence de données, l'utilisation de ce vaccin doit être évitée pendant la grossesse ou l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Bien agiter le vaccin avant l'emploi, le réchauffer à température ambiante si nécessaire. L'injection doit être réalisée par voie intramusculaire (dans le muscle de l'épaule chez l'enfant et l'adulte, dans la cuisse chez le nourrisson).

Posologie usuelle:

 • Nourrisson de 6 semaines à 6 mois : 2 alternatives sont possibles :
  • 1 injection à l'âge de 2 mois et 4 mois, suivie d'un rappel entre 11 et 15 mois.
  • 1 injection à l'âge de 2, 3 et 4 mois, suivie d'un rappel entre 11 et 15 mois.
 • Nourrisson de 7 à 11 mois (non encore vacciné) : 2 injections avec un intervalle d'au moins 1 mois entre les doses. Un rappel est recommandé un an plus tard.
 • Nourrisson de 12 à 23 mois (non encore vacciné) : 2 injections à moins 2 mois d'intervalle.
 • Enfant de 2 à 17 ans (non vacciné) : 1 injection unique.
 • Adulte de plus de 18 ans : 1 injection.
CONSEILS (sommaire)
Les réactions fébriles dues aux vaccins peuvent être combattues avec du paracétamol.
Pour garder son efficacité, ce médicament doit être conservé entre + 2 °C et + 8 °C (partie la plus froide du réfrigérateur). Toutefois, une rupture de la chaîne du froid pendant une durée limitée (quelques heures à température ambiante inférieure à 25 °C) ne devrait pas prêter à conséquence. En pratique, en cas de nécessité, un délai de quelques heures peut séparer l'achat du vaccin en pharmacie de son stockage au réfrigérateur ou de la vaccination.
Ce vaccin ne doit pas être congelé.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Chez l'enfant :Chez l'adulte : diminution de l'appétit, maux de tête, troubles digestifs (nausées, vomissements), douleur musculaire ou articulaire, frissons, fièvre, fatigue, réaction au point d'injection (rougeur, gonflement, douleur, gêne dans le mouvement du bras).


LEXIQUE  (sommaire)


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antipyrétique
Médicament utilisé pour abaisser la température du corps lors des accès de fièvre.


convulsions
Contractions involontaires limitées à quelques muscles ou généralisées à tout le corps. Elles sont dues à une souffrance ou à une stimulation excessive du cerveau : fièvre, intoxication, manque d'oxygène, lésion du cerveau. Les convulsions peuvent être dues à une crise d'épilepsie ou à une fièvre élevée chez le jeune enfant.


éruption cutanée
Apparition de boutons ou de plaques sur la peau. Ces lésions peuvent être dues à un aliment, à un médicament, et traduire une allergie ou un effet toxique. De nombreux virus peuvent également provoquer des éruptions de boutons : celles de la rubéole, de la roséole et de la rougeole sont les plus connues.


germe
Terme général qui désigne tous les organismes microscopiques susceptibles de provoquer une infection : bactéries, virus, parasites, champignons.


IM
Abréviation d'intramusculaire. Voir ce terme.


induration
Léger gonflement et perte de l'élasticité de la peau qui devient localement ferme et peu mobile. Une induration peut se produire après l'injection d'un médicament, une piqûre d'insecte, une infection ou une réaction allergique.


intramusculaire
voie ou injectionInjection d'un médicament dans un muscle, généralement au niveau de la fesse. L'effet du médicament, qui ne passe que progressivement dans le sang, est retardé mais prolongé. Une bonne désinfection préalable de la peau est nécessaire, car cette injection profonde expose à un risque d'abcès. La douleur due à la piqûre dépend surtout de la nature du produit utilisé. Cette voie d'administration est contre-indiquée chez les hémophiles et chez les personnes qui suivent un traitement anticoagulant, car elle expose alors à un risque d'hématome de la fesse.
Abréviation : IM.


méningite
Inflammation due le plus souvent à une infection des enveloppes externes du cerveau appelées méninges. Les méningites peuvent être dues à un virus ; leur évolution est le plus souvent favorable. Certaines bactéries, telles que le méningocoque, l'Haemophilus influenzae de type b, peuvent être responsables de méningites graves susceptibles de laisser des séquelles. Il faut penser à une méningite en cas de mal de tête permanent avec des nausées, une forte fièvre et un état de prostration inhabituel chez un enfant : un examen médical urgent est alors nécessaire. Heureusement, dans la majorité des cas, il s'agit d'une grippe banale.


nourrissons
Enfant de un à 30 mois. Un enfant de moins de un mois est un nouveau-né.


œdème
Accumulation d'eau ou de lymphe provoquant un gonflement localisé.


otite
Inflammation ou infection de l'oreille. L'otite externe ne concerne que le conduit auditif. L'otite moyenne aiguë et l'otite séreuse chronique touchent la partie de l'oreille située derrière le tympan (oreille moyenne).


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


septicémie
Infection générale grave due à l'invasion de germes dans le sang. Les premiers signes sont souvent une fièvre élevée accompagnée de frissons.


vaccin
Solution injectable destinée à immuniser l'organisme contre un virus ou une bactérie.
Il existe plusieurs sortes de vaccins :
 • Les vaccins vivants atténués : le germe contenu dans le vaccin est vivant, mais incapable de provoquer la maladie (BCG, rougeole, rubéole, oreillons, etc.).
 • Les vaccins préparés à partir de fragments de germes tués : les parties les plus immunisantes du virus ou de la bactérie sont utilisées pour préparer le vaccin (vaccins contre la polio, contre les hépatites, etc.).
 • Les vaccins contenant des toxines neutralisées (inactivées) : dans le cas du tétanos, c'est une toxine sécrétée par le germe qui est responsable de la gravité de la maladie ; le vaccin permet l'immunisation contre cette toxine.


voie
 • Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.
 • Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.

Kit Apotheek Travel: Klaar om te gaan, hier is een selectie van farmaceutische producten om u te helpen uw reisapotheek kit voor te bereiden:

- Dressings

- strips

- Packs

- thermometers

- Bunker

- Sun Care

- Anti Mosquito

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren