SET ZYRTEC ALLERGY allergische rhinitis 7 CPS

ZYRTEC SET ALLERGIE RHINITE ALLERGIQUE 7 CPS grotere afbeelding

3400936461680

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar ZyrtecSet 10mg wordt aangegeven:

Voor de behandeling van nasale en oculaire symptomen van seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rhinitis.
Voor de behandeling van de symptomen van chronische urticaria (CIU).

meer details

Het advies van uw apotheker

Partners met: Pileje Lactibiane ALR 60 capsules ALLERGY, Pranarôm ALLERGOFORCE BIO ANTI-ALLERGIE NEUSSPRAY 15ml, KIT Homeopathische Allergy ENT, Sterimar Pump Stop & Protect allergische Neus 20 ml, Rhinolaya Protect Spray 50ml Inebios Allergieën

Gebruikt voor: insectenbeten, hooikoorts, allergische rhinitis, netelroos, muggenbeten, zonneallergie, zomer lichte uitbarsting, zonneallergie, zomer lichte uitbarsting, muggenbeten

Verkrijgbaar expedie binnen 1-2 werkdagen

Zie leveringsvoorwaarden - Vrij van 99 €*
  • Médicament conseil

3,39 € TTC

Dit product is een geneesmiddel.

U moet controleren de "Jai Lees de handleiding van deze drug" om dit product toe te voegen aan uw winkelwagen.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Toevoegen aan winkelwagentje

Toevoegen aan Verlanglijst

Voor de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en tegens-indicaties, zie de instructies.

Beschrijving van Zyrtec 10 mg cetirizine set

De drug ZyrtecSet 10 mg is geïndiceerd voor de verlichting van neus- en oogklachten van allergische rhinitis en chronische urticaria symptomen. Zyrtec set wordt ook aangegeven in de volgende gevallen: allergie, hooikoorts, allergie voor de zon, de zomer lichte uitbarsting, muggenbeten, insectenbeten.

Indicaties Zyrtec allergie set

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar ZyrtecSet 10mg wordt aangegeven:

Voor de behandeling van nasale en oculaire symptomen van seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rhinitis.
Voor de behandeling van de symptomen van chronische urticaria (CIU).

Zyrtec set wordt ook aangegeven in de volgende gevallen: allergie, hooikoorts, allergie voor de zon, de zomer lichte uitbarsting, muggenbeten, insectenbeten.

Medisch advies wordt aanbevolen voor chronische idiopathische urticaria.

Zyrtec dosering set

Wijze van gebruik en wijze van toediening van Zyrtec set
Deze instructies moeten worden gevolgd, tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven
Gebruik ZyrtecSet 10mg. Volg deze instructies, anders ZyrtecSet 10mg mogelijk niet volledig effectief zijn.

Zyrtec set tabletten dienen te worden doorgeslikt met een drankje.

Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar:
10 mg eenmaal daags of 1 tablet.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:
Het gebruik van het geneesmiddel wordt niet aanbevolen Zyrtecset prijzen bij kinderen jonger dan 6 omdat deze vorm niet mogelijk is voor aanpassing van de dosering bij deze leeftijdsgroep.
5 mg tweemaal daags, halve tablet tweemaal daags.
 
Matige tot ernstige nierfunctiestoornis:
Bij patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie, zal de dosis verlaagd tot respectievelijk 5 mg eenmaal daags en 5 mg om de andere dag.

Als u denkt dat het effect van ZyrtecSet 10mg prijs te laag of te hoog is, raadpleeg uw arts.
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van het type, de duur en uw klachten en wordt bepaald door uw arts.

Zorg met Zyrtec set

Wees extra voorzichtig met ZyrtecSet 10mg:

Als u een nierziekte heeft, overleg dan met uw arts; Indien nodig, zal u een lagere dosis nemen. De dosis zal worden bepaald door uw arts.

Als u epilepsie hebt of als u een risico op convulsies, raadpleeg dan uw arts.

Het is niet waarschijnlijk beschrijft interactie invloed bijzondere prijs in geval van gelijktijdige toediening van cetirizine (gebruikt bij normale doses) en alcohol (bloedspiegel van 0,5 pro mille, overeenkomend met één glas wijn). Zoals met alle antihistaminica wordt het toch aangeraden om te voorkomen dat het gebruik van alcohol tijdens de behandeling.

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of malabsorptie van glucose of galactose (zeldzame erfelijke).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker voordat u Zyrtecset.

Net als bij andere geneesmiddelen dient het gebruik prijs ZyrtecSet 10 mg tijdens de zwangerschap worden vermeden.

Het toevallige gebruik tijdens de zwangerschap mag geen invloed hebben op de foetus. Het is echter het beste voorzorgsmaatregel om verdere behandeling te vermijden.

ZyrtecSet 10 mg dient niet te worden genomen tijdens de borstvoeding omdat het overgaat in de moedermelk.

Cons-indicaties

Nooit ZyrtecSet 10mg in de volgende gevallen:

Als u een ernstige nierziekte Prijs (ernstig nierfalen met een creatinineklaring lager dan 10 ml / min).
Als u allergisch bent voor de werkzame stof zijn of om ZYRTECSET de andere bestanddelen (hulpstoffen), voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (verwante stoffen in andere drugs).

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ZyrtecSet 10 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel iedereen is er geen probleem.

Sinds commercialisering zijn de volgende bijwerkingen gemeld. De frequentie van de prijs werd gedefinieerd als: (vaak: 1 op de 100 tot 1 op 10; soms: 1 op de 1000 tot 1 op de 100 prijzen; zelden: 1 op 10.000 tot 1 op 1.000, zeer zelden: minder 1 op de 10.000).

Bloed- en lymfestelsel
Zeer zelden: trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes)

Stoornissen in de gezondheidszorg:
Vaak: vermoeidheid

Hartaandoeningen:
Zelden: tachycardie (beats prijzen te snel hart)

Oogaandoeningen:
Zeer zelden: gezichtsstoornissen, wazig zien, oogdraaiingen (ogen met ongecontroleerde cirkelvormige bewegingen)

Gastro-intestinale aandoeningen:
Vaak: droge mond, misselijkheid, diarree
Soms: buikpijn.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Soms: asthenie (extreme vermoeidheid), malaise,
Zelden: oedeem (onderhuidse zwelling)

Immuunsysteemaandoeningen:
Zelden: allergische reacties, soms ernstig (zeer zeldzaam)

Lever- en galaandoeningen:
Zelden: abnormale leverfunctie prijs (verhoging van de leverenzymen)

Onderzoeken:
Zelden: gewichtstoename

Aandoeningen van het zenuwstelsel:
Vaak: duizeligheid, hoofdpijn
Soms: paresthesie (abnormale gevoelens van de huid)
Zelden: stuipen, bewegingsstoornis
Zeer zelden: syncope, tremor, dysgeusia (veranderde smaak)

Psychische stoornissen:
Vaak: slaperigheid
Soms: agitatie
Zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid
Zeer zelden: tik

Nier- en urinewegaandoeningen:
Zeer zelden: moeite met plassen

Luchtwegen:
Vaak: faryngitis, rhinitis

Huid en onderhuidaandoeningen:
Soms: jeuk, huiduitslag
Zelden: Urticaria
Zeer zelden: oedeem, fixatum prijzen

Als u een van de bovengenoemde bijwerkingen te ontwikkelen, neem dan contact op met uw arts.

Bij de eerste tekenen van een allergische reactie, stop dan met ZyrtecSet 10mg. Uw arts zal de ernst van de prijzen te beoordelen en te beslissen welke actie moet ondernemen als dat nodig is.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zyrtec samenstelling set

Werkzame stoffen
Cetirizinedihydrochloride. Elke tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
Hulpstoffen
Microkristallijne cellulose, lactose, macrogol 400, magnesiumstearaat, hypromellose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, titaandioxide (E171).

Zyrtec conditioning set

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als filmomhulde tablet scoorde witte blaar.

Box 7 tabletten van Zyrtec set.

Waarschuwingen over drugs

Let op, het medicijn is niet een product als elk ander. Lees de bijsluiter alvorens te bestellen. Laat je niet van de drugs buiten het bereik van kinderen. Indien symptomen aanhouden, het advies inwinnen van uw arts of apotheker. Pas op voor onverenigbaarheden op uw huidige producten.

Vertel uw online apotheker lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. De orderbevestiging formulier bevat een aangepast bericht veld voorzien voor dit doel.

Klik hier om de handleiding voor dit product op de website van het Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van de Drug en gezondheidsproducten te vinden.

Geneesmiddelenbewaking : Rapportage van een of effect (en) junk (s) aangesloten (s) naar het gebruik van een geneesmiddel

VIDAL DE LA FAMILLE

ZYRTECSET

Antiallergique

cétirizine

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

ZYRTECSET : comprimé sécable (blanc) ; boîte de 7.
-

Laboratoire UCB Pharma

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Cétirizine dichlorhydrate 10 mg 
Lactose 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un antihistaminique antiallergique. Contrairement aux antihistaminiques plus anciens, il n'a pas d'effets atropiniques ni, dans la majorité des cas, d'effet sédatif.
Il est utilisé dans le traitement des manifestations allergiques diverses : rhinite ou conjonctivite allergiques, urticaire.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale grave.
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament est en vente sans ordonnance. En l'absence d'avis médical, il ne doit toutefois être utilisé qu'en cas de réapparition de symptômes déjà diagnostiqués par un médecin et traités auparavant par un médicament contenant la même substance (cétirizine).
Des précautions sont nécessaires en cas d'épilepsie ou d'antécédent de convulsions.
Bien qu'aucune interaction nette n'ait été constatée avec l'alcool, évitez la prise de boissons alcoolisées pendant le traitement.
Ce médicament peut, dans de rares cas, entraîner une baisse de la vigilance. Assurez-vous à l'occasion des premières prises que vous le supportez bien, avant de conduire ou d'utiliser une machine dangereuse.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

Allaitement :
Ce médicament passe faiblement dans le lait maternel. Il est cependant préférable de ne pas l'utiliser sans avis médical pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

  • Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 comprimé par jour.
    En cas d'insuffisance rénale, une adaptation des doses peut être nécessaire.
  • Enfant de 6 à 12 ans : ½ comprimé par jour.
CONSEILS (sommaire)
La cétirizine agit sur les manifestations de l'allergie mais n'en supprime pas la cause. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin.
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Somnolence, fatigue, vertiges, maux de tête et plus rarement, sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation.
D'autres effets indésirables ont également été observés :
  • peu fréquents : nausées, diarrhée, agitation, fourmillement des extrémités, éruption cutanée ;
  • rares : convulsions, confusion, tachycardie, augmentation des transaminases ;
  • très rares : tremblements, altération du goût, œdème de Quincke, diminution du nombre des plaquettes sanguines.


LEXIQUE  (sommaire)


accommodation
« Mise au point » de l'œil, permettant la vision nette de près. La presbytie est le trouble de l'accommodation le plus courant ; certains médicaments tels que l'atropine peuvent provoquer des troubles de l'accommodation passagers.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antécédent
Affection guérie ou toujours en évolution. L'antécédent peut être personnel ou familial. Les antécédents constituent l'histoire de la santé d'une personne.


antihistaminique
Médicament qui s'oppose aux différents effets de l'histamine. Deux types principaux existent : les antihistaminiques de type H1 (antiallergiques) et les antihistaminiques de type H2 (antiulcéreux gastriques). Certains antihistaminiques de type H1 sont sédatifs, d'autres n'altèrent pas la vigilance.


atropiniques
Médicament dont les effets sont proches de ceux de l'atropine. Les atropiniques luttent contre les spasmes et la diarrhée. Les effets indésirables des atropiniques sont les suivants : épaississement des sécrétions bronchiques, sécheresse de la bouche et des muqueuses, constipation, risque de blocage des urines et de crise de glaucome aigu chez les personnes prédisposées, troubles de l'accommodation, sensibilité anormale à la lumière par dilatation de la pupille. La prise de plusieurs médicaments atropiniques augmente le risque d'effets indésirables. En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, peuvent apparaître également les signes suivants : peau rouge et chaude, fièvre, accélération de la respiration, baisse ou, au contraire, élévation de la tension artérielle, agitation, hallucinations, mauvaise coordination des mouvements. Prévenez d'urgence votre médecin ou, à défaut, appelez le 15, le 112 ou un service médical d'urgence.
Outre l'atropine et ses dérivés, d'autres médicaments présentent des effets atropiniques : les antidépresseurs imipraminiques, certains antihistaminiques, antispasmodiques, antiparkinsoniens et neuroleptiques.


conjonctivite
Inflammation de la conjonctive, due à un corps étranger, à une allergie, à une infection ou à un produit irritant.


convulsions
Contractions involontaires limitées à quelques muscles ou généralisées à tout le corps. Elles sont dues à une souffrance ou à une stimulation excessive du cerveau : fièvre, intoxication, manque d'oxygène, lésion du cerveau. Les convulsions peuvent être dues à une crise d'épilepsie ou à une fièvre élevée chez le jeune enfant.


épilepsie
Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


œdème
Accumulation d'eau ou de lymphe provoquant un gonflement localisé.


Quincke
œdème deRéaction allergique touchant généralement le visage. L'œdème de Quincke se traduit par un gonflement parfois spectaculaire. Les paupières sont souvent les premières touchées. Dans les rares cas où l'œdème touche la gorge, des troubles respiratoires peuvent survenir et un traitement urgent est nécessaire.


rhinite
Inflammation ou infection du nez et des fosses nasales. La rhinite peut avoir une origine infectieuse (bactérie ou virus) ou une origine allergique. Les rhinites allergiques regroupent les rhinites saisonnières (rhume des foins) et les rhinites appelées perannuelles, c'est-à-dire souvent persistantes en cours d'année (dues par exemple aux acariens, aux poils d'animaux ou à des agents chimiques).


sédatif
  • Qui apaise, qui calme.
  • Médicament appartenant à différentes familles : anxiolytiques, hypnotiques, antalgiques, antitussifs, antiépileptiques, neuroleptiques, etc. mais aussi antidépresseurs, antihistaminiques H1, antihypertenseurs. Un sédatif peut être responsable de somnolence et augmenter les effets de l'alcool.


symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.


tachycardie
Accélération du rythme des battements du cœur. Elle peut être due à une fièvre, à une hyperthyroïdie, à une maladie cardiaque, à l'action de certains médicaments, etc.


transaminases
Enzymes dosées dans le sang, dont le taux s'élève lors de certaines hépatites. Elles figurent dans les analyses de sang sous le nom de SGOT et SGPT ou ASAT et ALAT.


urticaire
Éruption de boutons sur la peau, dont l'origine est le plus souvent allergique. Les boutons ressemblent à des piqûres d'orties et leur couleur varie du rose pâle au rouge.


vertiges
Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 25/02/2016

Dénomination du médicament

ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Dichlorhydrate de cétirizine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d’identification sur l’emballage extérieur) :

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin. Cependant, compte-tenu de son indication, un avis médical est souhaitable pour vous aider à bien l'utiliser, au moins la première fois.

· Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours de traitement, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

3. COMMENT PRENDRE ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Le dichlorhydrate de cétirizine est la substance active de ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable est un médicament antiallergique.

Indications thérapeutiques

Chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans, ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable est indiqué :

· pour le traitement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle.

· pour le traitement des symptômes de l'urticaire chronique (urticaire chronique idiopathique).

Un avis médical est recommandé pour l’urticaire chronique idiopathique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable :

· si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min) ;

· si vous êtes allergique au dichlorhydrate de cétirizine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6 Liste des excipients), à l'hydroxyzine ou aux dérivés de la pipérazine (substances apparentées contenues dans d'autres médicaments)

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi

Si vous avez une insuffisance rénale, demandez conseil à votre médecin ; si nécessaire, vous devrez prendre une dose inférieure. La posologie adaptée sera déterminée par votre médecin.

Si vous avez des problèmes pour uriner (en raison de problèmes au niveau de la moelle épinière ou de problèmes de vessie ou de prostate), demandez conseil à votre médecin.

Si vous êtes épileptique ou si vous présentez des risques de convulsions, demandez conseil à votre médecin.

Il n'a pas été observé d'interaction spécifique entre la cétirizine utilisée aux doses recommandées et l’alcool (jusqu'à la concentration sanguine de 0,5 pour mille (g/l) correspondant à un verre de vin). Toutefois, aucune donnée n’est disponible lors de la prise de doses plus importantes de cétirizine et d’alcool. C’est pourquoi, comme avec tout autre antihistaminique, il est recommandé d'éviter la prise d'alcool avec Zyrtecset 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

Si vous devez subir des tests pour le diagnostic de l’allergie (test cutané par exemple), il convient d’arrêter de prendre ce médicament au moins 3 jours avant leur réalisation car il peut en modifier les résultats. Demandez à votre médecin ce qu’il convient de faire avant la réalisation des tests pour le diagnostic de l’allergie.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants

Ne pas donner ce médicament aux enfants âgés de moins de 6 ans car la forme comprimé ne permet pas les ajustements de dose nécessaire.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et Zyrtecset 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

Zyrtecset 10 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments

L’absorption de la cétirizine contenue dans Zyrtecset 10 mg, comprimé pelliculé sécable n’est pas modifiée par la prise concomitante d’aliments.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Comme pour d'autres médicaments, lL'utilisation de ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable doit être évitée pendant la grossesse. L'utilisation par inadvertance en cours de grossesse ne devrait pas avoir d’effet délétère sur le fœtus. Cependant, ce médicament devra être administré uniquement si nécessaire et après avis médical.

La cétirizine passe dans le lait maternel. C’est pourquoi vous ne devez pas prendre ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable pendant l'allaitement sans avoir demandé l’avis de votre médecin.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les études cliniques n'ont pas mis en évidence d’altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire après administration de ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable aux doses recommandées.

Cependant, si vous êtes susceptible de conduire un véhicule, de faire des activités potentiellement dangereuses, ou d’utiliser des machines, vous devez évaluer au préalable votre réaction au traitement par Zyrtecset 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

Vous ne devez pas dépasser la dose recommandée

Liste des excipients à effet notoire

ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable contient du lactose.

Si votre médecin vous a informé d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament

3. COMMENT PRENDRE ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Comment et quand devez-vous prendre ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Ces instructions doivent être suivies sauf si votre médecin vous a donné des instructions différentes sur la manière d'utiliser ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

Suivez ces instructions, dans le cas contraire ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable pourrait ne pas être complètement efficace.

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson.

Le comprimé peut être divisé en 2 doses égales.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans :

La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour soit 1 comprimé.

Ce médicament existe sous d’autres formes pouvant être plus appropriées pour les enfants, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants de 6 à 12 ans :

La dose recommandée est de 5 mg deux fois par jour, soit un demi comprimé deux fois par jour.

Ce médicament existe sous d’autres formes pouvant être plus appropriées pour les enfants, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

Insuffisance rénale :

Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée, la dose sera réduite à 5 mg une fois par jour.

Si vous avez une maladie grave du rein, veuillez contacter votre médecin qui pourra adapter la dose en conséquence.

Si votre enfant a une maladie du rein, veuillez contacter votre médecin qui pourra adapter la dose en fonction des besoins de votre enfant.

Si vous pensez que l'effet de ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable est trop faible ou trop fort, consultez votre médecin.

Durée du traitement

La durée du traitement dépend du type, de la durée et de vos symptômes et est déterminée par votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable que vous n’auriez dû :

Si vous avez pris plus de comprimés de ZYRTECSET qu'il ne le fallait, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Votre médecin décidera alors, si nécessaire, des mesures à prendre.

En cas de surdosage, les effets indésirables décrits ci-dessous peuvent apparaître avec une intensité augmentée. Des effets indésirables tels que confusion, diarrhée, sensations vertigineuses, fatigue, céphalée, sensation de malaise, dilatation des pupilles, démangeaison, agitation, sédation, somnolence, stupeur, augmentation anormale du rythme cardiaque, tremblements et rétention urinaire ont été rapportés.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable:

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants sont rares ou très rares ; cependant, en cas d’apparition, vous devez arrêter immédiatement votre traitement et consulter votre médecin :

· Réactions allergiques, y compris réactions graves et angiœdème (réaction allergique grave provoquant un gonflement du visage et de la gorge).

Ces réactions peuvent apparaître immédiatement ou de façon retardée par rapport à la prise du médicament.

La fréquence des possibles effets indésirables listés ci-dessous est définie en utilisant la convention suivante :

Fréquent : concerne 1 à 10 patients sur 100

Peu fréquent : concerne 1 à 10 patients sur 1000

Rare : concerne 1 à 10 patients sur 10 000

Très rare : concerne moins de 1 patient sur 10 000

Indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

Effets indésirables fréquents

· Somnolence

· Sensations vertigineuses, maux de tête

· Pharyngite, rhinite (chez l’enfant)

· Diarrhée, nausées, sècheresse de la bouche

· Fatigue

Effets indésirables peu fréquents

· Agitation

· Paresthésie (sensation tactile anormale au niveau de la peau)

· Douleur abdominale

· Prurit (démangeaison), éruption cutanée

· Asthénie (fatigue intense), malaise

Effets indésirables rares

· Réactions allergiques, parfois graves (très rare)

· Dépression, hallucinations, agressivité, confusion, insomnie

· Convulsions

· Tachycardie (battements du cœur trop rapides)

· Anomalies du fonctionnement du foie

· Urticaire

· Œdème (gonflement)

· Prise de poids

Effets indésirables très rares

· thrombocytopénie (diminution des plaquettes sanguines)

· Tics (contractions musculaires involontaires répétées)

· Syncope, dyskinésie (mouvements involontaires), dystonie (contraction musculaire anormalement prolongée), tremblements, dysgueusie (altération du goût)

· Vision floue, troubles de l’accommodation (difficultés à voir de façon nette), crises oculogyres (mouvements circulaires incontrôlés des yeux)

· Angiœdème (réaction allergique grave provoquant un gonflement du visage et de la gorge), érythème pigmenté fixe

· Troubles de l’élimination de l’urine (incontinence nocturne, douleur et/ou difficultés à uriner)

Effets indésirables de fréquence indéterminée

· Augmentation de l’appétit

· Amnésie, troubles de la mémoire

· Idées suicidaires

· Vertige (impression de rotation ou de mouvement)

· Rétention urinaire (incapacité à vider complètement la vessie)

Si vous développez un des effets indésirables mentionnés ci-dessus, veuillez en informer votre médecin. Aux premiers signes de réaction allergique, arrêtez de prendre Zyrtecset 10 mg, comprimé pelliculé sécable. Votre médecin en évaluera la sévérité et décidera des mesures à prendre si nécessaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. – site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le blister. La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout–à-l ‘égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable

· La substance active est le dichlorhydrate de cétirizine. Un comprimé pelliculé contient 10 mg de dichlorhydrate de cétirizine.

· Les autres composants sont : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, Opadry-Y˗1˗7000 (hydroxypropylméthylcellulose (E464), dioxyde de titane (E171), macrogol 400).

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect de ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable et contenu de l’emballage extérieur

Comprimés pelliculés sécables blancs sous plaquette thermoformée.

Boîte de 7 comprimés

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

UCB PHARMA SA

420, RUE ESTIENNE D'ORVES

DEFENSE OUEST

92700 COLOMBES

Exploitant

UCB PHARMA SA

DEFENSE OUEST

420, RUE ESTIENNE D'ORVES

92700 COLOMBES

Fabricant

AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.

VIA PRAGLIA 15

10044 PIANEZZA (TO)

ITALIE

ou

UCB PHARMA S.A.

17 ROUTE DE MEULAN

78520 LIMAY

FRANCE

ou

UCB S.A.

CHEMIN DU FORIEST

B-1420 BRAINE L'ALLEUD

BELGIQUE

ou

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

SITE PROGIPHARM

RUE DU LYCEE

45500 GIEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

a) Qu'appelle t'on allergie, qu'est-ce qu'une réaction allergique ?

L'allergie est une réaction excessive de notre organisme vis-à-vis de substances qu'il considère comme nocives: les allergènes. Les allergènes sont les facteurs et substances déclenchant l'allergie et les troubles qui y sont associés.

Au cours de contacts répétés et intensifs de notre organisme avec l'allergène, une réaction allergique se déclenche.

La réaction allergique désigne l'ensemble des symptômes apparaissant quelques minutes ou quelques heures après l'exposition aux allergènes. Ces allergènes sont issus de plantes, de poils d'animaux, d'aliments, d'acariens, de moisissures ou sont des substances d'origine professionnelle.

Cette réaction allergique provoque la libération dans l'organisme de substances telles que l'histamine responsable des troubles ressentis.

Comme toute maladie de nature allergique, il est important de consulter un médecin au moins une fois. IL DETERMINERA NOTAMMENT LA NECESSITE D'EFFECTUER UN BILAN ALLERGOLOGIQUE.

b) Comment reconnaître une rhinite allergique, une conjonctivite allergique saisonnière ou non saisonnière, l'urticaire aiguë localisée ?

La rhinite allergique se traduit par les symptômes suivants: éternuements successifs, écoulement nasal incolore, obstruction nasale (nez bouché), démangeaisons et picotements du nez. Elle peut être accompagnée d'irritations des deux yeux (larmoiements, rougeurs), de la gorge et du nez.

On distingue:

· Les rhinites allergiques saisonnières ou rhume des foins: elles surviennent chaque année à la même saison, lorsque la concentration des pollens augmente dans l'air. Ces allergies dues aux pollens sont très fréquentes et se manifestent généralement pour la première fois pendant l'adolescence. Elles se répètent chaque année à la même période, en fonction de la présence du ou des pollens responsables. Cependant, vous n'êtes pas allergique à tous les pollens, mais à un ou plusieurs d'entre eux seulement.

· Les rhinites allergiques perannuelles se manifestent tout au long de l'année et dépendent le plus souvent des allergènes domestiques comme les acariens, la poussière, les moisissures, les animaux domestiques.

· La conjonctivite allergique se caractérise par des larmoiements et picotements des deux yeux.

· L'urticaire aiguë localisée se traduit par des plaques avec démangeaisons, rougeur, œdème (gonflement).

c) Quelques conseils pratiques

Faire disparaître l'allergène (c'est l'éviction) est la mesure de choix pour supprimer ou réduire les symptômes de l'allergie.

Pour les allergènes de maison: il est indispensable de prendre des mesures pour réduire la présence d'allergène:

· Le matelas devra être totalement entouré d'une housse plastique anti-acariens ainsi que les oreillers. Le sommier, sauf s'il est en lattes ou en métal, devra être entouré d'un plastique. Toute la literie devra être lavée deux fois par mois à 60°C si possible.

· La chambre doit être aérée et nettoyée régulièrement.

· Sur le sol, on évitera les descentes de lit et les moquettes.

· Evitez les animaux domestiques.

Pendant la saison pollinique, il est possible de diminuer l'exposition aux pollens:

· Dans votre jardin, diversifiez les plantations en évitant les espèces les plus allergisantes (cyprès, thuyas, bouleaux ),

· Evitez de tondre vous-même le gazon pendant la saison pollinique,

· Jardinez de préférence avec des lunettes et un masque de protection.

Allergie Online Apotheek: Bestel uw medicijnen om uw allergieën online te behandelen in je bio apotheek.

accessoires

Check out sneller!

Snel bestellen

Bespaar tijd met behulp van de snelle bestelformulier. Met een paar klikken, kunt u gemakkelijk uw favoriete referenties te bestellen.

Formulaire de commande rapide

Word fan!

Word Fan

Word fan van onze Facebook pagina en krijg 5 % korting!

Als u nog niet bij Facebook bent ingelogd, alsjeblieft, alsjeblieft, eerst inloggen en dan deze pagina te verversen voordat u op de knop die ik wil. Anders zal u niet uw voucher.

Voordelen Soin et Nature Onze gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
apothekers
experts
gegevens
versleutelde
betaling
Secure
perceel
volgen
op uw
het luisteren