Rajoles de calci CALCIBRONAT 2G 60 SPARKLING

Rajoles de calci CALCIBRONAT 2G 60 SPARKLING una imatge més gran

3400932228768

EA Pharma EA Pharma

CALCIBRONAT 2G CALCIUM 60 COMPRIMES EFFERVESCENTS

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: Moringa BIO Energia, ARKOVITAL PUR'ENERGIE 30 comprimits, 40 g Energia de sang Homeogum sublingual Pastilla, Dexsil Silici Orgànic Gel Articulació 100ml, Dexsil Silici Orgànic 1000 ml Solució Oral

En existencias

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

24,93 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Per a les advertències, precaucions d'ús i contres-indicacions, consulteu la guia de l'usuari.

Descripció

Aquest medicament es recomana en trastorns del son lleu, irritabilitat, nerviosisme.

Dosi  

Per a adults i nens de més de 30 kg.

 • Adults: 1 a 2 tabletes efervescents per dia.
 • Els nens més grans de 30 kg: 1 comprimit efervescent al dia.


No excedeixi la dosi diària recomanada de:

 • Dos tabletes efervescents en adults,
 • una tableta efervescent en nens majors de 30 kg.

En tots els casos, complir estrictament amb la prescripció del metge.


Forma d'ús i via d'administració
Per via oral.
Dissolgui la tauleta en mig got d'aigua.


Durada del tractament
No excedeixi de 3 setmanes.
Si la readministració, respectat per 3 a 4 setmanes entre tractaments.

Què fer en cas de sobredosi
Prevenir una emergència mèdica.

Què fer en cas que l'administració d'una o més dosis s'han omès
Prengui les seves dosis a l'hora habitual. No ha duplicar la dosi.

Composició  
Cada comprimit conté 2 g de calci brom-galactogluconate.

Excipients:   Sacarosa, bicarbonat de sodi, àcid cítric anhidre, Macrogol 4000.

Llista d'excipients el coneixement sigui necessari per a l'ús segur en alguns pacients
De sodi, sacarosa.

Embalatge:   caixa   60   comprimits efervescents.

Aquest medicament no ha de ser usat en els casos següents:

 • Acne juvenil
 • Els nens menors de 30 mesos
 • Ancians desnodrits i / o deshidratada
 • La hipercalcèmia (excés de calci en la sang)
 • Nefrolitiasis Calci (càlcul de calci)
 • Hipercalciúria (quantitat excessiva de calci en l'orina)
 • Les calcificacions (dipòsits de calci en els ronyons)
 • Nefropatia glomerular crònica (malaltia renal)
 • A causa de la presència de la sacarosa, aquest medicament no s'ha d'utilitzar en cas d'intolerància a la fructosa, síndrome de malabsorció de glucosa i galactosa o sacarasa-isomaltasa.

Aquest medicament no ha de ser usat en general llevat que ho digui al seu metge durant l'embaràs i la lactància.
EN CAS DE DUBTE, ÉS ESSENCIAL PER DEMANAR EL METGE O FARMACÈUTIC.

Advertències especials
En cas d'ocurrència de trastorn neuropsiquiàtric (Reaccions adverses de canal), enrogiment o picor a la pell, suspengui el tractament i consulti al seu metge.

Precaucions
L'absorció d'alcohol està desaconsellat durant el tractament.
En el cas de la dieta baixa en sal, consideri el consum de sal per tableta: 241 mg.
Cada tauleta proporciona aproximadament 3 grams de sucre.
Pres en compte en la ració diària en cas de dieta baixa en sucre o diabetis.
La interferència és possible amb la determinació de clorur a la sang.
EN CAS DE DUBTE, NO DUBTI EN PREGUNTAR AL SEU METGE O FARMACÈUTIC.

Interacció amb altres medicaments i altres interaccions
Per evitar possibles interaccions entre múltiples drogues ha d'informar rutinàriament qualsevol tractament en curs amb el seu metge o farmacèutic.

Embaràs - Lactància Materna
No es recomana l'ús d'aquest medicament, llevat que l'hi digui el seu metge si està embarassada.
Si descobreix que està embarassada durant el tractament, consulti al seu metge immediatament: només ell pot adaptar el tractament a la seva condició.
En general, és l'embaràs i la lactància coursde adequat buscar sempre el consell del seu metge o farmacèutic abans d'utilitzar qualsevol medicament.

Els conductors i operadors de màquines
Conduir vehicles o utilitzar maquinària, no es recomana a causa del risc de somnolència unit a la utilització d'aquest medicament.

Resum de les característiques del Producte (ANSM)

Advertències sobre les drogues

Advertència, el medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. L'atenció a les incompatibilitats dels productes a la seva.

Digues als teus tractaments en línia farmacèutic en curs per identificar possibles incompatibilitats. La forma de pagament i enviament conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquesta finalitat.

Feu clic aquí per trobar el registre del fàrmac en el lloc de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Informe o un esdeveniment advers relacionat (s) (s) (s) l'ús d'un fàrmac

VIDAL DE LA FAMILLE

CALCIBRONAT

Sédatif contenant du brome

bromogalactogluconate de calcium

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

CALCIBRONAT 2 g : comprimé effervescent (blanc) ; boîte de 20.
-

CALCIBRONAT 2 g : comprimé effervescent (blanc) ; boîte de 60.
-

Laboratoire EA Pharma Laboratoires des Granions

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Bromo-galactogluconate de calcium 2 g 
soit Calcium 150,7 mg 
soit Brome 301 mg 
Sodium 241 mg 
Saccharose 2,86 g 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est une association de substances sédatives.
Il est utilisé dans le traitement d'appoint des troubles légers du sommeil, de l'irritabilité et de la nervosité.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • acné ;
 • excès de calcium dans le sang et les urines, avec ou sans lithiase ;
 • personne âgée dénutrie ou déshydratée ;
 • enfant de moins de 30 mois.
ATTENTION  (sommaire)
En cas de traitement prolongé, le brome peut provoquer l'apparition de boutons particuliers appelés bromides. Consultez votre médecin.
Un surdosage peut provoquer des troubles du comportement, particulièrement chez la personne âgée. Arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin.
Ce médicament contient du sucre (saccharose) et du sel (sodium) en quantité notable.
Évitez la prise de boissons alcoolisées pendant le traitement.
Ce médicament peut induire une somnolence, parfois intense chez certaines personnes. Cette somnolence peut être augmentée par la prise d'alcool ou d'autres médicaments sédatifs. La conduite et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées, surtout dans les heures qui suivent la prise du médicament.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Respectez un intervalle d'au moins 2 heures (voire 3 heures) entre la prise de ce médicament et celle des cyclines, des diphosphonates ou des médicaments contenant du fer.
Informez par ailleurs votre pharmacien ou votre médecin si vous prenez un digitalique ou un diurétique.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
L'usage de médicament contenant du brome chez la femme enceinte a été à l'origine de complications chez le nouveau-né. Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse.

Allaitement :
Ce médicament passe dans le lait maternel : il est déconseillé pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un demi-verre d'eau.
Ne prolongez pas le traitement ou n'augmentez pas les doses sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 1 ou 2 comprimés par jour.
 • Enfant de plus de 30 kg : 1 comprimé par jour.
CONSEILS (sommaire)
Le brome reste présent plusieurs jours dans l'organisme après l'arrêt du médicament. Aussi, pour éviter tout risque d'accumulation :
 • la durée du traitement ne doit en aucun cas dépasser 3 semaines ;
 • un délai minimum de 3 à 4 semaines est nécessaire entre 2 traitements par ce médicament.
Les médicaments ne sont pas la seule réponse au stress : une meilleure hygiène de vie, une consommation modérée d'excitants (café, thé, boissons alcoolisées...) permettent aussi de lutter contre l'excès de nervosité et ses manifestations (palpitations, troubles du sommeil).
Ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Perte de l'appétit, constipation.
Rarement : éruptions cutanées surtout en cas de traitement prolongé, troubles psychiques surtout en cas de surdosage (voir ATTENTION).


LEXIQUE  (sommaire)


acné
Affection de la peau liée à une rétention de sébum formant des comédons (points noirs et microkystes). Ceux-ci sont le siège d'une prolifération de bactéries et se transforment en pustules.


alcool
Nom général désignant une famille de substances qui ont la propriété de pouvoir être mélangées à l'eau et aux corps gras. L'alcool le plus courant est l'alcool éthylique (éthanol), mais il existe de nombreux autres alcools : méthanol, butanol, etc. Le degré d'une solution alcoolique correspond au volume d'alcool pur présent dans 100 ml de solution, en sachant que 1 verre ballon de vin ou 1 demi de bière (25 cl) contiennent environ 8 g d'alcool.
Lorsque l'alcool est utilisé comme antiseptique, un dénaturant d'odeur désagréable lui est souvent ajouté pour éviter qu'il soit bu. Contrairement à une croyance répandue, l'alcool à 70o (ou même à 60o) est un meilleur antiseptique que l'alcool à 90o.


cyclines
Famille d'antibiotiques utilisés notamment dans le traitement de l'acné et de certaines infections génitales.


dénutrie
Carence en éléments nutritifs par insuffisance d'apport alimentaire.


digitalique
Famille de médicaments apparentés à la digitaline, substance issue de la digitale pourpre (plante commune). Les digitaliques, utilisés en cardiologie, ralentissent le cœur et renforcent ses contractions.


diurétique
Médicament permettant une élimination accrue d'eau par les reins. Le plus souvent, cette perte d'eau fait suite à la perte de sels provoquée par le médicament (salidiurétique).
Les diurétiques sont surtout utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle, alors que leur mécanisme d'action dans cette maladie est mal connu. Ils sont également prescrits dans l'insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, les œdèmes et d'autres affections plus rares.
Ces médicaments provoquent une perte de sodium et de potassium (sauf pour certains d'entre eux appelés « épargneurs de potassium »). Leur prise prolongée nécessite donc un contrôle régulier du potassium sanguin, pour éviter les troubles cardiaques qui pourraient résulter d'une hypokaliémie (manque de potassium dans le sang). Le manque de sodium est une autre conséquence possible, mais plus rare aux posologies habituelles, de l'usage prolongé des diurétiques ; il se détecte également par une prise de sang.


éruptions cutanées
Apparition de boutons ou de plaques sur la peau. Ces lésions peuvent être dues à un aliment, à un médicament, et traduire une allergie ou un effet toxique. De nombreux virus peuvent également provoquer des éruptions de boutons : celles de la rubéole, de la roséole et de la rougeole sont les plus connues.


lithiase
Concrétion (pierre) qui se forme dans les voies excrétrices de certains organes : voies urinaires, biliaires, salivaires.
Synonyme : calcul.


nouveau-né
Enfant de moins de un mois.


palpitations
Perception anormale de battements cardiaques irréguliers.


sédatives
 • Qui apaise, qui calme.
 • Médicament appartenant à différentes familles : anxiolytiques, hypnotiques, antalgiques, antitussifs, antiépileptiques, neuroleptiques, etc. mais aussi antidépresseurs, antihistaminiques H1, antihypertenseurs. Un sédatif peut être responsable de somnolence et augmenter les effets de l'alcool.


sel
Substance chimique dont la plus connue est le chlorure de sodium, ou sel de table. Le sel de régime ne contient pas de sodium ; celui-ci est remplacé généralement par du potassium.


sodium
Substance minérale qui peut former des sels, notamment avec le chlore (chlorure de sodium, ou sel de table).


sucre
Terme général désignant différentes substances dont la plus répandue est le saccharose. D'autres sucres peuvent être contenus dans les médicaments : glucose, fructose, lactose, etc. Le glucose est le sucre utilisé par l'organisme ; il est le seul à circuler en quantité notable dans le sang.
Les édulcorants (faux sucre) sont autorisés chez les diabétiques ou les personnes suivant un régime, et sont très peu caloriques.


surdosage
La prise en quantité excessive d'un médicament expose à une augmentation de l'intensité des effets indésirables, voire à l'apparition d'effets indésirables particuliers.
Ce surdosage peut résulter d'une intoxication accidentelle, ou volontaire dans un but de suicide : il convient alors de consulter le centre antipoison de votre région (liste en annexe de l'ouvrage). Mais le plus souvent, le surdosage est la conséquence d'une erreur dans la compréhension de l'ordonnance, ou de la recherche d'une augmentation de l'efficacité par un dépassement de la posologie préconisée. Enfin, une automédication intempestive peut conduire à l'absorption en quantité excessive d'une même substance contenue dans des médicaments différents. Certains médicaments exposent plus particulièrement à ce risque, car ils sont considérés (à tort) comme anodins : vitamines A et D, aspirine, etc. L'arrêt ou la diminution des prises médicamenteuses permettent de faire disparaître les troubles liés à un surdosage.


traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 17/08/2012

Dénomination du médicament

CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent

Bromo-galactogluconate de calcium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

3. COMMENT PRENDRE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

HYPNOTIQUE ET SEDATIF

(N: Système Nerveux Central)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans les troubles légers du sommeil, irritabilité, nervosité.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent dans les cas suivants:

· Acné juvénile.

· Enfant de moins de 30 mois.

· Sujet âgé dénutri et/ou déshydraté.

· Hypercalcémie, (quantité excessive de calcium dans le sang).

· Lithiase calcique (calcul de calcium).

· Hypercalciurie (quantité excessive de calcium dans les urines).

· Calcifications (dépôts de calcium) dans les reins.

· Néphropathie glomérulaire chronique (maladie des reins).

· En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du gasaccharose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent:

Mises en garde spéciales

En cas de survenue de trouble neuropsychique (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?), de rougeur ou démangeaisons de la peau, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au saccharose (maladie héréditaire rare).

Précautions d'emploi

· L'absorption d'alcool est fortement déconseillée pendant le traitement.

· Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 241 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

· Ce médicament contient 2,86 g de saccharose par comprimé effervescent dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucres ou de diabète.

· Une interférence est possible avec le dosage des chlorures dans le sang.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

La conduite d'automobile ou l'utilisation de machine est déconseillée en raison du risque de somnolence attaché à l'emploi de ce médicament.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: sodium, saccharose.

3. COMMENT PRENDRE CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 30 kg.

Adulte: 1 à 2 comprimés effervescents par jour.

Enfant de plus de 30 kg: 1 comprimé effervescent par jour.

Ne pas dépasser la dose journalière de:

· deux comprimés effervescents chez l'adulte,

· un comprimé effervescent chez l'enfant de plus de 30 kg.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DU MEDECIN.

Mode d'administration

Voie orale.

Dissoudre le comprimé dans un demi-verre d'eau.

Durée de traitement

Ne pas dépasser 3 semaines de traitement.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent que vous n'auriez dû:

Prévenir un médecin en urgence.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent:

Prenez votre médicament à l'heure habituelle. Ne doublez pas la dose.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

· Somnolence diurne, irritabilité, désorientation, confusion, hallucinations; ces effets s'observent en particulier chez le sujet âgé et aux fortes posologies.

· Perte d'appétit, constipation.

· Très rarement: atteinte cutanée (rougeur, démangeaisons),

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent ?

La substance active est:

Bromo-galactogluconate de calcium(1) ............................................................................................... 2,000 g

Pour un comprimé effervescent.

(1)Correspondant en brome à 301 mg ou 3,77 mmoles et en calcium à 150,7 mg ou 3,77 mmoles.

Les autres composants sont:

Saccharose, bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, polyéthylène glycol 4000.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que CALCIBRONAT 2 g, comprimé effervescent et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent. Boîte de 20 ou 60.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

SPC

2720, CHEMIN DE SAINT BERNARD

06220 VALLAURIS

FRANCE

Exploitant

LABORATOIRE DES GRANIONS

LE MERCATOR

7, RUE DE L'INDUSTRIE

98000 MONACO

Fabricant

FAMAR France

1, avenue du Champ de Mars

45072 ORLEANS

FRANCE

ou

LABORATOIRE DES GRANIONS

Le Mercator

7, rue de l'Industrie

98000 MONACO

ou

FAMAR ORLEANS

5, avenue de Concyr

45071 ORLEANS CEDEX 2

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Descobreix tots Granions, medicaments a força de oligoelements, EA laboratori Pharma Farmàcia d'atenció i tipus de la seva biografia en línia. Assenyalar en el seu ordre oligoteràpia al millor preu!

Després de l'èxit de les bombetes Granions, EA Pharma va llançar a principis de 2012, la gamma de suplements alimentaris en càpsules fabricades per complir amb les normes farmacèutiques. Cada referència té una dosi màxima permesa per les normes franceses i europees.

Granions ofereix tres línies de productes:

 • La gamma Granions experts, amb actius com la vitamina D, l'arròs de llevat vermell, el co-enzims ... Els actius estan en forma d'unitat és un producte Granion correspon a un actiu, de vegades dues.
 • La gamma Granions Salut, que es proposen combinacions de nutrients específics (oligoelements, vitamines, herbes ...) per satisfer una necessitat específica.
 • La gamma ofereix complements alimentaris infantils Granions en forma de xarop per a nens i preadolescents. Els xarops es basen xarop d'atzavara i sense sucre afegit.

Trobareu en aquesta categoria estimulant i energitzant drogues per estar en forma durant tot el dia. No més cops!

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta