Lactulosa BIOGARAN 10G / 20 BOSSES 15ml

Lactulosa BIOGARAN 10G / 20 BOSSES 15ml una imatge més gran

3400934730061

Opina sobre Biogaran lactulosa 10 g / 15 ml 20 bossetes troben la seva composició i dosificació a la nostra farmàcia en línia s'utilitza per al tractament simptomàtic de l'estrenyiment i l'encefalopatia hepàtica.

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: Microlax RECTAL SOLUCIÓ unidosi 4, Microlax RECTAL SOLUCIÓ MONODOSI 12, ERGYPHILUS Nutergia PLUS 60 CÀPSULES

Naus en 5-7 dies laborals

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

3,38 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Lactulosa BIOGARAN 10G / 20 BOSSES 15ml

Per advertències, precaucions d'ocupació i contra-indicacions, veure les instruccions.

Descripció lactulosa Biogaran 10 g / 15 ml 20 sobres

La lactulosa Biogaran 10 g / 15ml és un laxant osmòtic. S'extreu l'aigua a l'intestí i augmenta volum de la femta.
S'utilitza en el tractament simptomàtic de l'estrenyiment. La seva acció laxant també pot ser útil en el tractament de l'encefalopatia hepàtica (malaltia del cervell relacionada amb la malaltia del fetge).

Consell d'utilització i opinió sobre Biogaran lactulosa 10 g / 15 ml 20 sobres

L'ús oral.
Lactulosa Biogaran 10g / 15 ml es poden prendre pur o diluït en una beguda.
Per via rectal.
Aquest medicament ha de ser diluït en aigua.

Restrenyiment:
La dosi ha de ser individualitzada per a cada subjecte d'acord amb els resultats.
És de mitjana:
Adults:
Tractament d'atac: 1-3 sobres al dia,
Tractament de manteniment: 1-2 sobres al dia.
Nens de 7 a 14 anys de:
Tractament d'atac: 1 sobre al dia.
Si es produeix diarrea, disminuir la dosi.

Encefalopatia hepàtica
En tots els casos, la dosi ideal és aquell que porta a dues deposicions soltes per dia. La durada del tractament varia depenent dels símptomes:
· Tractament d'atac per sonda gàstrica o ènema en casos de coma o pre-coma:
o ènema amb sonda gàstrica 6 a 10 bossetes diluït en aigua,
o ènema de pilota del catèter: 20 sobres en 1 litre d'aigua tèbia per mantenir 20 minuts a 1 hora; pot repetir si cal després de 12 hores.
· Relé de Processament: 1-2 bossetes, 3 vegades al dia.

Composició de lactulosa Biogaran 10 g / 15 ml 20 sobres

per culleradeta per bossa o pc s
La lactulosa (fructosa + galactosa) 3.33 g 10 g

Precaució amb lactulosa Biogaran 10 g / 15 ml 20 sobres

Aquest medicament no s'ha d'utilitzar en els següents casos:
- La malaltia inflamatòria intestinal,
- Obstrucció intestinal o condicions que predisposin a l'obstrucció,
- Dolor abdominal de causa desconeguda,
- La persona no per absorbir la galactosa.

Precaució:
En cas de dolor abdominal repetit o prolongat, aquest medicament no s'ha de prendre sense consell mèdic.
L'ús de laxants ha de seguir sent excepcional en nens.
Si està embarassada o alletant:
Aquest medicament conté només substàncies presumptes segura durant l'embaràs o la lactància. No obstant això, no ho usi per períodes perllongats sense consultar al seu farmacèutic o el seu metge.
Quins són els riscos d'efectes secundaris:
Inflor, diarrea, per animar-los a interrompre el tractament o reduir la dosi.
Rares: picor, dolor anal.

Presentació lactulosa Biogaran 10 g / 15 ml 20 sobres

Caixa de 20 sobres.

Advertències sobre les drogues

Atenció, el ​​medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu que el medicament fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o el seu farmacèutic. Aneu amb compte amb les incompatibilitats en els seus productes actuals.

Informe al seu farmacèutic tractament en curs en línia per identificar possibles incompatibilitats. El formulari de confirmació de l'ordre conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquest fi.

Feu clic aquí per trobar registre del fàrmac en el lloc de l'Agència Nacional de Productes de Salut Medicines i Seguretat.

Farmacovigilància : Comunicació d'un o efecte (s) no desitjat (s) connectada (s) a la utilització d'un medicament

VIDAL DE LA FAMILLE

LACTULOSE BIOGARAN

Laxatif osmotique

Ce médicament est un générique de DUPHALAC

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

LACTULOSE BIOGARAN 50 % : solution buvable (arôme orange) ; flacon de 200 ml.
Remboursé à 30 %. - prix : 1,52 euro(s).

LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml : solution buvable ; boîte de 20 sachets de 15 ml.
Remboursé à 30 %. - prix : 2,33 euro(s).

Laboratoire Biogaran

COMPOSITION  (sommaire)
 p c à c p sachetou p c à s 
Lactulose (fructose + galactose) 3,33 g 10 g 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un laxatif osmotique. Il attire l'eau dans l'intestin et augmente le volume des selles.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique de la constipation. Son action laxative peut également être utile dans le traitement de l'encéphalopathie hépatique.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
  • maladie inflammatoire du côlon,
  • occlusion intestinale ou affection prédisposant à une occlusion,
  • douleurs abdominales de cause inconnue,
  • personne ne devant pas absorber de galactose.
ATTENTION  (sommaire)
En cas de douleurs abdominales répétitives ou prolongées, ce médicament ne doit pas être pris sans avis médical.
L'usage des laxatifs doit rester exceptionnel chez l'enfant.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament peut être pris pur ou dilué dans une boisson.

Posologie usuelle:

Constipation :
  • Adulte :
  • Enfant de 7 à 14 ans :
  • Enfant de 1 à 6 ans : 1 à 2 cuillères à café par jour.
  • Nourrisson jusqu'à 1 an : 1 cuillère à café par jour.
Dans le traitement de l'encéphalopathie hépatique : 1 ou 2 cuillères à soupe ou sachets, 3 fois par jour.
CONSEILS (sommaire)
Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiénodiététiques : alimention riche en fibres, boissons abondantes, activité physique régulière et temps pour aller à la selle.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Sensation de ballonnement, diarrhée, devant inciter à arrêter le traitement ou à diminuer la posologie.
Rarement : démangeaisons, douleur anale.


LEXIQUE  (sommaire)


encéphalopathie hépatique
Coma ou troubles de la conscience dus à une insuffisance hépatique grave.


laxatif osmotique
Laxatif permettant de rendre les selles plus liquides en retenant l'eau dans le contenu de l'intestin. Il est dénué de toxicité.


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


traitement d'attaque
Traitement destiné à obtenir un effet rapide grâce à des doses élevées.


traitement d'entretien
Traitement destiné à conserver le bénéfice d'un traitement d'attaque. La dose la plus faible permettant de maintenir l'efficacité est recherchée pour limiter les effets indésirables.


traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 16/09/2016

Dénomination du médicament

LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet

Lactulose

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

3. Comment prendre LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A06AD11.

LACTULOSE BIOGARAN contient un laxatif appelé lactulose. Il rend les selles molles et plus faciles à éliminer, en attirant l'eau dans l'intestin. Il n'est pas absorbé dans votre corps.

Ce médicament est utilisé :

· pour traiter la constipation (selles peu fréquentes, dures et sèches) en rendant les selles molles,

· dans le traitement de l'encéphalopathie hépatique systémique (une maladie du foie provoquant une difficulté à penser, une confusion, des tremblements, une diminution du niveau de conscience pouvant aller jusqu'au coma).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

Si votre médecin vous a informé d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet :

· si vous êtes allergique (hypersensible) au lactulose ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;

· en cas de maladies de l'intestin ou du côlon évolutives ou en poussées, telles que rectocolite, maladie de Crohn ;

· en cas d’occlusion intestinale ;

· en cas de perforation digestive ou suspicion de perforation ;

· en cas de douleurs abdominales (douleur du ventre) de cause indéterminée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Mises en garde spéciales

DANS LE CADRE DE LA CONSTIPATION PAS D'UTILISATION PROLONGEE (SUPERIEURE A 8 JOURS) SANS AVIS MEDICAL.

Constipation occasionnelle

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage par exemple). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée)

Elle peut être liée à deux causes :

· soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin ;

· soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autre :

· une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits ) ;

· une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits ;

· une augmentation des activités physiques (sport, marche ) ;

· une rééducation du réflexe de défécation ;

· parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Cas particuliers de l’enfant

Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique: notamment utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de lait infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits.

Chez le nourrisson et l'enfant, la prescription de LACTULOSE BIOGARAN doit être exceptionnelle car elle peut entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.

Précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, si vous souffrez de troubles médicaux ou de maladies, en particulier :

· si vous souffrez :

o d’une intolérance au galactose, une galactosémie ;

o d’un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares) ;

o d’un déficit en lactase de Lapp ;

· si vous êtes diabétique.

La posologie utilisée habituellement dans le traitement de la constipation n’est pas susceptible d’affecter les patients diabétiques.

Si vous êtes diabétique et que vous être traité pour une encéphalopathie hépatique, la dose de LACTULOSE BIOGARAN sera plus élevée. Cette dose élevée contient une plus grande quantité de sucre. Par conséquent, il peut être nécessaire d’adapter la dose de votre médicament antidiabétique.

Une utilisation chronique à une posologie non adaptée (entraînant plus de 2 à 3 selles molles par jour) ou une mauvaise utilisation peut entraîner une diarrhée et des troubles de la balance électrolytique.

Si vous avez tendance à développer des troubles électrolytiques (par exemple en cas d’insuffisance rénale ou hépatique, de prise simultanée de diurétiques), parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LACTULOSE BIOGARAN.

Vous devez boire une quantité suffisante de liquide (environ 1,5 à 2 litres par jour, soit 6 à 8 verres) durant un traitement par des laxatifs.

Si vous prenez LACTULOSE BIOGARAN pendant plusieurs jours sans amélioration de votre état ou si les symptômes s’aggravent, consultez votre médecin.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet avec des aliments et boissons

LACTULOSE BIOGARAN peut être pris pendant ou en dehors des repas. Il n’y a pas de restriction concernant ce que vous pouvez manger ou boire.

Grossesse et allaitement

LACTULOSE BIOGARAN peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

LACTULOSE BIOGARAN n’a pas d'influence ou une influence négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet contient {nommer le/les excipient (s)}

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Constipation :

Ce médicament peut être administré en une prise par jour, par exemple au petit déjeuner ou en deux prises par jour.

En fonction de votre réponse au traitement, la dose initiale peut être ajustée pour atteindre la dose d’entretien. Plusieurs jours (2 à 3) peuvent être nécessaires avant que le traitement n’agisse.

Elle est en moyenne :

Adultes et adolescents :

· Traitement d'attaque : 1 à 3 sachets par jour.

· Traitement d'entretien : 1 à 2 sachets par jour.

Enfants de 7 à 14 ans :

· Traitement d'attaque : 1 sachet par jour.

Si une diarrhée se manifeste, diminuer la posologie.

Pour un dosage adapté chez les nourrissons et les enfants jusqu’à 7 ans, LACTULOSE BIOGARAN flacon doit être utilisé.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Chez le nourrisson et l'enfant, la prescription de LACTULOSE BIOGARAN doit être exceptionnelle car elle peut entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.

Ne pas donner LACTULOSE BIOGARAN aux enfants (< 14 ans) sans avoir consulté un médecin pour une prescription et sans surveillance étroite.

Chez le patient âgé et le patient atteint d’insuffisance rénale ou hépatique, aucune adaptation posologique n’est nécessaire car l’exposition au lactulose est négligeable.

Encéphalopathie hépatique :

Dans tous les cas, la dose idéale est celle qui conduit à deux selles molles par jour.

Utilisation chez les adultes : la posologie moyenne est de 1 à 2 sachets 3 fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents : aucune donnée n’est disponible pour le traitement des enfants (des nouveaux nés jusqu’à 18 ans) atteints d’une encéphalopathie hépatique.

Mode d'administration

Voie orale.

Prenez les doses chaque jour, aux mêmes moments.

Le coin du sachet de LACTULOSE BIOGARAN doit être déchiré et le contenu pris immédiatement.

Avalez le médicament rapidement, sans le conserver dans votre bouche.

LACTULOSE BIOGARAN peut être pris pur ou dilué dans une boisson.

Durée du traitement

La durée du traitement varie en fonction de la symptomatologie.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Si vous avez pris plus de LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet que vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de surdosage, des diarrhées ou des douleurs abdominales peuvent apparaître.

Si vous oubliez de prendre LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet :

Si vous oubliez de prendre une dose de LACTULOSE BIOGARAN, ne vous inquiétez pas. Prenez la prochaine dose à l’heure habituelle. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Très fréquents (ils affectent plus d'1 personne sur 10 utilisant ce médicament) :

· Diarrhées.

Fréquents (ils affectent jusqu’à 1 personne sur 10 utilisant ce médicament) :

· Flatulence (ballonnement).

· Nausées.

· Vomissement.

· Douleur abdominale.

Peu fréquents (ils affectent jusqu’à 1 personne sur 100 utilisant ce médicament) :

· Déséquilibre électrolytique provoqué par la diarrhée.

Des ballonnements peuvent survenir en début de traitement, en général ils cessent après quelques jours. Lorsque des doses supérieures à la posologie recommandée sont utilisées, des douleurs abdominales et des diarrhées peuvent apparaître.

Si des doses élevées sont administrées pendant une période prolongée (habituellement en cas d'encéphalopathie hépatique), un déséquilibre électrolytique peut apparaître du fait de la diarrhée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après {EXP}. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne pas conserver à une température supérieure à +25°C.

Ne pas mettre au réfrigérateur (pour éviter toute cristallisation).

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet

· La substance active est :

Lactulose liquide............................................................................................................ 20,00 g

Quantité correspondante à lactulose................................................................................ 10,00 g

· Les autres excipients sont :

Arôme pruneau*.

*Composition de l’arôme pruneau : benzaldéhyde, alcool benzylique, butyrate d’éthyle, acide isobutyrique, acétate de butyle, dihydrocoumarine, acétate d’éthyle, acétate d’héxyle, géraniol, cyclotène, furfural, gamma octalactone, gamma dodécalactone, huile essentielle d’orange, linalol, phényl acétaldéhyde, éthyl vanilline, éthyl maltol, propylèneglycol.

Qu’est-ce que LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en sachet. Boîte de 20.

Solution buvable en sachet.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

BIOGARAN

15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

BIOGARAN

15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Fabricant

DELPHARM

USINE DU PETIT PARIS

91731 BRETIGNY-SUR-ORGE CEDEX

ou

PHARMATIS

SITE D’ESTREES SAINT-DENIS

LIEU-DIT « LE FOSSE DE L’ETANG »

B.P. 20

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

ou

H2 PHARMA

ZAC LA CROIX BONNET

21 RUE JACQUES TATI

78390 BOIS D’ARCY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Drogues Restrenyiment Farmàcia Online: Demani el seu medicament per tractar el seu trànsit a la seva farmàcia en línia bio.

 

Inflor, acidesa gàstrica, diarrea durant la gastroenteritis o intoxicació alimentària, restrenyiment, indigestió, reflux àcid, són tots els símptomes de presentació de la disfunció gàstrica i intestinal. Aquí trobareu els medicaments per alleujar els trastorns digestius.

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta