Lactulosa BIOGARAN 10G / 20 BOSSES 15ml

Lactulosa BIOGARAN 10G / 20 BOSSES 15ml una imatge més gran

3400934730061

Opina sobre Biogaran lactulosa 10 g / 15 ml 20 bossetes troben la seva composició i dosificació a la nostra farmàcia en línia s'utilitza per al tractament simptomàtic de l'estrenyiment i l'encefalopatia hepàtica.

més detalls

Expédié Disponible en 1-2 dies

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*

3,31 €

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el "Jai llegir el manual d'aquest fàrmac" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Lactulosa BIOGARAN 10G / 20 BOSSES 15ml

Per advertències, precaucions d'ocupació i contra-indicacions, veure les instruccions.

Descripció lactulosa Biogaran 10 g / 15 ml 20 sobres

La lactulosa Biogaran 10 g / 15ml és un laxant osmòtic. S'extreu l'aigua a l'intestí i augmenta volum de la femta.
S'utilitza en el tractament simptomàtic de l'estrenyiment. La seva acció laxant també pot ser útil en el tractament de l'encefalopatia hepàtica (malaltia del cervell relacionada amb la malaltia del fetge).

Consell d'utilització i opinió sobre Biogaran lactulosa 10 g / 15 ml 20 sobres

L'ús oral.
Lactulosa Biogaran 10g / 15 ml es poden prendre pur o diluït en una beguda.
Per via rectal.
Aquest medicament ha de ser diluït en aigua.

Restrenyiment:
La dosi ha de ser individualitzada per a cada subjecte d'acord amb els resultats.
És de mitjana:
Adults:
Tractament d'atac: 1-3 sobres al dia,
Tractament de manteniment: 1-2 sobres al dia.
Nens de 7 a 14 anys de:
Tractament d'atac: 1 sobre al dia.
Si es produeix diarrea, disminuir la dosi.

Encefalopatia hepàtica
En tots els casos, la dosi ideal és aquell que porta a dues deposicions soltes per dia. La durada del tractament varia depenent dels símptomes:
· Tractament d'atac per sonda gàstrica o ènema en casos de coma o pre-coma:
o ènema amb sonda gàstrica 6 a 10 bossetes diluït en aigua,
o ènema de pilota del catèter: 20 sobres en 1 litre d'aigua tèbia per mantenir 20 minuts a 1 hora; pot repetir si cal després de 12 hores.
· Relé de Processament: 1-2 bossetes, 3 vegades al dia.

Composició de lactulosa Biogaran 10 g / 15 ml 20 sobres

per culleradeta per bossa o pc s
La lactulosa (fructosa + galactosa) 3.33 g 10 g

Precaució amb lactulosa Biogaran 10 g / 15 ml 20 sobres

Aquest medicament no s'ha d'utilitzar en els següents casos:
- La malaltia inflamatòria intestinal,
- Obstrucció intestinal o condicions que predisposin a l'obstrucció,
- Dolor abdominal de causa desconeguda,
- La persona no per absorbir la galactosa.

Precaució:
En cas de dolor abdominal repetit o prolongat, aquest medicament no s'ha de prendre sense consell mèdic.
L'ús de laxants ha de seguir sent excepcional en nens.
Si està embarassada o alletant:
Aquest medicament conté només substàncies presumptes segura durant l'embaràs o la lactància. No obstant això, no ho usi per períodes perllongats sense consultar al seu farmacèutic o el seu metge.
Quins són els riscos d'efectes secundaris:
Inflor, diarrea, per animar-los a interrompre el tractament o reduir la dosi.
Rares: picor, dolor anal.

Presentació lactulosa Biogaran 10 g / 15 ml 20 sobres

Caixa de 20 sobres.

Advertències sobre les drogues

Atenció, el ​​medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu que el medicament fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o el seu farmacèutic. Aneu amb compte amb les incompatibilitats en els seus productes actuals.

Informe al seu farmacèutic tractament en curs en línia per identificar possibles incompatibilitats. El formulari de confirmació de l'ordre conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquest fi.

Feu clic aquí per trobar registre del fàrmac en el lloc de l'Agència Nacional de Productes de Salut Medicines i Seguretat.

Farmacovigilància : Comunicació d'un o efecte (s) no desitjat (s) connectada (s) a la utilització d'un medicament

VIDAL DE LA FAMILLE

LACTULOSE BIOGARAN

Laxatif osmotique

Ce médicament est un générique de DUPHALAC

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

LACTULOSE BIOGARAN 50 % : solution buvable (arôme orange) ; flacon de 200 ml.
Remboursé à 30 %. - prix : 1,52 euro(s).

LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml : solution buvable ; boîte de 20 sachets de 15 ml.
Remboursé à 30 %. - prix : 2,33 euro(s).

Laboratoire Biogaran

COMPOSITION  (sommaire)
 p c à c p sachetou p c à s 
Lactulose (fructose + galactose) 3,33 g 10 g 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un laxatif osmotique. Il attire l'eau dans l'intestin et augmente le volume des selles.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique de la constipation. Son action laxative peut également être utile dans le traitement de l'encéphalopathie hépatique.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
  • maladie inflammatoire du côlon,
  • occlusion intestinale ou affection prédisposant à une occlusion,
  • douleurs abdominales de cause inconnue,
  • personne ne devant pas absorber de galactose.
ATTENTION  (sommaire)
En cas de douleurs abdominales répétitives ou prolongées, ce médicament ne doit pas être pris sans avis médical.
L'usage des laxatifs doit rester exceptionnel chez l'enfant.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament peut être pris pur ou dilué dans une boisson.

Posologie usuelle:

Constipation :
  • Adulte :
  • Enfant de 7 à 14 ans :
  • Enfant de 1 à 6 ans : 1 à 2 cuillères à café par jour.
  • Nourrisson jusqu'à 1 an : 1 cuillère à café par jour.
Dans le traitement de l'encéphalopathie hépatique : 1 ou 2 cuillères à soupe ou sachets, 3 fois par jour.
CONSEILS (sommaire)
Le traitement de la constipation chronique repose essentiellement sur des boissons abondantes, une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Sensation de ballonnement, diarrhée, devant inciter à arrêter le traitement ou à diminuer la posologie.
Rarement : démangeaisons, douleur anale.


LEXIQUE  (sommaire)


encéphalopathie hépatique
Coma ou troubles de la conscience dus à une insuffisance hépatique grave.


laxatif osmotique
Laxatif permettant de rendre les selles plus liquides en retenant l'eau dans le contenu de l'intestin. Il est dénué de toxicité.


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


traitement d'attaque
Traitement destiné à obtenir un effet rapide grâce à des doses élevées.


traitement d'entretien
Traitement destiné à conserver le bénéfice d'un traitement d'attaque. La dose la plus faible permettant de maintenir l'efficacité est recherchée pour limiter les effets indésirables.


traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 18/10/2011

Dénomination du médicament

LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

3. COMMENT PRENDRE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

LAXATIF OSMOTIQUE

HYPOAMMONIEMIANT

(A: appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation. Il peut également être prescrit dans le traitement de l'encéphalopathie hépatique (affection cérébrale liée à une maladie du foie).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet en cas de:

· Allergie au lactulose ou à l'un des composants.

· Certaines maladies de l'intestin et du côlon, telles que rectocolite, maladie de Crohn, occlusion intestinale.

· En cas de douleurs abdominales (douleurs du ventre).

· En cas de perforation digestive ou suspicion de perforation.

· En cas d'intolérance au galactose.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet:

Mises en garde spéciales

DANS LE CADRE DE LA CONSTIPATION PAS D'UTILISATION PROLONGEE (SUPERIEURE A 8 JOURS) SANS AVIS MEDICAL.

Constipation occasionnelle

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage par exemple). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée)

Elle peut être liée à deux causes:

· soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin;

· soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autre:

· une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits );

· une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits;

· une augmentation des activités physiques (sport, marche );

· une rééducation du réflexe de défécation;

· parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Cas particuliers de l'enfant

Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique: notamment utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de lait infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits.

Les patients souffrant d'intolérance héréditaire rare au galactose, d'un déficit en lactase ou de malabsorption du glucose-galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

Précautions d'emploi

Ce médicament doit être utilisé avec prudence en cas de maladie du foie ou des reins ainsi que chez les patients traités par des diurétiques.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Constipation:

La posologie doit être adaptée à chaque sujet selon les résultats obtenus.

Elle est en moyenne:

Adultes:

Traitement d'attaque: 1 à 3 sachets par jour.

Traitement d'entretien: 1 à 2 sachets par jour.

Enfants de 7 à 14 ans:

Traitement d'attaque: 1 sachet par jour.

Si une diarrhée se manifeste, diminuer la posologie.

Encéphalopathie hépatique:

Dans tous les cas, la dose idéale est celle qui conduit à deux selles molles par jour.

Adultes: la posologie moyenne est de 1 à 2 sachets 3 fois par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

LACTULOSE BIOGARAN peut être pris pur ou dilué dans une boisson.

Durée du traitement

La durée du traitement varie en fonction de la symptomatologie.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet plus de fois que vous n'auriez dû:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LACTULOSE BIOGARAN 10 g / 15 ml, solution buvable en sachet est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Ballonnements, selles semi-liquides.
Ces phénomènes peuvent survenir en début de traitement, ils cessent après adaptation de la posologie.

· Rares cas de démangeaisons, de douleurs anales et d'amaigrissement modéré.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Ne pas mettre au réfrigérateur (pour éviter toute cristallisation).

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet ?

La substance active est:

Lactulose liquide .............................................................................................................................. 20,00 g

Quantité correspondant à lactulose .................................................................................................... 10,00 g

Pour un sachet.

Les autres composants sont:

Arôme pruneau.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en sachet. Boîte de 20.

Solution buvable

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

BIOGARAN

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Exploitant

BIOGARAN

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92707 COLOMBES CEDEX

Fabricant

DELPHARM

USINE DU PETIT PARIS

91731 BRETIGNY-SUR-ORGE CEDEX

ou

PHARMATIS

SITE D'ESTREES SAINT-DENIS

LIEU-DIT «LE FOSSE DE L'E TANG»

B.P. 20

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

ou

H2 PHARMA

ZAC LA CROIX BONNET

21 RUE JACQUES TATI

78390 BOIS D'ARCY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Cura i Natura La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta