Rennie MINT SUCRE ANTI-ÀCID 60 TAULETES

Rennie MINT SUCRE ANTI-ÀCID 60 TAULETES una imatge més gran

3400933029029

Rennie MINT SUGAR FREE ANTI-ÀCID aniònic 60 tabletes masticables SUCRE: Rennie és un fàrmac utilitzat en el tractament de l'acidesa gàstrica.

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: ERGYPROTECT CONFORT 60 càpsules Nutergia

En existencias

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

7,49 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Rennie MINT SUGAR FREE ANTI-ÀCID aniònic 60 tabletes masticables SUCRE

Per a les advertències, les precaucions i els contres-indicacions, si us plau, consulteu les instruccions.


L'alleujament del dolor d'estómac, com ara ardor, cremor d'estómac, inflor.

Les pastilles sense sucre Rennie estan indicats per a persones amb intolerància al sucre, especialment per als diabètics.

Descripció Rennie MINT SUGAR FREE ANTI-ÀCID aniònic 60 tabletes masticables SUCRE

Aquest antiàcid classe va a neutralitzar l'acidesa de l'estómac.

> El bicarbonat de sodi (NaHCO3), aquesta preparació per a la venda com un paquet preparat per la farmàcia no ha de ser usat en excés, ja que pot causar desballonnements i hipertensió. Un risc de "rebot", és a dir un augment de l'acidesa amb el temps pot estar associat amb aquesta preparació.

> El carbonat de calci (CaCO3), l'ingredient actiu de la droga * Rennie ®, no utilitzeu un massa llarg, l'atenció al risc d'hipercalcèmia.

Consells i opinions sobre Rennie MINT SUGAR FREE ANTI-ÀCID aniònic Aplicació 60 tabletes masticables SUCRE

RESERVAT PER ADULTS (a partir de 15 anys).
La dosi habitual cada 24 hores és:
- 1-2 comprimits quan el dolor és de 4-8 pastilles.
- En cas de dolor més sever, la dosi pot ser augmentada per un període curt, a 12 tabletes al dia.
La durada del tractament es limita a 10 dies.


Les tauletes Rennie es prenen sense sucre i sense aigua, que xuclen els primers símptomes de hiperacidesa. Suck 1 o 2 tabletes, repetir si és necessari. Per a l'alleugeriment ràpid, tauleta masticable primer. Una dosi màxima de 8 tabletes al dia no ha de ser excedit o es mantingui més enllà d'uns pocs dies.

Composició Rennie MINT SUGAR FREE ANTI-ÀCID aniònic 60 tabletes masticables SUCRE

Calcii carbonas 680 mg, 80 mg Magnesie subcarbonas ponderosus, Sorbitolum, talc, Solani amylum, maydis amylum Estearat Pregel Magnesie, fl Paraffinum, Aroma menthae, Natrii saccharinas professional. Tab. Una.

Precaucions per a l'ús amb Rennie MINT SUGAR FREE ANTI-ÀCID aniònic 60 tabletes masticables SUCRE

- Si els símptomes persisteixen per més de 10 dies de tractament o són trastorns greus, la investigació etiològica s'ha de fer i la conducta a ser reavaluat.
- Rennie no ha de ser utilitzat per al tractament de més de 10 dies: no es van observar reaccions adverses en associació amb diürètics tiazídics o en pacients que prenen grans quantitats de llet o productes lactis, especialment durant el tractament perllongat .
- Si un és impulsat superar 4-8 comprimits al dia, el tractament ha de ser de curta durada, no es va continuar després de la desaparició dels símptomes i no ha d'excedir de 12 pastilles al dia.
- Aquest medicament conté 475 mg de sacarosa per comprimit: tenir això en compte en la ració diària.

Introduint Rennie MINT SUGAR FREE ANTI-ÀCID aniònic 60 tabletes masticables SUCRE

Requadre 60 boletes

Advertències sobre les drogues


Advertència, el medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. L'atenció a les incompatibilitats dels productes a la seva.

Digues als teus tractaments en línia farmacèutic en curs per identificar possibles incompatibilitats. La forma de pagament i enviament conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquesta finalitat.

Feu clic aquí per trobar el registre del fàrmac en el lloc de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Informe o un esdeveniment advers relacionat (s) (s) (s) l'ús d'un fàrmac

VIDAL DE LA FAMILLE

RENNIE

Antiacide d'action locale

carbonates de calcium et de magnésium

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

RENNIE : comprimé (blanc ; arôme menthe, citron) ; boîte de 48.
-

RENNIE ORANGE : comprimé à croquer (blanc ; arôme orange) ; boîte de 36.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 36.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 60.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 96.
-

Laboratoire

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp menthe p cp orange p cp sans sucre 
Calcium carbonate 680 mg 680 mg 680 mg 
Magnésium carbonate lourd 80 mg 80 mg 80 mg 
Saccharose 475 mg 475 mg  
Sorbitol   

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient des antiacides d'action locale. Ils agissent en neutralisant les acides sécrétés par l'estomac.
Il est utilisé dans le traitement des brûlures d'estomac et des remontées acides.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
ATTENTION  (sommaire)
Il est préférable de consulter un médecin dans les situations suivantes :
  • troubles de la digestion apparaissant pour la première fois, ou si les troubles ont changé récemment ;
  • troubles associés à une perte de poids ;
  • difficulté à avaler ou gêne abdominale persistante.
N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les symptômes persistent.
Les personnes souffrant de douleurs d'estomac doivent éviter d'utiliser des médicaments contenant de l'aspirine ou des AINS qui fragilisent la muqueuse de l'estomac. Le paracétamol est en revanche sans danger pour traiter les douleurs ou la fièvre.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce médicament peut diminuer l'absorption de nombreux médicaments. Un délai d'au moins 2 heures (voire 4 heures avec les antibiotiques de la famille des quinolones) doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Les substances contenues dans ce médicament sont peu absorbées. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée pendant la grossesse ou l'allaitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être pris au moment des douleurs.

Posologie usuelle:

  • Adulte : 1 ou 2 comprimés, 4 fois par jour en moyenne. Ponctuellement, en cas de douleurs intenses, la posologie peut être augmentée jusqu'à 12 comprimés par jour.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours sans avis médical.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées permettent souvent d'atténuer les symptômes dus aux remontées acides ou à une inflammation de l'estomac.
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme est un frein important au traitement ; la nicotine augmente l'acidité gastrique et réduit l'efficacité du muscle qui ferme la jonction entre l'œsophage et l'estomac.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Lié au magnésium, à forte dose : diarrhée.
En cas d'usage prolongé à forte dose : excès de calcium dans le sang, insuffisance rénale.


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


antiacides
Médicament qui neutralise l'acidité des sécrétions gastriques ou qui bloque les glandes responsables de la sécrétion d'acide.


antibiotiques
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


muqueuse
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 26/07/2017

Dénomination du médicament

RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer

Carbonate de calcium/ carbonate de magnésium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?

3. Comment prendre RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - ANTIACIDES -code ATC : A02A.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées acides.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous êtes atteints d’une maladie grave du rein,

· si vous souffrez d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).

· si vous souffrez de néphrolithiase (dépôts de calcium dans le tissu rénal),

· si vous souffrez d’hypophosphatémie (taux anormalement faible de phosphate dans le sang).

Avertissements et précautions

Vous ne devez utiliser ce médicament qu’après avis de votre médecin :

· si vos troubles sont associés à une perte de poids,

· si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,

· si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,

· si vous souffrez d'une maladie des reins.

· si vous souffrez d’hypercalciurie (taux anormalement élevé de calcium dans les urines).

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Utilisez ce médicament avec précaution :

· Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

· Si vous êtes conduit à dépasser 4 à 8 comprimés par jour, ce traitement devra être de courte durée. Il ne devra pas être poursuivi après la disparition des symptômes.

Vous ne devez pas dépasser 12 comprimés par jour.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient des antiacides (carbonate de calcium et carbonate de magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir la rubrique COMMENT PRENDRE RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?).

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.

Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer avec des aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer contient du sorbitol.

3. COMMENT PRENDRE RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?

RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).

Posologie :

· 1 à 2 comprimés au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, soit 4 à 8 comprimés par jour.

· En cas de douleurs plus intenses, la posologie pourra être portée, pour une brève période, à 12 comprimés par jour.

· La durée du traitement sera limitée à 10 jours.

Mode et voie d’administration

Voie orale.

Sucez ou croquez le ou les comprimés

Fréquence d’administration

Prenez 1 à 2 comprimés au moment des douleurs. Respectez la posologie maximale.

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

Si vous avez pris plus de RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer que vous n’auriez dû

En cas de surdosage, des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée), dans ce cas, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

Si vous oubliez de prendre RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Troubles du système immunitaire

Réactions d’hypersensibilité incluant rash, urticaire, angio-œdème et choc anaphylactique.

- Affections métaboliques et de la nutrition

Chez certains patients notamment avec une insuffisance rénale, l’utilisation prolongée de fortes doses peut entrainer une hypermagnésémie, une hypercalcémie et une alcalose qui peuvent accentuer les symptômes gastro-intestinaux et une faiblesse musculaire.

- Affections gastro-intestinales

Nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhées.

- Troubles musculo-squelettiques et du tissu connectif

Faiblesse musculaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pour le conditionnement en plaquette thermoformée (PVC/Aluminium) :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A conserver dans l’emballage d’origine, à l’abri de l’humidité.

Pour le conditionnement en feuille (papier/Aluminium) :

A conserver à une température ne dépassant pas 25° C, dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer

· Les substances actives sont :

Carbonate de calcium.................................................................................................... 680 mg

Carbonate de magnésium lourd........................................................................................ 80 mg

Pour un comprimé à croquer.

· Les autres composants sont : sorbitol, amidon de pomme de terre, amidon de maïs prégélatinisé, stéarate de magnésium, talc, paraffine liquide légère, arôme menthe*, saccharine sodique.

*Composition de l'arôme menthe : mélange d'huiles essentielles de Mentha spicata L et de Mentha piperita.

Qu’est-ce que RENNIE SANS SUCRE, comprimé à croquer et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à croquer. Boîte de 12, 24, 36, 48, 60, 72 et 96 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

BAYER HEALTHCARE SAS

220, avenue de la Recherche

59120 LOOS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

BAYER HEALTHCARE SAS

33, rue de l’Industrie

74240 GAILLARD

Fabricant

DELPHARM GAILLARD

33, rue de l'Industrie

74240 GAILLARD

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

· évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,

· évitez les repas abondants et riches en graisses,

· évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,

· mangez lentement,

· variez votre alimentation,

· normalisez votre poids,

· évitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Rennie barat en el seu medicament aprovat Ars  

Rennie és un fàrmac indicat per al tractament de l'acidesa i el reflux àcid.

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta