Rennie MINT 48 TAULETES

Rennie MINT 48 TAULETES una imatge més gran

3400932477708

Rennie MINT 48 comprimits està indicat en adults (des de 15 anys) l'acidesa i el reflux àcid.

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: ERGYPROTECT CONFORT 60 càpsules Nutergia

En existencias

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

5,90 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el "Jai llegir el manual d'aquest fàrmac" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

ASCENSORS acidesa estomacal Rennie MENTA I COMA EL ÀCID 48 COMPRIMIT SENSE SUCRE

Per a les advertències, les precaucions i els contres-indicacions, si us plau, consulteu les instruccions.

Aquest medicament conté antiàcids d'acció local. Ells funcionen neutralitzant l'àcid secretat per l'estómac. S'utilitza en el tractament de cremades i ardor d'estómac.

ASCENSORS acidesa estomacal Descripció Rennie MENTA I COMA EL ÀCID 48 COMPRIMIT SENSE SUCRE

Aquest antiàcid classe va a neutralitzar l'acidesa de l'estómac.

> El bicarbonat de sodi (NaHCO3), aquesta preparació per a la venda com un paquet preparat per la farmàcia no ha de ser usat en excés, ja que pot causar desballonnements i hipertensió. Un risc de "rebot", és a dir un augment de l'acidesa amb el temps pot estar associat amb aquesta preparació.

> El carbonat de calci (CaCO3), l'ingredient actiu de la droga * Rennie ®, no utilitzeu un massa llarg, l'atenció al risc d'hipercalcèmia.

Consells i opinions sobre Rennie MINT SUCRE acidesa Aplicació

 

RESERVAT PER ADULTS (a partir de 15 anys).
La dosi habitual cada 24 hores és:
- 1-2 comprimits quan el dolor és de 4-8 pastilles.
- En cas de dolor més sever, la dosi pot ser augmentada per un període curt, a 12 tabletes al dia.
La durada del tractament es limita a 10 dies.

Les tauletes Rennie es prenen sense sucre i sense aigua, que xuclen els primers símptomes de hiperacidesa. Suck 1 o 2 tabletes, repetir si és necessari. Per a l'alleugeriment ràpid, tauleta masticable primer. Una dosi màxima de 8 tabletes al dia no ha de ser excedit o es mantingui més enllà d'uns pocs dies.

SENSE SUCRE Composició Rennie MINT

Calcii carbonas 680 mg, 80 mg Magnesie subcarbonas ponderosus, Sorbitolum, talc, Solani amylum, maydis amylum Estearat Pregel Magnesie, fl Paraffinum, Aroma menthae, Natrii saccharinas professional. Tab. Una.


Precaucions per a l'ús amb ACID Rennie MINT ASCENSORS

- Si els símptomes persisteixen per més de 10 dies de tractament o són trastorns greus, la investigació etiològica s'ha de fer i la conducta a ser reavaluat.
- Rennie no ha de ser utilitzat per al tractament de més de 10 dies: no es van observar reaccions adverses en associació amb diürètics tiazídics o en pacients que prenen grans quantitats de llet o productes lactis, especialment durant el tractament perllongat .
- Si un és impulsat superar 4-8 comprimits al dia, el tractament ha de ser de curta durada, no es va continuar després de la desaparició dels símptomes i no ha d'excedir de 12 pastilles al dia.
- Aquest medicament conté 475 mg de sacarosa per comprimit: tenir això en compte en la ració diària.

Introduint Rennie BAYER

Requadre 48 boletes

El consell de la seva farmàcia

Aquest medicament pot ser lliurement disponible a certes farmàcies; No obstant això, no dubti en preguntar al seu farmacèutic. Una dieta equilibrada, la masticació lenta, l'eliminació de difícil de digerir els aliments i begudes sovint pot alleujar els símptomes causats pel reflux d'àcid o la inflamació de l'estómac. Si vostè és fumador, continuar fumant és un obstacle important per al tractament: nicotina augmenta l'acidesa gàstrica i redueix l'eficiència del múscul que tanca la unió entre l'esòfag i l'estómac. Per a més informació, visita el nostre tema bord: Reflux gàstric.

Advertències sobre les drogues

Advertència, el medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. L'atenció a les incompatibilitats dels productes a la seva.

Digues als teus tractaments en línia farmacèutic en curs per identificar possibles incompatibilitats. La forma de pagament i enviament conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquesta finalitat.

Feu clic aquí per trobar el registre del fàrmac en el lloc de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Informe o un esdeveniment advers relacionat (s) (s) (s) l'ús d'un fàrmac

VIDAL DE LA FAMILLE

RENNIE

Antiacide d'action locale

carbonates de calcium et de magnésium

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

RENNIE : comprimé (blanc ; arôme menthe, citron) ; boîte de 48.
-

RENNIE ORANGE : comprimé à croquer (blanc ; arôme orange) ; boîte de 36.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 36.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 60.
-

RENNIE sans sucre : comprimé à croquer (blanc ; arôme menthe) ; boîte de 96.
-

Laboratoire

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp menthe p cp orange p cp sans sucre 
Calcium carbonate 680 mg 680 mg 680 mg 
Magnésium carbonate lourd 80 mg 80 mg 80 mg 
Saccharose 475 mg 475 mg  
Sorbitol   

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient des antiacides d'action locale. Ils agissent en neutralisant les acides sécrétés par l'estomac.
Il est utilisé dans le traitement des brûlures d'estomac et des remontées acides.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
ATTENTION  (sommaire)
Il est préférable de consulter un médecin dans les situations suivantes :
  • troubles de la digestion apparaissant pour la première fois, ou si les troubles ont changé récemment ;
  • troubles associés à une perte de poids ;
  • difficulté à avaler ou gêne abdominale persistante.
N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les symptômes persistent.
Les personnes souffrant de douleurs d'estomac doivent éviter d'utiliser des médicaments contenant de l'aspirine ou des AINS qui fragilisent la muqueuse de l'estomac. Le paracétamol est en revanche sans danger pour traiter les douleurs ou la fièvre.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce médicament peut diminuer l'absorption de nombreux médicaments. Un délai d'au moins 2 heures (voire 4 heures avec les antibiotiques de la famille des quinolones) doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Les substances contenues dans ce médicament sont peu absorbées. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée pendant la grossesse ou l'allaitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être pris au moment des douleurs.

Posologie usuelle:

  • Adulte : 1 ou 2 comprimés, 4 fois par jour en moyenne. Ponctuellement, en cas de douleurs intenses, la posologie peut être augmentée jusqu'à 12 comprimés par jour.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours sans avis médical.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées permettent souvent d'atténuer les symptômes dus aux remontées acides ou à une inflammation de l'estomac.
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme est un frein important au traitement ; la nicotine augmente l'acidité gastrique et réduit l'efficacité du muscle qui ferme la jonction entre l'œsophage et l'estomac.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Lié au magnésium, à forte dose : diarrhée.
En cas d'usage prolongé à forte dose : excès de calcium dans le sang, insuffisance rénale.


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


antiacides
Médicament qui neutralise l'acidité des sécrétions gastriques ou qui bloque les glandes responsables de la sécrétion d'acide.


antibiotiques
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


muqueuse
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 25/11/2014

Dénomination du médicament

RENNIE, comprimé

Encadré

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.

· Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

· La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE RENNIE, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RENNIE, comprimé ?

3. COMMENT PRENDRE RENNIE, comprimé ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER RENNIE, comprimé ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE RENNIE, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

ANTIACIDES.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées acides.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RENNIE, comprimé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais RENNIE, comprimé en cas :

· d'antécédents d'allergie à l'un des composants du comprimé,

· de maladie grave du rein,

· d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec RENNIE, comprimé:

Mises en garde

· Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin:

o si vos troubles sont associés à une perte de poids,

o si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,

o si vous soufrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,

o si vous soufrez d'une maladie des reins.

· En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

N'utilisez ce médicament qu'avec précaution

· Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

· Si vous êtes conduit à dépasser 4 à 8 comprimés par jour, ce traitement devra être de courte durée. Il ne devra pas être poursuivi après la disparition des symptômes.
Vous ne devez pas dépasser 12 comprimés par jour.

· Ce médicament contient 475 mg de saccharose par comprimé: en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament contient des antiacides (carbonate de calcium et carbonate de magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie/Fréquence d'administration).

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.

Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: saccharose.

3. COMMENT PRENDRE RENNIE, comprimé ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).

· 1 à 2 comprimés au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, soit 4 à 8 comprimés par jour.

· En cas de douleurs plus intenses, la posologie pourra être portée, pour une brève période, à 12 comprimés par jour.

· La durée du traitement sera limitée à 10 jours.

Mode d'administration

Voie orale.

Sucer ou croquer le ou les comprimés.

Fréquence d'administration

Prenez 1 à 2 comprimés au moment des douleurs. Respectez la posologie maximale.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de RENNIE, comprimé que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage, des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée), dans ce cas, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, RENNIE, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

· Possibilité de troubles digestifs (diarrhées).

· A doses fortes et prolongées, survenues possibles d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang), de calculs rénaux et de troubles rénaux graves.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER RENNIE, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser RENNIE, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Pour le conditionnement en plaquette thermoformée (PVC/Aluminium):

Pas de précautions particulières de conservation.

Pour le conditionnement en feuille (papier/Aluminium):

A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient RENNIE, comprimé ?

La substance active est:

Carbonate de calcium .................................................................................................................. 680,00 mg

Carbonate de magnésium lourd ....................................................................................................... 80,00 mg

Pour un comprimé.

Les autres composants sont:

Amidon de pomme de terre, amidon de maïs gélifiable, stéarate de magnésium, talc, paraffine liquide légère, arôme menthe (huile essentielle de menthe poivrée 16 à 20 pour cent, maltodextrine, gomme arabique), arôme citron (huile essentielle de citron partiellement déterpénée 14 à 18 pour cent, dextrine), saccharose.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que RENNIE, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés. Boîte de 12, 24, 25, 36, 48, 50, 60, 72, 84 ou 96.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

BAYER HEALTHCARE SAS

220 AVENUE DE LA RECHERCHE

59120 LOOS

Exploitant

BAYER HEALTHCARE SAS

33 RUE DE L’INDUSTRIE

74240 GAILLARD

Fabricant

DELPHARM GAILLARD

33, rue de l'Industrie

74240 GAILLARD

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

· évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,

· évitez les repas abondants et riches en graisses,

· évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,

· mangez lentement,

· variez votre alimentation,

· normalisez votre poids,

· évitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N’HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Rennie barat en el seu medicament aprovat Ars  

Rennie és un fàrmac indicat per al tractament de l'acidesa i el reflux àcid.

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta