MILDAC 600 mg comprimits 15 ESDEVENIMENTS depressius

MILDAC 600 mg comprimits 15 ESDEVENIMENTS depressius una imatge més gran

3400938724332

Mediflor Mildac 600mg 15 Comprimits Esdeveniments depressió és un medicament a base d'herbes a base Wort indicat en el tractament agut dels símptomes depressius en els lleus i transitoris. Tablets 600mg Mildac Mediflor estan reservats per als adults.

més detalls

A les naus Stock en 1-2 dies hàbils

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

12,90 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Mediflor Mildac 600 mg 15 comprimits Esdeveniments depressius

Manifestacions depressives 600mg Descripció Mediflor mildac

Mediflor Mildac 600 mg de Merck és un medicament a base d'herbes en forma de comprimits recoberts utilitzats en el tractament de curta durada els estats transitoris de tristesa i acompanyats per la disminució dels interessos i els trastorns del son.

Per als adults, Mediflor Mildac 600mg comprimits s'utilitza tradicionalment en els símptomes depressius lleus i transitòries

Consells i opinions sobre cpr 600mg mildac 15 Aplicació

Prengui 1 comprimit de 600 mg dia Mediflor Mildac, preferiblement al matí. No superi els 15 dies de tractament sense el consell mèdic.

Només per a adults. Els medicaments, llegiu atentament les instruccions, pregunti al seu farmacèutic si els símptomes persisteixen consulti al seu metge. Deseu a una temperatura no superior a 25 ° C.

600mg mildac Composició cpr 15

Dry herba metanol 612 mg. Excipients: àcid ascòrbic, cel · lulosa microcristal · lina, croscarmelosa de sodi, òxid de ferro (E172), hipromelosa, àcid esteàric, estearat de magnesi, sacarina de sodi, sílice col · loïdal, diòxid de titani (I 171), talc, vainillina, csp 1 comprimit recobert amb pel · lícula .


Precaucions per a l'ús amb 600mg mildac cpr 15

Aquest medicament és contra-indicat en la següent situació:

En associació amb:

 • Anticoagulants orals
 • Els anticonvulsius (etosuximida, felbamato, fosfenitoína, lamotrigina, fenobarbital, fenitoïna, primidona, tiagabina, topiramat, àcid valproic, valpromida) excepte amb carbamazepina (vegeu associació recomanat), gabapentina i vigabatrina,
 • Els anticonceptius orals,
 • Digoxina
 • Els immunosupressors (ciclosporina, siròlimus, tacrolimus)
 • Inhibidors de la proteasa (amprenavir, atazanavir, Fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir),
 • Els inhibidors de la tirosina quinasa
 • El irinotecan,
 • La teofilina.

Precaucions:

 • No es recomana l'ús de l'herba de Sant Joan durant l'embaràs o que sigui en el termini i en les dones en edat fèrtil que no utilitzin mesures anticonceptives (veure Embaràs i lactància).


Embaràs:

 • No es recomana l'ús d'aquest medicament, llevat que ho digui al seu metge durant l'embaràs. Si descobreix que està embarassada durant el tractament, consulti al seu metge immediatament, només es pot adaptar el tractament a la seva condició.


Lactància Materna:

 • Pregúntele al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol medicament

Introduint mildac cpr 600mg 15

Caixa de 15 comprimits

La nostra farmàcia assessorament d'experts

Interacció amb altres medicaments i altres formes d'interacció:


Associacions contra-indicat:

 • Anticoagulants orals: Disminució de les concentracions plasmàtiques d'anticoagulant oral amb un risc de reducció de l'eficiència i fins i tot la reversió de l'efecte, les conseqüències poden ser potencialment greu (esdeveniment trombòtic). En cas d'associació fortuïta, no deixi de sobte de prendre herba de Sant Joan, però fes un INR abans i després de la interrupció de MILLPERTUIS.
 • Els anticonvulsius (etosuximida, felbamato, fosfenitoína, lamotrigina, fenobarbital, fenitoïna, primidona, tiagabina, topiramat, àcid valproic, valpromida) excepte amb carbamazepina (vegeu associació recomanat), gabapentina i vigabatrina: Risc de disminució de les concentracions plasmàtiques i l'eficàcia del anticonvulsivo.
 • Els anticonceptius orals (estrògens i progestàgens, progestàgens): Disminució de les concentracions plasmàtiques dels anticonceptius orals, amb el risc de reducció de l'eficiència o l'anul · lació de l'efecte. En cas d'associació fortuïta, no deixi de sobte de prendre l'herba de Sant Joan.
 • Digoxina: reducció del risc Au digoxina de reducció de l'eficiència i fins i tot la reversió de l'efecte, les conseqüències poden ser potencialment greu (insuficiència cardíaca descompensada). En cas d'associació fortuïta, no deixi de sobte de prendre l'herba de Sant Joan, però el registre de digoxina abans i després de deixar l'herba de Sant Joan.
 • Els medicaments immunosupressors (ciclosporina, siròlimus, tacrolimus): Disminució dels nivells sanguinis i l'eficàcia de la immunosupressió (o cancel · lar l'efecte) amb el risc de rebuig de l'empelt. En cas d'associació fortuïta, no deixi de sobte de prendre l'herba de Sant Joan, però el control dels nivells sanguinis d'immunosupressors abans i després de deixar l'herba de Sant Joan.
 • Inhibidors de la proteasa (amprenavir, atazanavir, Fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir): Disminució de les concentracions plasmàtiques de l'inhibidor de la proteasa amb un risc de reducció de l'eficiència o la cancel · lació dels efectes, que conseqüències poden ser potencialment greu. En cas d'associació fortuïta, no deixi de sobte de prendre l'herba de Sant Joan, però controlar l'eficàcia de l'inhibidor de la proteasa, abans i després de deixar l'herba de Sant Joan.
 • Els inhibidors de la tirosina cinasa: Disminució de les concentracions plasmàtiques i l'eficàcia d'un inhibidor de la tirosina quinasa, augmentant el seu metabolisme per l'herba de Sant Joan.
 • Irrinotécan: Disminució de les concentracions plasmàtiques del metabòlit actiu del irinotecan amb el risc de fracàs de la teràpia citotòxica.
 • Teofilina: Disminució de la teofil · lina, amb el risc de reducció de l'eficiència i fins i tot reversió de l'efecte, les conseqüències poden ser potencialment greu (ocurrència de trastorn ventilatori obstructiva). En cas d'associació fortuïta, no deixi de sobte de prendre l'herba de Sant Joan, però el control de la teofil · lina, abans i després de deixar l'herba de Sant Joan.


Ús concomitant no recomanat:

 • Cabamazépine: Risc de disminució de les concentracions plasmàtiques i eficàcia del anticonvulsivant.
 • La telitromicina: Disminució de les concentracions plasmàtiques de telitromicina, amb el risc de fracàs de la teràpia antiinfecciosa, augmentant el metabolisme hepàtic de la telitromicina per l'herba de Sant Joan.


Interaccions farmacodinàmiques:

Combinacions que requereixen precaucions d'ús:

 • Els antidepressius inhibidors de la recaptació de serotonina (citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina): El risc de desenvolupar síndrome serotoninèrgica: diarrea, taquicàrdia, sudoració, tremolor, confusió i fins i tot coma. Supervisió clínica regular.
 • Els inhibidors no selectius de la MAO (iproniazida): El risc de desenvolupar síndrome serotoninèrgica: diarrea, taquicàrdia, sudoració, tremolors, confusió, o regular coma.Surveillance clínica.
 • Selectiu IMAO (moclobemida, toloxatona): El risc de desenvolupar la síndrome de la serotonina: diarrea, taquicàrdia, sudoració, tremolor, confusió o coma. Supervisió clínica regular.
 • Linezolid: risc de desenvolupar síndrome serotoninèrgica: diarrea, taquicàrdia, sudoració, tremolor, confusió o coma. Supervisió clínica regular.
 • Propafenone: Disminució de les concentracions plasmàtiques de propafenona per l'augment del seu metabolisme hepàtic per l'herba de Sant Joan

Efectes secundaris:

 • Alguns casos de síndrome serotoninèrgica amb nàusees, marejos, mal de cap, ansietat, dolor abdominal, agitació, confusió) s'han reportat en la literatura en pacients d'edat avançada tractats concomitantment amb un antidepressiu inhibidor de la recaptació de serotonina i l'herba de Sant Joan . Síndrome de regressió després de deixar l'herba de Sant Joan (veure Interaccions amb altres medicaments i altres formes d'interacció).
 • S'han reportat trastorns digestius i el tipus de pell a reaccions de fotosensibilitat.

Sobredosi:

No s'han notificat casos de sobredosi.

VIDAL DE LA FAMILLE

MILDAC

Phytothérapie

millepertuis

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

MILDAC 300 mg : comprimé ; boîte de 40.
-

MILDAC 600 mg : comprimé ; boîte de 15.
-

Laboratoire Merck Médication Familiale

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp p cp 
Millepertuis, extrait 300 mg 600 mg 
Lactose  

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament contient un extrait de millepertuis, plante qui a été l'objet de travaux scientifiques dans le traitement des états dépressifs. Les données qui ressortent de ces études indiquent que le millepertuis possède une activité dans le traitement des dépressions légères. Ces études ayant porté sur des prises limitées dans le temps, ce médicament ne peut être actuellement considéré comme un véritable antidépresseur et il n'est recommandé que dans le traitement des états dépressifs transitoires.
Il est traditionnellement utilisé dans le traitement des manifestations dépressives légères et transitoires.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être associé aux anticoagulants oraux, aux antiprotéases et aux médicaments contenant de la ciclosporine.
ATTENTION  (sommaire)
La dépression est une maladie sérieuse qui justifie un avis médical lorsque l'état de tristesse n'est pas justifié par un événement majeur ou lorsqu'il se prolonge longtemps après un éventuel événement déclenchant.
Bien que ce médicament soit en vente libre et ne contienne qu'un extrait de plante, il peut être à l'origine d'interactions médicamenteuses, notamment avec les contraceptifs oraux (pilules). Son efficacité ne doit pas être surestimée et la prise d'un antidépresseur «classique», prescrit par un médecin, associé à un soutien psychologique, peuvent être nécessaires.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être associé aux anticoagulants oraux, aux antiprotéases, à certains anticonvulsivants ni à la ciclosporine : diminution de leur efficacité par le millepertuis, ou au contraire augmentation de leur taux sanguin et du risque de surdosage en cas d'arrêt du médicament.
Il peut interagir avec les contraceptifs oraux, les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les antimigraineux de la famille des triptans et les médicaments contenant de la digoxine, de la théophylline et de la phénytoïne.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau, de préférence à heure régulière.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 1 comprimé à 300 mg, 1 à 3 fois par jour ou 1 comprimé à 600 mg par jour, de préférence le matin.
CONSEILS (sommaire)
Le traitement d'un état dépressif, même léger, ne se résume pas à la prise de médicaments. Le soutien d'un professionnel est souvent d'une aide précieuse pour franchir un cap difficile ou réfléchir sur les causes conscientes ou inconscientes qui sont à l'origine de cet état.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Troubles digestifs, photosensibilisation.


LEXIQUE  (sommaire)


anticoagulants
Médicament qui empêche le sang de coaguler et qui prévient donc la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.
Les anticoagulants sont utilisés pour traiter ou prévenir les phlébites, les embolies pulmonaires, certains infarctus. Ils permettent aussi d'empêcher la formation de caillots dans le cœur lors de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire ou en cas de valve cardiaque artificielle.
Il existe deux grand types d'anticoagulants :
 • les anticoagulants oraux, qui bloquent l'action de la vitamine K (antivitamine K, ou AVK) et dont l'efficacité est contrôlée par un dosage sanguin : l'INR (anciennement TP) ;
 • les anticoagulants injectables, dérivés de l'héparine, dont l'efficacité peut être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité anti-Xa, le Temps de Howell (TH) ou le Temps de Cephalin Kaolin (TCK) suivant les produits utilisés. Un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant toute la durée d'utilisation d'un dérivé de l'héparine.


anticonvulsivants
Médicament utilisé pour traiter les convulsions et les différentes formes d'épilepsie. Les anticonvulsivants sont classés en barbituriques (phénobarbital) et non barbituriques, qui sont les plus utilisés actuellement.


antidépresseur
Médicament qui agit contre la dépression. Certains antidépresseurs sont également utilisés pour combattre les troubles obsessionnels compulsifs, l'anxiété généralisée, certaines douleurs rebelles, l'énurésie, etc.
En fonction de leur mode d'action et de leurs effets indésirables, les antidépresseurs sont divisés en différentes familles : les antidépresseurs imipraminiques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les IMAO (sélectifs ou non sélectifs). Enfin, d'autres antidépresseurs n'appartiennent à aucune de ces familles, car ils possèdent des propriétés originales.
Le mode d'action des antidépresseurs comporte deux aspects principaux : le soulagement de la souffrance morale et la lutte contre l'inhibition qui enlève toute volonté d'action au déprimé. Il arrive qu'un décalage survienne entre ces deux effets : la souffrance morale peut persister, alors que la capacité d'action réapparaît. Pendant cette courte période, le risque suicidaire présent chez certains déprimés peut être accru. Le médecin en tient compte dans sa prescription (association éventuelle à un tranquillisant) et celle-ci doit être impérativement respectée.


antiprotéases
Médicament antirétroviral qui agit en bloquant une enzyme (la protéase) nécessaire à la maturation du virus du sida (VIH) dans les cellules infectées. Ce type de médicament bloque l'une des étapes de la reproduction du virus, sans toutefois permettre son éradication. Il est le plus souvent utilisé en association avec d'autres antirétroviraux.


contraceptifs
Qui s'oppose à la conception : contraceptif oral (pilule), local (stérilet, spermicide, diaphragme et préservatif).


états dépressifs
État de souffrance morale associant une démotivation, une fatigue, un sentiment d'inutilité, d'autodépréciation. En l'absence de traitement, l'état dépressif risque d'évoluer vers une dépression grave avec sensation d'incurabilité, de culpabilité, et un risque suicidaire.


inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
Antidépresseur augmentant la quantité de sérotonine présente dans le cerveau, en limitant sa recapture. Certains IRS sont également utilisés pour le traitement des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et de l'anxiété.
Voir aussi : antidépresseur sérotoninergique.


photosensibilisation
Sensibilité anormale de la peau à la lumière ou aux rayons ultraviolets, due à un médicament ou à une substance naturelle ou chimique.


surdosage
La prise en quantité excessive d'un médicament expose à une augmentation de l'intensité des effets indésirables, voire à l'apparition d'effets indésirables particuliers.
Ce surdosage peut résulter d'une intoxication accidentelle, ou volontaire dans un but de suicide : il convient alors de consulter le centre antipoison de votre région (liste en annexe de l'ouvrage). Mais le plus souvent, le surdosage est la conséquence d'une erreur dans la compréhension de l'ordonnance, ou de la recherche d'une augmentation de l'efficacité par un dépassement de la posologie préconisée. Enfin, une automédication intempestive peut conduire à l'absorption en quantité excessive d'une même substance contenue dans des médicaments différents. Certains médicaments exposent plus particulièrement à ce risque, car ils sont considérés (à tort) comme anodins : vitamines A et D, aspirine, etc. L'arrêt ou la diminution des prises médicamenteuses permettent de faire disparaître les troubles liés à un surdosage.


triptans
Nom d'une famille chimique de vasoconstricteurs utilisés dans le traitement de la migraine. Par rapport aux vasoconstricteurs dérivés de l'ergot de seigle, les triptans ont l'avantage d'agir plus spécifiquement sur les artères du cerveau.


Troubles digestifs
Ensemble de symptômes traduisant une irritation ou un mauvais fonctionnement du tube digestif. Un ou plusieurs troubles peuvent être présents : nausées, vomissements, aérophagie, douleurs abdominales, brûlures d'estomac, ballonnements, flatulences, diarrhée ou constipation, etc. Les antibiotiques peuvent favoriser les candidoses, souvent responsables de troubles digestifs.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 12/10/2016

Dénomination du médicament

MILDAC 600 mg, comprimé enrobé

Millepertuis (extrait sec de)

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou par votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien 15 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Mildac 600 mg, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mildac 600 mg, comprimé enrobé?

3. Comment prendre Mildac 600 mg, comprimé enrobé?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Mildac 600 mg, comprimé enrobé?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MILDAC 600 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : Médicament à base de plantes

Médicament à base de plantes traditionnellement utilisé dans le traitement des manifestations dépressives légères et transitoires.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 15 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MILDAC 600 mg, comprimé enrobé?

Ne prenez jamais MILDAC 600 mg, comprimé enrobé:

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· En association avec les anti-coagulants, les anti-épileptiques, les contraceptifs (œstroprogestatifs et progestatifs), la digoxine (utilisée pour traiter des maladies cardiaques), les immunosuppresseurs (utilisés en cas de greffe d’organe), les inhibiteurs de protéases (utilisés dans le traitement de l'infection par le VIH), le cobicistat, le daclatasvir, le ledipasvir et le dasabuvir (utilisés dans le traitement de l’hépatite C), les inhibiteurs de tyrosine kinases (utilisés dans le traitement de certains cancers), l'irinotécan (utilisé dans le traitement de certains cancers), isavuconazole (antimycosique), itraconazole et voriconazole (antifongique), lurasidone (utilisé dans la schizophrénie), l’oxycodone (analgésique), la rilpivirine (utilisé dans le traitement de l’infection à VIH), la théophylline et l’aminophylline (utilisés dans le traitement de l’asthme et certaines maladies respiratoires) , le ticagrelor (anti-agregant plaquettaire), le vismodegib (utilisé dans le traitement de certains cancers),le vérapamil (utilisé dans le traitement des maladies cardiaques) (voir rubrique «Autres médicaments et MILDAC 600 mg, comprimé enrobé»).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre MILDAC 600 mg, comprimé enrobé.

Il est nécessaire que vous preniez un avis médical avant de débuter le traitement si vous êtes en cours de traitement par d’autres médicaments (voire rubrique "Autres médicaments ")

Les propriétés antidépressives de MILDAC 600 mg, comprimé enrobé se manifestent habituellement dans les 4 premières semaines après l’instauration du traitement. En cas de persistance des symptômes, il est nécessaire de consulter votre médecin.

L’utilisation chez les enfants de moins de 18 ans n’est pas recommandée faute de données suffisamment disponibles.

Evitez les expositions prolongées au soleil pendant le traitement, en raison du risque de réactions cutanées ressemblant à des coups de soleil (photosensibilité).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin si vous prenez MILDAC 600 mg, comprimé enrobé.

Autres médicaments et MILDAC 600 mg, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, MILDAC 600 mg, comprimé enrobé peut provoquer une diminution de l’effet thérapeutique d’autres médicaments.

MILDAC 600 mg, comprimé enrobé ne doit pas être pris avec les anticoagulants, les antiépileptiques, les contraceptifs (œstroprogestatifs et progestatifs), la digoxine (utilisée pour traiter des maladies cardiaques), les immunosuppresseurs (utilisés en cas de greffe d’organe), les inhibiteurs de protéases (utilisés dans le traitement de l'infection par le VIH), le cobicistat, le daclatasvir, le ledipasvir et le dasabuvir (utilisés dans le traitement de l’hépatite C), les inhibiteurs de tyrosine kinases (utilisés dans le traitement de certains cancers), l'irinotécan (utilisé dans le traitement de certains cancers), isavuconazole (antimycosique), itraconazole et voriconazole (antifongique), lurasidone (utilisé dans la schizophrénie), l’oxycodone (analgésique), la rilpivirine (utilisé dans le traitement de l’infection à VIH), la théophylline et l’aminophylline (utilisés dans le traitement de l’asthme et certaines maladies respiratoires) , le ticagrelor (anti-agregant plaquettaire), le vismodegib (utilisé dans le traitement de certains cancers),le vérapamil (utilisé dans le traitement des maladies cardiaques).

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez avez pris récemment un médicament contenant l’une des substances actives :

· bédaquiline (utilisé pour traiter la tuberculose)

· carbamazépine (utilisée pour traiter l’épilepsie)

· cyprotérone (utilisée pour traiter certaines maladies hormonales),

· dolutégravir (utilisé pour traiter le VIH)

· dronédarone et propafénone (utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque),

· eribuline (utilisé dans le traitement de certains cancers)

· idélalisib (utilisé dans le traitement de certains cancers)

· ivabradine (utilisé pour traiter l’angor),

· lomitapide (utilisé dans certains cas d’hypercholestérolémie familiale)

· macitentan (utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire)

· maraviroc (utilisé dans le traitement du VIH)

· quétiapine (utilisée dans le traitement de la schizophrénie)

· siméprévir (utilisé dans le traitement de l’hepatite C)

· simvastatine (utilisée dans le traitement des hypercholestérolémies ou dyslipidémies)

· sofosbuvir (utilisé dans le traitement de l’hepatite C)

· télithromycine et linézolide (antibiotiques)

· ulipristal (contraceptif d’urgence).

Si votre médecin vous prescrit d’autres médicaments contre la dépression, avertissez-le que vous prenez déjà MILDAC 600 mg, comprimé enrobé.

MILDAC 600 mg, comprimé enrobé avec des aliments, les boissons et l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

MILDAC 600 mg, comprimé enrobé contient

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE MILDAC 600 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Réservé à l’adulte (à partir de 18 ans) et aux personnes âgées.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 1 comprimé par jour, à prendre le matin de préférence.

Si vous avez pris plus de Mildac 600 mg, comprimé enrobé que vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Mildac 600 mg, comprimé enrobé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Mildac 600 mg, comprimé enrobé :

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Comme tous les médicaments, Mildac 600 mg, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas sujet.

Des troubles digestifs, une fatigue, une agitation ou des éruptions cutanées peuvent apparaître. Possibilité de sensibilité excessive aux rayons du soleil (photosensibilité) avec réactions cutanées ressemblant à des coups de soleil en cas d’exposition solaire pendant le traitement.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MILDAC 600 mg, comprimé enrobé?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N’utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient MILDAC 600 mg, comprimé enrobé

· La substance active est:

Millepertuis (Hypericum perforatum L.) (extrait sec méthanolique (80% V/V) de).................... 612 mg

· Les excipients sont : Acide ascorbique, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, oxyde de fer (E172), hypromellose, acide stéarique, stéarate de magnésium, saccharine sodique, silice précipitée, dioxyde de titane (E 171), vanilline.

Qu’est-ce que Mildac 600 mg comprimé enrobé et contenu de l’emballage extérieur

Comprimé enrobé.

Boîte de 15 et 20 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

DR. WILLMAR SCHWABE GmbH & Co

WILLMAR-SCHWABE Str. 4

76227 KARLSRUHE

ALLEMAGNE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

MERCK MEDICATION FAMILIALE

18C BOULEVARD WINSTON CHURCHILL

21000 DIJON

FRANCE

Fabricant

DR. WILLMAR SCHWABE GmbH & Co

WILLMAR-SCHWABE Str. 4

76227 KARLSRUHE

ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Els trastorns del son poden manifestar-se de diverses maneres: dificultat per agafar el son, despertars nocturns, despertars primerencs. Les causes poden ser diverses: origen psicològic (estrès, pensaments foscos), el canvi d'hàbits (altitud, dies de festa), el consum d'alcohol, l'insomni en els ancians. Oferim tractaments per tractar aquestes malalties menors. Trastorns més importants (somnambulisme, terrors nocturns, enuresi en nens, trastorns del son REM, origen trastorns psiquiàtrics o vinculats a altres patologies) requereixen consultar al seu metge.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta