1000 mg de paracetamol BIOGARAN 8 BOSSES

1000 mg de paracetamol BIOGARAN 8 BOSSES una imatge més gran

3400939069715

1000 mg de paracetamol BIOGARAN 8 BOSSES: Està indicat per al dolor i / o febre incloent mal de cap, símptomes de la grip, dolor dental, dolor, períodes menstruals dolorosos.

més detalls

S'envia en 5-7 dies feiners

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

1,90 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

1000 mg de paracetamol BIOGARAN 8 BOSSES

Per a les advertències, precaucions d'ocupació i contra-indicacions, podeu consultar el manual d'usuari.

Descripció 1000 mg de paracetamol BIOGARAN 8 BOSSES

1000 mg de paracetamol BIOGARAN 8 bosses és un fàrmac indicat per al dolor i / o febre incloent mal de cap, símptomes de la grip, dolor dental, dolor, períodes menstruals dolorosos.

Està indicat per al dolor i / o febre incloent mal de cap, símptomes de la grip, dolor dental, dolor, períodes menstruals dolorosos.

També pot ser receptat pel seu metge per al dolor de la osteoartritis.

Consell d'utilització i d'opinió en 1000 mg de paracetamol BIOGARAN 8 BOSSES

Notes: Aquesta presentació conté 1 g de acetaminofè per comprimit: No prendre 2 comprimits alhora.

A causa de la seva dosi, el fàrmac es reserva per a més de 15 anys d'adults.

La dosi habitual és d'1 comprimit a 1 g per dosi, que es repeteix després de 6 a 8 hores. Si cal, l'endoll es pot repetir abans, però amb un interval d'almenys 4 hores.

En general, no cal excedir 3 g d'acetaminofeno al dia o 3 tabletes.
No obstant això, si més intensa, i consultar al seu metge el dolor, la dosi màxima pot augmentar fins a 4 g per dia, o 4 comprimits al dia.

Dosis superiors a 3 g de paracetamol per dia requereixen atenció mèdica.
Mai prengui més de 4 grams de acetaminofeno per dia (tenint en compte que tots els medicaments que contenen paracetamol en la seva fórmula).
Sempre respectar un interval de 4 hora almenys entre les preses.

En cas de malaltia greu del ronyó (insuficiència renal greu), la captura s'han d'espaiar com a mínim 8 hores.

No excedeixi de 3 pastilles al dia.

 • Mètode i via d'administració

per via oral.

Després de beure completament dissolt en un got d'aigua.

 • Freqüència d'administració

preses sistemàtiques per evitar oscil·lacions del dolor o la febre.

composició de paracetamol 1g BIOGARAN 8 sobres

 • substàncies actives

Paracetamol 1,000 mg
A mesura que el paracetamol compap PVP 3: 1.031 g.

Per a una pastilla efervescent.

 • excipients

bicarbonat de sodi, àcid cítric anhidre, sorbitol, lactosa monohidrat, sacarina de sodi, aroma de llimona, leucina, àcid ascòrbic.

Aneu amb compte amb paracetamol 1g BIOGARAN 8 bosses

 • advertències especials

Si la sobredosi o pres per error una dosi massa alta, prevenir metge d'urgències.
A causa de la presència de sorbitol, aquest medicament no s'ha d'utilitzar en cas d'intolerància a la fructosa (malaltia metabòlica hereditària).
Aquest medicament conté acetaminofén. Altres fàrmacs contenen. No barregi, a fi de no excedir la dosi diària recomanada (veure Dosificació).
A causa de la presència de lactosa, aquest medicament no s'ha d'utilitzar en cas de galactosèmia, malabsorció de glucosa i galactosa o deficiència de lactasa (malalties metabòliques rares).
 • precaucions

Si el dolor persisteix durant més de 5 dies o febre durant més de 3 dies, o en cas d'eficàcia insuficient o l'ocurrència de qualsevol altre signe, no continuar el tractament sense consultar al seu metge.

Si la dieta sense sal o baixa en sal, presa en compte en la ració diària de la presència de sodi: 331 mg per comprimit.

En cas de dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

1 g de paracetamol presentació BIOGARAN 8 bosses

8 bosses de BIOGARAN 1000 mg de paracetamol

Les advertències sobre medicaments

Atenció, el ​​medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu que els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. Compte amb les incompatibilitats en els seus productes actuals.

Informe al seu farmacèutic línia de tractament en curs per identificar possibles incompatibilitats. El formulari de confirmació de comanda conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per aquest fi.

Feu clic aquí per trobar el manual d'aquest fàrmac en el lloc web de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Declarar una o efecte (s) indesitjable (s) connectada (s) amb l'ús d'un medicament

VIDAL DE LA FAMILLE

PARACÉTAMOL BIOGARAN

Antalgique et antipyrétique

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,14 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : comprimé ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : comprimé effervescent (arôme citron) ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : gélule ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 g : comprimé ; boîte de 8.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 g : comprimé effervescent sécable (arôme citron) ; boîte de 8.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 000 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 8 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

Laboratoire Biogaran

COMPOSITION  (sommaire)
 p sachet p cp 
Paracétamol 300 mg 500 mg 
Saccharose 0,8 mg  
Aspartam  

 p cp efferv p gél p sachet 
Paracétamol 500 mg 500 mg 500 mg 
Sodium 317 mg   
Lactose   
Sorbitol   
Saccharose   1,34 mg 
Aspartam   

 p cp p cp efferv  p sachet 
Paracétamol 1 g 1 g 1 g 
Sodium  331 mg  
Lactose   
Sorbitol   
Saccharose   2,68 mg 
Aspartam   

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un antalgique et un antipyrétique qui contient du paracétamol.
Il est utilisé pour faire baisser la fièvre et dans le traitement des affections douloureuses.
Les sachets et les comprimés effervescents à 1000 mg sont également utilisés dans le traitement des douleurs de l'arthrose.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • maladie grave du foie,
 • phénylcétonurie (sachet à 300 mg, sachet et comprimé effervescent à 500 mg : présence d'aspartam).
ATTENTION  (sommaire)
Le paracétamol est présent seul ou en association avec d'autres substances dans de nombreux médicaments : assurez-vous de ne pas prendre simultanément plusieurs médicaments contenant du paracétamol, car une prise conjointe entraîne un risque de surdosage qui peut être toxique pour le foie.
Les comprimés effervescents contiennent du sel (sodium) en quantité notable.
Les sachets contiennent du sucre (saccharose) en quantité notable.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
En cas de traitement par un anticoagulant oral et par du paracétamol aux doses maximales (4 g par jour) pendant au moins 4 jours, une surveillance accrue du traitement anticoagulant sera éventuellement nécessaire.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation du paracétamol chez la femme enceinte.

Allaitement :
Aux doses usuelles, l'usage de ce médicament est possible pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament peut être pris indifféremment pendant ou entre les repas, en respectant un intervalle de 4 à 6 heures entre 2 prises. En cas d'insuffisance rénale, l'intervalle entre 2 prises doit être au minimum de 8 heures.
Les comprimés ne sont pas adaptés à l'enfant de moins de 6 ans. En effet, ils risquent d'obstruer les voies respiratoires si l'enfant déglutit mal et que le comprimé passe dans la trachée (fausse route).
Les comprimés et sachets à 1 000 mg sont réservés à l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg.
Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un verre d'eau.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 500 mg ou 1 g (soit 1 à 2 comprimés ou gélules ou sachets à 500 mg ou 1 comprimé ou sachet à 1 000 mg), 1 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour sans avis médical.
  Dans les douleurs sévères de l'adulte et notamment dans l'arthrose, la posologie maximale peut être portée à 1 g de paracétamol, 4 fois par jour, uniquement sur prescription médicale.
 • Enfant de plus de 27 kg : 60 mg par kg et par jour, soit 15 mg par kg toutes les 6 heures ou 10 mg par kg toutes les 4 heures. A titre indicatif :
  • enfant de 16 à 24 kg (environ 4 à 9 ans) : 1 sachet à 300 mg, à renouveler au bout de 6 heures sans dépasser 4 prises par jour ;
  • enfant de 25 à 30 kg (environ 9 à 11 ans) : 1 sachet à 300 mg, à renouveler au bout de 4 heures sans dépasser 6 prises par jour ;
  • enfant de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans) : 1 comprimé ou 1 gélule ou 1 sachet à 500 mg, à renouveler au bout de 6 heures sans dépasser 4 prises par jour ;
  • enfant de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans) : 1 comprimé ou 1 gélule ou 1 sachet à 500 mg, à renouveler au bout de 4 heures sans dépasser 6 prises par jour.
La dose quotidienne maximale de paracétamol est de 80 mg par kg chez l'enfant de moins de 37 kg et de 3 g par jour chez l'enfant de plus de 38 kg, en 4 prises minimum.
CONSEILS (sommaire)
Dans le traitement de la fièvre chez l'enfant, lorsque le paracétamol est utilisé à la dose de 60 mg par kg et par jour, l'adjonction d'aspirine ou son usage en alternance avec le paracétamol est inutile, car l'aspirine ne permet pas d'obtenir une baisse supplémentaire de la fièvre.
Des sueurs abondantes accompagnent généralement la baisse de température lors du traitement des fièvres élevées. Ce phénomène est normal.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Exceptionnellement : réaction allergique cutanée.
Comprimés effervescents à 500 mg :
Comme tous les médicaments et confiseries contenant des sucres non absorbables (sorbitol, maltitol...), possibilité de diarrhée en cas d'apport important.


LEXIQUE  (sommaire)


antalgique
Médicament qui agit contre la douleur. Les antalgiques agissent soit directement sur les centres de la douleur situés dans le cerveau, soit en bloquant la transmission de la douleur au cerveau.
Synonyme : analgésique.


anticoagulant
Médicament qui empêche le sang de coaguler et qui prévient donc la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.
Les anticoagulants sont utilisés pour traiter ou prévenir les phlébites, les embolies pulmonaires, certains infarctus. Ils permettent aussi d'empêcher la formation de caillots dans le cœur lors de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire ou en cas de valve cardiaque artificielle.
Il existe deux grand types d'anticoagulants :
 • les anticoagulants oraux, qui bloquent l'action de la vitamine K (antivitamine K, ou AVK) et dont l'efficacité est contrôlée par un dosage sanguin : l'INR (anciennement TP) ;
 • les anticoagulants injectables, dérivés de l'héparine, dont l'efficacité peut être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité anti-Xa, le Temps de Howell (TH) ou le Temps de Cephalin Kaolin (TCK) suivant les produits utilisés. Un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant toute la durée d'utilisation d'un dérivé de l'héparine.


antipyrétique
Médicament utilisé pour abaisser la température du corps lors des accès de fièvre.


arthrose
Usure du cartilage, responsable de douleurs articulaires et d'une limitation des mouvements.


diarrhée
Le sens médical strict de diarrhée est « émission de selles trop fréquentes et trop abondantes ». En fait, le sens commun assimile la diarrhée à la notion de selles liquides et fréquentes. Normalement, les selles sont pâteuses, mais l'émission de selles liquides ou à peine formées, sans douleur ou trouble particulier associé, n'est pas pathologique. On peut parler de diarrhée lorsque les émissions de selles liquides se répètent dans la journée, et que les besoins sont impérieux ou douloureux.
Beaucoup de médicaments peuvent accélérer le transit intestinal et rendre les selles plus liquides, sans que cet effet indésirable soit réellement préoccupant.
Les antibiotiques peuvent altérer la flore digestive, indispensable à la digestion, et provoquer des diarrhées plus ou moins gênantes mais bénignes. L'effet apparaît immédiatement ou après quelques jours de traitement. Une forme de diarrhée grave et exceptionnelle, la colite pseudomembraneuse, peut être observée après un traitement antibiotique ; cette affection se traduit par l'émission de glaires et de fausses membranes (ressemblant à des lambeaux de peau) associées à des douleurs abdominales ; une constipation peut remplacer la diarrhée initiale. La colite pseudomembraneuse peut survenir plusieurs jours après l'arrêt du traitement antibiotique et nécessite un avis médical urgent.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


phénylcétonurie
Maladie héréditaire qui se caractérise par l'absence d'une enzyme et qui conduit à l'accumulation dans le sang d'un produit toxique. Son dépistage est systématique à la naissance. Le traitement repose sur un régime alimentaire spécifique pendant la petite enfance.


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


saccharose
Le saccharose est la substance qui compose le sucre de cuisine et le sucre industriel que l'on retrouve dans les biscuits, les gâteaux, les sucreries et les boissons sucrées (une bouteille d'un litre et demi de soda contient l'équivalent de trente morceaux de sucre). Certaines personnes sont intolérantes au fructose issu de la digestion du saccharose et souffrent alors de ballonnements et de diarrhée. Certains médicaments contiennent du saccharose comme excipient (composant sans activité thérapeutique).


sel
Substance chimique dont la plus connue est le chlorure de sodium, ou sel de table. Le sel de régime ne contient pas de sodium ; celui-ci est remplacé généralement par du potassium.


sodium
Substance minérale qui peut former des sels, notamment avec le chlore (chlorure de sodium, ou sel de table).


surdosage
La prise en quantité excessive d'un médicament expose à une augmentation de l'intensité des effets indésirables, voire à l'apparition d'effets indésirables particuliers.
Ce surdosage peut résulter d'une intoxication accidentelle, ou volontaire dans un but de suicide : il convient alors de consulter le centre antipoison de votre région (liste en annexe de l'ouvrage). Mais le plus souvent, le surdosage est la conséquence d'une erreur dans la compréhension de l'ordonnance, ou de la recherche d'une augmentation de l'efficacité par un dépassement de la posologie préconisée. Enfin, une automédication intempestive peut conduire à l'absorption en quantité excessive d'une même substance contenue dans des médicaments différents. Certains médicaments exposent plus particulièrement à ce risque, car ils sont considérés (à tort) comme anodins : vitamines A et D, aspirine, etc. L'arrêt ou la diminution des prises médicamenteuses permettent de faire disparaître les troubles liés à un surdosage.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 03/02/2017

Dénomination du médicament

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

3. Comment prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N02BE01

Ce médicament est un analgésique, antipyrétique.

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg (environ 15 ans) :

· Lire attentivement la rubrique Comment prendre PARACETAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 50 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Ne prenez jamais PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

· si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· maladie grave du foie.

· phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

· En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

· Ce médicament contient du sodium. Le taux de sodium est inférieur à 1 mmol par dose, c’est-à-dire « sans sodium ».

Mises en garde spéciales

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir Comment prendre PARACETAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose).

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Prise d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Signalez que vous ou votre enfant prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang.

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient du saccharose, de l’aspartam et du sodium.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Attention : cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par unité : ne pas prendre 2 sachets à la fois.

Posologie

En raison de son dosage, ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg :

La posologie usuelle est de un sachet à 1000 mg par prise, à renouveler au bout de 4 heures minimum.

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3000 mg de paracétamol par jour, soit 3 sachets par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur avis de votre médecin, la dose maximale peut être augmentée jusqu'à 4000 mg de paracétamol par jour, soit 4 sachets par jour.

Cependant :

· Les doses supérieures à 3000 mg de paracétamol par jour nécessitent un avis médical.

· NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4000 mg de PARACETAMOL PAR JOUR, (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum et la dose totale ne doit pas dépasser 3 sachets par jour.

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Si vous avez l'impression que l'effet de PARACETAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Agiter le sachet avant emploi.

Verser le contenu du sachet dans un verre puis ajouter une petite quantité de boisson (par exemple eau, lait, jus de fruit). Remuer et boire immédiatement après.

Fréquence d'administration

1 sachet toutes les 4 heures minimum.

Si vous avez pris plus de PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose que vous n’auriez dû :

En cas de surdosage ou d’intoxication accidentelle, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

· Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

· Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

· De très rares cas de réactions cutanées graves ont été rapportés.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

· La substance active est :

Paracétamol ................................................................................................................ 1000 mg

Pour un sachet-dose.

· Les autres composants sont :

Saccharose, aspartam, saccharine sodique, povidone K30, arôme orange*.

* maltodextrine, gomme arabique, concentré de jus d’orange et huiles essentielles d’orange.

Qu’est-ce que PARACÉTAMOL BIOGARAN 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de sachet-dose, boîte de 8 ou 100.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

BIOGARAN

15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

BIOGARAN

15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Fabricant

LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE

905 ROUTE DE SARAN

45520 GIDY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE:

La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36°5C et 37°5 C. Une élévation de température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg (environ 15 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d'autres signes inhabituels apparaissent,

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au contraire revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· Si elle vous réveille la nuit,

Paracetamol Online Pharmacy: Demani la seva Paracetamol en la seva farmàcia en línia bio.


El paracetamol és una substància activa d'un nombre de fàrmacs en la classe de no-salicilat analgèsics antipirètics. Aquesta substància està indicat contra la febre i el dolor d'intensitat mitjana alta. Descobreix el paracetamol genèric i associada amb altres molècules en Cures i Natura.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta