PARACETAMOL 300mg BIOGARAN 12 BOSSES

PARACETAMOL 300mg BIOGARAN 12 BOSSES una imatge més gran

3400938849622

Paracetamol 300 mg laboratori Biogaran s'usa per reduir la febre i tractar afeccions de dolor.

més detalls

Naus 5-7 dies hàbils

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

1,90 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

PARACETAMOL 300mg BIOGARAN 12 BOSSES

.

Descripció de 300 mg de paracetamol Biogaran 12 sobres

Aquest medicament és un analgèsic i antipirètic que conté acetaminofén.
S'utilitza per reduir la febre i tractar afeccions de dolor


El paracetamol és present sol o en combinació amb altres substàncies en molts medicaments: assegureu-vos que vostè no pren simultàniament diversos medicaments que contenen paracetamol com una decisió conjunta planteja un risc de sobredosi pot ser tòxic per al fetge.
Les tabletes efervescents contenen sal (sodi) en quantitats significatives.

Consells i assessorament sobre l'aplicació de 300 mg de paracetamol sachet Biogaran

En el tractament de la febre en els nens, quan s'utilitza el paracetamol en una dosi de 60 mg per kg per dia, l'addició de l'aspirina o l'ús altern amb paracetamol és innecessària perquè l'aspirina No aconseguir una reducció addicional de la febre.
Sudoració profusa solen acompanyar el descens de la temperatura durant el tractament de febres altes. Això és normal.

Aquest medicament es pot prendre ja sigui durant o entre els àpats, d'acord amb un interval de 4 a 6 hores entre les 2 dosis. En la insuficiència renal, l'interval entre 2 dosi ha de ser d'almenys 8 hores.
Administrat a dosis d'1 g comprimits són per adults i nens de més de 50 kg (aproximadament 15 anys).

Dosi habitual:

 • Adults: 500 mg o 1 g per dosi, repetir si cal després d'un període mínim de 4 hores. No excedeixi la dosi de 3 g de acetaminofè per dia sense consell mèdic (o 6 pastilles de 500 mg o 3 tabletes 1 g per dia).
  Al dolor greu en adults i sobretot en l'osteoartritis, la dosi màxima pot augmentar a 1 g de paracetamol 4 vegades al dia, només amb recepta mèdica.
 • Nens: 60 mg per kg per dia, o 15 mg per kg cada 6 hores o 10 mg per kg cada 4 hores. A manera de guia:
  • Nens 27 a 40 kg (aproximadament 8-12 anys): 1 comprimit de 500 mg, repetits en cas necessari després de 6 hores, sense excedir de 4 dosis al dia;
  • Nens 41 a 50 kg (12 a 15 anys): 1 comprimit de 500 mg, repetits en cas necessari després de 4 hores, sense excedir de 6 dosis al dia.
  La dosi màxima de paracetamol és de 80 mg per kg per dia en nens de menys de 37 kg i 3 g per dia per a nens de més de 38 kg preses en almenys 4

Composició paracetamol 300mg sachet Biogaran

p cp EFFERV p cp
Paracetamol 500 mg 500 mg
Sodi 316 mg
Lactosa +
Sorbitol +

p cp EFFERV p cp
Paracetamol 1 g 1 g
Sodi 331 mg
Lactosa +
Sorbitol +

Precaucions per a l'ús amb la bosseta de 300 mg de paracetamol Biogaran

Aquest medicament no s'ha d'utilitzar en casos de malaltia greu del fetge.


En cas de tractament amb un anticoagulant oral i la dosi màxima de paracetamol (4 g per dia) durant almenys 4 dies, l'augment de la vigilància de la teràpia anticoagulant, pot ser necessari.


Presentació de 300 mg de paracetamol sachet Biogaran

12 bosses de 300 mg de paracetamol


Consells de la seva farmàcia


No prengui aquest medicament sense consell mèdic si vostè té malaltia greu del fetge: la intoxicació per paracetamol són greus i insidueuses en fràgil fetge, la sobredosi de paracetamol pot causar dany hepàtic irreversible.

Mai excedir les dosis indicades en les instruccions: Sempre un interval d'almenys 4 hores entre les dosis, o 6 hores en nens.
• És important tenir sempre espai entre paracetamol 4 hores mínim.
-Adults: 1000 mg, 1 a 3 vegades al dia o 500 mg, 1 a 6 vegades al dia, espaiant la ingesta de 4 hores
-En els nens: 60 mg per dia per quilo en 4 dosis a les 4 hores Si el dolor persisteix més de 5 dies o febre per més de 3 dies o en cas d'agreujament, no continuï la tractament sense consultar el seu metge. Si es pren el mateix temps un altre medicament, assegureu-vos que no conté com paracetamol, per evitar qualsevol risc de sobredosi.

De fet, nombrosos medicaments tenen (sol o en combinació amb altres substàncies). Ells poden venir en diferents marques, en diferents formes i dosi. Per reconèixer-los, trobareu informació sobre la seva composició a la caixa i en les instruccions. una sobredosi de paracetamol pot causar dany hepàtic irreversible. En cas de sobredosi, el paracetamol té una toxicitat hepàtica significativa, és a dir el risc de dany hepàtic.

Intoxicació per paracetamol pot en alguns casos ser fatal:
- En cas d'ingestió massiva
- Entre els més vulnerables, els nens i la gent gran
- En les persones amb el fetge malalt
- En cas de retard en la medicalització.

Quan el tractament primerenc (dins de les 6 a 10 hores) participa en un tractament antídot: la N-acetilcisteïna.

Els signes d'intoxicació
No sempre és fàcil detectar la intoxicació per paracetamol: En les següents hores d'intoxicació allà de vegades trastorns digestius, anorèxia, nàusees, vòmits, diarrea i sudoració, però més sovint que no intoxicat queixar-se de res.

Cura; no presenta símptomes durant les primeres 24 hores no prejutja la benignitat o gravetat de la intoxicació! El fetge de fet pot destruir silenciosament i després de tres dies en què els signes són evidents sovint és massa tard!

Què fer: Si el consum excessiu de paracetamol (superior preceptius o indicats en les dosis de notificació), deu, per tant, cal esperar a veure signes de preocupació.

En tots els casos vostè ha de trucar immediatament al centre d'intoxicacions o consulti al seu metge: d'avaluar la gravetat de la intoxicació i de dictar el curs d'acció més adequat

VIDAL DE LA FAMILLE

PARACÉTAMOL BIOGARAN

Antalgique et antipyrétique

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,14 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : comprimé ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : comprimé effervescent (arôme citron) ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : gélule ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 g : comprimé ; boîte de 8.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 g : comprimé effervescent sécable (arôme citron) ; boîte de 8.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 000 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 8 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

Laboratoire Biogaran

COMPOSITION  (sommaire)
 p sachet p cp 
Paracétamol 300 mg 500 mg 
Saccharose 0,8 mg  
Aspartam  

 p cp efferv p gél p sachet 
Paracétamol 500 mg 500 mg 500 mg 
Sodium 317 mg   
Lactose   
Sorbitol   
Saccharose   1,34 mg 
Aspartam   

 p cp p cp efferv  p sachet 
Paracétamol 1 g 1 g 1 g 
Sodium  331 mg  
Lactose   
Sorbitol   
Saccharose   2,68 mg 
Aspartam   

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un antalgique et un antipyrétique qui contient du paracétamol.
Il est utilisé pour faire baisser la fièvre et dans le traitement des affections douloureuses.
Les sachets et les comprimés effervescents à 1000 mg sont également utilisés dans le traitement des douleurs de l'arthrose.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • maladie grave du foie,
 • phénylcétonurie (sachet à 300 mg, sachet et comprimé effervescent à 500 mg : présence d'aspartam).
ATTENTION  (sommaire)
Le paracétamol est présent seul ou en association avec d'autres substances dans de nombreux médicaments : assurez-vous de ne pas prendre simultanément plusieurs médicaments contenant du paracétamol, car une prise conjointe entraîne un risque de surdosage qui peut être toxique pour le foie.
Les comprimés effervescents contiennent du sel (sodium) en quantité notable.
Les sachets contiennent du sucre (saccharose) en quantité notable.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
En cas de traitement par un anticoagulant oral et par du paracétamol aux doses maximales (4 g par jour) pendant au moins 4 jours, une surveillance accrue du traitement anticoagulant sera éventuellement nécessaire.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation du paracétamol chez la femme enceinte.

Allaitement :
Aux doses usuelles, l'usage de ce médicament est possible pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament peut être pris indifféremment pendant ou entre les repas, en respectant un intervalle de 4 à 6 heures entre 2 prises. En cas d'insuffisance rénale, l'intervalle entre 2 prises doit être au minimum de 8 heures.
Les comprimés ne sont pas adaptés à l'enfant de moins de 6 ans. En effet, ils risquent d'obstruer les voies respiratoires si l'enfant déglutit mal et que le comprimé passe dans la trachée (fausse route).
Les comprimés et sachets à 1 000 mg sont réservés à l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg.
Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un verre d'eau.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 500 mg ou 1 g (soit 1 à 2 comprimés ou gélules ou sachets à 500 mg ou 1 comprimé ou sachet à 1 000 mg), 1 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour sans avis médical.
  Dans les douleurs sévères de l'adulte et notamment dans l'arthrose, la posologie maximale peut être portée à 1 g de paracétamol, 4 fois par jour, uniquement sur prescription médicale.
 • Enfant de plus de 27 kg : 60 mg par kg et par jour, soit 15 mg par kg toutes les 6 heures ou 10 mg par kg toutes les 4 heures. A titre indicatif :
  • enfant de 16 à 24 kg (environ 4 à 9 ans) : 1 sachet à 300 mg, à renouveler au bout de 6 heures sans dépasser 4 prises par jour ;
  • enfant de 25 à 30 kg (environ 9 à 11 ans) : 1 sachet à 300 mg, à renouveler au bout de 4 heures sans dépasser 6 prises par jour ;
  • enfant de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans) : 1 comprimé ou 1 gélule ou 1 sachet à 500 mg, à renouveler au bout de 6 heures sans dépasser 4 prises par jour ;
  • enfant de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans) : 1 comprimé ou 1 gélule ou 1 sachet à 500 mg, à renouveler au bout de 4 heures sans dépasser 6 prises par jour.
La dose quotidienne maximale de paracétamol est de 80 mg par kg chez l'enfant de moins de 37 kg et de 3 g par jour chez l'enfant de plus de 38 kg, en 4 prises minimum.
CONSEILS (sommaire)
Dans le traitement de la fièvre chez l'enfant, lorsque le paracétamol est utilisé à la dose de 60 mg par kg et par jour, l'adjonction d'aspirine ou son usage en alternance avec le paracétamol est inutile, car l'aspirine ne permet pas d'obtenir une baisse supplémentaire de la fièvre.
Des sueurs abondantes accompagnent généralement la baisse de température lors du traitement des fièvres élevées. Ce phénomène est normal.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Exceptionnellement : réaction allergique cutanée.
Comprimés effervescents à 500 mg :
Comme tous les médicaments et confiseries contenant des sucres non absorbables (sorbitol, maltitol...), possibilité de diarrhée en cas d'apport important.


LEXIQUE  (sommaire)


antalgique
Médicament qui agit contre la douleur. Les antalgiques agissent soit directement sur les centres de la douleur situés dans le cerveau, soit en bloquant la transmission de la douleur au cerveau.
Synonyme : analgésique.


anticoagulant
Médicament qui empêche le sang de coaguler et qui prévient donc la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.
Les anticoagulants sont utilisés pour traiter ou prévenir les phlébites, les embolies pulmonaires, certains infarctus. Ils permettent aussi d'empêcher la formation de caillots dans le cœur lors de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire ou en cas de valve cardiaque artificielle.
Il existe deux grand types d'anticoagulants :
 • les anticoagulants oraux, qui bloquent l'action de la vitamine K (antivitamine K, ou AVK) et dont l'efficacité est contrôlée par un dosage sanguin : l'INR (anciennement TP) ;
 • les anticoagulants injectables, dérivés de l'héparine, dont l'efficacité peut être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité anti-Xa, le Temps de Howell (TH) ou le Temps de Cephalin Kaolin (TCK) suivant les produits utilisés. Un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant toute la durée d'utilisation d'un dérivé de l'héparine.


antipyrétique
Médicament utilisé pour abaisser la température du corps lors des accès de fièvre.


arthrose
Usure du cartilage, responsable de douleurs articulaires et d'une limitation des mouvements.


diarrhée
Le sens médical strict de diarrhée est « émission de selles trop fréquentes et trop abondantes ». En fait, le sens commun assimile la diarrhée à la notion de selles liquides et fréquentes. Normalement, les selles sont pâteuses, mais l'émission de selles liquides ou à peine formées, sans douleur ou trouble particulier associé, n'est pas pathologique. On peut parler de diarrhée lorsque les émissions de selles liquides se répètent dans la journée, et que les besoins sont impérieux ou douloureux.
Beaucoup de médicaments peuvent accélérer le transit intestinal et rendre les selles plus liquides, sans que cet effet indésirable soit réellement préoccupant.
Les antibiotiques peuvent altérer la flore digestive, indispensable à la digestion, et provoquer des diarrhées plus ou moins gênantes mais bénignes. L'effet apparaît immédiatement ou après quelques jours de traitement. Une forme de diarrhée grave et exceptionnelle, la colite pseudomembraneuse, peut être observée après un traitement antibiotique ; cette affection se traduit par l'émission de glaires et de fausses membranes (ressemblant à des lambeaux de peau) associées à des douleurs abdominales ; une constipation peut remplacer la diarrhée initiale. La colite pseudomembraneuse peut survenir plusieurs jours après l'arrêt du traitement antibiotique et nécessite un avis médical urgent.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


phénylcétonurie
Maladie héréditaire qui se caractérise par l'absence d'une enzyme et qui conduit à l'accumulation dans le sang d'un produit toxique. Son dépistage est systématique à la naissance. Le traitement repose sur un régime alimentaire spécifique pendant la petite enfance.


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


saccharose
Le saccharose est la substance qui compose le sucre de cuisine et le sucre industriel que l'on retrouve dans les biscuits, les gâteaux, les sucreries et les boissons sucrées (une bouteille d'un litre et demi de soda contient l'équivalent de trente morceaux de sucre). Certaines personnes sont intolérantes au fructose issu de la digestion du saccharose et souffrent alors de ballonnements et de diarrhée. Certains médicaments contiennent du saccharose comme excipient (composant sans activité thérapeutique).


sel
Substance chimique dont la plus connue est le chlorure de sodium, ou sel de table. Le sel de régime ne contient pas de sodium ; celui-ci est remplacé généralement par du potassium.


sodium
Substance minérale qui peut former des sels, notamment avec le chlore (chlorure de sodium, ou sel de table).


surdosage
La prise en quantité excessive d'un médicament expose à une augmentation de l'intensité des effets indésirables, voire à l'apparition d'effets indésirables particuliers.
Ce surdosage peut résulter d'une intoxication accidentelle, ou volontaire dans un but de suicide : il convient alors de consulter le centre antipoison de votre région (liste en annexe de l'ouvrage). Mais le plus souvent, le surdosage est la conséquence d'une erreur dans la compréhension de l'ordonnance, ou de la recherche d'une augmentation de l'efficacité par un dépassement de la posologie préconisée. Enfin, une automédication intempestive peut conduire à l'absorption en quantité excessive d'une même substance contenue dans des médicaments différents. Certains médicaments exposent plus particulièrement à ce risque, car ils sont considérés (à tort) comme anodins : vitamines A et D, aspirine, etc. L'arrêt ou la diminution des prises médicamenteuses permettent de faire disparaître les troubles liés à un surdosage.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 03/02/2017

Dénomination du médicament

PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

3. Comment prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N02BE01

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Cette présentation est réservée à l'enfant de 16 à 48 kg; lire attentivement la rubrique « Posologie ».

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 16 kg ou supérieur à 48 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Ne prenez jamais PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

· si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· maladie grave du foie.

· phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir Posologie).

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

· En cas de maladie grave du foie ou des reins, ou d'abus d'alcool, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

· Avant de débuter un traitement par ce médicament, vérifier que vous ou votre enfant ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol. Prévenez votre médecin si vous ou votre enfant prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol.

· En cas de problèmes de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation, PARACETAMOL BIOGARAN doit être utilisé avec précaution.

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

· Ce médicament contient du sodium. Le taux de sodium est inférieur à 1 mmol par sachet-dose, c'est-à-dire sans « sodium ».

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

· Signalez que votre enfant prend ce médicament si votre médecin lui prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

A titre informatif: le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient du saccharose, de l’aspartam et du sodium.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Posologie

La posologie de paracétamol dépend du poids de l'enfant ; les âges sont mentionnés à titre d'information.

Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

Le paracétamol existe sous de nombreux dosages permettant d’adapter le traitement au poids de chaque enfant.

La dose quotidienne de paracétamol recommandée dépend du poids de l’enfant : elle est d’environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

Cette présentation est réservée à l’enfant de 16 à 48 kg (environ 4 à 15 ans)

Pour les enfants ayant un poids de 16 à 24 kg (environ 4 à 9 ans), la posologie est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour.

Pour les enfants ayant un poids de 25 à 30 kg (environ 8 à 11 ans), la posologie est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 sachets par jour.

Pour les enfants ayant un poids de 31 à 48 kg (environ 10 à 15 ans), la posologie est de 2 sachets par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 8 sachets par jour.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Agiter le sachet avant emploi.

Verser le contenu du sachet dans un verre puis ajouter une petite quantité de boisson (par exemple eau, lait, jus de fruit). Remuer et boire immédiatement après.

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5° C, vous pouvez améliorer l'efficacité du traitement médicamenteux par les mesures suivantes :

· découvrez votre enfant,

· faites le boire,

· ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Chez l'enfant, elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures et d'au moins 4 heures.

Chez l’adulte, elles doivent être espacées de 4 heures minimum

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum, et la dose totale par jour ne doit pas dépasser 10 sachets (3 g).

Si vous avez l’impression que l’effet de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée :

· à 5 jours en cas de douleurs,

· à 3 jours en cas de fièvre.

Si les douleurs persistent plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s’aggravent, ne pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin (voir Avertissements et précautions).

Si vous avez pris plus de PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose que vous n’auriez dû :

En cas de surdosage ou d’intoxication accidentelle, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

· Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

· Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées: taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

· De très rares cas de réactions cutanées graves ont été rapportés.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

· La substance active est :

Paracétamol................................................................................................................. . 300 mg

Pour un sachet-dose.

· Les autres composants sont :

Saccharose, aspartam, saccharine sodique, povidone K30, arôme orange*.

* maltodextrine, gomme arabique, concentré de jus d’orange et huiles essentielles d’orange.

Qu’est-ce que PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de sachet-dose, boîte de 12 ou 100.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

BIOGARAN

15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

BIOGARAN

15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Fabricant

LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE

905 ROUTE DE SARAN

45520 GIDY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE :

La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36°5C et 37°5 C. Une élévation de température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant à partir de 16 kg (à partir d'environ 4 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d'autres signes inhabituels apparaissent

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au contraire revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Paracetamol Online Pharmacy: Demani la seva Paracetamol en la seva farmàcia en línia bio.


El paracetamol és una substància activa d'un nombre de fàrmacs en la classe de no-salicilat analgèsics antipirètics. Aquesta substància està indicat contra la febre i el dolor d'intensitat mitjana alta. Descobreix el paracetamol genèric i associada amb altres molècules en Cures i Natura.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta