PARACETAMOL 300mg BIOGARAN 12 BOSSES

PARACETAMOL 300mg BIOGARAN 12 BOSSES una imatge més gran

3400938849622

Paracetamol 300 mg laboratori Biogaran s'usa per reduir la febre i tractar afeccions de dolor.

més detalls

Naus 5-7 dies hàbils

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

1,90 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el "Jai llegir el manual d'aquest fàrmac" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

PARACETAMOL 300mg BIOGARAN 12 BOSSES

.

Descripció de 300 mg de paracetamol Biogaran 12 sobres

Aquest medicament és un analgèsic i antipirètic que conté acetaminofén.
S'utilitza per reduir la febre i tractar afeccions de dolor


El paracetamol és present sol o en combinació amb altres substàncies en molts medicaments: assegureu-vos que vostè no pren simultàniament diversos medicaments que contenen paracetamol com una decisió conjunta planteja un risc de sobredosi pot ser tòxic per al fetge.
Les tabletes efervescents contenen sal (sodi) en quantitats significatives.

Consells i assessorament sobre l'aplicació de 300 mg de paracetamol sachet Biogaran

En el tractament de la febre en els nens, quan s'utilitza el paracetamol en una dosi de 60 mg per kg per dia, l'addició de l'aspirina o l'ús altern amb paracetamol és innecessària perquè l'aspirina No aconseguir una reducció addicional de la febre.
Sudoració profusa solen acompanyar el descens de la temperatura durant el tractament de febres altes. Això és normal.

Aquest medicament es pot prendre ja sigui durant o entre els àpats, d'acord amb un interval de 4 a 6 hores entre les 2 dosis. En la insuficiència renal, l'interval entre 2 dosi ha de ser d'almenys 8 hores.
Administrat a dosis d'1 g comprimits són per adults i nens de més de 50 kg (aproximadament 15 anys).

Dosi habitual:

 • Adults: 500 mg o 1 g per dosi, repetir si cal després d'un període mínim de 4 hores. No excedeixi la dosi de 3 g de acetaminofè per dia sense consell mèdic (o 6 pastilles de 500 mg o 3 tabletes 1 g per dia).
  Al dolor greu en adults i sobretot en l'osteoartritis, la dosi màxima pot augmentar a 1 g de paracetamol 4 vegades al dia, només amb recepta mèdica.
 • Nens: 60 mg per kg per dia, o 15 mg per kg cada 6 hores o 10 mg per kg cada 4 hores. A manera de guia:
  • Nens 27 a 40 kg (aproximadament 8-12 anys): 1 comprimit de 500 mg, repetits en cas necessari després de 6 hores, sense excedir de 4 dosis al dia;
  • Nens 41 a 50 kg (12 a 15 anys): 1 comprimit de 500 mg, repetits en cas necessari després de 4 hores, sense excedir de 6 dosis al dia.
  La dosi màxima de paracetamol és de 80 mg per kg per dia en nens de menys de 37 kg i 3 g per dia per a nens de més de 38 kg preses en almenys 4

Composició paracetamol 300mg sachet Biogaran

p cp EFFERV p cp
Paracetamol 500 mg 500 mg
Sodi 316 mg
Lactosa +
Sorbitol +

p cp EFFERV p cp
Paracetamol 1 g 1 g
Sodi 331 mg
Lactosa +
Sorbitol +

Precaucions per a l'ús amb la bosseta de 300 mg de paracetamol Biogaran

Aquest medicament no s'ha d'utilitzar en casos de malaltia greu del fetge.


En cas de tractament amb un anticoagulant oral i la dosi màxima de paracetamol (4 g per dia) durant almenys 4 dies, l'augment de la vigilància de la teràpia anticoagulant, pot ser necessari.


Presentació de 300 mg de paracetamol sachet Biogaran

12 bosses de 300 mg de paracetamol


Consells de la seva farmàcia


No prengui aquest medicament sense consell mèdic si vostè té malaltia greu del fetge: la intoxicació per paracetamol són greus i insidueuses en fràgil fetge, la sobredosi de paracetamol pot causar dany hepàtic irreversible.

Mai excedir les dosis indicades en les instruccions: Sempre un interval d'almenys 4 hores entre les dosis, o 6 hores en nens.
• És important tenir sempre espai entre paracetamol 4 hores mínim.
-Adults: 1000 mg, 1 a 3 vegades al dia o 500 mg, 1 a 6 vegades al dia, espaiant la ingesta de 4 hores
-En els nens: 60 mg per dia per quilo en 4 dosis a les 4 hores Si el dolor persisteix més de 5 dies o febre per més de 3 dies o en cas d'agreujament, no continuï la tractament sense consultar el seu metge. Si es pren el mateix temps un altre medicament, assegureu-vos que no conté com paracetamol, per evitar qualsevol risc de sobredosi.

De fet, nombrosos medicaments tenen (sol o en combinació amb altres substàncies). Ells poden venir en diferents marques, en diferents formes i dosi. Per reconèixer-los, trobareu informació sobre la seva composició a la caixa i en les instruccions. una sobredosi de paracetamol pot causar dany hepàtic irreversible. En cas de sobredosi, el paracetamol té una toxicitat hepàtica significativa, és a dir el risc de dany hepàtic.

Intoxicació per paracetamol pot en alguns casos ser fatal:
- En cas d'ingestió massiva
- Entre els més vulnerables, els nens i la gent gran
- En les persones amb el fetge malalt
- En cas de retard en la medicalització.

Quan el tractament primerenc (dins de les 6 a 10 hores) participa en un tractament antídot: la N-acetilcisteïna.

Els signes d'intoxicació
No sempre és fàcil detectar la intoxicació per paracetamol: En les següents hores d'intoxicació allà de vegades trastorns digestius, anorèxia, nàusees, vòmits, diarrea i sudoració, però més sovint que no intoxicat queixar-se de res.

Cura; no presenta símptomes durant les primeres 24 hores no prejutja la benignitat o gravetat de la intoxicació! El fetge de fet pot destruir silenciosament i després de tres dies en què els signes són evidents sovint és massa tard!

Què fer: Si el consum excessiu de paracetamol (superior preceptius o indicats en les dosis de notificació), deu, per tant, cal esperar a veure signes de preocupació.

En tots els casos vostè ha de trucar immediatament al centre d'intoxicacions o consulti al seu metge: d'avaluar la gravetat de la intoxicació i de dictar el curs d'acció més adequat

VIDAL DE LA FAMILLE

PARACÉTAMOL BIOGARAN

Antalgique et antipyrétique

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

PARACÉTAMOL BIOGARAN 300 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,14 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : comprimé ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : comprimé effervescent (arôme citron) ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : gélule ; boîte de 16.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 500 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 g : comprimé ; boîte de 8.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 g : comprimé effervescent sécable (arôme citron) ; boîte de 8.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

PARACÉTAMOL BIOGARAN 1 000 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 8 sachets-dose.
Remboursé à 65 %. - prix : 1,08 euro(s).

Laboratoire Biogaran

COMPOSITION  (sommaire)
 p sachet p cp 
Paracétamol 300 mg 500 mg 
Saccharose 0,8 mg  
Aspartam  

 p cp efferv p gél p sachet 
Paracétamol 500 mg 500 mg 500 mg 
Sodium 317 mg   
Lactose   
Sorbitol   
Saccharose   1,34 mg 
Aspartam   

 p cp p cp efferv  p sachet 
Paracétamol 1 g 1 g 1 g 
Sodium  331 mg  
Lactose   
Sorbitol   
Saccharose   2,68 mg 
Aspartam   

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un antalgique et un antipyrétique qui contient du paracétamol.
Il est utilisé pour faire baisser la fièvre et dans le traitement des affections douloureuses.
Les sachets et les comprimés effervescents à 1000 mg sont également utilisés dans le traitement des douleurs de l'arthrose.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • maladie grave du foie,
 • phénylcétonurie (sachet à 300 mg, sachet et comprimé effervescent à 500 mg : présence d'aspartam).
ATTENTION  (sommaire)
Le paracétamol est présent seul ou en association avec d'autres substances dans de nombreux médicaments : assurez-vous de ne pas prendre simultanément plusieurs médicaments contenant du paracétamol, car une prise conjointe entraîne un risque de surdosage qui peut être toxique pour le foie.
Les comprimés effervescents contiennent du sel (sodium) en quantité notable.
Les sachets contiennent du sucre (saccharose) en quantité notable.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
En cas de traitement par un anticoagulant oral et par du paracétamol aux doses maximales (4 g par jour) pendant au moins 4 jours, une surveillance accrue du traitement anticoagulant sera éventuellement nécessaire.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation du paracétamol chez la femme enceinte.

Allaitement :
Aux doses usuelles, l'usage de ce médicament est possible pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament peut être pris indifféremment pendant ou entre les repas, en respectant un intervalle de 4 à 6 heures entre 2 prises. En cas d'insuffisance rénale, l'intervalle entre 2 prises doit être au minimum de 8 heures.
Les comprimés ne sont pas adaptés à l'enfant de moins de 6 ans. En effet, ils risquent d'obstruer les voies respiratoires si l'enfant déglutit mal et que le comprimé passe dans la trachée (fausse route).
Les comprimés et sachets à 1 000 mg sont réservés à l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg.
Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un verre d'eau.

Posologie usuelle:

 • Adulte : 500 mg ou 1 g (soit 1 à 2 comprimés ou gélules ou sachets à 500 mg ou 1 comprimé ou sachet à 1 000 mg), 1 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour sans avis médical.
  Dans les douleurs sévères de l'adulte et notamment dans l'arthrose, la posologie maximale peut être portée à 1 g de paracétamol, 4 fois par jour, uniquement sur prescription médicale.
 • Enfant de plus de 27 kg : 60 mg par kg et par jour, soit 15 mg par kg toutes les 6 heures ou 10 mg par kg toutes les 4 heures. A titre indicatif :
  • enfant de 16 à 24 kg (environ 4 à 9 ans) : 1 sachet à 300 mg, à renouveler au bout de 6 heures sans dépasser 4 prises par jour ;
  • enfant de 25 à 30 kg (environ 9 à 11 ans) : 1 sachet à 300 mg, à renouveler au bout de 4 heures sans dépasser 6 prises par jour ;
  • enfant de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans) : 1 comprimé ou 1 gélule ou 1 sachet à 500 mg, à renouveler au bout de 6 heures sans dépasser 4 prises par jour ;
  • enfant de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans) : 1 comprimé ou 1 gélule ou 1 sachet à 500 mg, à renouveler au bout de 4 heures sans dépasser 6 prises par jour.
La dose quotidienne maximale de paracétamol est de 80 mg par kg chez l'enfant de moins de 37 kg et de 3 g par jour chez l'enfant de plus de 38 kg, en 4 prises minimum.
CONSEILS (sommaire)
Dans le traitement de la fièvre chez l'enfant, lorsque le paracétamol est utilisé à la dose de 60 mg par kg et par jour, l'adjonction d'aspirine ou son usage en alternance avec le paracétamol est inutile, car l'aspirine ne permet pas d'obtenir une baisse supplémentaire de la fièvre.
Des sueurs abondantes accompagnent généralement la baisse de température lors du traitement des fièvres élevées. Ce phénomène est normal.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Exceptionnellement : réaction allergique cutanée.
Comprimés effervescents à 500 mg :
Comme tous les médicaments et confiseries contenant des sucres non absorbables (sorbitol, maltitol...), possibilité de diarrhée en cas d'apport important.


LEXIQUE  (sommaire)


antalgique
Médicament qui agit contre la douleur. Les antalgiques agissent soit directement sur les centres de la douleur situés dans le cerveau, soit en bloquant la transmission de la douleur au cerveau.
Synonyme : analgésique.


anticoagulant
Médicament qui empêche le sang de coaguler et qui prévient donc la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.
Les anticoagulants sont utilisés pour traiter ou prévenir les phlébites, les embolies pulmonaires, certains infarctus. Ils permettent aussi d'empêcher la formation de caillots dans le cœur lors de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire ou en cas de valve cardiaque artificielle.
Il existe deux grand types d'anticoagulants :
 • les anticoagulants oraux, qui bloquent l'action de la vitamine K (antivitamine K, ou AVK) et dont l'efficacité est contrôlée par un dosage sanguin : l'INR (anciennement TP) ;
 • les anticoagulants injectables, dérivés de l'héparine, dont l'efficacité peut être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité anti-Xa, le Temps de Howell (TH) ou le Temps de Cephalin Kaolin (TCK) suivant les produits utilisés. Un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant toute la durée d'utilisation d'un dérivé de l'héparine.


antipyrétique
Médicament utilisé pour abaisser la température du corps lors des accès de fièvre.


arthrose
Usure du cartilage, responsable de douleurs articulaires et d'une limitation des mouvements.


diarrhée
Le sens médical strict de diarrhée est « émission de selles trop fréquentes et trop abondantes ». En fait, le sens commun assimile la diarrhée à la notion de selles liquides et fréquentes. Normalement, les selles sont pâteuses, mais l'émission de selles liquides ou à peine formées, sans douleur ou trouble particulier associé, n'est pas pathologique. On peut parler de diarrhée lorsque les émissions de selles liquides se répètent dans la journée, et que les besoins sont impérieux ou douloureux.
Beaucoup de médicaments peuvent accélérer le transit intestinal et rendre les selles plus liquides, sans que cet effet indésirable soit réellement préoccupant.
Les antibiotiques peuvent altérer la flore digestive, indispensable à la digestion, et provoquer des diarrhées plus ou moins gênantes mais bénignes. L'effet apparaît immédiatement ou après quelques jours de traitement. Une forme de diarrhée grave et exceptionnelle, la colite pseudomembraneuse, peut être observée après un traitement antibiotique ; cette affection se traduit par l'émission de glaires et de fausses membranes (ressemblant à des lambeaux de peau) associées à des douleurs abdominales ; une constipation peut remplacer la diarrhée initiale. La colite pseudomembraneuse peut survenir plusieurs jours après l'arrêt du traitement antibiotique et nécessite un avis médical urgent.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


phénylcétonurie
Maladie héréditaire qui se caractérise par l'absence d'une enzyme et qui conduit à l'accumulation dans le sang d'un produit toxique. Son dépistage est systématique à la naissance. Le traitement repose sur un régime alimentaire spécifique pendant la petite enfance.


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


saccharose
Le saccharose est la substance qui compose le sucre de cuisine et le sucre industriel que l'on retrouve dans les biscuits, les gâteaux, les sucreries et les boissons sucrées (une bouteille d'un litre et demi de soda contient l'équivalent de trente morceaux de sucre). Certaines personnes sont intolérantes au fructose issu de la digestion du saccharose et souffrent alors de ballonnements et de diarrhée. Certains médicaments contiennent du saccharose comme excipient (composant sans activité thérapeutique).


sel
Substance chimique dont la plus connue est le chlorure de sodium, ou sel de table. Le sel de régime ne contient pas de sodium ; celui-ci est remplacé généralement par du potassium.


sodium
Substance minérale qui peut former des sels, notamment avec le chlore (chlorure de sodium, ou sel de table).


surdosage
La prise en quantité excessive d'un médicament expose à une augmentation de l'intensité des effets indésirables, voire à l'apparition d'effets indésirables particuliers.
Ce surdosage peut résulter d'une intoxication accidentelle, ou volontaire dans un but de suicide : il convient alors de consulter le centre antipoison de votre région (liste en annexe de l'ouvrage). Mais le plus souvent, le surdosage est la conséquence d'une erreur dans la compréhension de l'ordonnance, ou de la recherche d'une augmentation de l'efficacité par un dépassement de la posologie préconisée. Enfin, une automédication intempestive peut conduire à l'absorption en quantité excessive d'une même substance contenue dans des médicaments différents. Certains médicaments exposent plus particulièrement à ce risque, car ils sont considérés (à tort) comme anodins : vitamines A et D, aspirine, etc. L'arrêt ou la diminution des prises médicamenteuses permettent de faire disparaître les troubles liés à un surdosage.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 02/04/2015

Dénomination du médicament

PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Encadré

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours pour la fièvre ou 5 jours pour les douleurs, consultez un médecin.

· Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

3. COMMENT PRENDRE PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES.

Indications thérapeutiques

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

Cette présentation est réservée à l'enfant de 16 à 30 kg:

· Lire attentivement la rubrique posologie.

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 16 kg ou supérieur à 30 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose dans les cas suivants:

· allergie connue au paracétamol ou à l'un des constituants,

· maladie grave du foie.

· phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Mises en garde spéciales

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient 804 mg de saccharose par sachet dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète. L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au saccharose (maladie héréditaire rare).

Ce médicament contient du sodium. Le taux de sodium est inférieur à 1 mmol par dose, c'est à dire « sans sodium ».

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir Posologie).

Précautions d'emploi

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

· En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire:

Saccharose, aspartam, sodium.

3. COMMENT PRENDRE PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

La posologie de paracétamol dépend du poids de l'enfant; les âges sont mentionnés à titre d'information.

Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

Le paracétamol existe sous de nombreux dosages permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.

La dose quotidienne de paracétamol recommandée dépend du poids de l'enfant: elle est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

Pour les enfants ayant un poids de 16 à 24 kg (environ 4 à 9 ans), la posologie est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour.

Pour les enfants ayant un poids de 25 à 30 kg (environ 9 à 11 ans), la posologie est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 sachets par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un verre puis ajouter une petite quantité de boisson (par exemple eau, lait, jus de fruit). Remuer et boire immédiatement après.

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5°C, vous pouvez améliorer l'efficacité du traitement médicamenteux par les mesures suivantes:

· découvrez votre enfant,

· faites le boire,

· ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Chez l'enfant, elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures et d'au moins 4 heures.

Le tableau suivant peut vous permettre de suivre l'administration du médicament, en indiquant l'heure de la prise dans la case correspondante à chaque prise:

Prénom de votre enfant:

Poids de votre enfant:

kg

Heure de la 1ère prise

Heure de la 2ème prise

Heure de la 3ème prise

Heure de la 4ème prise

1er jour

2ème jour

3ème jour

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

· Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées: taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose?

La substance active est:

Paracétamol .................................................................................................................................... 300 mg

Pour un sachet-dose.

Les autres composants sont:

Saccharose, aspartam, saccharine sodique, povidone K30, arôme orange*.

* maltodextrine, gomme arabique, concentré de jus d'orange et d'huiles essentielles d'orange.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de sachet -dose. Boîte de 12 ou 100 sachets-doses.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle

92700 Colombes

Exploitant

LABORATOIRES BIOGARAN

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92707 COLOMBES CEDEX

Fabricant

LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE

905 ROUTE DE SARAN

45520 GIDY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta