COLLUDOL COL·LUTORI 30ML

COLLUDOL COL·LUTORI 30ML una imatge més gran

3400932539482

COLLUDOL COL·LUTORI 30ML MAL DE GOLA és un medicament que conté un antisèptic local i un anestèsic local. Aquest medicament es recomana en cas de mal de coll i de baixa intensitat i sense febre, úlceres a la boca i petites úlceres a la boca.

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'utilitza per: mal de coll

Expédié Disponible en 1-2 dies laborals

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

4,90 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

COLLUDOL COL·LUTORI 30ML MAL DE GOLA

COLLUDOL COL·LUTORI 30ML MAL DE GOLA és un medicament que conté un antisèptic local i un anestèsic local. Aquest medicament es recomana en cas de mal de coll i de baixa intensitat i sense febre, úlceres a la boca i petites úlceres a la boca.

Descripció esbandida bucal colludol 30ml

El fàrmac Colludol Col·lutori 30 ml conté un antisèptic local i un anestèsic local. Aquest medicament es recomana en cas de mal de coll i de baixa intensitat i sense febre, úlceres a la boca i petites úlceres a la boca.

Utilització

Adult:

- 1 a 2 polvoritzacions 3 vegades al dia.

No excedeixi la dosi de 2 polvoritzacions per dosi i 3 dosis al dia.

Nens de 6 a 15 anys:

- 1 de polvorització d'1 a 3 vegades per dia.

No excedeixi la dosi d'1 polvorització per dosi i 3 dosis al dia.

Forma d'administració

Aerosol oral.

Freqüència d'administració

És imprescindible no utilitzar aquest medicament abans dels àpats o abans de la sortida de la beguda.

Les captures han espaiar com a mínim 4 hores.

Durada del tractament

El tractament no ha d'excedir de cinc dies sense consell mèdic.

Composició

Els principis actius són:

Hexamidina diisetionato .............................................. ............. 0,100 g

Clorhidrat de lidocaïna ............................................... ............... 0,200 g

Per 100 ml de solució.

Els altres components són:

El glicerol, sacarosa, aroma de fruita de la passió, gust préssec, gust de menta, aigua purificada.

La pressurització de nitrogen gas

Pressió: 7 bar

Precaució d'ús

Advertiments especials

Anestèsia causada per aquesta droga a la gola pot promoure rutes falses (tos durant un dinar amb impressió "empassar a través de") en empassar els aliments.

Per tant, és imprescindible:

- Només utilitzeu aquest medicament per prescripció mèdica en nens de 6 a 12 anys,

- No utilitzar aquest medicament abans dels àpats o abans de fer begudes.

L'ús prolongat (més de 5 dies) de la droga no és desitjable, ja que pot alterar l'equilibri microbià natural a la boca, la gola.

Seguiu les instruccions que s'indiquen: es pren en grans quantitats o en diverses ocasions, la droga a través del torrent sanguini, pot afectar el sistema nerviós amb la possibilitat de convulsions i el cor.

L'ús d'aquest medicament no es recomana en pacients amb intolerància a la fructosa, malabsorció de glucosa i galactosa o sacarasa / isomaltasa (hereditària rara).

Precaucions

Aquesta especialitat no s'ha de posar en contacte amb els ulls, introduïts en el nas o les orelles.

Mal de coll:

En cas d'aparició de febre, esput (saliva) purulenta, un aliment dificultat per empassar, com per exemple en cas d'empitjorament o cap millora després de 5 dies, consulti al seu metge.

Úlceres a la boca i llagues a la boca petites

En cas de lesions grans, extensions de les lesions de la febre: veure al seu metge immediatament.

Aquest producte conté petites quantitats d'etanol (alcohol), menys de 100 mg per polvorització.

En cas de dubte, no dubteu a preguntar al seu metge o farmacèutic.

Colludol presentació esbandida bucal 30ml

Ampolla a pressió de 30 ml

Advertències sobre les drogues

Atenció, el ​​medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu que els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. Aneu amb compte amb les incompatibilitats dels seus productes actuals.

Informe al seu farmacèutic tractament en curs en línia per identificar possibles incompatibilitats. El formulari de confirmació de comanda conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquest fi.

Feu clic aquí per trobar el manual d'aquest producte en el lloc web de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Comunicació d'un o efecte (s) no desitjat (s) connectada (s) a la utilització d'un medicament

VIDAL DE LA FAMILLE

COLLUDOL

Collutoire antiseptique et antalgique

hexamidine, lidocaïne

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

COLLUDOL : solution pour pulvérisation buccale (arômes : fruits de la passion, pêche) ; flacon pressurisé de 30 ml.
-

Laboratoire Coopération Pharmaceutique Française

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 ml 
Hexamidine di-isétionate 100 mg 
Lidocaïne chlorhydrate 200 mg 
Menthe, essence 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce collutoire contient un antiseptique (hexétidine) qui un effet antibactérien et un anesthésique local (lidocaïne) qui a un effet antalgique.
Il est utilisé dans le traitement d'appoint des affections de la gorge et de la bouche (maux de gorge peu intenses et sans fièvre, aphtes...).
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
ATTENTION  (sommaire)
En cas de fièvre, de gène en avalant ou de persistance des symptômes au bout de 5 jours, consultez votre médecin. Il pourra faire la différence entre une pharyngite et une angine. En cas d'angine bactérienne, un traitement antibiotique est nécessaire afin d'éviter des complications ultérieures, cardiaques ou rénales.
L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux (gargarisme, collutoire, pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.
Une surconsommation pourrait entraîner le passage de l'anesthésique local dans le sang et provoquer des troubles nerveux et cardiaques : respectez la posologie.
Ce médicament contient de l'alcool (moins de 100 mg par pulvérisation).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Il est généralement inutile d'associer des antiseptiques différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles en automédication : pastille, collutoire et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les prises doivent être réparties au cours de la journée et espacées d'au moins 4 heures.

Posologie usuelle:

  • Adulte : 1 ou 2 pulvérisations, 3 fois par jour.
  • Enfant de 6 à 15 ans : 1 pulvérisation, 1 à 3 fois par jour.
CONSEILS (sommaire)
Chez le jeune enfant, la pulvérisation peut provoquer un spasme du larynx : n'introduisez pas trop profondément l'embout dans sa bouche.
Évitez l'usage de ce médicament avant les repas : l'anesthésique local est susceptible de provoquer des troubles de la déglutition ; ceux-ci pourraient être à l'origine du passage d'aliments dans les voies respiratoires.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Réaction allergique.
Engourdissement passager de la langue.


LEXIQUE  (sommaire)


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


anesthésique
Médicament qui entraîne une anesthésie. Outre les anesthésiques généraux qui permettent d'endormir les malades avant une opération, il existe des anesthésiques locaux, qui peuvent être injectés au contact d'un nerf pour insensibiliser une région du corps. Les anesthésiques locaux sont également appelés anesthésiques de contact.


antibiotique
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


antiseptique
Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.


aphtes
Lésion très douloureuse de la bouche, ayant l'aspect d'une tache jaunâtre ou grise, légèrement creusée. La guérison est généralement spontanée après quelques jours.
Le stress, la fatigue et certains aliments (noix, noisettes, gruyère, agrumes...) peuvent provoquer une poussée d'aphtes. Dans de très rares cas, les aphtes peuvent être dus à une maladie ou à un traitement médicamenteux.


collutoire
Médicament qui agit par contact sur l'arrière-gorge et les parois internes de la bouche. Il est administré par pulvérisation ou en badigeon.


gargarisme
Mode de traitement local qui vise à laisser au contact de l'arrière-gorge un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède. Il se pratique la tête penchée en arrière, une expiration continue empêchant le liquide de descendre dans les poumons. La solution utilisée ne doit pas être avalée.


pharyngite
Inflammation ou infection du pharynx.


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.


voies
  • Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.
  • Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 27/06/2017

Dénomination du médicament

COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

Diiséthionate d’hexamidine/ Chlorhydrate de lidocaïne

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou par votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?

3. Comment utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTISEPTIQUE LOCAL/ANESTHESIQUE LOCAL

(R : Système respiratoire) - code ATC : R02AA20

Ce médicament contient un antiseptique local et un anesthésique local.

Il est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d’aphtes et de petites plaies de la bouche.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?

N’utilisez jamais COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

· Chez l’enfant de moins de 6 ans

· En cas d’antécédents d’allergie aux anesthésiques locaux et à l’hexamidine

Avertissements et précautions

Mises en garde spéciales

L’anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d’un repas avec impression « d’avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif :

· De n’utiliser ce médicament que sur avis médical chez l’enfant de 6 à 12 ans,

· De ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boissons.

L’usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n’est pas souhaitable car il peut modifier l’équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux, avec possibilité de convulsions, et sur le cœur.

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Précautions d’emploi

Cette spécialité ne doit pas être mise en contact avec les yeux, introduite dans le nez ou dans les oreilles.

Mal de gorge

En cas de survenue de fièvre, d’expectoration (crachat) purulentes, d’une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d’aggravation ou d’absence d’amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN

Aphtes et petites plaies de la bouche

En cas de lésions étendues, d’extensions des lésions, d’apparition de fièvre : CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

Ce médicament contient de petites quantités d’éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par pulvérisation.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’a été observé.

COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé contient du saccharose et de l’éthanol.

3. COMMENT UTILISER COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adulte :

1 à 2 pulvérisations 3 fois par jour

Ne pas dépasser la dose de 2 pulvérisations par prise et 3 prises par jour

Enfant de 6 à 15 ans :

1 pulvérisation 1 à 3 fois par jour.

Ne pas dépasser la dose de 1 pulvérisation par prise et 3 prises par jour.

Mode d’administration

Pulvérisation buccale

Fréquence d'administration

Il est impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.

Les prises doivent être espacées d’au moins 4 heures.

Durée du traitement

Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical

Si vous avez utilisé plus de COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé que vous n’auriez dû

L’application excessive pourrait conduire à un surdosage.

Les symptômes d’un surdosage comprennent excitation, nervosité, somnolence, nystagmus (vertiges), acouphène (sifflements dans l’oreille), vision floue, nausée, vomissement, convulsions, troubles de la conscience. D’autres symptômes peuvent inclure une dépression cardiaque, vasodilatation (dilatation des vaisseaux sanguins), hypotension, arythmies (troubles du rythme cardiaque) et arrêt cardiaque.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

Sans objet.

Si vous arrêtez d’utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

· Survenue de rougeur, de gonflement du visage et de la gorge : dans ce cas arrêter immédiatement le traitement et consulter votre médecin.

· Engourdissement passager de la langue.

· En cas de fausse route (toux au cours d’un repas avec impression « d’avaler de travers ») il est conseillé d’interrompre le traitement et de demander l’avis d’un médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à <votre médecin> <ou> <,> <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/ère>. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Récipient sous pression :

· Ne pas l’exposer à une température supérieure à 50°C, ni au soleil

· Ne pas percer,

· Ne pas jeter au feu même vide.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

N’utilisez pas ce médicament si vous remarquez description de signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

· Les substances actives sont :

Diiséthionate d’hexamidine............................................................................................. 0.100 g

Chlorhydrate de lidocaine............................................................................................... 0.200 g

Pour 100 ml de solution.

· Les autres composants sont : Glycérol, saccharose, arôme fruit de la passion, arôme pêche, arôme menthe, eau purifiée.

Gaz de pressurisation : azote

Pression : 7 bars

Qu’est-ce que COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution pour pulvérisation buccale.

Flacon de 30 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Fabricant

CREAPHARM BESSAY SAS

ZONE D’ACTIVITE LE COMTE

ROUTE DE GOUISE

03340 BESSAY SUR ALLIER

ou

SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE-SPPH

7 IMPASSE DES BOUSSENOTS

21800 QUETIGNY LES DIJON

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

Juin 2017

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Mal de coll farmàcia en línia: Demani seus medicaments per tractar el mal de coll a la seva farmàcia en línia bio acreditat LRA.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta