LOMEXIN 2% CR MICOSIS TINA 15G

LOMEXIN 2% CR MYCOSE TUB 15G una imatge més gran

3400933383084

Tout âge: Maxi 2 applications par jour

més detalls

En stock expedié en 1 à 2 jours ouvrés

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

3,76 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el "Jai llegir el manual d'aquest fàrmac" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Per a les advertències, precaucions d'ús i contres-indicacions, consulteu la guia de l'usuari.

Descripció

Aquest medicament es recomana en el tractament o el tractament complementari de certes malalties de la pell o de les membranes mucoses (infeccions per fongs) causades per fongs (candidiasi, dermatofitosi, pitiriasi verslcolor).

El principi actiu és   :
Fenticonazol Nitrat ............................................... ......... 2 g
Import corresponent a 1,757 g de base fenticonazol ...........

100 g de nata

Els altres components són:   :   oli d'ametlles, èsters poliglicólicos d'àcids grassos (Xalifin 15), monoestearato de glicerol, edetat de sodi (E385), aigua purificada.

Dosi
Regularment apliqui la crema a les lesions per ser tractats un cop al dia per al recomanat pel metge en funció de la durada fong.

Consells:
En el cas de la candidiasi, el vàter és per fer sabó amb un pH neutre o alcalí.
Ginecologia, assessorament accomapgnera condicionament higiènic (l'ús de roba interior de cotó, evitar les dutxes vaginals ...) i en la mesura del possible, l'eliminació dels factors predisposants.
No interrompi el tractament durant la menstruació.

Forma d'ús i via d'administració
Aquest és un medicament per a ús local.

Durada del tractament
EN TOTS ELS CASOS, PER COMPLIR ESTRICTAMENT COMANDA AL SEU METGE.

Mai utilitzeu LOMEXIN 2 per cent de crema en els següents casos:

  • al · lèrgia a qualsevol component (o la sensibilitat creuada amb altres membres del grup de imidazol).

EN CAS DE DUBTE, ÉS ESSENCIAL PER DEMANAR EL METGE O FARMACÈUTIC.

Aneu amb compte amb LOMEXIN 2 per cent de crema:

Advertències especials
L'ús prolongat pot causar reaccions de sensibilització o irritació.
Si es produeixen aquestes reaccions, l'ús del producte ha de ser s'abandoni.

Precaucions

  • Eviti el contacte amb els ulls.
  • Digui-li al seu metge si vostè és al · lèrgic a la història de imidazol.
  • Aquest medicament conté lanolina i pot provocar reaccions locals a la pell (com dermatitis de contacte).
  • Aquest medicament conté alcohol cetílic i pot provocar reaccions locals a la pell (com dermatitis de contacte).
  • Aquest medicament conté propilenglicol i pot provocar irritació de la pell.

EN CAS DE DUBTE no dubteu a preguntar al seu farmacèutic.

Presa o ús d'altres medicaments
Si vostè està prenent o ha pres recentment altres medicaments, fins i tot els adquirits
de venda lliure que parli amb el seu metge o farmacèutic.

Embaràs - Lactància Materna
És preferible no utilitzar aquest medicament durant l'embaràs.
5i vostè descobreix que està embarassada durant el tractament, consulti al seu metge, ja que només es pot jutjar la necessitat de continuar.
En general, ha de ser durant l'embaràs i la lactància sempre pregunti al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol medicament.

Llista d'excipients amb efectes coneguts
El propilenglicol, lanolina hidrogenat, alcohol cetílic.

Embalatge:   15 g tub

Resum de les característiques del Producte (ANSM)

Advertències sobre les drogues

Advertència, el medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. L'atenció a les incompatibilitats dels productes a la seva.

Digues als teus tractaments en línia farmacèutic en curs per identificar possibles incompatibilitats. La forma de pagament i enviament conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquesta finalitat.

Feu clic aquí per trobar el registre del fàrmac en el lloc de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Informe o un esdeveniment advers relacionat (s) (s) (s) l'ús d'un fàrmac

VIDAL DE LA FAMILLE

LOMEXIN crème

Antifongique local

fenticonazole

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

LOMEXIN 2 % : crème ; tube de 15 g.
Remboursé à 30 %. - prix : 2,41 euro(s).

LOMEXIN 2 % : crème ; tube de 30 g.
-

Laboratoire Effik

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Fenticonazole nitrate 2 g 
Lanoline hydrogénée 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament d'action locale contient un antifongique de la famille des imidazolés.
Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies de la peau, des ongles et des muqueuses dues à des champignons microscopiques (mycoses) : candidose, pityriasis versicolor, dermatophyties...
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux antifongiques de la famille des imidazolés.
ATTENTION  (sommaire)
Évitez d'utiliser ce médicament, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
La crème est appliquée après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter.

Posologie usuelle:

1 ou 2 applications par jour.
La durée du traitement varie selon les cas. Suivre la prescription de votre médecin ou les conseils de votre pharmacien.
CONSEILS (sommaire)
En cas de candidose, évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.
En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament. Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Irritation cutanée.


LEXIQUE  (sommaire)


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antifongique
Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le Candida albicans.


candidose
Multiplication anormale d'une levure microscopique, Candida albicans le plus souvent. Il s'agit d'une complication fréquente et bénigne des traitements antibiotiques. Les principaux symptômes sont des troubles digestifs, une coloration marron ou noire de la langue, des taches blanches sur le palais ou la langue (muguet), des démangeaisons ou des brûlures de la vulve ou du gland.


dermatophyties
Infection de la peau ou des ongles par un champignon microscopique (dermatophyte).


imidazolés
Famille de médicaments qui regroupe des antifongiques, des antibiotiques et des antiparasitaires.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


mycoses
Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.


pityriasis versicolor
Infection de la peau due à un champignon microscopique. Elle se manifeste par des taches qui paraissent brunes sur une peau blanche et blanches sur une peau bronzée. Après traitement, seule une exposition au soleil permet de faire disparaître les taches.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 12/07/2011

Dénomination du médicament

LOMEXIN 2 POUR CENT, crème

Nitrate de fenticonazole

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?

3. COMMENT UTILISER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

ANTIFONGIQUE LOCAL

IMIDAZOLE

(D. Dermatologie)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées ou des muqueuses (mycoses), dues à des champignons microscopiques (candidoses, dermatophyties, pityriasis versicolor).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais LOMEXIN 2 POUR CENT, crème dans le cas suivant:

· allergie à l'un des composants (ou sensibilité croisée avec les autres membres du groupe des imidazolés).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec LOMEXIN 2 POUR CENT, crème:

Mises en garde spéciales

Une utilisation prolongée peut provoquer des réactions de sensibilisation, ou de l'irritation. Si de telles réactions apparaissent, l'utilisation du produit doit être interrompue.

Précautions d'emploi

Eviter le contact avec l'œil.

Prévenez votre médecin en cas d'antécédents allergiques aux imidazolés.

Ce médicament contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).

Ce médicament contient de l'alcool cétylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).

Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: propylèneglycol, lanoline, alcool cétylique.

3. COMMENT UTILISER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Appliquer régulièrement la crème sur les lésions à traiter, une fois par jour pendant la durée recommandée par le médecin selon la mycose.

Conseils pratiques:

· Dans le cas de Candidoses, la toilette est à effectuer avec un savon à pH neutre ou alcalin.

· En gynécologie, le traitement s'accompagnera de conseils d'hygiène (port de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales...) et dans la mesure du possible, de la suppression de facteurs favorisants. Ne pas interrompre le traitement pendant les règles.

Mode d'administration

Ceci est un médicament à usage local.

Durée du traitement

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LOMEXIN 2 POUR CENT, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

· manifestations locales d'intolérance, démangeaison et irritation, sensation de brûlure, rougeurs,

· rarement, possibilité de passage du principe actif de ce médicament dans la circulation sanguine, en particulier lors d'applications sur une peau lésée, une surface étendue ou chez le nourrisson.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser LOMEXIN 2 POUR CENT, crème après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

Pas de conditions de conservation particulières.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?

La substance active est:

Nitrate de fenticonazole .................................................................................................................... 2,000 g

Quantité correspondant à fenticonazole base ...................................................................................... 1,757 g

Pour 100 g de crème.

Les autres composants sont:

Propylèneglycol, lanoline hydrogénée, huile d'amande, esters polyglycoliques d'acides gras, alcool cétylique, monostéarate de glycérol, édétate de sodium (E 385), eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que LOMEXIN 2 POUR CENT, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de crème; tube de 15 g ou 30 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

EFFIK

9/11, RUE JEANNE BRACONNIER

BATIMENT « LE NEWTON »

92366 MEUDON-LA-FORET

Exploitant

EFFIK

BATIMENT « LE NEWTON »

9/11, RUE JEANNE BRACONNIER

92366 MEUDON-LA-FORET

Fabricant

EFFIK

BATIMENT « LE NEWTON »

9/11, RUE JEANNE BRACONNIER

92366 MEUDON-LA-FORET

ou

SCHERING PLOUGH

ZI - 2, RUE LOUIS PASTEUR

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta