LiquiCaps Imodium REQUADRE 12

LiquiCaps Imodium REQUADRE 12 una imatge més gran

3400921801019

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: Lactibiane IMEDIA PILEJE 4 PEGA bucodispersables

Aquest producte ja no està en estoc

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

5,09 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Per a les advertències, les precaucions i contraindicacions indicacions, veure les instruccions.

Descripció

LiquiCaps Imodium càpsula és un medicament indicat per al tractament de curta durada de la diarrea aguda transitòria en adults i nens majors de 15 anys. Aquest tractament és una mesura de la dieta del complement.Composició:

 • Clorhidrat de loperamida:   2 mg per a una càpsula tova
 • Excipients:
 1. Càpsula:   Propilè monocaprilato de glicol, propilenglicol, aigua purificada.
 2. Coberta de la càpsula:   Gelatina, 99% de glicerol, propilenglicol, blau brillant FCF (E133), lecitina de soja, triglicèrids de cadena mitjana.


Dosi:

 • Per a adults i nens majors de 15 anys.
 • Comenceu per 2 càpsules en una dosi única de 4 mg de loperamida.
 • Si la diarrea continua, després de cada evacuació líquida, prendre 1 càpsula addicional.
 • En tots els casos, mai excedeixi de 6 càpsules al dia, i mai excedir els 2 dies de tractament.
 • Ingereixi les càpsules amb un got d'aigua.


Contra-indicacions:

 • Si vostè pateix d'una malaltia crònica de l'intestí i còlon, especialment durant les exacerbacions agudes de la colitis ulcerosa (malaltia inflamatòria del recte i l'intestí gros de vegades es manifesta per diarrea amb moc i sang).
 • En cas d'al·lèrgia a qualsevol component de la càpsula.
 • Si té febre alta (per sobre de 38 ° C) o si la presència de sang a la femta o vòmits.
 • Si té diarrea després de prendre antibiòtics.
 • Si vostè està restret o en cas d'inflor abdominal.
 • En els nens menors de 15 anys.


Precaucions:

 • Vostè ha d'interrompre el tractament i consultar al seu metge immediatament en els següents casos: si es presenta febre, vòmit, si la presència de sang o moc a la femta, en absència de millora després de 2 dies de tractament en casos de restrenyiment o distensió abdominal, però al set intensa, sensació de sequedat de la llengua. Aquests dos últims símptomes mostren una deshidratació primerenca, és a dir, la pèrdua de líquids significatiu a causa de la diarrea. El seu metge determinarà llavors la necessitat de prescriure la rehidratació que es pot fer per via oral o intravenosa.
 • No utilitzeu aquest medicament amb cura: prendre el consell del seu metge en cas de malaltia hepàtica ja que es requereix una supervisió mèdica durant el tractament.
 • La diarrea provoca una pèrdua de líquids i minerals. Per tant, cal rehidratar per begudes abundants, salats o dolços, per compensar la pèrdua de líquids a causa de la diarrea (beure almenys 2 litrres). També ha de ser l'alimentació de diarrea temps retirar les verdures crues, fruites, verdures, menjars picants, productes lactis i aliments o begudes amb gel i se centra en carns a la graella, arròs blanc.
 • Si està embarassada o alletant, no prengui aquest medicament sense consultar el consell del seu metge o farmacèutic. Aquest medicament s'ha d'utilitzar durant l'embaràs només en el consell del seu metge. Si vostè descobreix que està embarassada durant el tractament, consulti al seu metge, ja que només es pot jutjar la necessitat de tractament addicional. La lactància materna segueix sent possible en cas de breu tractament amb aquest fàrmac.
 • Advertència, aquest medicament de vegades causa somnolència o marejos lleus i transitoris, que podria ser perillós en conduir vehicles i l'ús de determinades màquines.
 • Mantenir fora de l'abast i de la vista dels nens.
 • No utilitzar després de la data de caducitat.
 • Deseu a una temperatura no superior a 30 ° C.


Via d'administració:   Oral

Embalatge:   Requadre 12 càpsules toves

Advertències sobre les drogues

Atenció, el ​​medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu que els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. Aneu amb compte amb les incompatibilitats dels seus productes actuals.

Informe al seu farmacèutic tractament en curs en línia per identificar possibles incompatibilitats. El formulari de confirmació de comanda conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquest fi.

Feu clic aquí per trobar el manual d'aquest producte en el lloc web de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Comunicació d'un o efecte (s) no desitjat (s) connectada (s) a la utilització d'un medicament

VIDAL DE LA FAMILLE

IMODIUMLIQUICAPS

Antidiarrhéique

lopéramide

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

IMODIUMLIQUICAPS : capsule molle (bleu clair) ; boîte de 12.
-

Laboratoire

COMPOSITION  (sommaire)
 p caps 
Lopéramide chlorhydrate 2 mg 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un antidiarrhéique qui agit en ralentissant le transit intestinal et en réduisant les sécrétions intestinales.
Il est utilisé dans le traitement de courte durée des diarrhées aiguës, en complément des mesures diététiques.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être obtenu sans ordonnance. Néanmoins, il ne doit pas être employé chez l'enfant de moins de 15 ans ou en cas d'insuffisance hépatique sans l'avis de votre médecin.
Une diarrhée s'accompagnant de torpeur, de soif, de fièvre, ou de sang dans les selles nécessite rapidement un avis médical.
Le traitement doit être arrêté dès que les selles recommencent à être formées. L'usage trop prolongé du médicament expose à un risque de constipation important.
Si vous devez conduire ou utiliser une machine dangereuse, assurez-vous préalablement que ce médicament n'altère pas votre vigilance.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les études actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation ponctuelle de ce médicament chez la femme enceinte. Néanmoins, il est déconseillé pendant la grossesse sans avis médical.

Allaitement :
Ce médicament passe faiblement dans le lait maternel ; son utilisation ponctuelle est possible pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les capsules doivent être avalées avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

 • Adulte et enfant de plus de 15 ans : commencer par 2 capsules, puis 1 capsule supplémentaire après chaque selle liquide, sans dépasser 6 capsules par jour et 2 jours de traitement ; au-delà, si les troubles persistent, consulter le médecin.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Une diarrhée peut provoquer une déshydratation, notamment chez la personne âgée. Cette perte d'eau par l'organisme doit être compensée par des solutés de réhydratation ou des boissons abondantes (bouillon salé, boissons sucrées) car elle peut être à l'origine d'une fatigue, de malaise ou de confusion des idées.
Le régime à suivre en cas de diarrhée repose sur une alimentation légère, à base de :
 • banane, pomme de terre, en soupe ou en purée ;
 • pâtes, riz ou tapioca bien cuits, eau de cuisson du riz ;
 • compote de pommes ou de coings, gelée de coings ou de myrtilles ;
 • biscuits salés ou sucrés.
Doivent être évités : les jus de fruits et les fruits crus, les légumes riches en fibres, les viandes, oeufs, laitages et les boissons glacées.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Constipation, ballonnement, douleur abdominale, nausées, vomissements, bouche sèche, fatigue, somnolence, vertige, réaction allergique.
Exceptionnellement : constipation grave, surtout en cas de posologie excessive.


LEXIQUE  (sommaire)


antibiotiques
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


diarrhée
Le sens médical strict de diarrhée est « émission de selles trop fréquentes et trop abondantes ». En fait, le sens commun assimile la diarrhée à la notion de selles liquides et fréquentes. Normalement, les selles sont pâteuses, mais l'émission de selles liquides ou à peine formées, sans douleur ou trouble particulier associé, n'est pas pathologique. On peut parler de diarrhée lorsque les émissions de selles liquides se répètent dans la journée, et que les besoins sont impérieux ou douloureux.
Beaucoup de médicaments peuvent accélérer le transit intestinal et rendre les selles plus liquides, sans que cet effet indésirable soit réellement préoccupant.
Les antibiotiques peuvent altérer la flore digestive, indispensable à la digestion, et provoquer des diarrhées plus ou moins gênantes mais bénignes. L'effet apparaît immédiatement ou après quelques jours de traitement. Une forme de diarrhée grave et exceptionnelle, la colite pseudomembraneuse, peut être observée après un traitement antibiotique ; cette affection se traduit par l'émission de glaires et de fausses membranes (ressemblant à des lambeaux de peau) associées à des douleurs abdominales ; une constipation peut remplacer la diarrhée initiale. La colite pseudomembraneuse peut survenir plusieurs jours après l'arrêt du traitement antibiotique et nécessite un avis médical urgent.


insuffisance hépatique
Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


rectocolite hémorragique
Maladie inflammatoire du rectum et du côlon, qui évolue par poussées. Chaque poussée s'accompagne de fièvre, de selles glaireuses et sanglantes.


transit intestinal
Parcours des aliments depuis l'estomac jusqu'à leur élimination sous forme de selles.


vertige
Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 31/05/2017

Dénomination du médicament

IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle

Chlorhydrate de lopéramide

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

3. Comment prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Anti-diarrhéique, code ATC : A07DA03 (A : appareil digestif et métabolisme).

Traitement de courte durée des diarrhées aiguës passagères de l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans.

Ce traitement est un complément des mesures diététiques : lire attentivement le chapitre « Avertissements et précautions ».

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

Ne prenez jamais IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si du sang est présent dans vos selles et/ou en cas de fièvre importante.

· si vous êtes atteint d’une maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de rectocolite hémorragique (maladie inflammatoire de l’intestin avec saignements).

· si vous souffrez d’inflammation de l’intestin avec diarrhée et douleurs suite à l’utilisation d’antibiotiques (colite pseudomembraneuse).

· si vous souffrez d’une inflammation de l’intestin due à une bactérie invasive (entérocolite bactérienne).

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

Ce médicament ne doit pas être utilisé lorsqu’un arrêt ou une diminution du transit intestinal doit être évité.

Le traitement doit être interrompu en cas d’apparition de constipation, de distension abdominale ou d’occlusion intestinale.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle.

Vous devez arrêter le traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

· si vous ne notez pas d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,

· en cas d'apparition de fièvre, de vomissement pendant le traitement,

· en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,

· en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est-à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de vous prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

· si vous êtes infecté par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), arrêtez immédiatement le traitement dès les 1ers signes de distension abdominale (se traduisant par un gonflement du ventre).

En cas d’insuffisance hépatique (mauvais fonctionnement du foie), prévenez votre médecin ; une surveillance médicale étroite peut s’avérer nécessaire en cas de traitement par ce médicament.

Vous devez suivre les règles diététiques suivantes pendant le traitement :

· vous réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquides dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres),

· vous alimenter suffisamment le temps de la diarrhée,

o en évitant certains apports et particulièrement le lait, les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.

o en privilégiant les viandes grillées, le riz.

Ne prenez ce produit que pour l’utilisation à laquelle il est destiné (voir rubrique 1) et ne prenez jamais plus que la dose recommandée (voir rubrique 3). De graves problèmes cardiaques (les symptômes peuvent inclure un rythme cardiaque rapide ou irrégulier) ont été rapportés chez des patients qui ont pris trop de lopéramide, le principe actif de IMODIUMLIQUICAPS.

Autres médicaments et IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle

Ce médicament contient du lopéramide. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Comment prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment :

- de l’itraconazole ou du kétoconazole (utilisés pour traiter des infections dues à des champignons),

- du gemfibrozil (utilisé pour traiter un taux élevé de graisses dans le sang),

- de la desmopressine par voie orale (utilisée notamment pour limiter la soif et la production d’urine chez les patients souffrant de diabète insipide).

IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement n’est pas recommandé en cas de traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice.

Ce médicament peut provoquer une somnolence, des sensations vertigineuses ou de la fatigue. En raison de ces risques, la prudence est recommandée lors de la conduite de véhicules ou l’utilisation de machines.

3. COMMENT PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Réservé à l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans.

Commencez par 2 capsules en une seule prise (soit 4 mg de chlorhydrate de lopéramide).

Si la diarrhée continue : après chaque selle non moulée, prenez 1 capsule supplémentaire, mais :

· ne jamais dépasser 6 capsules par jour,

· ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Mode d'administration

Voie orale.

Avalez les capsules à l'aide d'un verre d'eau.

Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.

Si vous avez pris plus de IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle que vous n’auriez dû :

Si vous avez pris trop de IMODIUMLIQUICAPS, demandez immédiatement conseil à un médecin ou un hôpital. Les symptômes peuvent inclure : une accélération du rythme cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier, des changements de votre rythme cardiaque (ces symptômes peuvent avoir des conséquences potentiellement graves et engager le pronostic vital), une raideur musculaire, des mouvements non coordonnés, une somnolence, une difficulté à uriner ou une détresse respiratoire, ou encore une diminution de la vigilance, un rétrécissement de la pupille, des ballonnements ou une constipation.

Dans ce cas, il faut aller à l’hôpital où un antidote (la naloxone) pourra vous être administré. Une surveillance hospitalière devra alors être maintenue pendant au moins 48 heures.

Les enfants réagissent plus fortement aux fortes doses de IMODIUMLIQUICAPS que les adultes. Si un enfant en prend trop ou présente l’un des symptômes mentionnés ci-dessus, contactez immédiatement un médecin.

Si vous oubliez de prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle :

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables les plus fréquents (plus de 1 patient sur 100) sont la constipation, les flatulences, les maux de tête et les nausées.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés avec le lopéramide :

· Réactions allergiques pouvant inclure des difficultés respiratoires ou pour avaler, un gonflement du visage ou des réactions cutanées (rash, urticaire, démangeaisons).

· Vomissements, difficultés à digérer, sécheresse buccale, constipation sévère, douleur ou gonflement du ventre, gêne abdominale, occlusion intestinale, douleur de la langue.

· Eruptions cutanées parfois sévères.

· Fatigue.

· Difficulté à uriner.

· Sensations vertigineuses, somnolence, perte ou diminution de la conscience, stupeur, augmentation du tonus musculaire, difficulté à coordonner ses mouvements.

· Rétrécissement de la pupille (myosis).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte ou la plaquette. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle

· La substance active est :

Chlorhydrate de lopéramide.................................................................................................... 2,0 mg

Quantité correspondante à lopéramide base............................................................................ 1,86 mg

Pour une capsule molle.

· Les autres composants sont :

Capsule : Monocaprylate de propylène glycol, propylène glycol, eau purifiée.

Enveloppe de la capsule : Gélatine, glycérol 99 %, propylène glycol, bleu brillant FCF (E133), lécithine de soja, triglycérides à chaîne moyenne.

Qu’est-ce que IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle. Boîte de 6, 10 ou 12.

Les capsules sont ovales, bleu clair.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fabricant

CATALENT FRANCE BEINHEIM SA

74 RUE PRINCIPALE

67930 BEINHEIM

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.

Ce médicament traite les symptômes des diarrhées aiguës de l'adulte, mais ne dispense pas d'une réhydratation, accompagnée d'une hygiène diététique.

Il est donc nécessaire de boire abondamment des boissons sucrées (jus de fruits) et des bouillons salés pour compenser ces pertes. Evitez lait, légumes verts, crudités, fruits, épices, jusqu'à disparition des diarrhées.

Imodium barat en el seu medicament aprovat Ars  

Imodium és un fàrmac indicat per al tractament de la diarrea aguda transitòria aguda

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta