LiquiCaps Imodium REQUADRE 12

LiquiCaps Imodium REQUADRE 12 una imatge més gran

3400921801019

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: Lactibiane IMEDIA PILEJE 4 PEGA bucodispersables

Aquest producte ja no està en estoc

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

5,09 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el "Jai llegir el manual d'aquest fàrmac" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Per a les advertències, les precaucions i contraindicacions indicacions, veure les instruccions.

Descripció

LiquiCaps Imodium càpsula és un medicament indicat per al tractament de curta durada de la diarrea aguda transitòria en adults i nens majors de 15 anys. Aquest tractament és una mesura de la dieta del complement.Composició:

 • Clorhidrat de loperamida:   2 mg per a una càpsula tova
 • Excipients:
 1. Càpsula:   Propilè monocaprilato de glicol, propilenglicol, aigua purificada.
 2. Coberta de la càpsula:   Gelatina, 99% de glicerol, propilenglicol, blau brillant FCF (E133), lecitina de soja, triglicèrids de cadena mitjana.


Dosi:

 • Per a adults i nens majors de 15 anys.
 • Comenceu per 2 càpsules en una dosi única de 4 mg de loperamida.
 • Si la diarrea continua, després de cada evacuació líquida, prendre 1 càpsula addicional.
 • En tots els casos, mai excedeixi de 6 càpsules al dia, i mai excedir els 2 dies de tractament.
 • Ingereixi les càpsules amb un got d'aigua.


Contra-indicacions:

 • Si vostè pateix d'una malaltia crònica de l'intestí i còlon, especialment durant les exacerbacions agudes de la colitis ulcerosa (malaltia inflamatòria del recte i l'intestí gros de vegades es manifesta per diarrea amb moc i sang).
 • En cas d'al·lèrgia a qualsevol component de la càpsula.
 • Si té febre alta (per sobre de 38 ° C) o si la presència de sang a la femta o vòmits.
 • Si té diarrea després de prendre antibiòtics.
 • Si vostè està restret o en cas d'inflor abdominal.
 • En els nens menors de 15 anys.


Precaucions:

 • Vostè ha d'interrompre el tractament i consultar al seu metge immediatament en els següents casos: si es presenta febre, vòmit, si la presència de sang o moc a la femta, en absència de millora després de 2 dies de tractament en casos de restrenyiment o distensió abdominal, però al set intensa, sensació de sequedat de la llengua. Aquests dos últims símptomes mostren una deshidratació primerenca, és a dir, la pèrdua de líquids significatiu a causa de la diarrea. El seu metge determinarà llavors la necessitat de prescriure la rehidratació que es pot fer per via oral o intravenosa.
 • No utilitzeu aquest medicament amb cura: prendre el consell del seu metge en cas de malaltia hepàtica ja que es requereix una supervisió mèdica durant el tractament.
 • La diarrea provoca una pèrdua de líquids i minerals. Per tant, cal rehidratar per begudes abundants, salats o dolços, per compensar la pèrdua de líquids a causa de la diarrea (beure almenys 2 litrres). També ha de ser l'alimentació de diarrea temps retirar les verdures crues, fruites, verdures, menjars picants, productes lactis i aliments o begudes amb gel i se centra en carns a la graella, arròs blanc.
 • Si està embarassada o alletant, no prengui aquest medicament sense consultar el consell del seu metge o farmacèutic. Aquest medicament s'ha d'utilitzar durant l'embaràs només en el consell del seu metge. Si vostè descobreix que està embarassada durant el tractament, consulti al seu metge, ja que només es pot jutjar la necessitat de tractament addicional. La lactància materna segueix sent possible en cas de breu tractament amb aquest fàrmac.
 • Advertència, aquest medicament de vegades causa somnolència o marejos lleus i transitoris, que podria ser perillós en conduir vehicles i l'ús de determinades màquines.
 • Mantenir fora de l'abast i de la vista dels nens.
 • No utilitzar després de la data de caducitat.
 • Deseu a una temperatura no superior a 30 ° C.


Via d'administració:   Oral

Embalatge:   Requadre 12 càpsules toves

Advertències sobre les drogues

Atenció, el ​​medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu que els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. Aneu amb compte amb les incompatibilitats dels seus productes actuals.

Informe al seu farmacèutic tractament en curs en línia per identificar possibles incompatibilitats. El formulari de confirmació de comanda conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquest fi.

Feu clic aquí per trobar el manual d'aquest producte en el lloc web de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Comunicació d'un o efecte (s) no desitjat (s) connectada (s) a la utilització d'un medicament

VIDAL DE LA FAMILLE

IMODIUMLIQUICAPS

Antidiarrhéique

lopéramide

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

IMODIUMLIQUICAPS : capsule molle (bleu clair) ; boîte de 12.
-

Laboratoire

COMPOSITION  (sommaire)
 p caps 
Lopéramide chlorhydrate 2 mg 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est un antidiarrhéique qui agit en ralentissant le transit intestinal et en réduisant les sécrétions intestinales.
Il est utilisé dans le traitement de courte durée des diarrhées aiguës, en complément des mesures diététiques.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être obtenu sans ordonnance. Néanmoins, il ne doit pas être employé chez l'enfant de moins de 15 ans ou en cas d'insuffisance hépatique sans l'avis de votre médecin.
Une diarrhée s'accompagnant de torpeur, de soif, de fièvre, ou de sang dans les selles nécessite rapidement un avis médical.
Le traitement doit être arrêté dès que les selles recommencent à être formées. L'usage trop prolongé du médicament expose à un risque de constipation important.
Si vous devez conduire ou utiliser une machine dangereuse, assurez-vous préalablement que ce médicament n'altère pas votre vigilance.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les études actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation ponctuelle de ce médicament chez la femme enceinte. Néanmoins, il est déconseillé pendant la grossesse sans avis médical.

Allaitement :
Ce médicament passe faiblement dans le lait maternel ; son utilisation ponctuelle est possible pendant l'allaitement.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les capsules doivent être avalées avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

 • Adulte et enfant de plus de 15 ans : commencer par 2 capsules, puis 1 capsule supplémentaire après chaque selle liquide, sans dépasser 6 capsules par jour et 2 jours de traitement ; au-delà, si les troubles persistent, consulter le médecin.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Une diarrhée peut provoquer une déshydratation, notamment chez la personne âgée. Cette perte d'eau par l'organisme doit être compensée par des solutés de réhydratation ou des boissons abondantes (bouillon salé, boissons sucrées) car elle peut être à l'origine d'une fatigue, de malaise ou de confusion des idées.
Le régime à suivre en cas de diarrhée repose sur une alimentation légère, à base de :
 • banane, pomme de terre, en soupe ou en purée ;
 • pâtes, riz ou tapioca bien cuits, eau de cuisson du riz ;
 • compote de pommes ou de coings, gelée de coings ou de myrtilles ;
 • biscuits salés ou sucrés.
Doivent être évités : les jus de fruits et les fruits crus, les légumes riches en fibres, les viandes, oeufs, laitages et les boissons glacées.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Constipation, ballonnement, douleur abdominale, nausées, vomissements, bouche sèche, fatigue, somnolence, vertige, réaction allergique.
Exceptionnellement : constipation grave, surtout en cas de posologie excessive.


LEXIQUE  (sommaire)


antibiotiques
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


diarrhée
Le sens médical strict de diarrhée est « émission de selles trop fréquentes et trop abondantes ». En fait, le sens commun assimile la diarrhée à la notion de selles liquides et fréquentes. Normalement, les selles sont pâteuses, mais l'émission de selles liquides ou à peine formées, sans douleur ou trouble particulier associé, n'est pas pathologique. On peut parler de diarrhée lorsque les émissions de selles liquides se répètent dans la journée, et que les besoins sont impérieux ou douloureux.
Beaucoup de médicaments peuvent accélérer le transit intestinal et rendre les selles plus liquides, sans que cet effet indésirable soit réellement préoccupant.
Les antibiotiques peuvent altérer la flore digestive, indispensable à la digestion, et provoquer des diarrhées plus ou moins gênantes mais bénignes. L'effet apparaît immédiatement ou après quelques jours de traitement. Une forme de diarrhée grave et exceptionnelle, la colite pseudomembraneuse, peut être observée après un traitement antibiotique ; cette affection se traduit par l'émission de glaires et de fausses membranes (ressemblant à des lambeaux de peau) associées à des douleurs abdominales ; une constipation peut remplacer la diarrhée initiale. La colite pseudomembraneuse peut survenir plusieurs jours après l'arrêt du traitement antibiotique et nécessite un avis médical urgent.


insuffisance hépatique
Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


rectocolite hémorragique
Maladie inflammatoire du rectum et du côlon, qui évolue par poussées. Chaque poussée s'accompagne de fièvre, de selles glaireuses et sanglantes.


transit intestinal
Parcours des aliments depuis l'estomac jusqu'à leur élimination sous forme de selles.


vertige
Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 20/02/2012

Dénomination du médicament

IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle

Chlorhydrate de lopéramide

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

· Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut-être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

3. COMMENT PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

ANTI-DIARRHEIQUE

Indications thérapeutiques

Traitement de courte durée des diarrhées aiguës passagères de l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

Ce traitement est un complément des mesures diététiques: lire attentivement le chapitre «Précautions d'emploi».

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle dans les cas suivants

· Si vous souffrez d'une maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de rectocolite hémorragique (maladie inflammatoire du rectum et parfois du gros intestin se manifestant par des diarrhées avec des glaires et du sang),

· en cas d'allergie à l'un des constituants de la capsule.

· Si vous avez une fièvre importante (i.e. au dessus de 38°C) ou en cas de présence de sang dans les selles ou en cas de vomissement.

· Si votre diarrhée survient après avoir pris des antibiotiques.

· Si vous êtes constipé ou en cas de gonflement abdominal.

· Chez l'enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle:

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Vous devez arrêter ce traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants:

· en cas de fièvre, de vomissement,

· en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,

· en l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,
en cas de constipation ou de distension abdominale,

· en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation c'est à dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

Précautions d'emploi

N'utilisez ce médicament qu'avec précaution:

PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN en cas de maladie du foie car une surveillance médicale pendant le traitement est nécessaire

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.

Il est nécessaire de:

· se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues,

· à la diarrhée (boire au moins 2 litres),

· s'alimenter le temps de la diarrhée,

o supprimez les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés,

o privilégiez les viandes grillées, le riz.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Ce médicament contient du LOPERAMIDE. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse - Allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez:

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

Attention, ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges risquant d'être dangereux lors de la conduite de véhicules et de l'utilisation de certaines machines.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

Commencez par 2 capsules en une seule prise (soit 4 mg de lopéramide).

Si la diarrhée continue: après chaque selle non moulée, prenez 1 capsule supplémentaire, mais:

· ne jamais dépasser 6 capsules par jour,

· ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Mode d'administration

Voie orale

Avalez les capsules à l'aide d'un verre d'eau.

Espacez les prises,

Prenez 1 capsule après chaque selle non moulée mais:

· ne jamais dépasser 6 capsules par jour,

· ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage accidentel, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables les plus fréquents (plus de 1 patient sur 100) sont les nausées, la constipation et les crampes abdominales.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés:

· Réactions allergiques pouvant inclure des difficultés respiratoires ou pour avaler, un gonflement du visage ou des réactions cutanées (rash, urticaire ou démangeaison).

· Vomissement, indigestion, sécheresse buccale, constipation sévère, douleur ou gonflement du ventre, flatulence.

· Eruption cutanée.

· Fatigue.

· Difficulté à uriner.

· Somnolence, vertiges, perte ou diminution de la conscience.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?

La substance active est:

Chlorhydrate de lopéramide .................................................................................................................. 2 mg

Pour une capsule molle.

Les autres composants sont:

Capsule: Monocaprylate de propylène glycol, propylène glycol, eau purifiée.

Enveloppe de la capsule: Gélatine, glycérol 99 %, propylène glycol, bleu brillant FCF (E133), lécithine de soja, triglycérides à chaîne moyenne.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle. Boîte de 6, 10 ou 12.

Les capsules sont ovales, bleu clair.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Exploitant

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Fabricant

CATALENT FRANCE BEINHEIM SA

74 RUE PRINCIPALE

F-67930 BEINHEIM

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.

Ce médicament traite les symptômes des diarrhées aiguës de l'adulte, mais ne dispense pas d'une réhydratation, accompagnée d'une hygiène diététique.

Il est donc nécessaire de boire abondamment des boissons sucrées (jus de fruits) et des bouillons salés pour compenser ces pertes. Evitez lait, légumes verts, crudités, fruits, épices, jusqu'à disparition des diarrhées.

Imodium barat en el seu medicament aprovat Ars  

Imodium és un fàrmac indicat per al tractament de la diarrea aguda transitòria aguda

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta