Quadre de suspensió oral Ulcar de 30 sobres de sanofi-aventis

Quadre de suspensió oral Ulcar de 30 sobres de sanofi-aventis una imatge més gran

3400933283919

Aquest medicament pertany a la família de l'úlcera. Actua mitjançant la unió a l'úlcera i protegeix la pel · lícula de recobriment que aïlla els àcids de l'estómac. Estimula la secreció de substàncies que tendeixen a lluitar contra l'acidesa de l'estómac.
S'utilitza en el tractament de les úlceres de l'estómac i el duodè, i per prevenir la recaiguda de l'úlcera duodenal en l'absència de la infecció per Helicobacter pylori (el que justificaria un tractament específic).

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: Pileje Lactibiane H-PI mucosa gastrointestinal 42 CÀPSULES, Pileje CALCI MAGNESI POTASSI MINERAL Enabiane 28 PALS, Nexium control de esomeprazol 20 mg gastroresistent, MOPRALPRO omeprazol 20 mg, NeoBianacid Acidesa Reflux i aboca

Expedido en 5 a 7 días laborables

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

8,90 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Per a les advertències, les precaucions i els contres-indicacions, si us plau, consulteu les instruccions.

BOSSES Ulcar 1G SANOFI-AVENTIS

Antiulcerós

En aquest cas el fàrmac Ulcar es prescriu?
Aquest medicament pertany a la família de l'úlcera. Actua mitjançant la unió a l'úlcera i protegeix la pel · lícula de recobriment que aïlla els àcids de l'estómac. Estimula la secreció de substàncies que tendeixen a lluitar contra l'acidesa de l'estómac.
S'utilitza en el tractament de les úlceres de l'estómac i el duodè, i per prevenir la recaiguda de l'úlcera duodenal en l'absència de la infecció per Helicobacter pylori (el que justificaria un tractament específic).

Presentacions de drogues Ulcar

Ulcar: suspensió oral (sabors: dolç de llet, anís) caixa de 30 sobres

Composició de la droga Ulcar

Principi actiu: El sucralfat 1G
Cap transportista comú.

Atenció
La desaparició del dolor no significa que l'úlcera hagi guarit: la durada del tractament ha de ser respectada.
Si vostè pateix de malaltia als ronyons, digui-ho al seu metge perquè pugui ajustar la dosi.
Ulcar interaccions amb altres substàncies
És convenient observar un període de 2 hores entre la presa d'aquest medicament i prenent un anticoagulant, un antibiòtic de la quinolona o un medicament que conté fenitoïna o digoxina.

Fertilitat, embaràs i lactància

Embaràs:
L'efecte d'aquest fàrmac sobre el fetus no és ben coneguda. Només el seu metge pot determinar la necessitat de tractament i risc durant l'embaràs.
Lactància Materna:
Les dades actualment disponibles no revelen si aquest medicament passa a la llet materna. No utilitzar durant la lactància sense consell mèdic.

Instruccions d'ús i la dosi del medicament Ulcar

Aquest medicament es pren millor mitja hora a una hora abans dels àpats o dues hores després del sopar.
Els comprimits s'han d'empassar amb una mica d'aigua, senceres o triturades en aigua en cas de dificultat en la deglució.
La suspensió oral es pot prendre pur o diluït en un got d'aigua. Només així es pot utilitzar en nens menors de 6 anys.

Dosi habitual:

Això varia segons la indicació: 2 a 4 g per dia, en general en 2 a 4 dosis dividides.
El tractament de l'úlcera dura 4-6 setmanes si més no, encara que els símptomes disminueixen o desapareixen abans de la data límit.

Assessorament

Si vostè és fumador, seguit de fumar redueix l'eficàcia del tractament.
Prendre aquest medicament no alleuja les mesures dietètiques que poden assessorar al seu metge.
L'aspirina, fàrmacs antiinflamatoris i corticoides poden ser perjudicials per a l'estómac: no ho prengui sense consultar el seu metge.

Els possibles efectes secundaris de la droga Ulcar

Restrenyiment.
Rars: sequedat de boca, nàusees, vòmits, marejos, reacció al · lèrgica a la pell.

Advertències sobre les drogues

Advertència, el medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. L'atenció a les incompatibilitats dels productes a la seva.

Digues als teus tractaments en línia farmacèutic en curs per identificar possibles incompatibilitats. La forma de pagament i enviament conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquesta finalitat.

Feu clic aquí per trobar el registre del fàrmac en el lloc de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Informe o un esdeveniment advers relacionat (s) (s) (s) l'ús d'un fàrmac

VIDAL DE LA FAMILLE

ULCAR

Antiulcéreux

sucralfate

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

ULCAR 1 g : suspension buvable (arômes : caramel, anis) ; boîte de 30 sachets.
-

Laboratoire Sanofi-Aventis France

COMPOSITION  (sommaire)
 p sachet 
Sucralfate 1 g 
Parabens 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament appartient à la famille des antiulcéreux. Il agit en se fixant sur l'ulcère et le protège en le couvrant d'un film qui l'isole des acides de l'estomac. Il stimule la sécrétion de substances qui tendent à lutter contre l'acidité de l'estomac.
Il est utilisé dans le traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum, et pour prévenir les rechutes de l'ulcère du duodénum en l'absence d'infection par Helicobacter pylori (qui justifierait un traitement spécifique).
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les prématurés et les nouveaux-nés avec un petit poids de naissance.
ATTENTION  (sommaire)
La disparition des douleurs ne signifie pas que l'ulcère est cicatrisé : la durée du traitement doit être respectée.
Si vous souffrez d'insuffisance rénale, prévenez votre médecin afin qu'il puisse adapter la posologie.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
Il est souhaitable de respecter un délai de 2 heures entre la prise de ce médicament et la prise d'un anticoagulant, d'un antibiotique de la famille des quinolones ou d'un médicament contenant de la phénytoïne ou de la digoxine.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
L'effet de ce médicament sur l'enfant à naître est mal connu. Seul votre médecin peut apprécier la nécessité du traitement et son risque pendant la grossesse.

Allaitement :
Les données actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel. Ne l'utilisez pas pendant l'allaitement sans avis médical.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Ce médicament est pris de préférence une demi-heure à une heure avant les repas ou deux heures après le repas du soir.
La suspension buvable peut être prise pure ou diluée dans un verre d'eau.

Posologie usuelle:

Traitement des ulcères : 1 sachet, 4 fois par jour ou 2 sachets, 2 fois par jour. Le traitement des ulcères dure 4 à 6 semaines au moins, même si les symptômes diminuent ou disparaissent avant ce délai.
Prévention des rechutes de l'ulcère du duodénum : 1 sachet, 2 fois par jour (au réveil et ½ heure à 1 heure avant le déjeuner) ou 2 sachets le soir (½ heure à 1 heure avant le dîner ou au coucher, environ 2 heures après le dîner).
CONSEILS (sommaire)
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme nuit à l'efficacité du traitement.
La prise de ce médicament ne dispense pas des mesures diététiques que peut vous conseiller votre médecin.
L'aspirine, les anti-inflammatoires et les corticoïdes peuvent être agressifs pour l'estomac : n'en prenez pas sans l'avis de votre médecin.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Constipation.
Rarement : sécheresse de la bouche, nausées, vomissements, vertiges, réaction allergique cutanée.


LEXIQUE  (sommaire)


antibiotique
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.


anticoagulant
Médicament qui empêche le sang de coaguler et qui prévient donc la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.
Les anticoagulants sont utilisés pour traiter ou prévenir les phlébites, les embolies pulmonaires, certains infarctus. Ils permettent aussi d'empêcher la formation de caillots dans le cœur lors de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire ou en cas de valve cardiaque artificielle.
Il existe deux grand types d'anticoagulants :
  • les anticoagulants oraux, qui bloquent l'action de la vitamine K (antivitamine K, ou AVK) et dont l'efficacité est contrôlée par un dosage sanguin : l'INR (anciennement TP) ;
  • les anticoagulants injectables, dérivés de l'héparine, dont l'efficacité peut être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité anti-Xa, le Temps de Howell (TH) ou le Temps de Cephalin Kaolin (TCK) suivant les produits utilisés. Un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant toute la durée d'utilisation d'un dérivé de l'héparine.


anti-inflammatoires
Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).


corticoïdes
Substance proche de la cortisone. Les corticoïdes naturels, nécessaires au fonctionnement de l'organisme, sont fabriqués par les glandes surrénales. Les corticoïdes de synthèse, dérivés chimiques de la cortisone, sont utilisés comme anti-inflammatoires puissants.


duodénum
Partie de l'intestin dans laquelle pénètrent les aliments issus de l'estomac.


Helicobacter pylori
Bactérie impliquée dans la survenue des ulcères de l'estomac ou du duodénum. Elle empêche la guérison et favorise les récidives à l'arrêt du traitement. Son élimination permet des guérisons définitives. Le traitement associant un antiulcéreux à des antibiotiques constitue un progrès important pour les malades souffrant d'ulcère chronique de l'estomac ou du duodénum.


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


posologie
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.


ulcère
Lésion en creux de la peau, des muqueuses ou de la cornée.
  • Ulcère de jambe : plaie chronique due à une mauvaise circulation du sang.
  • Ulcère gastroduodénal : plaie localisée de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, due à un excès d'acidité et très souvent à la présence d'une bactérie (Helicobacter pylori). L'ulcère est favorisé par le stress, l'alcool, le tabagisme et la prise de certains médicaments (aspirine, AINS, etc.).


vertiges
Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-même ou de l'environnement (sens médical).

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 30/11/2015

Dénomination du médicament

ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet

Sucralfate

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

3. COMMENT UTILISER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

ULCAR appartient à la famille des anti-ulcéreux.

Il agit en protégeant l’estomac et l’intestin des agressions acides.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est utilisé pour :

· traiter un ulcère de l’estomac et du duodénum,

· éviter la réapparition d’un ulcère du duodénum.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N’utilisez jamais ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet :

· Si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

· Chez les bébés prématurés et les nouveau-nés non matures dont le poids et la taille sont légèrement inférieurs à la moyenne.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet

· Prévenez votre médecin si :

- vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique),

- vous avez une diminution du taux de phosphore dans le sang.

· Pour ne bonne utilisation de ce médicament, vous devez vous soumettre à une surveillance médicale régulière. Celle-ci peut comporter des examens de l'estomac (par exemple, une fibroscopie).

· Si vous avez un ralentissement du transit dû à une chirurgie, un traitement médicamenteux ou une autre pathologie, des cas d’obstruction des voies digestives(bézoards) peuvent survenir, notamment chez les patients hospitalisés en unités de soins intensifs essentiellement en association avec une alimentation par sonde et chez les nouveau-nés notamment les prématurés et les nouveau-nés non matures (voir la rubrique « Ne prenez jamais ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet »).

Enfants et adolescents âgés de moins de 14 ans

En raison de données insuffisantes, l’utilisation d’ULCAR n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 14 ans.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ULCAR peut diminuer l'effet de certains médicaments pris en même temps. Pour éviter cela, vous devez respecter un intervalle de 2 heures entre la prise d’ULCAR et celle d'un autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Il est déconseillé d’utiliser ce médicament si vous allaitez.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle qui peuvent provoquer des réactions allergiques.

3. COMMENT UTILISER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Si vous prenez ce médicament pour traiter un ulcère de l’estomac

1 sachet 4 fois par jour soit :

· 1 sachet une demi-heure à 1 heure avant chacun des 3 principaux repas,

· 1 sachet au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

Si vous prenez ce médicament pour traiter un ulcère de l’intestin

Deux modalités de traitement sont possibles :

· 1ère possibilité : 1 sachet 4 fois par jour soit :

- 1 sachet une demi-heure à 1 heure avant chacun des 3 principaux repas,

- 1 sachet au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

· 2ème possibilité : 2 sachets matin et soir, soit :

- 2 sachets le matin au réveil, une demi-heure à 1 heure avant le petit-déjeuner,

- 2 sachets le soir, environ 2 heures après le repas du soir.

Si vous prenez ce médicament pour éviter qu’un ulcère de l’intestin n’apparaisse

Deux modalités de traitement sont possibles :

· 1ère possibilité : 1 sachet 2 fois par jour soit :

- 1 sachet le matin au réveil, une demi-heure à 1 heure avant le petit déjeuner,

- 1 sachet le soir pris soit une demi-heure à 1 heure avant le repas, soit au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

· 2ème possibilité : 2 sachets le soir :

- soit une demi-heure à 1 heure avant le repas du soir, soit au coucher, environ 2 heures après le repas du soir.

Mode d'administration

· Ce médicament est utilisé par voie orale.

· Pour boire le contenu du sachet : ouvrez le sachet en suivant le pointillé, puis pressez le sachet en tenant son extrémité ouverte entre les lèvres.

Durée de traitement

· Si vous prenez ce médicament pour traiter un ulcère de l’estomac ou du duodénum : La durée de traitement est de 4 à 6 semaines.

· Si vous prenez ce médicament pour éviter qu’un ulcère du duodénum n’apparaisse : Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce traitement.

Enfants et adolescents

En raison de données insuffisantes, l’utilisation d’ULCAR n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 14 ans.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ULCAR1 g, suspension buvable en sachet que vous n’auriez dû :

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, Ulcar est susceptible d’avoir des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets suivants surviennent fréquemment :

· Constipation.

Les effets suivants surviennent peu fréquemment :

· sécheresse de la bouche, nausées.

Les effets suivants surviennent rarement :

· vomissements,

· éruptions (de boutons ou plaques) sur la peau,

· vertiges.

· obstruction des voies digestives (bézoards) chez des patients à risque (voir rubrique «Faites attention avec ULCAR ? »).

Les effets suivants peuvent survenir mais on ne connait pas leur fréquence :

Une réaction allergique grave visible par l’apparition de plaques rouges sur la peau qui démangent (urticaire) et/ ou d’un brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (œdème de Quincke). Si l’un de ces effets survient, vous devez immédiatement arrêter le traitement et consulter votre médecin.

En cas d'administration à fortes doses et pendant longtemps, il existe un risque théorique de diminution du taux de phosphore dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet ?

La substance active est :

Sucralfate .............................................................................................................................................. 1 g

Pour un sachet.

Les autres composants sont :

Saccharine sodique, arôme caramel, arôme anis, parahydroxybenzoate de propyle sodique, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, phosphate monosodique dihydraté, gomme xanthane, glycérol à 85 p.cent, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable. Boîte de 30.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Exploitant

SANOFI AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Fabricant

PHARMATIS

Zone d'Activites Est n° 1

60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Ansm (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Els medicaments per a l'acidesa estomacal Farmàcia Online: ORDRE seu medicament per tractar l'acidesa estomacal contra el reflux àcid

 

Hi ha diversos tractaments per a l'acidesa estomacal que tenen com a objectiu alleujar ràpidament, accelerar la curació i prevenir el desenvolupament de complicacions i recidives.

- Guarniments gàstriques són com el guix que cobreix les parets de l'estómac per protegir l'acidesa. (Ells substitueixen o complementen el paper de moc quan és insuficient). Són compostos a base d'argila, per exemple.

 

- Diferents tipus d'antiàcids lluiten contra excés d'àcid estomacal:

• "inhibidors de la bomba de protons" i antihistamínics que disminueixen la secreció de l'acidesa;

• Medicaments que "absorbir" l'acidesa ja present.

 

- Les prostaglandines sintètiques juguen un paper protector en tots els nivells.

 

- El tractament amb dos antibiòtics per a la supressió de la presència del bacteri Helicobacter pylori prevé les recaigudes i permet una millor cicatrització de la mucosa.

 

Per obtenir més informació d'interès, demani consell al seu farmacèutic

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta