VoltarenActigo 1% de diclofenac ampolla de 50ml GEL

VoltarenActigo 1% de diclofenac ampolla de 50ml GEL una imatge més gran

3400935931474

VoltarenActigo 1% de diclofenac ampolla de 50ml GEL: Està indicat com a tractament local a curt termini en adults i nens majors de 15 anys, en el cas de Benín trauma, esquinç (torçada), contusió

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: Ibuprofèn 400 mg Spedifen 12 Borses, Els músculs i articulacions de fricció Sileo 200ml, Dexsil Pharma Esports Gel per al cos. tub de 100 ml

S'utilitza per: contusió, traumatisme Benín, esquinç (torçada)

Expédié Disponible en 1-2 dies laborals

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

6,50 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

VoltarenActigo 1% 50ML diclofenac gel BOTELLA

Per a les advertències, precaucions d'ocupació i contra-indicacions, podeu consultar el manual d'usuari.

Descripció VoltarenActigo 1% 50ML diclofenac gel BOTELLA

Està indicat com a tractament local a curt termini en adults i nens majors de 15 anys, en el cas de Benín traumatismes, esquinços (esquinç), contusió

Consell d'utilització i opinió sobre VoltarenActigo 1% 50ML diclofenac gel BOTELLA

1 aplicació, 3 vegades al dia.

La durada del tractament es limita a 4 dies.

A nivell local - Per als adults (de 15 anys).

ÚS EXTERN.

Fregar el gel amb un suau massatge i es va estendre a la regió inflamatòria o dolorosa.

Renteu-vos les mans després del seu ús.

Els principals tipus de dolor muscular

El dolor muscular es troba en molts casos, rampes, dolors, esquinços, contractures, esquinçaments musculars, lumbàlgia, torticoli.
Una rampa és un dolor muscular intens, inesperat i temporal.

Rampa provoca coixesa: el múscul o grup muscular en qüestió ja no pot funcionar normalment i jugar el seu paper.
Dolors són comuns després d'un esforç important i inusual. Dolors apareixen dins dels 2 dies d'esforç.
Aquests dolors musculars no són greus i es curen per si soles en una setmana com a màxim: mals de tractar és relativament fàcil.

Els esquinços són elongació sobtada del múscul que causen dolor significatiu i instantània. Poden aparèixer en cas d'esforç violent després o fred. El dolor es localitza en calent, però pot arribar a ser difosa a partir de llavors, el mal de ser imperceptibles en repòs. Per curar una tensa, el descans és essencial: el temps és variable depenent de la importància dels estiraments.

Les contractures poden causar un esquinç en què, malgrat el dolor, el múscul continua el seu esforç. Per al tractament de la contractura, la parada i pel qual fins estan en ordre.

Composició de VoltarenActigo 1% 50ML diclofenac gel BOTELLA

Ingredients actius:
Diclofenac dietilamina ............................................ 1,16 g
Quantitat que correspon a 1,00 g de diclofenac sòdic ...................
Per 100 g de gel.

Altres Materials: dietilamina, carbomer 974P, cetomacrogol 1000, d'èsters dels àcids caprílic i càpric amb C12 a C18 d'alcohol gras, alcohol de isopropil, parafina líquida, crema perfum 45, propilenglicol, aigua purificada.

Ingredient actiu: Diclofenac sòdic

Emmagatzematge: Recipient a pressió
· Per protegir-se de la llum solar i no exposar a temperatures superiors a 30 ° C
· No perforar ni cremar, fins i tot després del seu ús

Embalatge: ampolla a pressió de gel de 50 ml

Aneu amb compte amb VoltarenActigo 1% 50ML diclofenac gel BOTELLA

advertències especials

· No s'apliqui a les membranes mucoses o els ulls.
· L'aparició d'una erupció després de l'aplicació requereix la interrupció immediata.
Aquest medicament conté propilenglicol i pot induir irritació de la pell.
precaucions

Aquest medicament no ha de ser usat sota oclusió.
No hi ha millora després de 4 dies de tractament, consulti al seu metge.
Si està embarassada o alletant:
No utilitzi aquest medicament pel seu compte. Parli amb el seu metge o farmacèutic.

La introducció VoltarenActigo 1% 50ML diclofenac gel BOTELLA

pressuritzat ampolla de 50ml

Les advertències sobre medicaments

Atenció, el ​​medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu que els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. Compte amb les incompatibilitats en els seus productes actuals.

Informe al seu farmacèutic línia de tractament en curs per identificar possibles incompatibilitats. El formulari de confirmació de comanda conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per aquest fi.

Feu clic aquí per trobar el manual d'aquest fàrmac en el lloc web de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Declarar una o efecte (s) indesitjable (s) connectada (s) amb l'ús d'un medicament

VIDAL DE LA FAMILLE

VOLTARENACTIGO

Anti-inflammatoire d'action locale

diclofénac

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

VOLTARENACTIGO 1 % : gel pour application locale ; tube de 60 g.
-

VOLTARENACTIGO 1 % : gel pour application locale ; tube de 100 g.
-

VOLTARENACTIGO 1 % : gel pour application locale ; flacon pressurisé de 50 ml.
-

Laboratoire GlaxoSmithKline Santé Grand Public

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Diclofénac de diéthylamine 1,16 g 
Soit Diclofénac sodique 1 g 
Propylèneglycol 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce gel contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte localement contre l'inflammation et la douleur.
Il est utilisé dans le traitement de courte durée des entorses et des contusions.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
  • allergie à l'aspirine ou aux AINS ;
  • en application sur la peau lésée (eczéma, brûlure, plaie...) ;
  • enfant de moins de 15 ans ;
  • grossesse (à partir du 6e mois).
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être utilisé sur les conseils de votre pharmacien. Néanmoins, un avis médical est préférable en cas de douleur violente, d'œdème important ou si la mobilité du membre ou de l'articulation est limitée.
N'appliquez pas ce gel sur les muqueuses ou sous un pansement étanche (occlusif).
En cas de survenue d'une éruption cutanée, ne renouvelez pas les applications avant d'avoir pris l'avis de votre médecin.
Évitez d'exposer la zone traitée au soleil ou aux rayons ultraviolets pendant le traitement.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les AINS pris par voie orale peuvent être toxiques pour le fœtus ; leur utilisation est contre-indiquée pendant les 4 derniers mois de la grossesse. Les AINS destinés à une application locale peuvent traverser la peau, passer dans le sang et exposer le fœtus au même risque, lorsqu'ils sont appliqués sur une large surface de peau ou sous un pansement occlusif. N'utilisez pas ce médicament pendant la grossesse sans avis médical.

Allaitement :
Les AINS passent faiblement dans le lait maternel : n'utilisez pas ce gel pendant l'allaitement sans avis médical. Il ne doit pas être appliqué sur les seins chez la femme qui allaite.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Appliquer un ruban de gel (de 6 cm maximum) en massage doux et prolongé sur la région douloureuse.

Posologie usuelle:

  • Adulte et enfant de plus de 15 ans : 1 application, 2 ou 3 fois par jour, pendant 4 jours maximum. Si les symptômes persistent après ce délai, consultez votre médecin pour réévaluer le traitement.
CONSEILS (sommaire)
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Ce gel peut être irritant pour les yeux ou les muqueuses : lavez-vous les mains après l'application. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincez abondamment.
Ce gel ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Le plus fréquemment : rougeur ou irritation cutanée, démangeaisons.
Très rarement : réaction allergique cutanée (urticaire, purpura...) ou générale (œdème de Quincke, asthme) nécessitant l'arrêt du traitement ; photosensibilisation.


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


anti-inflammatoire
Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).


asthme
Maladie caractérisée par une difficulté à respirer, se traduisant souvent par des sifflements. L'asthme, permanent ou survenant par crise, est dû à un rétrécissement et à une inflammation des bronches.


eczéma
Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).


éruption cutanée
Apparition de boutons ou de plaques sur la peau. Ces lésions peuvent être dues à un aliment, à un médicament, et traduire une allergie ou un effet toxique. De nombreux virus peuvent également provoquer des éruptions de boutons : celles de la rubéole, de la roséole et de la rougeole sont les plus connues.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


photosensibilisation
Sensibilité anormale de la peau à la lumière ou aux rayons ultraviolets, due à un médicament ou à une substance naturelle ou chimique.


purpura
Taches cutanées rouges ou violacées dues à de petites hémorragies sous-cutanées. Le purpura thrombopénique est provoqué par une baisse importante du nombre de plaquettes dans le sang.


Quincke
œdème deRéaction allergique touchant généralement le visage. L'œdème de Quincke se traduit par un gonflement parfois spectaculaire. Les paupières sont souvent les premières touchées. Dans les rares cas où l'œdème touche la gorge, des troubles respiratoires peuvent survenir et un traitement urgent est nécessaire.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


urticaire
Éruption de boutons sur la peau, dont l'origine est le plus souvent allergique. Les boutons ressemblent à des piqûres d'orties et leur couleur varie du rose pâle au rouge.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 10/03/2017

Dénomination du médicament

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

Diclofénac de diéthylamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé en et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

3. Comment utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : M02AA15

Ce médicament est un anti-inflammatoire et un antalgique (il calme la douleur), sous forme de gel pour application sur la peau, uniquement au niveau de la région douloureuse.

Ce médicament est indiqué, chez l’adulte (à partir de 15 ans), comme traitement local de courte durée en cas de traumatisme bénin: entorse (foulure), contusion.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

N’utilisez jamais VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé :

· à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse).

· en cas d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine;

· en cas d'allergie à l'un des excipients;

· sur peau lésée, quelle que soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie;

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Faites attention avec VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

· Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux, seulement sur la région douloureuse.

· L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

· Ne pas appliquer sur une grande surface cutanée et pendant une période prolongée sans avis médical.

· Ce médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau.

· En raison de la présence de benzoate de benzyle, ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

Ce médicament ne doit pas être utilisé sous pansement occlusif.

EN L'ABSENCE D'AMELIORATION au bout de 4 jours de traitement, CONSULTEZ votre MEDECIN.

Chez les adolescents âgés de 15 ans et plus, si les symptômes s'aggravent, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez:

N'utilisez pas ce médicament de votre propre initiative. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants et adolescents (de moins de 15 ans) :

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 15 ans (voir rubrique « N'utilisez jamais VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé dans les cas suivants »).

Autres médicaments et VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ce médicament contient du Diclofénac. D'autres médicaments en contiennent et notamment certains médicaments pris par voie orale. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie et Mode d'administration).

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé avec des aliments, les boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou allaitez, ou si vous pensez être enceinte ou prévoyez de l’être, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser ce médicament.

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ne doit pas être utilisé à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse), car il pourrait avoir des effets néfastes sur le fœtus ou entraîner des problèmes à l’accouchement. VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ne doit être utilisé qu’après avis médical jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus) et la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel en faibles quantités. Pendant l’allaitement, VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ne doit être utilisé qu’après avis médical. Toutefois, VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ne doit pas être appliqué sur les seins chez les mères qui allaitent, ni sur une surface de peau importante, ou pendant une durée prolongée.

Si vous êtes enceinte ou allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour plus d’informations.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé contient du propylène glycol et du benzoate de benzyle.

3. COMMENT UTILISER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

Posologie et durée de traitement

Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans).

La survenue d'effets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée de traitement la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

1 application locale, 2 à 3 fois par jour, pour une durée maximale de 4 jours. Si la douleur persiste au-delà, un médecin doit être consulté.

La dose administrée à chaque application ne doit pas dépasser 2,5 g de gel. Cette dose maximale correspond à un ruban de 6 cm de gel (voir schéma de l’échelle).

http://afssaps-prd.afssaps.fr/php/ecodex/images/N0163103/image001.jpg

Mode d'administration

Voie locale.

USAGE EXTERNE

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

Si vous avez utilisé plus de VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé que vous n’auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, rincer abondamment à l'eau et consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé :

Si vous avez accidentellement oublié une dose, attendez la prochaine prise et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Exceptionnellement peuvent survenir des réactions pouvant être sévères:

· réactions allergiques cutanées: éruption (boutons), urticaire, bulles,

· problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée),

· manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

Il faut immédiatement interrompre le traitement et avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers:

· des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales,

Très exceptionnellement, une augmentation de la sensibilité au soleil,

D'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Récipient sous pression:

· A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 30°C.

· Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé

La substance active est:

Diclofénac de diéthylamine ..................................................................................................... 1,16 g

Quantité correspondant à diclofénac sodique ........................................................................... 1,00 g

Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont:

Diéthylamine, Carbomère 974P, cétomacrogol 1000, ester d'acides caprylique et caprique avec alcool gras de C12 à C18, alcool isopropylique, paraffine liquide, parfum crème 45 (contenant du benzoate de benzyle), propylène glycol, eau purifié.

Qu’est-ce que VOLTARENACTIGO 1 %, gel en flacon pressurisé et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gel en flacon pressurisé de 50 ml ou de 100 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Fabricant

NOVARTIS PHARMA S.A.S

26 RUE DE LA CHAPELLE

68330 HUNINGUE

ou

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[A compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

Attention : s'il existe une impotence fonctionnelle complète, c'est à dire si vous ne pouvez pas vous servir du membre et en cas d'hématome ("bleu") important, vous devez consulter sans tarder votre médecin.

Vous venez d'avoir un traumatisme ou une contusion, vous pouvez utiliser le gel pendant une durée maximale de 4 jours pour soulager votre douleur. Ne reprenez pas une activité sportive ou une pratique physique intense avant la disparition complète de la douleur.

Par ailleurs :

En cas d'entorse de la cheville

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quatre pas,

· ou si un hématome (bleu) apparaît dans les 24h à 48h,

· ou s'il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important.

En cas de lésion du genou

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· en cas de gonflement important du genou, avec ou sans hématome,

· et/ou en cas d'impossibilité d'appui.

Dolor muscular Farmàcia Online: ORDRE seus medicaments contra el dolor muscular en la seva farmàcia en línia bio.


La farmàcia en línia Soin-et-nature.com ofereix una gamma de productes de farmàcia per alleujar el dolor muscular i de tendó-lligament. Aquests són el dolor més comú en els éssers humans, ja sigui aguda o crònica, el que resulta un fenomen inflamatori o traumàtic. Es refereixen a tothom, l'esport en els nens petits sedentària a la gent gran.

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta