Voltaren ACTIGO 2% NOVARTIS GEL INTENS

VOLTAREN ACTIGO 2% INTENSE GEL NOVARTIS una imatge més gran

3400927407581

El diclofenac és un antiinflamatori no esteroïdal derivat de l'àcid fenilacètic i del grup d'àcids carboxílics aril.
Forma de gel, que té una activitat antiinflamatòria i analgèsica local.
Aquest medicament està indicat com a tractament local a curt termini en adults i adolescents a partir de 15 anys en el cas d'un traumatisme Benín, esquinç (torçada), contusió.

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'associa amb: Ibuprofèn 400 mg Spedifen 12 Borses, Els músculs i articulacions de fricció Sileo 200ml, Dexsil Pharma Esports Gel per al cos. tub de 100 ml

S'utilitza per: contusió, tensió, traumatisme Benín

En existencias

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
 • Médicament conseil

6,03 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Per a les advertències, precaucions d'ús i contres-indicacions, consulteu la guia de l'usuari.

Descripció

El diclofenac és un antiinflamatori no esteroïdal derivat de l'àcid fenilacètic i del grup d'àcids carboxílics aril.
Forma de gel, que té una activitat antiinflamatòria i analgèsica local.
Aquest medicament està indicat com a tractament local a curt termini en adults i adolescents a partir de 15 anys en el cas d'un traumatisme Benín, esquinç (torçada), contusió.


El principi actiu és:  

Diclofenac dietilamina 2,32 g .....................
Import corresponent a 2,00 g de sodi diclofenac .......................
Per 100 g de gel.

Els altres components són:  
Hidroxitoluè butilado, carbómero, èster d'àcids caprílic i càpric amb alcohol gras de C12 a C18, dietilamina, alcohol isopropílic, parafina líquida, èter cetoestearílico de Macrogol, alcohol oleílico, propilenglicol, fragància d'eucaliptus, aigua purificada.

Llista d'excipients amb efectes coneguts:   propilè i buthylhydroxytoluène.

No utilitzeu aquest gel en nens (menors de 15 anys).

Dosi  
1 candidatura, 2 vegades al dia (matí i de la tarda, preferiblement) a l'àrea del dolor.

Forma d'ús i via d'administració
A nivell local.
ÚS EXTERN.
Fregui el gel mitjançant un massatge suau a la regió inflamatòria o dolorosa i perllongada.
Renteu-vos les mans després del seu ús.

Durada del tractament
La durada del tractament es limita a 4 dies.

Si vostè pren més de 2% VoltarenActigo gel intens que vostè ha de:
En cas de sobredosi, esbandida amb aigua i, opcionalment, aplicar un tractament simptomàtic.

Si ha oblidat utilitzar VoltarenActigo INTENS gel 2%:
Si s'han oblidat d'usar la seva dosi, faci-ho quan ho recordi i continuï amb el seu horari regular de dosificació. No utilitzeu una dosi doble per compensar la dosi que es va oblidar d'utilitzar.

Embalatge:   tub   30 g

Mai utilitzeu VoltarenActigo INTENS gel 2% en els casos següents: en els casos següents:

 • A partir de la setmana 25 de gestació (a principis sisè mes d'embaràs)
 • Si vostè és al · lèrgic a aquest fàrmac o fàrmacs relacionats, incloent altres medicaments antiinflamatoris no esteroides, aspirina
 • Si vostè és al · lèrgic a qualsevol dels excipients
 • A la pell danyada, independentment de la lesió: traspua lesions, èczema, lesió infectada, cremades o ferides
 • En els nens menors de 15 anys

En cas de dubte, és essencial buscar avisde al seu metge o farmacèutic.

Aneu amb compte amb VoltarenActigo 2% en gel INTENS:

Advertències especials
No s'apliqui a les membranes mucoses o els ulls.
L'aparició d'una erupció després de l'aplicació requereix la interrupció immediata del tractament.

 • Si vostè està patint d'o té antecedents d'asma bronquial o malaltia al · lèrgica
 • Si vostè està patint de la història d'úlcera pèptica, insuficiència renal o hepàtica, el risc hemorràgic o inflamació de l'intestí.
 • No s'exposi a la llum solar oa llums solars durant el tractament.

Aquest medicament conté propilenglicol i pot provocar irritació de la pell.
Aquest medicament conté butilhidroxitoluè (E320) i pot provocar reaccions locals a la pell (com dermatitis de contacte) o irritació dels ulls i les membranes mucoses.

Precaucions
No utilitzen sota embenat oclusiu, però una cinta o gasa es poden utilitzar.
No hi ha millora després de 4 dies de tractament, o si els símptomes empitjoren, consulti a un metge.
Gloves pel fisioterapeuta, es recomana i NCAs ús intensiu.

Si està embarassada o donant de lactar
No utilitzeu aquesta medicina en la seva pròpia iniciativa.
Demani consell al seu metge o farmacèutic.

Nens i adolescents (menors de 15 anys)
Hi ha poques dades sobre seguretat i eficàcia en nens i adolescents menors de 15 anys.

Presa o ús d'altres medicaments
Si us plau, informe al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment altres medicaments, fins i tot si es tracta d'un cap de graduació USANS drogues.

Aquest medicament conté   El diclofenac. Altres fàrmacs, incloent alguns medicaments que contenen oralment. No barregi la finalitat de no sobrepassar les dosis recomanades (veure Dosi i forma d'administració).

Embaràs
Fins a la setmana 24 de gestació (5 mesos d'embaràs l'edat), el metge pot, si cal, per prescriure aquest fàrmac en el moment oportú.
A partir de la setmana 25 de gestació (a principis sisè mes d'embaràs), hauria EN CAP CAS DE VOSTÈ MATEIX prengui aquest medicament, ja que els seus efectes sobre el seu fill pot tenir conseqüències greus, especialment en un avió cardio- pulmó i ronyó, fins i tot amb una dosi única.
Pregúntele al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol medicament.

Infermeria
Aquest medicament passa a la llet materna. Com a mesura de precaució, s'ha d'evitar el seu ús durant la lactància.
Pregúntele al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol medicament.

Conducció i ús de màquines
discutible.

Llista d'excipients amb efectes coneguts   :   propilè i butilhidroxitoluè.

Resum de les característiques del Producte (ANSM)

Advertències sobre les drogues

Advertència, el medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. L'atenció a les incompatibilitats dels productes a la seva.

Digues als teus tractaments en línia farmacèutic en curs per identificar possibles incompatibilitats. La forma de pagament i enviament conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquesta finalitat.

Feu clic aquí per trobar el registre del fàrmac en el lloc de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Informe o un esdeveniment advers relacionat (s) (s) (s) l'ús d'un fàrmac

VIDAL DE LA FAMILLE

VOLTARENACTIGO INTENSE

Anti-inflammatoire d'action locale

diclofénac

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

VOLTARENACTIGO INTENSE 2 % : gel pour application locale ; tube de 30 g.
-

Laboratoire GlaxoSmithKline Santé Grand Public

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 g 
Diclofénac de diéthylamine 1,16 g 
Soit Diclofénac sodique 1 g 
Propylèneglycol 
Butylhydroxytoluène 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce gel contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte localement contre l'inflammation et la douleur.
Il est utilisé dans le traitement local de courte durée des entorses et des contusions.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 • allergie à l'aspirine ou aux AINS ;
 • en application sur la peau lésée (eczéma, brûlure, plaie...) ;
 • enfant de moins de 15 ans ;
 • grossesse (à partir du 6e mois).
ATTENTION  (sommaire)
Ce médicament peut être utilisé sur les conseils de votre pharmacien. Néanmoins, un avis médical est préférable en cas de douleur violente, d'œdème important ou si la mobilité du membre ou de l'articulation est limitée.
N'appliquez pas ce gel sur les muqueuses ou sous un pansement étanche (occlusif).
Des précautions sont nécessaires en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ou de saignement digestif, d'insuffisance hépatique ou d'insuffisance rénale.
En cas de survenue d'une éruption cutanée, ne renouvelez pas les applications avant d'avoir pris l'avis de votre médecin.
Évitez d'exposer la zone traitée au soleil ou aux rayons ultraviolets pendant le traitement.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Grossesse :
Les AINS pris par voie orale peuvent être toxiques pour le fœtus ; leur utilisation est contre-indiquée pendant les 4 derniers mois de la grossesse. Les AINS destinés à une application locale peuvent traverser la peau, passer dans le sang et exposer le fœtus au même risque, lorsqu'ils sont appliqués sur une large surface de peau ou sous un pansement occlusif. N'utilisez pas ce médicament pendant la grossesse sans avis médical.

Allaitement :
Les AINS passent faiblement dans le lait maternel : n'utilisez pas ce médicament pendant l'allaitement sans avis médical. Il ne doit pas être appliqué sur les seins chez la femme qui allaite.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Le gel doit être appliqué en massage doux et prolongé sur la région douloureuse.

Posologie usuelle:

 • Adulte et enfant de plus de 15 ans : 1 application, matin et soir, pendant 4 jours maximum. Si les symptômes persistent après ce délai, consultez votre médecin pour réévaluer le traitement.
CONSEILS (sommaire)
Ce gel peut être irritant pour les yeux ou les muqueuses : lavez-vous les mains après l'application. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincez abondamment.
Le tube ne doit pas être conservé plus de 1 mois après ouverture. Pensez à noter la date de première utilisation sur la boîte.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Le plus fréquemment : rougeur ou irritation cutanée, démangeaisons.
Très rarement : réaction allergique cutanée (urticaire, purpura...) ou générale (œdème de Quincke, asthme) nécessitant l'arrêt du traitement ; photosensibilisation.


LEXIQUE  (sommaire)


AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone (stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antécédent
Affection guérie ou toujours en évolution. L'antécédent peut être personnel ou familial. Les antécédents constituent l'histoire de la santé d'une personne.


anti-inflammatoire
Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).


asthme
Maladie caractérisée par une difficulté à respirer, se traduisant souvent par des sifflements. L'asthme, permanent ou survenant par crise, est dû à un rétrécissement et à une inflammation des bronches.


duodénum
Partie de l'intestin dans laquelle pénètrent les aliments issus de l'estomac.


eczéma
Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).


éruption cutanée
Apparition de boutons ou de plaques sur la peau. Ces lésions peuvent être dues à un aliment, à un médicament, et traduire une allergie ou un effet toxique. De nombreux virus peuvent également provoquer des éruptions de boutons : celles de la rubéole, de la roséole et de la rougeole sont les plus connues.


inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.


insuffisance hépatique
Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).


insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.


muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).


photosensibilisation
Sensibilité anormale de la peau à la lumière ou aux rayons ultraviolets, due à un médicament ou à une substance naturelle ou chimique.


purpura
Taches cutanées rouges ou violacées dues à de petites hémorragies sous-cutanées. Le purpura thrombopénique est provoqué par une baisse importante du nombre de plaquettes dans le sang.


Quincke
œdème deRéaction allergique touchant généralement le visage. L'œdème de Quincke se traduit par un gonflement parfois spectaculaire. Les paupières sont souvent les premières touchées. Dans les rares cas où l'œdème touche la gorge, des troubles respiratoires peuvent survenir et un traitement urgent est nécessaire.


réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


ulcère
Lésion en creux de la peau, des muqueuses ou de la cornée.
 • Ulcère de jambe : plaie chronique due à une mauvaise circulation du sang.
 • Ulcère gastroduodénal : plaie localisée de la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, due à un excès d'acidité et très souvent à la présence d'une bactérie (Helicobacter pylori). L'ulcère est favorisé par le stress, l'alcool, le tabagisme et la prise de certains médicaments (aspirine, AINS, etc.).


urticaire
Éruption de boutons sur la peau, dont l'origine est le plus souvent allergique. Les boutons ressemblent à des piqûres d'orties et leur couleur varie du rose pâle au rouge.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 15/12/2016

Dénomination du médicament

VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel

Diclofénac de diéthylamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

3. Comment utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : M02AA15

Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l’acide phénylacétique et du groupe des acides arylcarboxyliques.

Sous forme de gel, il possède une activité locale anti-inflammatoire et antalgique.

Ce médicament est indiqué comme traitement local de courte durée, chez l’adulte et l’adolescent à partir de 15 ans, en cas de traumatisme bénin, entorses (foulure), contusion.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien 4 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

N’utilisez jamais VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel :

· à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse).

· en cas d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine;

· en cas d'allergie à l'un des excipients;

· sur peau lésée, quelle que soit la lésion : lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Faites attention avec VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel :

Mises en garde spéciales

Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

· Si vous êtes atteints ou avez des antécédents d’asthme bronchique ou de maladie allergique.

· Si vous êtes atteints des antécédents d’ulcère gastro-duodénal, d’insuffisance rénale ou hépatique, de risques hémorragiques ou d’inflammation de l’intestin.

· Ne pas vous exposer au soleil ni aux lampes à bronzer pendant votre traitement.

Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.

Ce médicament contient de l’hydroxytoluène butylé (E320) et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Précautions d'emploi

Ne pas employer sous pansement occlusif, mais une bande ou une compresse peut être utilisée.

Sans amélioration après 4 jours de traitement ou si les symptômes s’aggravent, consulter un médecin.

Le port de gants par le masseur kinésithérapeute, en cas d'utilisation intensive, est recommandé.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez

N'utilisez pas ce médicament de votre propre initiative. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants et adolescents (de moins de 15 ans)

Il existe peu de données concernant la sécurité et l'’efficacité chez l’enfant et l’adolescent de moins de 15 ans (voir rubrique « N'utilisez jamais VOLTARENACTIGO 2%, gel en flacon pressurisé dans les cas suivants »).

Autres médicaments et VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance.

Ce médicament contient du Diclofénac. D’autres médicaments en contiennent et notamment certains médicaments pris par voie orale. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie et Mode d’administration).

VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel avec des aliments, les boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament de façon ponctuelle.

A partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel contient du propylèneglycol et du butylhydroxytoluène.

3. COMMENT UTILISER VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

N’utilisez pas ce gel chez l’enfant (moins de 15 ans).

Posologie

1 application, 2 fois par jour (matin et soir de préférence) sur la zone douloureuse.

Mode d'administration

Voie locale.

USAGE EXTERNE.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 4 jours.

Si vous avez utilisé plus de VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel que vous n’auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, rincer abondamment à l'eau et consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel :

Si vous avez accidentellement oublié une dose, attendez la prochaine prise et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel:

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Quelques effets indésirables rares et très rares peuvent être sévères.

Si vous ressentez l’un des signes d’allergie suivants, interrompez immédiatement le traitement et avertissez votre médecin ou votre pharmacien.

· Réactions allergiques cutanées : éruption (boutons), urticaire, bulles.

· problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée).

· Manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

· Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers :

· Des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales.

· Très rarement, une augmentation de la sensibilité au soleil.

· D’autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l’utilisation ou non d’un pansement fermé (effets digestifs, rénaux).

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A utiliser dans les 30 jours après ouverture.

A conserver à une température ne dépassant 30°C pour le tube en laminé aluminium.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel

La substance active est :

Diclofénac de diéthylamine ..................................................................................................... 2,32 g

Quantité correspondant à diclofénac sodique ........................................................................... 2,00 g

Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont :

Butylhydroxytoluène, carbomères, ester d'acides caprylique et caprique avec alcool gras de C12 à C18, diéthylamine, alcool isopropylique, paraffine liquide, ether cétostéarylique de macrogol, alcool oléique, propylène glycol, parfum eucalyptus, eau purifiée.

Qu’est-ce que VOLTARENACTIGO 2 % INTENSE, gel et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gel. Boîte de 1 tube de 30 g.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Fabricant

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Attention : s'il existe une impotence fonctionnelle complète, c'est à dire si vous ne pouvez pas vous servir du membre et en cas d'hématome ("bleu") important, vous devez consulter sans tarder votre médecin.

Vous venez d'avoir un traumatisme ou une contusion, vous pouvez utiliser le gel pendant une durée maximale de 4 jours pour soulager votre douleur. Ne reprenez pas une activité sportive ou une pratique physique intense avant la disparition complète de la douleur.

Par ailleurs, en cas de :

Entorse de la cheville

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quatre pas,

· ou si un hématome (bleu) apparaît dans les 24h à 48h,

· ou s'il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important.

Lésion du genou

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· en cas de gonflement important du genou, avec ou sans hématome,

· et/ou en cas d'impossibilité d'appui.

Com gestionar el dolor articular (i els de l'osteoartritis)?

recomanacions EULAR *
1. Les normes de hydiéno-dietètiques: pèrdua de pes, exercici
2. La direcció general: ús d'analgèsics, anti-artrítica d'acció lenta, i antiinflamatori
3. La propietat local: injeccions en les articulacions (àcid cortisona, hialurònic)
4. Tractament quirúrgic
* Lliga Europea Contra el Reumatisme

El micronutrició assessorament i la medicina a base d'herbes per al dolor en les articulacions?

1 / Suport per al dolor o inflamació diària

Etapa 1: gen funcional, rigidesa matutina, mal de desbloqueig, bloquejant
Cartimotil Fort PILEJE la dosi d'una càpsula al dia durant 3 mesos
Complementa combinació d'aliments de 3 extractes: extracte de cúrcuma, Boswellia i Laver
Etapa 2: dolor permanent, crònica i incapacitant
Fort Cartimotil la dosi d'una càpsula al dia durant 3 mesos i 4 càpsules per dia durant els processos inflamatoris

+ Aplicació Gel CARTIMOSIL sobre la pell sana, d'una a diverses vegades al dia i massatge amb lleugers moviments circulars. Gel de massatge combina extractes de plantes i olis essencials per orientar articular

2 / El tractament de fons de protecció del cartílag

Arthrobiane a una dosi de 4 tabletes per dia durant 3 mesos, renovable

Complementa aliments combinació de medicaments per a la osteoartritis d'acció lenta: la glucosamina i condroitina + galanga

Aquí trobareu tots els productes necessaris en la seva farmaciola per respondre ràpidament i fer front eficaçment als petits incidents de la vida quotidiana.

accessoris

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta