Betadine solució al 10 per cent per a BOCA DE BANY VERD

Betadine solució al 10 per cent per a BOCA DE BANY VERD una imatge més gran

3400931528746

Gifrer Gifrer

Solució de betadine 10 per cent verda per a esbandida bucal s'utilitza en la cavitat orofaríngia per esbandir i fer gàrgares. Destrueix bacteris, fongs, virus i altres agents causants d'infeccions. Solució de betadine 10 per cent verda per a esbandida bucal s'utilitza per a la prevenció i tractament de la infecció en les ferides, condicions infeccioses de la cavitat orofaríngia i les genives, així com procediments quirúrgics i dentals anteriors o següents.

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'utilitza per: tractament adjuvant local d'i, i la cura postoperatori en sto

Expedié Disponible en 1-2 dies laborals

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

6,90 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

Betadine solució al 10 per cent per a BOCA DE BANY VERD

Per advertències, precaucions per al seu ús

i contra-indicacions, consulteu l'avís no hi ha dades sobre l'ús.

NO DEIXI AQUEST MEDICAMENT FORA DE L'ABAST DELS NENS

Descripció Betadine 10 per cent solució verda per al bany de la boca

Solució de betadine 10 per cent Verd per a l'esbandida bucal és una solució antisèptica (que contenen iode) esbandida bucal. Es tracta d'un reforç infeccions locals de la cavitat oral i el tractament permet que l'atenció postoperatòria en odontologia .

Consells útil ització

Verd 10 per cent esbandida bucal Betadine es admnistre per Dosi esbandida bucal carretera local. Per a adults i nens majors de 6 anys: No ingerir .. La dosi és d'1 a 2 culleradetes en un got d'aigua tèbia, esbandida bucal, 4 vegades al dia. Via d'administració, freqüència d'administració, durada del tractament: seguir el consell del seu especialista dental.

Composició

El principi actiu és 10,00 g Povidona de iode per al glicerol al 85 per cent, gust de menta, sacarina de sodi, hidròxid de sodi, aigua purificada. Solució per a esbandida bucal. 125 ml ampolla.

Precaucions solució de Betadine 10 per cent verda per a esbandida bucal

Aquest medicament no ha de ser usat en general: en nens menors de 6 anys, juntament amb els antisèptics derivats de mercuri. Precaucions: Si els símptomes persisteixen més enllà de 5 dies i / o febre associada, consulti a un metge o especialista dental. El iode contingut en aquest medicament pot passar a través de la mucosa i en la circulació sistèmica (vegeu la secció 4), el medicament conté derivats terpènics (gust de menta). L'ús prolongat (més de 5 dies) de la droga no és desitjable, ja que pot canviar l'equilibri microbià natural a la boca. Seguiu la dosi i durada del tractament recomanat (veure Dosificació). Pres en grans quantitats o en diverses ocasions: Aquest medicament pot alterar l'equilibri microbià natural a la boca, aquest medicament pot afectar la funció de la tiroide o la causa interferència amb la funció a prova de la glàndula tiroide. Si vell o nou epilèpsia. Pregunti al seu metge en cas de dubte, no dubti a demanar consell al seu farmacèutic o especialista dental.

Presentació de la solució de betadine verd 10 per cent per a l'esbandida bucal

125 ml ampolla. Solució per a aplicació local

El consell del seu farmacèutic

Un Conseil ? Une Question ?

Solució de betadine 10 per cent Verd per al esbandida bucal no s'ha d'utilitzar en pacients amb hipertiroïdisme i altres malalties de la tiroide presents, dermatitis herpetiforme Dühring (malaltia de la pell molt rara a l'herpes) en el cas hipersensibilitat al iode o l'altre component, en els pacients que se sotmeten a la teràpia de radiació amb iode i marcat en els nadons i els lactants menors de 6 mesos. Arran d'una malaltia tiroide, utilitzeu el 10 per cent betadine solució verda esbandida bucal no s'ha d'utilitzar en nens menors de 6 mesos. En els nens petits, la solució de color verd 10 per cent esbandida bucal betadine s'ha d'utilitzar únicament per prescripció mèdica i si són capaços de esbandir-se la boca i fer gàrgares correctament. Ha escopir la solució després del seu ús. La solució verda betadine 10 per cent esbandida bucal no s'ha d'utilitzar simultàniament amb els preparats que contenen clorhexidina, sulfadiazina de plata, substàncies alcalines o el mercuri, ja que podria reduir l'efecte. Digueu-li al seu metge o farmacèutic si vostè té qualsevol altra malaltia, vostè és al·lèrgic o vostè pren o que ja està utilitzant altres medicaments per a ús extern (va comprar a tu mateix!).

Advertències sobre les drogues

Tingueu en compte que el medicament no és un producte com qualsevol altre. Llegir el prospecte abans d'ordenar. No deixeu els medicaments fora de l'abast dels nens. Si els símptomes persisteixen, busqui el consell del seu metge o farmacèutic. Aneu amb compte amb les incompatibilitats en els seus productes a.


Digues als teus tractaments en línia farmacèutic en curs per identificar possibles incompatibilitats. La forma de pagament i enviament conté un camp de missatge personalitzat proporcionat per a aquesta fi.

Feu clic aquí per trobar registre d'aquest medicament en la pàgina web de l'Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Farmacovigilància : Informe o un efecte secundari relacionat (s) (s) (s) l'ús d'un medicament

Descobreixi

Tots els productes en el laboratori MEDA PHARMA

Tots els productes desinfectants antispetiques


VIDAL DE LA FAMILLE

BÉTADINE bain de bouche

Préparation buccale antiseptique

povidone iodée

.Présentations. Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

BÉTADINE : solution pour bain de bouche (arôme menthe) ; flacon de 125 ml.
-

BÉTADINE : solution pour bain de bouche et gargarisme ; boîte de 10 récipients unidoses de 10 ml.
  -

Laboratoire Meda Pharma

COMPOSITION  (sommaire)
 p 100 ml 
Povidone iodée 10 g 
Menthe, essence 

INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament est une solution antiseptique pour bain de bouche et gargarisme. Elle contient de l'iode.
Il est utilisé dans le traitement d'appoint des infections de la bouche et dans les suites d'opération des dents ou des gencives.
CONTRE-INDICATIONS  (sommaire)
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
  • antécédent d'allergie à la polyvidone iodée ;
  • nouveau-né (de moins de 1 mois) ;
  • grossesse (à partir du 4e mois, en cas d'utilisation prolongée) ;
  • allaitement en cas de traitement prolongé.
ATTENTION  (sommaire)
Le gargarisme ou le bain de bouche ne sont pas facilement utilisables chez le jeune enfant qui risque d'avaler la solution, c'est pourquoi ils sont destinés à l'enfant de plus de 6 ans.
Ce médicament de l'iode ; une utilisation répétée ou prolongée peut perturber le fonctionnement de la thyroïde.
L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux (gargarisme, collutoire, pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.
En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  (sommaire)
L'association à d'autres antiseptiques, notamment les dérivés mercuriels, est déconseillée : risque d'annulation de leurs effets ou de formation de substances caustiques.
GROSSESSE et ALLAITEMENT (sommaire)
Ce médicament contient de l'iode, susceptible de passer dans le sang de la femme enceinte ou dans le lait de celle qui allaite et de perturber le fonctionnement de la glande thyroïde de son enfant. Ce risque, théorique, n'est à prendre en compte qu'en cas d'utilisation prolongée.
Dans le doute, n'utilisez pas ce médicament plus de quelques jours sans avis médical.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
La solution ne doit pas être utilisée pure et en aucun cas ne doit être avalée.

Posologie usuelle:

  • Adulte et enfant de plus de 6 ans : 1 à 2 cuillères à café de solution en flacon dans un verre d'eau tiède en bains de bouche, 4 fois par jour ou 1 unidose dans un verre d'eau tiède, en gargarisme ou en bains de bouche, 4 fois par jour.
CONSEILS (sommaire)
Éviter de manger ou de boire dans l'heure qui suit le bain de bouche ou le gargarisme, afin de permettre aux substances actives d'agir.
Certains dentistes et stomatologistes recommandent de ne pas pratiquer de bain de bouche dans les heures qui suivent une extraction dentaire afin d'éviter de faire saigner la plaie.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES  (sommaire)
Réaction allergique, irritation locale.
Troubles du fonctionnement de la glande thyroïde en cas de traitement prolongé.


LEXIQUE  (sommaire)


allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.


antécédent
Affection guérie ou toujours en évolution. L'antécédent peut être personnel ou familial. Les antécédents constituent l'histoire de la santé d'une personne.


antiseptique
Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.


bain de bouche
Mode de traitement local qui consiste à laisser au contact de lésions de la bouche ou des gencives un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède.


collutoire
Médicament qui agit par contact sur l'arrière-gorge et les parois internes de la bouche. Il est administré par pulvérisation ou en badigeon.


gargarisme
Mode de traitement local qui vise à laisser au contact de l'arrière-gorge un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède. Il se pratique la tête penchée en arrière, une expiration continue empêchant le liquide de descendre dans les poumons. La solution utilisée ne doit pas être avalée.


nouveau-né
Enfant de moins de un mois.


Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


thyroïde
Glande située à la base du cou, qui sécrète des hormones riches en iode.


traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 26/08/2016

Dénomination du médicament

BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

3. COMMENT UTILISER BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

PREPARATIONS POUR L'ODONTO-STOMATOLOGIE / AUTRES AGENTS POUR TRAITEMENT ORAL LOCAL / DIVERS.

Indications thérapeutiques

Ce médicament, est une solution antiseptique (contenant de l'iode) pour bain de bouche.

C'est un traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et il permet les soins post-opératoires en stomatologie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ndans les cas suivants:

· Antécédent d'allergie à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de réactions croisées avec les produits de contraste iodés. Les antécédents d'accidents de type allergique aux produits de contraste iodés ou d'anaphylaxie (possibilité de réaction allergique) aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de BETADINE 10 %, solution pour bain de bouche.

· Chez le nouveau- né prématuré et le nourrisson de moins d'un mois.

· De façon prolongée pendant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse.

· En cas d'allaitement.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche:

Mises en garde

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE

· chez l'enfant de moins de 6 ans;

· en association avec les antiseptiques dérivés du mercure.

Précautions d'emploi

En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours et/ou de fièvre associée, consulter un médecin ou votre spécialiste dentaire.

L'iode contenu dans ce médicament peut traverser les muqueuses et passe dans la circulation générale (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?).

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques (arôme menthe).

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche.

Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (voir Posologie).

Pris en quantité importante ou de façon répétée:

· ce médicament, peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche;

· ce médicament est susceptible de retentir sur le fonctionnement de la thyroïde ou de provoquer des interférences avec les explorations fonctionnelles de la glande thyroïde.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre spécialiste dentaire.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

L'utilisation concomitante d'antiseptiques dérivés du mercure est contre-indiquée.

L'emploi simultané ou successif d'autres antiseptiques par voie locale buccale est à éviter.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

En raison de la présence d'iode, l'usage répété de ce médicament est contre-indiqué à partir du deuxième trimestre de la grossesse ou en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: arôme menthe (huile essentielle de menthe, alcool).

3. COMMENT UTILISER BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Utilisation locale en bain de bouche.

NE PAS AVALER.

La posologie est de 1 à 2 cuillerées à café dans un verre d'eau tiède, en bain de bouche, quatre fois par jour.

Mode d'administration

SE CONFORMER A L'AVIS DE VOTRE SPECIALISTE DENTAIRE.

Fréquence d'administration

SE CONFORMER A L'AVIS DE VOTRE SPECIALISTE DENTAIRE.

Durée de traitement

SE CONFORMER A L'AVIS DE VOTRE SPECIALISTE DENTAIRE.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche que vous n'auriez dû: un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation.

En cas d'ingestion orale massive susceptible d'entraîner une intoxication grave, celle-ci est à traiter en milieu spécialisé: troubles gastro intestinaux et/ou électrolytiques, en particulier chez les insuffisants rénaux. Une surveillance de la fonction thyroïdienne est recommandée.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche: ne prenez pas de dose double pour compenser. Reprenez le cours normal de votre traitement.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Exceptionnellement, des réactions d'hypersensibilité (allergie): urticaire, œdème de Quincke, choc anaphylactique (allergique), réaction anaphylactoïde, ont été décrites avec des produits contenant de la povidone, dont les spécialités BETADINE.

En cas d'apparition de réactions cutanées, le traitement doit être arrêté immédiatement.

En cas d'administrations répétées et d'usage exagéré, ce produit peut, d'une part se révéler irritant pour les muqueuses, d'autre part il peut se produire une surcharge iodée susceptible d'entraîner un dysfonctionnement de la glande thyroïde.

Possibilité d'irritations se manifestant au niveau des muqueuses.

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées, possibilité d'agitation et de confusion mentale chez les sujets âgés.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche après la date de péremption indiquée sur le flacon après {EXP}. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois

Après première ouverture du flacon, ce médicament doit être conservé maximum 6 mois à une température ambiante.

Conditions de conservation

Avant ouverture : pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

La substance active est:

Polyvidone iodée .............................................................................................................................. 10,00 g

Pour 100 ml de solution.

Les autres composants sont:

Glycérol à 85 pour cent, arôme menthe, saccharine sodique, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que BETADINE 10 POUR CENT, solution pour bain de bouche et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour bain de bouche. Flacon de 125 ml ou 500 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

MEDA PHARMA

40-44 RUE WASHINGTON

75008 PARIS

Exploitant

MEDA PHARMA

40-44 RUE WASHINGTON

75008 PARIS

Fabricant

MEDA MANUFACTURING

Avenue J.F. Kennedy

33700 MERIGNAC

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Troba tots els productes en Gifrer Cura i el seu bio tipus farmàcia en línia: ajudar a repel·lir l'aigua oli-pedra calcària amb gust de flor del taronger.

Betadine Farmàcia Online: Vendes i Betadine segur autoritzada en la seva biografia farmàcia autoritzada ARS Cures i Natura


Betadine antisèptic és un medicament d'ús extern, per a la desinfecció i l'antisèpsia de la pell o les membranes mucoses.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta