ACTHEANE 120 CP MENOPAUSA homéopathie Boiron

ACTHEANE 120 CP MENOPAUSA homéopathie Boiron una imatge més gran

2676463

Boiron spécialités homéopathiques conseils Boiron spécialités homéopathiques conseils

ACTHEANE Boiron és un medicament homeopàtic utilitzat tradicionalment per a les dones els símptomes de sufocacions o amb trastorns funcionals relacionats amb la menopausa.

més detalls

El consell del seu farmacèutic

S'utilitza per: ménopause

En existencias

Veure condicions de lliurament-Gratis de 99€*
  • Médicament conseil

12,60 € TTC

Aquest producte és un medicament.

Ha de comprovar el \"Jai llegir el manual d'aquest fàrmac\" per afegir aquest producte a la cistella.

Ce produit est un médicament. Vous devez attester avoir lu la notice avant de pouvoir commander ce produit.

Afegir a la cistella

Afegir a la llista de desitjos

ACTHÉANE Boiron CALOR parpelleja 120 CP


ACTHEANE és un medicament homeopàtic utilitzat tradicionalment en les sufocacions i trastorns funcionals de la menopausa.

Les instruccions per a ACTHEANE

La dosi de ACTHEANE

Prendre 1 comprimit 2-4 depenent de la intensitat dels símptomes, per distribuir en el dia o en la demanda, per aspirar lentament entre els àpats. Espai aviat millora i aturar la captura dels símptomes desapareixen.

Mètode i via d'administració ACTHEANE

per via sublingual (comprimit es dissolgui sota la llengua)

Per als adults.

Durada del tractament ACTHEANE

La durada del tractament és de 3 mesos, renouvellable.

Si sobredosi de ACTHEANE

Si pren més de ACTHEANE comprimits bucodispersables n''auriez vostè ha de:

Consulti el seu metge o farmacèutic.

En cas de fallada d'una o més dosis de ACTHEANE

Si s'oblida una dosi de ACTHEANE comprimit bucodispersable:

No prengui una dosi doble per compensar la dosi que s'ha oblidat prendre

Embaràs i la lactància amb ACTHEANE

Pregunti-li al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol medicament.

En absència de dades experimentals i clínics, i com a mesura de precaució, l'ús d'aquest medicament ha d'evitar-durant l'embaràs i la lactància.

composició ACTHEANE

Excipients amb efecte conegut: Aquest medicament conté sacarosa, lactosa,
Ingredients actius:
Per a un comprimit de 250 mg:
CH cimifuga racemosa 4 (0,5 mg)
Arnica montana CH 4 (0,5 mg)
Glonoinum CH 4 (0,5 mg)
Lach 5 CH (0,5 mg)
CH Sanguinària canadensis 4 (0,5 mg)
Excipients: sacarosa, lactosa, estearat de magnesi.

Contra-indicació amb ACTHEANE

Mai N''utilisez ACTHEANE, pastilla:
· En el nen.
· Si és al·lèrgic (hipersensible) als principis actius oa qualsevol dels ingredients de ACTHEANE comprimits bucodispersables.

Les possibles interaccions amb ACTHEANE

Si utilitzeu o ha utilitzat recentment altres medicaments, fins i tot els adquirits sense recepta, consulti el seu metge o farmacèutic.

Aquest medicament s'ha de prendre entre els àpats.

Els efectes adversos de ACTHEANE

Igual que tots els medicaments, ACTHEANE, pastilla pot causar efectes secundaris, encara que tot el món no hi ha un subjecte.
Si s'aprecia qualsevol efecte advers no esmentat en aquest prospecte, o si els efectes adversos que pateix és greu, informe al seu metge o farmacèutic.

Les condicions d'emmagatzematge ACTHEANE

Caixa de 120 comprimits orodispesibles. Emmagatzemar a una temperatura no superior a 30 ° C

Precaucions i advertències amb ACTHEANE

Si el seu metge li ha dit que té una intolerància a certs sucres, consulti el seu metge abans de prendre aquest medicament
L'ús d'aquest medicament no es recomana en pacients amb intolerància a la galactosa, deficiència de lactasa Lapp o en una síndrome de mala absorció de glucosa o galactosa (malaltia hereditària rara).

VIDAL DE LA FAMILLE

ACTHÉANE

Homéopathie

.Présentations. Composition.Indications.Mode d'emploi et posologie.Lexique

PRÉSENTATIONS  (sommaire)

ACTHÉANE : comprimé ; boîte de 120.
-

Laboratoire Boiron

COMPOSITION  (sommaire)
 p cp 
Actaea racemosa 4 CH 0,5 mg 
Arnica montana 4 CH 0,5 mg 
Glonoinum 4 CH 0,5 mg 
Lachesis mutus 5 CH 0,5 mg 
Sanguinaria canadensis 4 CH 0,5 mg 
Lactose 
Saccharose 

INDICATIONS  (sommaire)
C'est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les bouffées de chaleur et autres troubles de la ménopause.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE  (sommaire)
Les comprimés doivent être sucés lentement. Ils peuvent être pris la nuit si besoin.

Posologie usuelle:

1 comprimé, 2 à 4 fois par jour.
Diminuer la posologie dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.
La durée du traitement est de 3 mois, renouvelable si besoin.


LEXIQUE  (sommaire)

Cliquez ici pour retrouver la notice de ce médicament sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Pharmacovigilance : Déclarer un ou des effet(s) indésirable(s) lié(s) à l'utilisation d'un médicament

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 28/04/2016

Dénomination du médicament

ACTHÉANE, comprimé

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 mois.

Sommaire notice

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ACTHÉANE, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ACTHÉANE, comprimé?

3. Comment prendre ACTHÉANE, comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ACTHÉANE, comprimé ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ACTHÉANE, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

ACTHÉANE, comprimé est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les bouffées de chaleur et les troubles fonctionnels de la ménopause.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTHÉANE, comprimé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Sans objet.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi

· Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ACTHÉANE, comprimé.

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patientes présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patientes présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments

Sans objet.

Interactions avec les aliments et les boissons

ACTHÉANE, comprimé avec des aliments et boissons.

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

ACTHÉANE, comprimé est indiqué chez les femmes ménopausées.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

ACTHÉANE, comprimé contient du saccharose et du lactose.

3. COMMENT PRENDRE ACTHÉANE, comprimé ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

1 comprimé à sucer 2 à 4 fois par 24 heures, à répartir en fonction de l’intensité des symptômes. Ce médicament peut également être pris la nuit si besoin.

Diminuez le nombre de prises journalières avec l’amélioration et cessez dès la disparition des symptômes.

En l’absence d’amélioration rapide, consultez votre médecin.

Mode d'administration

Voie sublinguale.

Durée du traitement

La durée du traitement est de trois mois renouvelable.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ACTHÉANE, comprimé que vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ACTHÉANE, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ACTHÉANE, comprimé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation

Pas de précaution particulière de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient ACTHÉANE, comprimé :

Les substances actives sont:

Actaea racemosa 4 CH ................................................................................................... 0,5 mg

Arnica montana 4 CH ...................................................................................................... 0,5 mg

Glonoinum 4 CH ............................................................................................................. 0,5 mg

Lachesis mutus 5 CH ...................................................................................................... 0,5 mg

Sanguinaria canadensis 4 CH .......................................................................................... 0,5 mg

Les autres composants sont:

Saccharose, Lactose et Stéarate de magnésium.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ACTHÉANE, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés. Il est conditionné dans une boîte contenant 60, 120, 240 ou 360 comprimés.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Exploitant

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Fabricant

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

En s’appuyant sur les points forts de l’homéopathie, less médicaments homéopathiques BOIRON apportent des solutions simples, efficaces, rapides et faciles d’accès

Homéopathie et Pathologies hivernales

Homéopathie et Etats grippaux, rhumes, toux, maux de gorge, enrouement...

Oscillococcinum
Stodal sirop
Stodal granules
Drosetux
Coryzalia
Homéogène 9
Homéovox

Homéopathie et Anxiété légère, nervosité, troubles mineurs du sommeil

Homéopathie et Anxiété légère, spasmes, sommeil agité, nervosité passagère, trac, appréhension...

Sédatif PC comprimé
Zenalia
Quiétude sirop

Homéopathie et Etat général & douleurs

Homéopathie et Bleus, bosses, courbatures, poussées dentaires du nourrisson, troubles de la ménopause...

Acthéane
Arnicalme
Arnigel
Camilia
Sporténine

Homéopathie et Allergies et mal des transports

Homéopathie et Allergies, rhume des foins. Mal des transports...

Rhinallergy
Cocculine comprimé orodispersible
Cocculine 6 doses

Homéopathie et Dermatologie

Homéopathie et Irritations, rougeurs, gerçures, brûlures superficielles, piqûres d'insectes, verrues...

Homéoplasmine
Cicaderma
Crème au Calendula

Vérrulia

Homeoaftyl

Homéopathie et Ophtalmologie

Homéopathie et Irritation oculaire, fatigue oculaire...

Homéoptic

 

Le Laboratoire Boiron a acquis un savoir-faire unique en matière de production des médicaments homéopathiques, fruit de plus d’un demi-siècle d’expérience et d’innovation. La fabrication des médicaments homéopathiques répond à des exigences pharmaceutiques et réglementaires spécifiques.

 

Nom du médicament /Forme pharmaceutique /Principes actifs /hauteur de dilution

ACTHEANE CO ARNICA MONTANA 4CH
ACTAEA RACEMOSA 4CH
GLONOINUM 4CH
LACHESIS MUTUS 5CH
SANGUINARIA CANADENSIS 4CH
ARNICALME Comprimé orodispersible ARNICA MONTANA 9CH
ARNIGEL Gel ARNICA MONTANA TM
ARTHRO-DRAINOL GT ARNICA MONTANA 3CH .
RHODODENDRON FERRUGINEUM 12CH .
RHUS TOXICODENDRON 6CH .
BENZOICUM ACIDUM 6CH .
KALIUM IODATUM 12CH .
DULCAMARA 6CH .
PULSATILLA 3CH .
CHAMOMILLA VULGARIS 12CH .
BRYONIA 6CH .
AVENOC POM FICARIA RANUNCULOIDES TM
ADRENALINUM 3DH
AMYLEINE CHLORHYDRATE 1DH
PAEONIA OFFICINALIS TM
AVENOC SU PAEONIA OFFICINALIS 1DH
HAMAMELIS VIRGINIANA 1DH
RATANHIA 3CH
AESCULUS HIPPOCASTANUM 3CH
BORIPHARM N° 3 GR GELSEMIUM SEMPERVIRENS 8DH
HYOSCYAMUS NIGER 4DH
PASSIFLORA INCARNATA 4DH
KALIUM PHOSPHORICUM 8 DH
IGNATIA AMARA 8DH
SUMBUL 8DH
VALERIANA OFFICINALIS 5DH
BORIPHARM N° 23 GR ASCLEPIAS TUBEROSA 8DH .
COLCHICUM AUTUMNALE 6DH .
RHUS TOXICODENDRON 8DH .
OLEANDER 8DH .
KALMIA LATIFOLIA 8DH .
BRYONIA 8DH .
BENZOICUM ACIDUM 8DH .
BORIPHARM N° 31 GR AGNUS CASTUS 6DH
SPIGELIA ANTHELMIA 8DH
BORIPHARM N° 41 GR CRATAEGUS OXYACANTHA 4DH
ORIGANUM MAJORANA 4DH
PASSIFLORA INCARNATA 4DH
CALENDULA OFFICINALIS BOIRON Poudre pour application cutanée CALENDULA OFFICINALIS TM
CAMILIA Solution buvable CHAMOMILLA VULGARIS 9CH
PHYTOLACCA DECANDRA 5CH
RHEUM 5CH
CEPHYL CO CAFEINE
NUX VOMICA TM
SPIGELIA ANTHELMIA TM
ACIDE ACETYLSALICYLIQUE (Aspirine)
GELSEMIUM SEMPERVIRENS TM
BELLADONNA TM
IRIS VERSICOLOR TM
CICADERMA POM HYPERICUM PERFORATUM PLANTE FRAICHE 1/10 .
DIGESTE EN VASELINE 97g .
CALENDULA OFFICINALIS PLANTE FRAICHE 2/10 .
LEDUM PALUSTRE (DIL) TM
ACHILLEA MILLEFOLIUM PLANTE FRAICHE 1/10 .
COCCULINE Comprimé orodispersible TABACUM 4CH .
PETROLEUM 4CH
COCCULUS INDICUS 4CH .
NUX VOMICA 4CH
COCCULINE Globules TABACUM 4CH
NUX VOMICA 4CH
COCCULUS INDICUS 4CH
PETROLEUM 4CH
CORYZALIA Comprimé orodispersible BELLADONNA 3CH
SABADILLA OFFICINARUM 3CH
KALIUM BICHROMICUM 3CH
PULSATILLA 3CH
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 3CH
ALLIUM CEPA 3CH
CREME AU CALENDULA Crème CALENDULA OFFICINALIS TM
DIARALIA CO ARSENICUM ALBUM 9CH
CHINA RUBRA 5CH
PODOPHYLLUM PELTATUM 9CH
DROSETUX Sirop DROSERA 3CH
ARNICA MONTANA 3CH
SOLIDAGO VIRGA AUREA 1CH
IPECA 3CH
FERRUM PHOSPHORICUM 3CH
CORALLIUM RUBRUM 3CH
COCCUS CACTI 3CH
CINA 3CH
BELLADONNA 3CH
CUPRUM GLUCONICUM 3CH
ENDHOMETROL Ovule CALENDULA OFFICINALIS TM
GASTROCYNESINE CO ABIES NIGRA 4CH
CARBO VEGETABILIS 4CH
NUX VOMICA 4CH
ROBINIA PSEUDO-ACACIA 4CH
HEPATO-DRAINOL GT CHELIDONIUM MAJUS 3CH .
CARDUUS MARIANUS 3CH .
HYDRASTIS CANADENSIS 6CH .
JUGLANS REGIA 3CH .
RANA BUFO 3CH .
MERCURIUS SOLUBILIS 6CH .
BERBERIS VULGARIS 3CH .
LEPTANDRA VIRGINICA 3CH .
HOMEOAFTYL Comprimé à sucer SULFURICUM ACIDUM 5CH
BORAX 5CH
KALIUM BICHROMICUM 5CH
HOMEOGENE 9 CO ARNICA MONTANA 3CH
BELLADONNA 3CH
ARUM TRIPHYLLUM 3CH
BROMUM 3CH
MERCURIUS SOLUBILIS 3CH
PULSATILLA 3CH
SPONGIA TOSTA 3CH
PHYTOLACCA DECANDRA 3CH
BRYONIA 3CH
HOMEOGENE 46 Comprimé orodispersible HYOSCYAMUS NIGER 5CH
NUX MOSCHATA 4CH
PASSIFLORA INCARNATA 3DH
STRAMONIUM 5CH
HOMEOMUNYL Globules INFLUENZINUM 9CH
HOMEOPLASMINE POM CALENDULA OFFICINALIS TM
ACIDE BORIQUE
BENZOE TM
PHYTOLACCA DECANDRA TM
BRYONIA TM
HOMEOPTIC Collyre EUPHRASIA OFFICINALIS 3DH
MAGNESIA CARBONICA 5CH
CALENDULA OFFICINALIS 3DH
HOMEOVOX Comprimé enrobé ACONITUM NAPELLUS 3CH
HEPAR SULFURIS CALCAREUM 6CH
BRYONIA 3CH
POPULUS CANDICANS 6CH
KALIUM BICHROMICUM 6CH
MERCURIUS SOLUBILIS 6CH
ARUM TRIPHYLLUM 3CH
CALENDULA OFFICINALIS 6CH
SPONGIA TOSTA 6CH
BELLADONNA 6CH
FERRUM PHOSPHORICUM 6CH
OLIGOSTIM COBALT CO COBALT GLUCONATE
OLIGOSTIM CUIVRE CO CUIVRE GLUCONATE
OLIGOSTIM CUIVRE OR ARGENT CO CUIVRE GLUCONATE
ARGENT COLLOIDAL
OR POUDRE
OLIGOSTIM FLUOR CO FLUORURE DE SODIUM
OLIGOSTIM LITHIUM CO LITHIUM GLUCONATE
OLIGOSTIM MAGNESIUM CO MAGNESIUM GLUCONATE
OLIGOSTIM MANGANESE CO MANGANESE GLUCONATE
OLIGOSTIM MANGANESE COBALT CO MANGANESE GLUCONATE
COBALT GLUCONATE
OLIGOSTIM MANGANESE CUIVRE CO MANGANESE GLUCONATE
CUIVRE GLUCONATE
OLIGOSTIM MANGANESE CUIVRE COBALT CO MANGANESE GLUCONATE
COBALT GLUCONATE
CUIVRE GLUCONATE
OLIGOSTIM PHOSPHORE CO HYDROGENOPHOSPHATE DE SODIUM
OLIGOSTIM POTASSIUM CO POTASSIUM GLUCONATE
OLIGOSTIM SOUFRE CO SODIUM THIOSULFATE
OLIGOSTIM ZINC CO ZINC GLUCONATE
OLIGOSTIM ZINC CUIVRE CO ZINC GLUCONATE
CUIVRE GLUCONATE
OLIGOSTIM ZINC NICKEL COBALT CO ZINC GLUCONATE
NICKEL GLUCONATE
COBALT GLUCONATE
OSCILLOCOCCINUM Globules EXTRAIT FILTRE DE FOIE ET DE COEUR D'ANAS BARBARIE 200K
OSTEOCYNESINE CO CALCAREA CARBONICA OSTREARUM 3DH
CALCAREA FLUORICA 3DH
SULFUR IODATUM 4CH
CALCAREA PHOSPHORICA 3DH
PARAGRIPPE CO ARNICA MONTANA 4CH
SULFUR 5CH
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 4CH
EUPATORIUM PERFOLIATUM 4CH
BELLADONNA 4CH
PATES BAUDRY Pâte à sucer COCCUS CACTI 1DH
IPECA 1DH
DROSERA 1DH
BRYONIA 1DH
BELLADONNA 1DH
ACONITUM NAPELLUS 1DH
PATES PECTORALES LHF A LA MANDARINE Pâte à sucer ACONITUM NAPELLUS TM
IPECA TM
DROSERA TM
BRYONIA TM
QUIETUDE Sirop CHAMOMILLA VULGARIS 9CH
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9CH
HYOSCYAMUS NIGER 9CH
KALIUM BROMATUM 9CH
PASSIFLORA INCARNATA 3DH
STRAMONIUM 9CH
RHINALLERGY Comprimé à sucer AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA 5CH
HISTAMINUM MURIATICUM 9CH
SABADILLA OFFICINARUM 5CH
ALLIUM CEPA 5CH
EUPHRASIA OFFICINALIS 5CH
SOLIDAGO VIRGA AUREA 5CH
SEDATIF PC CO ACONITUM NAPELLUS 6CH
BELLADONNA 6CH
CHELIDONIUM MAJUS 6CH
VIBURNUM OPULUS 6CH
JEQUIRITY 6CH
CALENDULA OFFICINALIS 6CH
SEDATIF PC GR ACONITUM NAPELLUS 6CH .
BELLADONNA 6CH .
CHELIDONIUM MAJUS 6CH .
VIBURNUM OPULUS 6CH .
JEQUIRITY 6CH .
CALENDULA OFFICINALIS 6CH .
SPORTENINE CO ARNICA MONTANA 9CH
SARCOLACTICUM ACIDUM 3CH
ZINCUM OXYDATUM 3CH
STODAL GR PULSATILLA 3CH .
RUMEX CRISPUS 6CH .
BRYONIA 3CH .
IPECA 3CH .
STICTA PULMONARIA 3CH .
MYOCARDE 6CH .
COCCUS CACTI 3CH .
ANTIMONIUM TARTARICUM 6CH .
SPONGIA TOSTA 3CH .
STODAL Sirop PULSATILLA 6CH
RUMEX CRISPUS 6CH
BRYONIA 3CH
SPONGIA TOSTA 3CH
ANTIMONIUM TARTARICUM 6CH
COCCUS CACTI 3CH
DROSERA TM
MYOCARDE 6CH
STICTA PULMONARIA 3CH
IPECA 3CH
SIROP DE TOLU
SIROP DE POLYGALA
VERRULIA CO NITRICUM ACIDUM 9CH
ANTIMONIUM CRUDUM 9CH
THUYA OCCIDENTALIS 9CH
ZENALIA CO GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9CH
IGNATIA AMARA 9CH
KALIUM PHOSPHORICUM 15CH
ARNICA MONTANA TM BOIRON GT ARNICA MONTANA TM
AVENA SATIVA TM BOIRON GT AVENA SATIVA TM
CALENDULA OFFICINALIS TM BOIRON GT CALENDULA OFFICINALIS TM
CHAMOMILLA VULGARIS 9CH BOIRON SU CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH

Acthéane Farmàcia Online: venda segura i autoritzada de Acthéane en la seva biografia farmàcia autoritzada ARS Cures i Natura

 

Acthéane és un medicament que s'usa en les sufocacions i trastorns funcionals de la menopausa.

Fes un cop d'ull ràpid!

per ràpida

Estalviar temps utilitzant el formulari de comanda ràpid. Amb uns pocs clics, vostè pot ordenar fàcilment les referències favorites.

Formulaire de commande rapide

Fes-te Fan!

Convertir-se en un fan

Fes-te fan de la nostra pàgina a Facebook i obtenir 5 % descompte!

Si vostè no està connectat a Facebook, per favor, per favor, ingressa primer i després tornar a carregar aquesta pàgina abans de fer clic al botó M'agrada. Altrament, no rebrà el seu bo.

Avantatges Soin et Nature La nostra garantia de qualitat i seguretat
farmacèutics
experts
dades
xifrada
pagament
segur
parcel·la
seguir
en el seu
escolta